Het menselijke ego

door Kim Michaels

Net als bij het woord ‘ziel’ is het woord ‘ego’ op verschillende manieren gebruikt door diverse spirituele leringen, psychologen en zelfhulpexperts. Deze site biedt je een betere kijk op het ego in de volgende sectie, waarin wordt gezegd dat het moeilijk is om het ego te definiëren omdat het het ego in de allereerste plaats jouw visie vervormt. Dus naarmate je vordert op het spirituele pad, krijg je met verschillende manifestaties van jouw ego te maken.

Het artikel over 144 niveaus van het bewustzijn legt uit dat er 144 bewustzijnsniveaus op aarde kunnen voorkomen. Toen de Bewuste Jij de eerste keer afdaalde om te incarneren, daalde hij af naar het 48e niveau. Hij had toen de optie om aan een opwaartse spiraal te beginnen, waardoor hij van het 48e niveau zou opklimmen, door de opeenvolgende niveaus, tot hij het honderdvierenveertigste niveau had bereikt en kon ascenderen.

Op elk bewustzijnsniveau zijn corresponderende aspecten van het ego. Jouw ego laat een specifiek bewustzijnsniveau echt lijken en doet het voorkomen alsof hij macht bezit om de Bewuste Jij op dat niveau te houden. Met andere woorden, jouw ego probeert de Bewuste Jij te laten geloven dat hij niet aan zijn huidige niveau kan, mag of hoeft te ontstijgen. Dus de Bewuste Jij moet om naar het volgende bewustzijnsniveau te gaan, het corresponderende aspect van het ego transcenderen.

Hoewel dit moeilijk kan klinken, is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, als je eenmaal intuïtief ‘begrijpt’ hoe het ego werkt. Het ego heeft een beperkt aantal opties en sommige ‘trucjes’ worden op elk bewustzijnsniveau uitgehaald, dus die kun je gemakkelijk herkennen.

De belangrijkste truc die het ego gebruikt is je aandacht afleiden, zodat je niet naar jezelf kijkt. Jezus heeft een interessante uitspraak gedaan, toen hij ons vroeg waarom wij zo vaak naar de splinter in het oog van onze broeders kijken, maar de balk in ons eigen oog niet zien. De belangrijkste reden is dat het ego heel goed onze aandacht weet af te leiden door ons te laten geloven dat wij iets moeten doen, een of ander probleem oplossen of aandacht aan iets buiten ons schenken.

De basale sleutel om van het ene bewustzijnsniveau naar het andere te gaan, is binnenin onszelf te kijken en je twee dingen te realiseren:

  • Het bewustzijnsniveau dat ik nu heb, beperkt mij, en ik wil niet meer op dit niveau zitten.
  • Ik, de Bewuste Jij, ben meer dan mijn huidige bewustzijnsniveau, wat betekent dat ik mij aan dat huidige zelfgevoel kan onttrekken aan en opklimmen naar – of herboren worden in – een nieuw zelfgevoel.

Maar voor je zover bent dat jij je oude zelf wil laten sterven, moet jij inzien wat het is. En dat kun je gewoon niet zolang je nog buiten jou kijkt, andere mensen of de wereld probeert te veranderen in overeenstemming met de waarneming die jij op jouw huidige bewustzijnsniveau hebt.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, vormt jouw huidige bewustzijnsniveau een waarnemingsfilter. Zolang jij naar de wereld kijkt door dat filter, bekijk je de wereld op een bepaalde manier en je ego zal proberen jou te laten geloven dat wat jij ziet de allerhoogste werkelijkheid, de absolute waarheid of de enige manier om naar het leven te kijken, is. Wat betekent dat jouw huidige waarneming iets is wat jij niet kunt onderzoeken, niet mag onderzoeken, of niet hoeft te onderzoeken.

Vergelijk het eens met een schaakspel, waarin de regels op zo’n manier veranderd zijn dat geen enkele zet die jij doet jouw tegenstander schaakmat zet. Met andere woorden, wat je ook doet, je kunt het spel niet winnen. Je speelt het spel tot in het oneindige, of er komt een moment waarop je dit doorkrijgt en dan weigert verder te spelen. Wat je ook doet, je kunt niet jouw huidige bewustzijnsniveau transcenderen tot jij jouw waarnemingsfilter onderzoekt – en jouw ego zal er alles aan doen om te voorkomen dat jij dat doet.

Het ego heeft een verkeerd pad gemaakt, dat we het uiterlijke pad (pad in de buitenwereld) zouden kunnen noemen. Hij laat je denken dat jij in aanmerking kunt komen voor de ascensie door iets in de buitenwereld te doen om de mensen of de wereld te veranderen. Het ware pad is een innerlijk pad, waarbij je beseft dat de ENIGE manier om voor jouw ascensie in aanmerking te komen, is door jezelf – jouw zelfgevoel – te veranderen. En de enige manier om een hoger zelfgevoel te krijgen is door het oude zelf te laten sterven. Maar om dat te doen, moet je dat als een beperking gaan zien, als onecht, en inzien dat de Bewuste Jij meer is dan het zelf, wat betekent dat de Bewuste Jij niet sterft wanneer het zelf sterft. En om op dat punt te komen, moet je door het rookgordijn van het ego heen kijken.

De niveaus van het ego
Zoals in de 144 niveaus wordt uitgelegd, zijn er drie hoofdstadia op het spirituele pad. Toen je voor het eerst naar de aarde afdaalde, kwam je op het 48e niveau, wat inhoudt dat je de wereld door het waarnemingsfilter waarnam dat met dat bewustzijnsniveau correspondeert. Op dit niveau heb je het gevoel dat je met iets verbonden bent dat groter dan jou is, maar je neemt jouw IK BEN Aanwezigheid niet duidelijk waar.

Je hebt ook het gevoel dat de wereld een geheel is, wat betekent dat wat je doet, het geheel beïnvloedt, en dus ook jou. Je beseft niet duidelijk waarom dat zo is, maar je hebt hier een intuïtief gevoel over, en dus maak je bepaalde keuzes gewoon niet. Op dit niveau onderneem je niets wat anderen benadeelt, omdat jij voelt dat dit niet in jouw eigen belang is.

De Bewuste Jij heeft vrije wil en is belast met het maken van keuzes die op het huidige waarnemingsfilter worden gebaseerd. Dus sta je op het 48e niveau voor de verleiding om hoger dan wel lager te gaan, om een opwaartse of neerwaartse spiraal te vormen. Onder het 48e bewustzijnsniveau heb je niveaus die allemaal één eigenschap hebben: ze worden gebaseerd op de heel subtiele overtuiging dat het doel de middelen heiligt.

Het effect is dat wanneer je naar die niveaus gaat, jij het gevoel verliest dat je met een spiritueel zelf verbonden bent en dat je met al het leven in verbinding staat. Met andere woorden, als je eenmaal onder het 484 niveau komt, maakt het ego dat je vormt het geloofwaardig dat jij een gescheiden wezen bent dat in een wereld leeft die gescheiden is van dingen en mensen. Met andere woorden, het lijkt dan gerechtvaardigd dat je de dingen doet die alleen gescheiden wezens kunnen – namelijk handelen alsof jij het recht hebt om te doen waar jij zin in hebt, wat de consequenties daarvan ook voor anderen zijn.

De onvermijdelijke metgezel van deze bewustzijnsstaat is het gevoel dat je alleen bent en dat je bedreigd wordt door andere mensen of materiële omstandigheden. Dus is het onvermijdelijk dat je een gemoedsgesteldheid krijgt die probeert om te gaan met het gevoel dat je bedreigd wordt door de omgeving onder controle te houden, waaronder andere mensen. Als je naar de lagere bewustzijnsniveaus kijkt, zie je mensen die in toenemende mate controle willen houden en bereid zijn om anderen te domineren, zelfs degenen te doden die zij niet de baas kunnen.

Voor die mensen lijkt zulk gedrag volmaakt rechtvaardig en nodig, en de reden is dat zij zich volkomen met hun ego vereenzelvigen dat met hun bewustzijnsniveau correspondeert. Dus geloven zij de waarneming die zij met hun ego doen helemaal, wat inhoudt dat hun gedrag helemaal te rechtvaardigen, nodig en onvermijdelijk is. Op de laagste niveaus van bewustzijn vind je mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat hun gedrag door een hogere zaak verdedigbaar is en duidelijke voorbeelden hiervan zijn Hitler, Stalin en Mao.

We kunnen dan zien dat er drie verschillende niveaus van het ego zijn:

  • Onder het 48e niveau ontdekken wij een ego dat op een agressieve manier andere mensen probeert in zijn macht te krijgen en te domineren. Die mensen worstelen met iets buiten hen. Dit niveau van hun ego probeert ook op een agressieve manier beslissingen voor jou te nemen – of in ieder geval de beslissingen die de Bewuste Jij maakt te bepalen.
  • Tussen het 48e 4n 96e niveau vinden wij een ego dat niet agressief is en probeert anderen in zijn macht te krijgen, maar jou wel. De meeste spirituele mensen zitten op dit niveau, wat betekent dat zij tegen iets binnenin hen strijden.
  • Tussen het 96e en 144e niveau zit een ego dat subtieler te werk gaat. Hier probeer je het delicate evenwicht te bewaren door niet het materiële rijk macht over jou over te laten krijgen – omdat jij jezelf als Geest gaat zien – terwijl je tegelijkertijd totaal respect voor de vrije wil van anderen opbouwt – en niet voor de verleiding valt om anderen tot groei te dwingen, maar hen enkel door jou voorbeeld te inspireren.

Het komt erop neer dat jouw ego kan worden beschouwd als een filter dat jouw waarneming kleurt. Wanneer je op het laagste bewustzijnsniveau zit, zijn er 144 lagen van dit waarnemingsfilter. Dit heeft twee implicaties. De eerste is dat het onmogelijk is om een directe ervaring van het zuivere licht te krijgen dat van jouw IK BEN Aanwezigheid afdaalt. De Bewuste Jij heeft zich zo met zijn bewustzijnsniveau vereenzelvigd dat het heel moeilijk is om zichzelf als zuiver gewaarzijn te ervaren en dus niet kan ‘begrijpen’ dat hij meer is dan zijn zelfgevoel. (daarom staan sommige mensen klaar om anderen te doden om hun onechte zelfgevoel te behouden.) In de tweede plaats, de Bewuste Jij is er helemaal van overtuigd dat zijn waarnemingsfilter echt is en dat hij zelfs het recht heeft om te definiëren wat echt en onecht is.

In deze gemoedsgesteldheid ben je meestal onbereikbaar voor een spirituele leraar, vooral de geascendeerde meesters. Maar dit betekent niet dat jij ‘verloren’ bent en niet terug kunt komen. Het betekent echter wel dat je maar op één manier kunt leren en dat noemen de meesters de ‘school van de harde klappen’. Je leert door constant tegen een of andere tegenstander te strijden, tot je uiteindelijk op een punt komt waarop je denkt: “Ik heb er genoeg van om hier tegen te strijden, er moet een betere manier bestaan, er moet meer in het leven zijn.”

Dit kan ervoor zorgen dat jouw bewustzijn naar een hoger niveau gaat, waarop je tegen iets anders strijdt, tot je daar weer genoeg van krijgt. En op den duur kun je dan naar het 48e niveau opklimmen, waar je openstaat om instructies te ontvangen van de geascendeerde meesters via jouw intuïtie.

Terwijl je blijft klimmen, haal je laagje voor laagje de waarnemingsfilters eraf en dit gaat zo door tot het honderdvierenveertigste niveau, waar je de allerlaatste laag afschudt en niet meer een fysiek lichaam kunt handhaven, maar jij naar het spirituele rijk ascendeert.

Er is echter een belangrijke omslag die op het 96e niveau plaats heeft, omdat je op dit niveau direct jouw verticale eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid gaat ervaren en jouw horizontale eenzijn met al het leven. Jezus kwam in feit de mensen een voorbeeld stellen van iemand die op en boven het 96e niveau is. Daarom zei hij: “ik en mijn Vader zijn één” en “in zoverre je aan de allerminsten van deze broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan.”

Op het 96e niveau ga je de waarheid zien dat al het leven één is en dit wordt het Christusbewustzijn genoemd. Dan begin je het waarnemingsfilter te doorzien dat door de geest van de antichrist is gemaakt, namelijk dat al het leven gescheiden is. Deze leugen van gescheidenheid is de allergrootste leugen die jij moet doorzien voor jij kunt ascenderen – omdat deze leugen in het geascendeerde rijk niet bestaat. Dat is alleen in het materiële rijk mogelijk, omdat de dichtheid van de materie het waarschijnlijk maakt dat ‘dingen’ apart kunnen staan en dat de materiële wereld van God gescheiden is.

Laat we dit kort vastknopen aan wat er op de pagina over de ziel werd gezegd. Toen de Bewuste Jij voor de eerste keer naar het 48e niveau afdaalde, was er een ego dat onderdeel was van het zelf dat je op dat niveau aannam. ALS (en niet iedereen heeft dat gedaan) jij de keus hebt gemaakt om onder het 48e niveau te gaan, vorm je nog een laag in jouw ego, namelijk de meer agressieve, die de macht wil. Dit ego wordt dan onderdeel van jouw ziel en je daagt dat (van leven naar leven) met je mee tot je dat transcendeert.

De volgende: De onderbewuste geest