Kennis van de componenten van het zelf gebruiken om jouw ervaring van het leven te transformeren

door Kim Michaels

Misschien heeft deze beschrijving van jouw totale wezen je laten realiseren dat het spirituele pad complexer is dan je dacht en meer werk dan jij had gedacht. Als dat zo is, voel je dan niet overmand. Zoals deze website uitlegt, is er een systematische manier om je leven te verbeteren. Het is echter ook mogelijk om je mening over het leven te veranderen, wat onmiddellijk effect op je welzijn heeft.

Er zijn veel spirituele en religieuze leringen die jou een gemakkelijke uitweg bieden, een automatisch pad naar verlossing. In werkelijkheid is de enig goede manier systematisch jouw identiteitsgevoel weer opbouwen tot je accepteert wie jij echt bent, wat het eenzijn tussen jouw hogere en lagere wezen herstelt. Dit vereist werk, omdat jij jouw vier lagere lichamen van alle dualistische overtuigingen en vervormde energie moet zuiveren. Er is echter een – soort van – gemakkelijke uitweg.

De uitweg is te beseffen dat de Bewuste Jij is wie hij denkt dat hij is. Jouw bewuste zelf heeft de vaardigheid om zich met alles waar hij voor kiest, te vereenzelvigen en zijn identiteitsgevoel ogenblikkelijk te wijzigen. We zouden kunnen zeggen dat jouw ego een mentale gevangenis heeft gebouwd uit de egoïstische overtuigingen en vervormde energie in jouw vier lagere lichamen.

Je denkt dat deze gevangenis misschien een klein stenen hokje is met een klein raampje in de deur. Het ego is er vervolgens in geslaagd om de Bewuste Jij die gevangenis in te laten gaan en hem te laten geloven dat hij er niet uit kan ontsnappen. Dus kijkt jouw bewuste zelf op dit moment naar de wereld vanuit het heel beperkte gezichtspunt dat hij in die gevangenis van je ego heeft. Dat zorgt voor het gevoel van vastzitten, het gevoel dat het leven uit lijden bestaat en het gevoel dat je er geen uitweg is.

In werkelijkheid is de deur van die gevangenis niet op slot. De Bewuste Jij kan – elk moment – besluiten om hem te openen en uit de gevangenis te stappen. Dat betekent niet dat de gevangenis verdwijnt als hij dat doet. Je moet jezelf nog steeds van die egoïstische overtuigingen en de vervormde energie ontdoen om de leiding over jouw vier lagere lichamen terug te krijgen. Maar als je eenmaal buiten die gevangenis staat, verandert jouw perspectief op het leven dramatisch.

Je voelt je niet meer beperkt of vastzitten en het leven lijkt niet meer op een eindeloos lijdensproces. Je beseft dat het oude gezegde waar is dat jij niet een menselijk wezen bent dat een spirituele ervaring probeert te krijgen, maar een spiritueel wezen dat een menselijke ervaring krijgt. En als je de menselijke ervaring die jij krijgt niet leuk meer vindt, kun je die veranderen door het spirituele pad te volgen.

Je kunt je Christuszelf dan gebruiken als gids om jouw ware identiteit weer op te eisen. Je begint te beseffen dat jij een spiritueel wezen bent en je gaat de vrijheid en vreugde voelen die ontstaat als je weet wie je bent, waarom jij hier bent en hoe jij jouw hoogste doelen kunt bereiken. Het enige doel van deze website is jouw inzicht en de middelen te geven die jou kunnen helpen om de spirituele vrijheid te krijgen.

Veel christenen hebben in hun jeugd geleerd dat Jezus alleen maar kon beweren dat hij één met God was, omdat hij de enige Zoon van God was en dat het godslastering is als jij beweert dat jij kunt doen wat Jezus heeft gedaan. Maar Jezus heeft nooit beweerd dat hij de enige Zoon van God was en hij heeft duidelijk gezegd:

Ik kan niets doen uit mijzelf (Johannes 5:30)

dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. (Johannes 8:28)

Jezus heeft het woord ‘Vader’ als symbool gebruikt voor zijn IK BEN Aanwezigheid of zijn spirituele leraar. Dus het licht van zijn IK BEN Aanwezigheid gaf Jezus de macht om de werken te doen die hij heeft gedaan. Alleen omdat zijn vier lagere lichamen zo zuiver waren – waardoor het licht van zijn IK BEN Aanwezigheid onbeperkt kon stromen – dat hij meer dan gemiddeld creatieve vaardigheden had. Een geheim dat in de meeste orthodoxe religies is onderdrukt, is dat alle mensen een IK BEN Aanwezigheid hebben. Daarom heeft de IK BEN Aanwezigheid in jou dezelfde macht als de IK BEN Aanwezigheid in Jezus. Daarom zei Jezus;

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

Jij, in de betekenis van lager zelf, kan de werken niet doen die Jezus heeft gedaan, maar God kan dezelfde werken door jou doen die hij door Jezus heeft gedaan. Wat Jezus uniek maakte, was dat hij God in zichzelf niet meer ontkende en daarom kon God onbeperkt door hem heen werken. Jij bent geprogrammeerd om de stroom van Gods Licht en Liefde door jouw lagere wezen stop te zetten, maar met de Christusgeest kun jij die programmering overwinnen. Je kent dan de Christuswaarheid die je bevrijdt van alle illusies van jouw ego.

Wanneer je die waarheid kent, kun je dezelfde staat van eenzijn met de IK BEN Aanwezigheid bereiken die Jezus kwam demonstreren. Jezus kwam ons een pad tonen dat alle mensen in potentie kunnen volgen. Jezus wil dat alle mensen hem zien als een voorbeeld dat iedereen kan volgen, niet als een afgod die aanbeden moet worden, Jezus kwam één van de beste basisprincipes van spirituele groei demonstreren:

Wat één heeft gedaan, kan iedereen doen.

Eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid bereiken is jouw hoogste potentieel hier op aarde, en wanneer je dat bereikt, kun jij je rechtmatige rol oppakken als medeschepper met God. Pas als een kritieke massa mensen dat eenzijn bereiken, kan de wederkomst van Christus tot stand komen. Dan manifesteert Gods koninkrijk zich op aarde, die een Gouden Eeuw zal inluiden van vrede en verlichting.

Jij hebt je waarschijnlijk vrijwillig aangeboden om op dit specifieke moment op aarde te komen om mee te helpen om die Gouden Eeuw tot stand te brengen. Jij hebt heel waarschijnlijk altijd al het gevoel gehad dat er op aarde iets niet klopt, dat er iets aan ontbreekt en dat er iets moet veranderen. Je hebt waarschijnlijk altijd naar iets beters verlangd, iets meer en dat verloren paradijs is het eenzijn met jouw ware zelf. De sleutel tot jouw persoonlijke vervulling en de wereld te verbeteren, is gehoor te geven aan de oproep van oudsher:

Mens, ken uzelve

Wat eigenlijk betekent:

Ken uzelve als God.

Jouw ware zelf is jouw IK BEN Aanwezigheid en de Bewuste Jij is de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Durf dat te kennen, durf hier beneden alles te zijn wat je Boven al bent.