Mens, ken uzelve

door Kim Michaels

Om volledig gebruik te maken van de antwoorden op deze website is het belangrijk dat je de componenten van jouw zelf begrijpt. Het volgende geeft een korte samenvatting, maar je vindt een meer gedetailleerde lering in de Transcendence Toolbox.

Je bent geschapen als spiritueel wezen, wat betekent dat een deel van jouw Zelf nog steeds in het spirituele rijk verblijft. Dit noemen de geascendeerde meesters de IK BEN Aanwezigheid. Jouw spirituele individualiteit is permanent in jou Aanwezigheid verankerd, wat betekent dat dit niet verloren kan gaan of worden beschadigd, wat je ook tijdens incarnaties op aarde hebt ervaren. Jouw positieve leerervaringen liggen ook in de Aanwezigheid opgeslagen, in de vorm van wat het causale lichaam wordt genoemd. Naarmate je naar het Christusschap toe groeit, begin je gebruik te maken van deze opgeslagen wijsheid en ervaring, en dat heeft een diepgaande invloed op jouw leven.

Het deel van jou dat fysiek incarneert, heet de Bewuste Jij. Dit is de zetel van je vrije wil en wordt belast met het nemen van beslissingen op basis van de waarneming die je op dat moment hebt. Maar de Bewuste Jij is eigenlijk een verlengstuk van het Wezen van de Schepper, wat betekent dat het geen individualiteit heeft; de zetel van jouw individualiteit zit in de IK BEN Aanwezigheid. De Bewuste Jij bestaat uit zuiver gewaarzijn, wat inhoudt dat het, net als de IK BEN Aanwezigheid, niet kan worden beschadigd of vernietigd door iets in de materiële wereld.

De Bewuste Jij incarneert door zichzelf in een zelf te projecteren dat in de materiële wereld wordt gemaakt. Dit lagere zelf noemen veel religies of spirituele leringen de ziel. De geascendeerde meesters noemen dat het voertuig van de ziel of het viervoudige voertuig. De reden is dat er vier niveaus zijn, die corresponderen met de vier niveaus van het materiële universum.

Het voertuig van jouw ziel heeft een identiteitsniveau, daar bepaal jij jouw identiteit, niet als een zuiver spiritueel wezen, maar als een wezen dat in wisselwerking treedt met de materiële wereld. Het volgende niveau is het mentale niveau, daar heb je concretere gedachten over wie jij bent, wat je wilt doen en hoe je dat voor elkaar krijgt. Het volgende niveau is van de emoties, daar verzamel je emotionele energie om jouw gedachten en identiteitsgevoel ten uitvoer te brengen. En tot slot is er nog het niveau dat met het brein en het zenuwstelsel van het fysieke lichaam in wisselwerking treedt.

Die stroom van energie van de IK BEN Aanwezigheid, die door de vier lagere lichamen stroomt, houdt ons in leven. Terwijl het licht erdoor heen stroomt, wordt het gekleurd door de inhoud van elk lichaam. Als jij je als en ver geëvolueerde aap beziet, en ontkent dat jij een spiritueel wezen bent, krijgt het licht een bepaalde invulling in jouw identiteitslichaam. Dit vormt een kader voor jouw gedachten, omdat jouw mentale lichaam niet kan verwijderen wat er uit jouw identiteitslichaam komt. Op dezelfde manier kan het emotionele lichaam niet verwijderen wat er uit het mentale lichaam komt, enzovoort.

Hoe jij jezelf ook beschouwt, jij blijft de Bewuste Jij. Je kunt je op elk moment uit jouw huidige zelfgevoel projecteren, net zoals jij je daarin hebt geprojecteerd. Maar voor de meeste mensen is hier een geleidelijk proces voor nodig om hun bewuste gewaarzijn te verhogen. Veel mensen concentreren hun bewuste gewaarzijn op hun fysieke lichaam en dat maakt het heel moeilijk om hun emoties en gedachten meester te worden. Spirituele mensen hebben gewoonlijk de focus van hun bewuste gewaarzijn verschoven naar één van de hogere lichamen.

Naarmate jij je vier lagere lichamen zuivert, leg je geleidelijk jouw diepste identiteitsgevoel bloot en je kunt dat dan weer op één lijn brengen met de waarheid die je van de Christusgeest krijgt. Dus je kunt ophouden met jezelf op basis van de imperfecties op aarde te definiëren en in plaats daarvan de ware individualiteit in jouw IK BEN Aanwezigheid opeisen en tot uitdrukking brengen.