De onderbewuste geest beheersen

door Kim Michaels

De onderbewuste geest is een zeer complex onderwerp, dus er bestaat geen gemakkelijke manier om jou de onderbewuste geest te laten begrijpen of mee om te gaan. Er zijn veel leringen (in de psychologie, zelfhulp, en spiritualiteit) die je vertellen dat zij een eenvoudig en gemakkelijk programma hebben om al jouw problemen te overwinnen. Als je echter de onderbewuste geest eenmaal gaat begrijpen, zie je wel dat er geen noodoplossing is. Je ziet dan ook dat er wel een deugdelijk pad tot transcendentie op de lange termijn is.

Zoals elders uitgelegd, zijn er vier niveaus in de onderbewuste geest die corresponderen met het identiteitsniveau, het mentale niveau, het emotionele niveau en het fysieke niveau. Bovendien vormen deze niveaus een hiërarchische structuur wat betekent dat niets in de fysieke geest iets in de emotionele geest kan tenietdoen enzovoort. Waarom is dat belangrijk? Nu, als jij meester over jouw leven wilt zijn, moet jij de leiding nemen over jouw onderbewuste geest. De reden is dat de onderbewuste geest bepaalt hoe jij op de meeste situaties reageert. En de onderbewuste geest is niets meer dan een intelligente computer.

Een computerprogramma maken
Denk eens aan een gewone levenservaring. Als je een bepaalde actie maar vaak genoeg herhaalt, maak je een ‘computerprogramma’ in de onderbewuste geest die dan die actie kan uitvoeren zonder dat de bewuste geest zich hiermee bezig houdt. Een voorbeeld daarvan is fietsen. Als je dat eenmaal hebt geleerd, vergeet je het nooit weer. Je fietst misschien tien jaar niet, maar zodra je op de fiets stapt, neemt het onderbewuste computerprogramma het over.

Het belangrijke punt is dat als je maar vaak genoeg aan een bepaalde situatie wordt blootgesteld, en als je elke keer op dezelfde manier reageert, jij altijd op die manier reageert in soortgelijke situaties. En als er eenmaal zo’n programma bestaat, ligt het sluimerend in de onderbewuste geest te wachten op een situatie die hem in actie brengt. Als dit gebeurt, neemt het programma jouw reactie op de situatie over en doet alles wat hij kan om jouw bewuste wilskracht te neutraliseren. Daarom hebben heel veel mensen het gevoel dat zij niet bewust de vaardigheid hebben om die reactionaire patronen te doorbreken.

Het echte probleem is dat veel van die programma’s in het verleden werden gevormd, hetzij in vorige levens of in je jeugd. Neem eens een vaak voorkomende programmering: Als kind werd je bijvoorbeeld aan een iemand met gezag blootgesteld, zoals een ouder of leraar, die jou uitschold. Je bouwde toen een onderbewust programma dat bestond uit het aanhoren van de scheldwoorden zonder jezelf te verdedigen. Dit is een redelijke reactie voor een kind dat maar weinig opties had, omdat hij niet kon tegenspreken of bij de situatie weglopen. Als het programma eenmaal in de onderbewuste computer is geïnstalleerd, blijft het daar vele levens lang.

Dus wanneer jij – als volwassene of vele levens later – een iemand die macht heeft, tegenkomt die jou uitscheldt, wordt het onderbewuste programma geactiveerd en jij reageert dan op dezelfde manier als toen het programma werd gemaakt. Het probleem is nu dat jij als volwassene betere opties hebt dan als kind. Je kunt inderdaad tegenspreken of weglopen, maar het programma heeft deze opties niet, dus kan hij dezelfde reactie alleen maar tot in het oneindige herhalen.

De uitweg
De enige manier om uit het patroon te stappen is door je bewuste geest te gebruiken en dan raken de meeste mensen verstrikt in een aanpak die, óf niet erg effectief is, óf hun problemen vergroot. Deze aanpak is dat je met je bewuste wil de onderbewuste programmering vernietigt. Dit kan natuurlijk wel, maar er hangt een prijskaartje aan.

Laten we eens een concreet voorbeeld bekijken. Een man heeft een onderbewust programma dat hem laat geloven dat hij inferieur is en wanneer een situatie deze overtuiging activeert, voelt hij ondraaglijke emotionele pijn. Maar omdat hij gelooft dat hij die pijn op geen enkele manier kan vermijden, ziet hij als enige optie dat hij zijn geest moet verdoven, zodat hij de pijn niet zo erg voelt. Dus hij neemt een borrel of andere middelen om eraan te ontsnappen, wat natuurlijk tot andere situaties leidt die zijn inferioriteitsgevoel aanwakkeren.

De man komt uiteindelijk tot het inzicht dat hij niet kan doorgaan met drinken en neemt een vast besluit om met drinken te stoppen. Dus hij gebruikt zijn bewuste wilskracht om alert te zijn wanneer de impuls om te drinken zich weer aandient en dan vernietigt hij die voor hij ernaar handelt. In het begin is hier een herculische inspanning voor nodig, maar na een poosje wordt het gemakkelijker. De reden is dat de man een onderbewust programma heeft gemaakt dat het vorige programma vernietigt.

Het is natuurlijk een nadeel dat het oorspronkelijke programma nog in de onderbewuste geest aanwezig is. Het nieuwe programma kan het vernietigen in situaties die de man tot dan toe is tegengekomen, maar hij kan elke keer een nieuwe situatie tegenkomen die het nieuwe overschrijft, waardoor hij op drank terugvalt.

Is hier een alternatieve aanpak voor? Natuurlijk, en die is dat je de vaardigheid van de bewuste geest gebruikt om de sluier van de onderbewuste geest opzij te schuiven en het oorspronkelijke programma onderzoekt waardoor hij zich inferieur voelt. Als hij dit programma eenmaal ziet, ziet hij dat er een oorspronkelijk een beslissing aan vooraf ging. En op het moment dat hij ziet dat die beslissing dysfunctioneel is, kun jij de vaardigheid van jouw bewuste geest gebruiken om die te vervangen door een beter besluit, waardoor het oorspronkelijke programma wordt verwijderd.

Dit is natuurlijk een goede aanpak. In feite is het de ENIGE aanpak om permanent vooruitgang te boeken en meester over jezelf te worden – wat het fundament vormt om je omstandigheden in de materiële wereld te beheersen. Er is maar een klein nadeel: het is geen noodoplossing. Het kost tijd en inspanning – maar in de eerste plaats de bereidheid om naar je onderbewuste geest te kijken en betere beslissingen te nemen.

Begrijpen wat ervoor nodig is om onderbewuste programma’s te transcenderen
Laten wij nog eens naar de man kijken die op een inferioriteitscomplex reageert met drinken. Het drinken is de fysieke daad en kan door een onderbewust programma in de fysieke geest worden geactiveerd, een programma dat in feite zijn fysieke lichaam activeert om naar de verdoving te smachten die alcohol tot stand brengt. En hoewel het misschien moeilijk is om met dit smachten om te gaan en fysieke maatregelen vereist, werd het oorspronkelijk door een programma in je geest geactiveerd. En elk programma in de geest begint met een overtuiging, wat de hogere manier is om het programma te overwinnen om je van deze overtuiging bewust te worden – het dit dan bewust te veranderen.

Op het fysieke niveau kunnen er diverse overtuigingen bestaan die allemaal rechtvaardigen of het noodzakelijk maken dat je een borrel neemt om enige verlichting te krijgen. Maar de grondslag daarvoor is het gevoel dat je machteloos bent om aan de emotionele pijn te ontsnappen, dus de enige uitweg is dan om maar niets te ervaren. Als je dit eenmaal beseft, kun je zien dat het programma wordt gebaseerd op de overtuiging dat jij niet aan de emotionele pijn kunt ontsnappen. In zekere zin is dit juist, omdat jij op het niveau van de fysieke geest de emotionele pijn niet kunt oplossen of stoppen. De Bewuste Jij is echter NIET de fysieke geest; hij is meer dan die fysieke geest.

Als je dit eenmaal weet, kun je redenen dat als de pijn op het emotionele niveau begint, jij de sluier opzij kunt schuiven en eens bewust in jouw emotionele lichaam rond gaat kijken. Als je het daar kunt oplossen, heb je geen emotionele pijn meer en dus ook geen reden om jouw geest te verdoven.

Deze benadering heeft natuurlijk één nadeel en die is dat wanneer jij in de emotionele geest gaat kijken, jij die emotionele pijn tegenkomt die daar ligt opgeslagen en dat kan zowel angstaanjagend als overweldigend zijn. In feite kijken veel mensen alleen in de emotionele geest omdat iets (zoals een drankprobleem) zoveel emotionele pijn veroorzaakt dat ze bereid zijn om de extra pijn op korte termijn te verdragen om hun leven op lange termijn te veranderen.

De Transcendence Tools bieden je echter nog een optie. Zoals al is uitgelegd, begint een onderbewust programma met een overtuiging die als een rotsblok in een beekje werkt. Modder, stenen, en puin begint zich achter het rotsblok te verzamelen, zodat je stroomafwaarts het rotsblok niet eens kunt zien. Maar het ‘puin’ in de geest is slechts energie. Die energie kwam oorspronkelijk van jouw spirituele zelf, maar kreeg een lagere vibratie (een slechtere kwaliteit) door de beperkende overtuiging.

Ik kan je uit ervaring ervan verzekeren dat het gebruik van de Transcendence Tools dramatisch alle andere vormen van therapie ondersteunt.

Voor ik op mezelf vooruitloop, zullen we het proces afmaken. Als je eenmaal de beperkende overtuiging in de emotionele geest blootlegt, zie je dat die eigenlijk op een impuls uit de mentale geest wordt gebaseerd. De emotionele geest gelooft bijvoorbeeld misschien wel dat jij in bepaalde situaties duidelijk inferieur bent, en dat er geen andere reactie mogelijk is dan een slecht gevoel over jezelf hebben.

Je kunt dan die overtuiging gaan onderzoeken en je merkt dan dat er een bepaald gevoel bij zit van geen andere optie hebben, dat je vastloopt. Je kunt dan onderzoeken waar die overtuiging vandaan komt, en dit leidt jou naar de mentale geest. Opnieuw kom je energie tegen die je hebt vervormd, maar in plaats van emotionele pijn te voelen, zorgt dat ervoor dat je twijfel en verwarring voelt. En opnieuw, deze energie kan met de Transcendence Tools worden opgeruimd.

Op den duur kun je de diepere overtuigingen in de mentale geest blootleggen en vaak hebben die te maken met een wereldbeeld dat er twee soorten mensen zijn: degenen die superieur zijn (autoriteitsfiguren) en degenen die inferieur zijn en dus nooit aan hun huidige positie kunnen ontsnappen.

Je kunt jezelf dan afvragen waar die overtuiging vandaan komt en dat kan je bij het identiteitsniveau brengen, de diepste laag van de geest. Hier zul je waarschijnlijk een overtuiging blootleggen dat jij een wezen bent dat fundamenteel beperkt en machteloos is. Je vindt misschien de overtuiging dat je een menselijk wezen bent met alle beperkingen die dat inhouden. Je vindt misschien ook de overtuiging dat je tot een lagere klasse wezens behoort die ondergeschikt zijn aan anderen.

Opnieuw, je komt bepaalde heel dichte en zware energie tegen, maar die kan ook worden getransmuteerd. En als je eenmaal de overtuiging die jij tegenkomt, gaat onderzoeken, kun jij je ervan bewust worden dat jij de Bewuste Jij bent en dat je een verlengstuk bent van jouw IK BEN Aanwezigheid. Als zodanig, heeft het geen betekenis om jezelf te evalueren op basis van een relatieve, dualistische schaal van inferieur en superieur. Jij bent een uniek wezen, en iets wat uniek is, kun je niet met iets anders vergelijken. Je kunt je er ook van bewust worden dat jij een spiritueel wezen bent, dat niet door menselijke beperkingen kan worden aangetast.

Vanzelfsprekend zijn er veel dysfunctionele overtuigingen op de vier niveaus van jouw geest en die zijn in vele levens opgebouwd. Je moet ook rekening houden met het collectieve bewustzijn dat over een heel lange periode is opgebouwd. Niettemin, door te volharden en alle middelen te gebruiken die je tot je beschikking hebt (zoals therapie en zelfhulptechnieken naast de Transcendence Tools) kun je inderdaad vorderingen maken. En in aanmerking nemend dat de onderbewuste overtuigingen in vele levens zijn opgebouwd, is het verbazingwekkend dat je het potentieel hebt om die allemaal in één leven te boven te komen – als jij je natuurlijk echt op dat proces gooit.

Hoe je ego dat proces ingewikkelder maakt
Het is nuttig om je ervan bewust te zijn dat jouw ego dit proces zal compliceren, als jij je er niet van bewust bent hoe het ego te werk gaat. Het basale probleem is dat jouw ego macht over je kan houden zolang hij verborgen blijft voor je bewuste gewaarzijn. En waar kan hij zich het beste verstoppen? In de onderbewuste geest natuurlijk. Wat inhoudt dat jouw ego liever wil dat jouw onderbewuste geest ONDERbewust blijft.

Er is een heel belangrijke verhandeling waarin Jezus uitlegt hoe jouw ego beslissingen voor jou neemt, maar er zijn een paar beslissingen die jij alleen maar kunt nemen. Het is belangrijk om dat in je achterhoofd te houden, omdat de enige manier om je ego te neutraliseren, is door te beseffen dat jij in het verleden hebt besloten dat er bepaalde beslissingen waren die jij niet wilde nemen – en het ego (zelfs hebt geschapen om) die beslissingen voor jou hebt laten nemen.

De enige manier om uit de greep van het ego te komen, is door bewust te besluiten dat je die beslissingen wilt nemen. Maar de oorspronkelijke beslissing om die beslissingen niet te nemen, kwam door het feit dat het in bepaalde situaties leek alsof er geen goede beslissing was en dat je op geen enkele manier negatieve emoties kon vermijden. Met Transcendence Tools kun je de emotionele energie neutraliseren en door je beter af te stemmen op je hogere Zelf, kun je meer opties zien, dus dan besef je dat er altijd een beslissing is die tot groei leidt.

Het menselijke denken
Om het beeld compleet te maken van de onderbewuste geest, moeten wij naar een element kijken dat de geascendeerde meesters het menselijke denken (the carnal mind = letterlijk: de vleselijke geest) noemen. Deze naam geeft aan dat er een niveau in de geest bestaat dat te maken heeft met de functies van het fysieke lichaam. Je hoeft je hart niet bewust te vertellen dat het moet kloppen of dat je cellen proteïne moeten produceren. Stel je voor dat jij je bewust gewaar moet zijn van de functie van elk van de triljoenen cellen in jouw lichaam, en die te zeggen wat zij moeten doen. Je zou geen bewuste aandacht meer over hebben om iets anders te doen met je fysieke lichaam, laat staan van het leven genieten.

Dus in zekere zin is het menselijke denken net een supercomputer die de functies van het enorm complexe fysieke lichaam beheerst die onze Geest als voertuig om zichzelf op de materiële wereld tot uitdrukking te brengen. Het probleem is dat de supercomputer een eigen leven kan gaan leiden, zoals in sommige science fiction boeken.

Het komt hier op neer: Het menselijke denken is een computer die ontworpen is om je te helpen het fysieke lichaam te gebruiken. Maar als je niet oplet – en niemand onder ons is natuurlijk opgevoed met die kennis – zou de dienaar jouw meester kunnen worden. En dat vergemakkelijkt jouw spirituele groei beslist niet.

In veel religies en zelfs spirituele leringen wordt het lichaam afgeschilderd als slecht of in ieder geval de vijand van jouw spirituele groei. De geascendeerde meesters onderrichten dat niet. Zij onderrichten dat het fysieke lichaam een voertuig voor spirituele groei is en dat wij het daarom moeten eren en er goed voor zorgen. We moeten echter niet het lichaam en zijn wensen ons leven laten bepalen.

We doen dat door ons ervan bewust te zijn dat de computer die ons lichaam bestuurt, in feite niet kan denken. Dus er draait gewoon een programma en dat blijft lopen tot onze bewuste geest grenzen stelt. Het lichaam heeft bijvoorbeeld bepaalde basale behoeften en het menselijke denken probeert die behoeften te vervullen zonder humanitaire of spirituele overwegingen.

Een basale behoefte is bijvoorbeeld bescherming, en voor het menselijke denken is er niets mis mee om te doden of op andere manieren iets wat op een gevaar lijkt te neutraliseren, inclusief menselijke wezens. Je ziet dat sommige dictators of criminele bazen zonder onderscheid iedereen doden die als bedreiging wordt gezien – zonder erover na te denken of die waarneming realistisch is. De reden is dat zulke mensen het menselijke denken hun leven hebben laten overnemen – in ieder geval in dit opzicht.

Nog een voorbeeld is voedsel. Het menselijke denken wil al het voedsel eten dat beschikbaar is en waar hij van houdt, en zal er zoveel mogelijk van eten. Hij houdt zich niet in en daarom zie je dat sommige mensen te veel eten of ongezond eten – hun menselijke denken is de baas over hun leven.

Een andere basisbehoefte is voortplanting. Het menselijke denken stelt geen grenzen aan de hoeveelheid seks die hij wil en het is in feite geprogrammeerd om zoveel mogelijk naar seks op zoek te gaan en met zoveel mogelijk verschillende partners. Dus je ziet dat sommige mensen denken dat zij intelligent zijn, omdat zij buiten het traditionele patroon om gaan van seks met één seksuele partner te hebben, maar zij beseffen eenvoudig niet dat hun leven wordt bestuurd door het menselijke denken.

Hoe vermijd je dat jouw leven wordt bestuurd door het menselijke denken? Dat gebeurt als onderdeel van het proces om naar de onderbewuste geest te gaan. Het is de bedoeling dat het menselijke denken je dienaar is, wat betekent dat jij de grenzen vaststelt voor hoe jij het menselijke denken laat omgaan met seks, bijvoorbeeld. Maar – in het verleden – hebben sommige mensen besloten dat zij daar geen bewuste beslissingen over wilden nemen, dus lieten zij het menselijke denken dat overnemen. Maar de aanleiding was een overtuiging en als je die overtuiging eenmaal blootlegt, kun je de macht van het menselijke denken afnemen en weer bewust grenzen stellen.

De volgende: Kennis van de componenten van het zelf gebruiken om jouw ervaring van het leven te transformeren