Jouw Christuszelf

door Kim Michaels

Op de oude kaart is het figuur dat op het kruispunt van het cijfer 8 is jouw Christuszelf.

Chartwebsite

Dit is de bemiddelaar tussen de IK BEN Aanwezigheid en het lagere wezen dat in de dualiteit verdwaald is, met name de Bewuste Jij. We zouden kunnen zeggen dat jouw Christuszelf een spirituele leraar is die jou is gezonden nadat je het contact bent kwijtgeraakt met jouw hogere Wezen. Het zit de het vat van het zelf en dus kun je het op elk moment bereiken door je op jouw hart te richten en jouw intuïtieve vermogens te activeren. Jezus sprak over het Christuszelf in de volgende citaten:

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn (Johannes 14:16)

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb (Johannes 14:26)

Je hoeft geen supermens te zijn of paranormale vermogens te hebben om de zachte stem van jouw Christuszelf te horen. Denk er echter aan dat jouw Christuszelf NIET naar jou of het leven kijkt met jouw huidige waarnemingsfilter. In feite is het de bedoeling van jouw Christuszelf om – in elke situatie – jou een alternatief te bieden voor jouw huidige waarnemingsfilter.

Dit betekent niet dat jouw Christuszelf je een of andere absolute of ultieme waarheid geeft, omdat je Christuszelf precies weet wat jij wel of niet kunt accepteren op basis van jouw huidige waarnemingsfilter. Dus het doel van het Christuszelf is jou een referentiekader bieden dat één stap hoger is dan jouw huidige waarnemingsfilter.

Een geleidelijk pad
Jouw Christuszelf weet dat jij een geleidelijk, stap voor stap, pad nodig hebt vanaf jouw huidige bewustzijnsniveau naar het volledige Christusbewustzijn. Hij probeert je niet deze reis in één reuzensprong te laten maken – zoals heel veel spirituele zoekers willen – hij probeert je te helpen bij de volgende stap, en dan weer de volgende, enzovoort.

Dit betekent dat er NOOIT een situatie kan voorkomen waarin jouw Christuszelf je niet kan bereiken. Je hebt altijd de optie om jouw Christuszelf te horen; de vraag is of je bereid bent om je geest en hart open te stellen voor iets dat momenteel jouw waarnemingsfilter te boven gaat. Als je niet bereid bent om verder dan je waarnemingsfilter te kijken, ben je niet in staat om de stem van jouw Christuszelf te horen. In plaats daarvan hoor je de luidere stem van jouw ego, het massabewustzijn of verkeerde leraren, die jou vertellen wat je wilt horen.

Het is verstandig om je ervan bewust te zijn dat ons zelf in de buitenwereld bevestigd wil worden in wat we momenteel doen of wat wij momenteel geloven. Omdat ons Christuszelf alleen maar onze huidige staat probeert te helpen transcenderen, zal die ons nooit die bekrachtiging geven. Wat inhoudt dat hoe meer wij ons richten op bekrachtiging, hoe minder wij in staat zijn om het kleine zachte stemmetje te horen van ons Christuszelf.

Jouw Christuszelf probeert je niet op je gemak te stellen; hij probeert je te helpen met jouw groei. Jouw ego probeert je groei stop te zetten en zal je dus wel vertellen waar jij je bij op je gemak voelt, zo kan het ego jou onder zijn controle houden. (jouw ego kan je misschien ook zo manipuleren dat jij je heel erg slecht op je gemak voelt, maar alles wat nodig is om jou onder de duim te houden).

Jezus sprak over het belang om je op je Christuszelf af te stemmen toen hij zei:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Wees je ervan bewust dat jouw ego altijd probeert jouw Christuszelf te vervangen. Een van de manieren waarop hij dat doet, is je intuïtieve inzichten te rationaliseren. In feite probeert jouw ego zich als het allerhoogste gezag in jouw leven op te stellen, een positie die jouw Christuszelf moet innemen tot de Bewuste Jij één met jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid wordt. Je ego doet dat door bepaalde overtuigingen onfeilbaar te maken en zo een mentaal kader rondom jouw geest te vormen. Veel mensen durven dan niet buiten hun mentale kader te kijken om de stem van hun Christuszelf te horen. Het Christuszelf probeert jou ALTIJD uit ELK mentaal kader te halen en vecht die ‘onfeilbare’ overtuigingen van jouw ego aan.

Naarmate je het spirituele pad volgt, neem je geleidelijk de geest van Christus aan, wat inhoudt dat je de visie en het onderscheid krijgt die jou in staat stelt om de vele illusies te doorzien die door de geest van de antichrist in het leven worden geroepen. Dit helpt om de zuiverheid van jouw vier lagere lichamen weer op te eisen van de egoïstische overtuigingen die jouw lijden veroorzaken. Met de geest van Christus neem je de heerschappij, eerst over jouw vier lagere lichamen en daarna over het materiële rijk.

In het begin zal de Bewuste Jij jouw Christuszelf als een leraar van buitenaf zien, maar geleidelijk bouw je een dieper gevoel van eenzijn met de leraar op. Dit leidt tot de mystieke eenheid waardoor je de bruid van Christus wordt en één met jouw Christuszelf wordt. Je kunt dan accepteren dat de Bewuste Jij zijn rechtmatige positie als de Christus in jouw wezen heeft gekregen. Jij bent de Levende Christus geworden.

Je bent dan ‘Zo boven, zo beneden’, wat inhoudt dat jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid dan door jouw wezen kan handelen. Jouw identiteitsgevoel op deze wereld reflecteert jouw spirituele individualiteit, verankerd in jouw Aanwezigheid. Jij hebt heerschappij over de aarde, zoals wordt gesymboliseerd door de aardbol onder de voeten van de mens van Vitruvius (op de oude kaart). Je zegt dan met Jezus: Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook. (Johannes 5:17)

‘Tool’ om contact te maken met jouw Christuszelf.

De volgende: Jouw drievoudige vlam – en jouw zevenvoudige vlam