Een diepgaander inzicht in de ziel

door Kim Michaels

Er zijn bepaalde woorden die anders worden gebruikt door andere mensen waardoor de woorden bijna nutteloos worden. Een van die woorden is ‘ziel’. Dit woord is eeuwen lang door verschillende religies en spirituele leringen gebruikt voor veel verschillende dingen. En vaak wordt het gebruikt zonder iets duidelijk te maken, gebaseerd op de veronderstelling dat de mensen weten wat dat betekent.

In vorige leringen hebben de geascendeerde meesters het woord ‘ziel’ vaak gebruikt zoals andere leringen dat ook doen, wat betekent zonder een duidelijke definitie ervan. Maar tegenwoordig bieden zij ons een genuanceerder inzicht door de ziel, of het lagere wezen op te breken in verschillende componenten.

Veel spirituele mensen accepteren het concept reïncarnatie en men gaat ervan uit dat de ziel reïncarneert. Dit leidt ook tot de gebruikelijke aanname dat de ziel in één hoger rijk werd geschapen en daarna naar het materiële rijk is afgedaald. Wat inhoudt dat de ziel weer naar het spirituele rijk ascendeert.

Dit leidt dan weer tot twee gebruikelijke ideeën over wat je moet doen om je ziel weer in aanmerking te laten komen om naar het spirituele rijk terug te keren:

  • De ziel is tot een lagere staat ‘vervallen’ of afgedaald, dus komt die niet meer in aanmerking. Dus moet je de vergissingen die je hebt gemaakt, compenseren en de ziel zuiveren of verheffen.
  • De ziel moet geperfectioneerd worden, dus is het jouw taak om je ziel te perfectioneren (hoe je dat ook definieert).

Wat een revolutie in jouw inzicht in de ziel kan teweegbrengen, is het concept de Bewuste Jij. De kern van dit inzicht is dat de Bewuste Jij oorspronkelijk afdaalde en aan het proces van incarneren op de materiële wereld is begonnen. Dus de Bewuste Jij heeft de mogelijkheid om weer naar het spirituele rijk te ascenderen.

Maar dit proces van ascensie vindt NIET plaats door de Bewuste Jij een onvolmaakte staat te laten compenseren of door een staat van perfectie te krijgen die wordt gebaseerd op aardse of door mensen gemaakte criteria. In tegendeel, de Bewuste Jij kan ENKEL ascenderen door aan zijn hoogste potentieel te voldoen en dat is in een staat van puur gewaarzijn te zijn, waardoor hij kan fungeren als de open deur voor de Aanwezigheid.

Hier zitten twee aspecten aan. Als eerste, de Aanwezigheid kan zichzelf door de open deur van de Bewuste Jij tot uitdrukking brengen door zijn licht naar het materiële rijk te laten stromen. Ten tweede, de Aanwezigheid kan de materiële wereld ervaren door het heldere vensterraam van de Bewuste Jij.

Met andere woorden, in de hoogste vorm heeft de Bewuste Jij geen individualiteit of zelfgevoel als gescheiden wezen. Hij beschouwt zichzelf als niets meer en minder dan de open deur voor de Aanwezigheid om zich op deze wereld tot uitdrukking te brengen en als een helder vensterraam om de Aanwezigheid deze wereld te laten ervaren. De Bewuste Jij in deze staat beschouwt zichzelf als het IK ZAL ZIJN-aspect van de IK BEN Aanwezigheid.

De Bewuste Jij heeft geen waarnemingsfilter in die hoogste staat. Dus blokkeert hij geen uitdrukkingsvorm van de Aanwezigheid of houdt die niet tegen, en hij blokkeert niets wat hij ervaart om de Aanwezigheid te bereiken. De Bewuste Jij oordeelt niet naar verschijnselen, maar laat de Aanwezigheid zijn ervaringen evalueren en er dan van leren, en de resultaten worden in het causale lichaam opgeslagen. Vergelijk dit eens met hoe vaak wij onze intuïtieve inzichten evalueren om te zien of ze wel passen bij de aardse maatstaf en hoe vaak wij iets voor God proberen te verbergen.

Het wordt nu belangrijk om te begrijpen dat de Bewuste Jij oorspronkelijk niet naar deze staat is afgedaald. Laten we eens bekijken waarom.

Hoe de Bewuste Jij is afgedaald
Zoals in 36 ideeën wordt uitgelegd, wordt de materiële wereld uit spiritueel licht gevormd dat in vibratie werd verlaagd door de reducerende factoren die door de zeven stralen worden voorgesteld. Dit betekent dat de materiële wereld oorspronkelijk op een bepaald niveau van vibratie was, wat inhoudt dat die van energie was gemaakt die dichter was dan die in het spirituele rijk. Dit verklaart waarom wij niet meteen het spirituele rijk kunnen waarnemen met onze fysieke zintuigen. De zintuigen staan afgestemd op de vibraties van het materiële frequentiespectrum en die zijn momenteel veel lager, zodat onze zintuigen niet het gat kunnen dichten en het spirituele rijk ‘zien’ (veel spirituele mensen kunnen intuïtief spirituele energie voelen, maar in het algemeen niet met de fysieke zintuigen.)

De bedoeling om het materiële rijk te scheppen met een hogere dichtheid is om de groei van van zichzelf bewuste wezens – van ons – te faciliteren. Door naar een rijk af te dalen waarin wij het spirituele niet direct kunnen waarnemen, krijgen wij de kans om geleidelijk ons bewustzijn te verhogen, tot wij als de open deur kunnen dienen tussen het spirituele en materiële rijk. Door dit proces mee te maken, helpen wij ook om de vibraties in het materiële rijk te verhogen tot die op het niveau van het spirituele rijk vibreert. Dit proces wordt gedetailleerder in het artikel over de schepping van de sferen uitgelegd.

Voor deze bespreking is het van belang dat de Bewuste Jij niet met het hoogste zelfbewustzijn afdaalt. De Bewuste Jij wordt geschapen met een eenpuntig zelfgevoel dat het potentieel heeft om door veel niveaus heen op te klimmen, totdat hij dezelfde alomtegenwoordige zelfgevoel van het zelf als Schepper bereikt.

Om naar de dichtere vibraties van het materiële universum af te dalen, heeft de Bewuste Jij een voertuig nodig, wat een zelfgevoel inhoudt dat uit dezelfde vibraties als het materiële rijk wordt gemaakt. Dit is het belangrijke besef: de Bewuste Jij neemt dit voertuig aan; hij wordt niet het voertuig. De Bewuste Jij wordt NIET door dit proces veranderd; slechts zijn zelfgevoel – zijn waarneming – wordt veranderd. Opnieuw, vergelijkbaar met een acteur die een kostuum aantrekt en zich grimeert om een rol in een toneelstuk uit te voeren wat inhoudt dat de acteur het kostuum net zo gemakkelijk uit kan doen als aantrekken.

Oorspronkelijk daalde de Bewuste Jij af naar een zelfgevoel dat van dezelfde vibraties is als het materiële universum in het begin had toen dat werd geschapen. Dit zelf, dit voertuig, kunnen wij – vanuit een hoger perspectief – de ziel noemen.

Maar denk eraan dat deze ziel NIET in het spirituele rijk werd geschapen, noch uit de vibraties van het spirituele rijk. Zoals de Bijbel zegt, uit stof geschapen, wat materiële energie betekent. Dus daalde de ziel – volgens deze definitie niet af en kan dus ook niet ascenderen. De Bewuste Jij kan ascenderen, maar alleen wanneer hij zich niet meer vereenzelvigt met of als de ziel en in plaats daarvan zijn hoogste potentieel bereikt – de staat van puur gewaarzijn waarin hij zichzelf één met zijn IK BEN Aanwezigheid beschouwt.

We moeten nu echter een subtiel onderscheid maken. De ziel heeft wat de meeste mensen individualiteit of een persoonlijkheid noemen. Maar die werd gebaseerd op de omstandigheden die je in het materiële universum ziet toen de Bewuste Jij voor het eerst afdaalde. De persoonlijkheid en de individualiteit die je tegenwoordig hebt, is een product van de ervaringen die je hebt gehad tijdens je verblijf in de materiële wereld. Dus er zijn waarschijnlijk dingen toegevoegd aan de oorspronkelijke ziel waarin de Bewuste Jij is afgedaald.

Maar die hele persoonlijkheid in de buitenwereld en individualiteit is NIET wie jij bent. Je bent echt de individualiteit die in jouw IK BEN Aanwezigheid verankerd zit. Deze individualiteit kan in potentie door de Bewuste Jij tot uitdrukking worden gebracht, maar de persoonlijkheid die je in de buitenwereld hebt gecreëerd als reactie op de omstandigheden in de materiële wereld, blokkeert of kleurt deze uitdrukkingsvorm.

Dus is het geen kwestie van de persoonlijkheid in de buitenwereld perfectioneren; het is een kwestie van die transcenderen. Dit betekent twee dingen. De ziel wordt uit bepaalde overtuigingen geschapen die dan de spirituele energie een bepaalde kwaliteit geven met een lage vibratie. We zouden kunnen zeggen dat de ideeën of overtuigingen die jouw ziel definiëren een matrix of netwerk creëren en de energie die je door die overtuigingen een bepaalde kwaliteit geeft, vullen de ‘kooi’ met steeds grotere dichtheid. Hoe dikker die energie wordt, hoe meer de Bewuste Jij zich met zijn ziel vereenzelvigt, en des te moeilijker wordt het om je aan die identificatie daarmee te onttrekken.

Dus de sleutel tot spirituele groei is te beginnen met het verheffen van de vibratie van de energie die in jouw ziel ligt opgeslagen, de Transcendence Tools zijn bedacht om dat te doen. Naarmate de dichtheid minder wordt, begint de Bewuste Jij een glimp op te vangen van een hogere bewustzijnsstaat. Eerst zullen het intuïtieve flitsen zijn of het gevoel dat er meer in het leven moet zijn. Dan krijgt men het gevoel dat men met iets verbonden is dat groter is. En tot slot ga je vaker een glimp opvangen van zuiver gewaarzijn, waardoor je direct ervaart dat de Bewuste Jij méér is dan je lagere individualiteit.

Dan ga je serieus de overtuigingen onderzoeken die je ziel vormen, geleidelijk je zelfgevoel verhogen tot je het gevoel van eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid bereikt. In het proces om dat te doen help je ook de vibratie te verhogen van het materiële universum en je helpt de overtuigingen in het massabewustzijn te onderzoeken en zo maak je het andere mensen gemakkelijker om hun bewustzijn te verhogen. Als voldoende mensen dit doen, zal de hele planeet op den duur op een hoger niveau komen, omdat het duidelijk wordt dat het leven ook een spirituele kant heeft.

Maar laten we op ons hoofdpunt terugkomen. De persoonlijkheid en individualiteit in de buitenwereld – het uiterlijke zelf – dat je op dit moment hebt, werd in vele levensstroom geschapen als reactie op de onvolmaakte omstandigheden in de materiële wereld. Dus kan hij NOOIT vervolmaakt worden opdat hij naar het spirituele rijk kan ascenderen. Wat wel kan ascenderen, is de Bewuste Jij die eerst is afgedaald. Maar de Bewuste Jij kan alleen maar ascenderen door zich los te maken uit het uiterlijke zelf.

Dat gebeurt door de beperkende overtuigingen los te laten en de energie te verheffen die de ziel vormt. Dus in zekere zin kun je dan zeggen dat de ziel wordt verheven, maar niet als gescheiden zelf. De beperkende overtuigingen worden opgeruimd en de lagere energie wordt naar een hogere vibratie geaccelereerd. Als je een ketel water op de kachel zet en het laat koken tot al het water weg is, zou je dan zeggen dat het water naar een hoger rijk is gegaan? Of zou je zeggen dat het water tot een hogere staat – stoom – is verheven?

Het punt is dat de meesten van ons om de tuin zijn geleid om een pad te volgen in de buitenwereld, waarbij wij een spirituele lering gebruiken om de ziel te perfectioneren volgens een bepaalde maatstaf. Maar de ziel kan nooit geperfectioneerd worden; die moet geleidelijk aan sterven. De Heilige Paulus zei eens: “Ik sterf iedere dag”, waarmee hij bedoelde dat een stukje van zijn ziel stierf, omdat hij zijn beperkende overtuigingen liet sterven. Jezus liet zich kruisigen om te illustreren dat de Bewuste Jij wordt gekruisigd (bevroren) omdat hij zich vereenzelvigt met het uiterlijke zelf of de ziel. De laatste daad van Jezus was ‘de geest geven’, wat symbool stond voor het laatste overblijfsel van de ziel/ het uiterlijke zelf.

Dus zoals Jezus zei: Niemand kan naar de hemel ascenderen die niet uit de hemel is afgedaald.” En de ‘mens’ die afdaalde, was de Bewuste Jij, die ascendeert door zich bewust te worden van zijn ware identiteit – als het IK ZAL ZIJN-aspect van de IK BEN Aanwezigheid. Met andere woorden, de ‘ziel’ is niet wat oorspronkelijk incarneerde. Dat is iets wat geschapen is en waar dingen aan werden toegevoegd in vele levens. Wat dus incarneert is zowel de Bewuste Jij en de ziel. Maar wat oorspronkelijk reïncarneerde, was de Bewuste Jij.

Op de volgende pagina’s bekijken we wat andere aspecten van jouw lagere wezen, waarvan een paar deel uitmaken van je ziel.

De volgende: Het vat van het zelf en je vier lagere lichamen