Jouw drievoudige vlam – en jouw zevenvoudige vlam

door Kim Michaels

De geascendeerde meesters hebben traditioneel onderwezen dat de motivatie in jouw leven spiritueel licht is dat van jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid afdaalt. Dit licht komt eerst in je lagere wezen bij de Achtste Straal-chakra die de ‘Geheime Kamer van het hart’ heet en achter de hartchakra ligt.

In de geheime kamer wordt het licht gedeeld in wat jouw drievoudige vlam heet. Dit wordt vaak als een fysieke vlam afgebeeld die uit een kleine witte vonk ontstaat en drie ‘pluimen’ heeft. Deze drie pluimen zijn:

  • Blauw, die met de eerste straal van wilskracht correspondeert.
  • Geel, die met de tweede straal van wijsheid correspondeert.
  • Roze, die met de derde straal van liefde correspondeert.

Het belang van deze lering is dat je niet voorbij een beperkt niveau op he spirituele pad komt, als je de drievoudige vlam niet in evenwicht hebt gebracht. Als je één van die drie pluimen (macht, wijsheid of liefde) verkeerd gebruikt, wordt het formaat van de drievoudige vlam gereduceerd, tot er nog maar net genoeg licht is om jouw fysieke lichaam in leven te houden.

Je kunt bijvoorbeeld mensen zien die vastberaden zijn en wilskracht tonen, maar het ontbreekt hen vaak aan de wijsheid hoe ze die op een duurzame manier kunnen gebruiken en de liefde om te vermijden dat ze anderen pijn doen of onder de duim houden. Je kunt ook mensen zien die een groot intellectueel inzicht hebben, maar die niets klaar krijgen of die het aan de liefde ontbreekt die inzicht tot het niveau van wijsheid verheft. Je ziet ook mensen die gemakkelijk liefde tot uitdrukking kunnen brengen, maar dat op een onverstandige manier doen, of die in afhankelijke relaties terechtkomen, omdat zij niet bij machte zijn om nee te zeggen.

Wanneer je drievoudige vlam uit evenwicht is, vervorm je energie door de onevenwichtige uitdrukkingsvorm. Die energie verzamelt zich in je energieveld, maar als je de Transcendence Tools gebruikt, kun je die transformeren en verheffen, zodat die naar jouw Aanwezigheid terug kan stromen. Veel van de invocaties helpen jou subtiele overtuigingen te boven te komen die een onevenwichtige uitdrukkingsvorm teweegbrengen en zo breng je geleidelijk jouw drievoudige vlam weer in evenwicht.

Wanneer in jouw drievoudige vlam macht, wijsheid en liefde in evenwicht zijn, krijg je de optie om de vierde straal te gebruiken om je naar een hoger niveau te accelereren. Je kunt dan de eigenschappen die corresponderen met de vijfde, zesde en zevende straal tot uitdrukking gaan brengen, zodat de drievoudige vlam in een zevenvoudige vlam verandert die het volledig potentieel van jouw Aanwezigheid op alle zeven stralen tot uitdrukking brengt.

Hiervoor moet je de vijfde straal van visie en heelheid, de zesde straal van vrede en dienstbaarheid en de zevende straal van vrijheid evenwicht tot uitdrukking brengen. De Transcendence Tools helpen je ook om dit te bereiken.

Meer over de zeven stralen op deze pagina.

De volgende: Een diepgaander inzicht in de ziel