Hoe een paar mensen invloed op planetair niveau kunnen uitoefenen

ONDERWERPEN: het is mogelijk dat mensen het weer veranderen – het weer is een reflectie van collectieve gedachten en karma – neerwaartse spiraal voor een natie – leer van Sodom en Gomorra – hoe zelfs een paar mensen planetaire invloed kunnen uitoefenen – hoe spirituele rituelen werken

Vraag: Is het mogelijk om het weer te veranderen door gedachten of een ander proces? De vreselijke droogte die Australië nu al vier jaar teistert, is het een reactie op ons collectieve denken of karma?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is inderdaad mogelijk om het weer te veranderen zoals Moeder Maria in haar verhandelingen over veranderingen op aarde uitlegt. Als een kritieke massa mensen in een natie of een geografisch gebied hun bewustzijn verhoogt en een cruciaal niveau van Christusschap bereikt, zal het een positief effect op het weer in die streek hebben. Maar tot dat gebeurt, kan zelfs een kleine groep mensen grote invloed op de weersomstandigheden hebben door spirituele rituelen te gebruiken. Ik beveel het gebruik van Moeder Maria’s invocaties voor dit doel aan. Kies gewoon de invocatie die op de dominante bewustzijnsstaat in jouw natie van toepassing is.

Wat betreft of de droogte een reactie op het collectieve bewustzijn of karma is, het antwoord is beide. Er zit een heel duidelijk verband tussen de collectieve gedachten van de mensen in een natie en hun terugkerend karma. Per slot van rekening heeft het collectieve bewustzijn van de mensen dat karma ooit in het verleden geschapen.

Maar het is ook een feit dat als een natie niet haar bewustzijnsniveau heeft verhoogd sinds het karma werd gemaakt, het karma nog ernstiger wordt. Met andere woorden, de natie zal niets gespaard hebben op de kosmische bankrekening (geen schatten in de hemel vergaard) om het karma tegen te gaan voor het zich op het fysieke vlak manifesteert. En dan heeft God geen basis om genade te schenken om het karma te verteren voor het zich als natuurrampen manifesteert.

Dit kan vaak een neerwaartse spiraal creëren voor een hele natie. Zie je, de sleutel om karma uit het verleden te boven te komen, is door je bewustzijn te verhogen en om dat te doen, moet je de verantwoording voor je situatie nemen. Je moet beseffen dat de sleutel om jouw omstandigheden in de buitenwereld te veranderen, is door jezelf te veranderen. De sleutel om de consequenties van keuzes uit het verleden te overwinnen, is door betere keuzes in het heden te maken.

Als mensen geen verantwoording willen nemen, zullen ze hun karma uit het verleden met volledige kracht oogsten. Dit zal er vaak voor zorgen dat ze slachtoffer worden van omstandigheden die hun macht te boven gaan. Ze zouden zelfs boos op God kunnen worden en het als zijn straf bezien. Helaas legt deze reactie mensen nog meer vast in de bewustzijnsstaat dat ervoor zorgt dat ze geen verantwoording voor hun toestand nemen. En als ze zichzelf niet veranderen, hoe kunnen ze dan hun toekomst veranderen? Ze blijven slechts een steeds dieper karmisch gat voor zichzelf graven.

Een kleine groep mensen kan grote invloed op deze situatie hebben door spirituele rituelen te gebruiken om het gebrek aan groei in het collectieve bewustzijn te compenseren. Denk maar eens aan het verhaal van Sodom en Gomorra. God zou de stad hebben gespaard als men een paar rechtvaardige mensen hadden kunnen vinden. Op dezelfde manier is het in de wetenschappelijke maatschappij van tegenwoordig een feit dat een paar rechtvaardige mensen belangrijke rampen tegenhouden voor hun natie of zelfs nog grotere gebieden.

Ik kan je ervan verzekeren dat dit juist is gebeurd sinds Moeder Maria en Aartsengel Michaël hun invocaties hebben uitgebracht. Zelfs het relatief kleine aantal mensen dat de invocaties nu door de jaren heen gebruikt heeft, heeft enorme invloed op deze planeet. De vele andere mensen die diverse spirituele rituelen en gebeden hebben uitgevoerd en ernaar hebben gestreefd om hun bewustzijn te verhogen hebben ook een bijdrage geleverd.

Het kan moeilijk te begrijpen zijn dat een kleine groep mensen een belangrijke invloed op de wereldomstandigheden heeft. Toch creëren de mensen niet zelf die veranderingen, maar het feit dat deze mensen God door zich heen laten werken en dat ze God een kelk geven waar hij doorheen kan werken door de spirituele rituelen, de invocaties, op te zeggen. Die invocaties zijn natuurlijk heel krachtige rituelen die het licht van God naar het materiële rijk laten stromen en daardoor de duisternis en het karma verteren dat rampen op wereldschaal zou kunnen veroorzaken.

Je ziet, het uitvoeren van een spiritueel ritueel vormt een kelk zodat het licht van God kan neerdalen en in de richting van een specifiek doel kan worden gestuurd in plaats van op de grond gemorst worden. God gooit zijn parels niet voor de zwijnen, dus tenzij iemand op aarde een geschikte kelk omhoog houdt, zal het licht van God niet neerdalen. Daarom vormen de invocaties echt een spirituele kelk, een heilige graal zo je wilt, die de open deur wordt voor Gods licht dat naar de materiële wereld stroomt en positieve veranderingen teweegbrengt. Zoals ik in mijn parabel over de talenten heb uitgelegd, zal God de dienaren belonen die hun talenten vermenigvuldigen (door de rituelen te gebruiken die zij hebben gekregen). Je zou kunnen zeggen dat God het licht vele keren zal vermenigvuldigen dat met de invocaties wordt opgeroepen. Dus hoe meer mensen de invocaties gebruiken, hoe meer licht God moet vermenigvuldigen en hoe meer positieve veranderingen er kunnen plaatsvinden.

Dus als jij de rozenkransen voor persoonlijk profijt hebt gebruikt, wees dan blij dat je een essentiële bijdrage aan de positieve veranderingen die op deze planeet gebeuren, hebt geleverd. En wees niet bang om anderen te zeggen wat zij persoonlijk zouden kunnen bereiken en wat zij voor de planeet zouden kunnen doen als zij deze rituelen gebruiken. Schreeuw van de daken wat ik tegen je zeg op deze website.