Het pad dat de geascendeerde meesters bieden

door Kim Michaels

De kern van een lering van geascendeerde meesters is dat zij ons juist een geleidelijk systematisch pad bieden dat ons geleidelijk verheft boven de sluier van dualiteit tot wij het volledige Christusschap bereiken en voorgoed van planeet aarde kunnen ascenderen. Wij moeten, bij wijze van spreken, eindexamen doen bij het kosmische opvoedkundige instituut dat ‘aarde’ heet. Laat wij dat pad eens van nabij bekijken.

Christusschap bereiken betekent eigenlijk dat je meester over het Zelf wordt. Je beheerst je geest, wat betekent dat je dan volledig jouw creatieve medescheppende vaardigheden tot uitdrukking kunt brengen. Zoals eerder is uitgelegd, zin wij allemaal een verlengstuk van het Wezen van de Schepper, wat inhoudt dat wij dezelfde creatieve vaardigheden als God bezitten, alleen niet met dezelfde kracht. Dus zelfmeesterschap bereiken betekent dat wij leren om de medescheppende vaardigheden van onze geest tot uitdrukking te brengen. We kunnen dan de heerschappij over de materiële wereld nemen en meester over de geest van de materie nemen zoals Jezus heeft gedemonstreerd. Wij kunnen dan de rol vervullen waar wij oorspronkelijk voor werden bedacht, namelijk om medescheppers te zijn die kunnen dienen om binnen de materiële wereld te scheppen.

De geascendeerde meesters onderrichten dat planeet aarde werd geschapen door zeven geascendeerde wezens die de Elohim heetten. De planeet werd oorspronkelijk geschapen in een veel zuiverder en evenwichtiger staat dan wij tegenwoordig zien. Er waren geen natuurrampen, gebrek aan middelen of ziekten. Lange tijd incarneerden van zichzelf bewuste wezens op aarde, kregen zelfmeesterschap en ascendeerden zonder de dualiteit in te gaan. Maar op den duur gingen enkele wezens die op aarde incarneerden wel de dualiteit in en dat heeft ervoor gezorgd dat de fysieke omgeving onevenwichtiger werd. Dit heeft er ook toe geleid dat er veel levensstromen van andere planeten hier mochten incarneren om meer tijd te krijgen om de dualiteit te overwinnen.

De zeven Elohim schiepen de planeet door zeven verschillen de soorten spirituele energie te gebruiken. Zoals al eerder is gezegd, heeft Albert Einstein ontdekt dat alles uit energie van een hoge vibratie wordt gemaakt die in een nieuw frequentiespectrum werd verlaagd. De meesters onderrichten dat er zeven types spirituele energie zijn, in het algemeen de zeven spirituele stralen genoemd, die werden gebruikt om de aarde te scheppen.

Meesterschap bereiken over onze medescheppende vaardigheden betekent dat wij alle zeven stralen op een evenwichtige manier leren gebruiken. Dit betekent dat wij voor elke straal de basale polariteiten (uitbreiden-samentrekken) van die straal op een evenwichtige manier tot uitdrukking kunnen brengen. Bij het oorspronkelijke ontwerp was geen enkel wezen tot de dualiteit vervallen, dus ieder wezen leerde geleidelijk de positieve eigenschappen van elke straal kennen. Dat hebben de meesters het ‘Pad van de Zeven Sluiers’ genoemd.

De reden is dat elke straal een sluier vormt die jouw visie van het onderliggende eenzijn van al het leven verduistert. Daarom kun je met een op één punt gelijkend zelfgevoel beginnen, waarin je niet direct je verbinding met het spirituele rijk kunt zien. Naarmate jij meesterschap op één straal krijgt, raakt je bewustzijn afgestemd op de vibratie van die straal, wat betekent dat je dan de sluier van die straal kunt ‘doorzien’. Je hebt dan jouw zelfgevoel uitgebreid, wat je een duidelijker visie geeft op jouw verbinding met iets dat buiten jouw huidige zelfgevoel ligt. Naarmate jij meesterschap krijgt op elk van de zeven stralen, krijg je een duidelijke visie, en dan zie jij jouw eenzijn met je spirituele bron en jouw eenzijn met al het leven. Dit is persoonlijk Christusschap. Je kunt dat Christusschap geleidelijk aan uitbreiden tot je het volledige meesterschap behaalt en in staat bent uit het materiële universum te ascenderen. Dan word je een geascendeerde meester.

Het oorspronkelijke pad is enigszins ingewikkeld geworden door het verval tot de dualiteit. Het dualiteitsbewustzijn vormt perversies van elk van de zeven stralen door die eigenschappen in het tegenovergestelde uiterste te brengen. Dus zouden wij kunnen zeggen dat de sluier dichter is geworden, omdat je dan eerst de vervormingen moet doorhebben voor jij je geest kunt afstemmen op de positieve eigenschappen van een bepaalde straal. En hoewel het geen gemakkelijk proces is, hebben de geascendeerde meesters ons de leringen en middelen gegeven om die taak uit te voeren.