De stroom van energie tussen jouw spirituele zelf en lagere wezen

door Kim Michaels

Het gouden cijfer 8 dat de bovenste en onderste figuren inkadert, vertegenwoordigt de stroom van energie van jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid naar jouw lagere wezen.

Chartwebsite

Wanneer jij jezelf met je zelf in de buitenwereld vereenzelvigt en onbewuste keuzes maakt, krijgt de spirituele energie een verkeerde kwaliteit en die kan niet terug ascenderen naar het spirituele rijk. Die energie wordt de verkeerd gekwalificeerde (vervormde, niet met de hoogste vibratie die mogelijk is) energie die zich in jouw persoonlijke veld verzamelt.

Deze verkeerd gekwalificeerde energie blokkeert jouw intuïtieve verbinding met jouw Aanwezigheid en het vermindert de energie die van jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid kan stromen en zo jouw creatieve vaardigheden beperkt. Omdat jij geleidelijk aan het waarnemingsfilter van het zelf in de buitenwereld afschudt, wordt de stroom in de vorm van een 8 hersteld en de energie stroomt dan naar het spirituele rijk (jouw causale lichaam) terug waar die wordt vermenigvuldigd en weer teruggezonden. Wanneer jij jouw talenten vermenigvuldigd, worden jouw creatieve vermogens dus uitgebreid. Jezus heeft dit uitgelegd in zijn parabel over de talenten.

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. (Matteüs 13:12)

De goede manier om jouw talenten te vermenigvuldigen is door er onbaatzuchtig aan te werken al het leven te verheffen. Je doet dit door te proberen de open deur te zijn voor jouw Aanwezigheid in plaats van doelen na te streven die zich richten op het verheffen van het gescheiden zelf door van anderen iets af te nemen of anderen naar beneden te halen. Dit kan alleen maar totaal zo zijn wanneer de Bewuste Jij het gevoel van eenzijn met jouw Aanwezigheid krijgt, wat inhoudt dat jij jouw menselijke ego overwint. Je kunt jezelf dan als medeschepper met God beschouwen en beseffen dat jij ook één bent met jouw Aanwezigheid.

Door deze staat van verlichting of Christusschap besef je ook dat alle andere medescheppers uit dezelfde bron komen en dat alle mensen dus onderdeel van het lichaam van God op aarde zijn. De goede manier om jezelf te verheffen, is door onbaatzuchtig anderen te helpen hun ego te overwinnen en persoonlijke vrijheid te krijgen. Jezus beschreef het eenzijn van al het leven in de volgende citaten:

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. (Matteüs 25:40)

Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. (Johannes 12:32)

Paulus sprak ook over het eenzijn van al het leven:

zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. (Romeinen 12:5)

Een lichaam is een eenheid dat uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. (1Korintihiërs 12:12)

De volgende: Jouw Christuszelf