Jouw causale lichaam

door Kim Michaels

Op de kaart hieronder, zie je een aantal gekleurde ringen rondom een transparante sfeer die jouw IK BEN Aanwezigheid vertegenwoordigt.

Chartwebsite

Deze ringen stellen voor wat je hebt bereikt bij jouw reis door de materiële wereld, het meesterschap dat je hebt verworven op de zeven spirituele stralen. Dit meesterschap is het product van jouw positieve leerervaringen – en let erop dat zelfs iets wat op een fout lijkt, in een positieve leerervaring kan worden omgezet. Wat je hier beneden ook doet, jouw IK BEN Aanwezigheid kan ervan leren en de les in jouw causale lichaam opslaan.

Dus is het verstandig om het leven als een wetenschappelijk experiment te beschouwen en de ideale relatie tussen jouw Aanwezigheid en de Bewuste Jij te begrijpen. De Bewuste Jij heeft inderdaad vrije wil en maakt keuzes op grond van waarnemingen in de materiële wereld. Dus zolang hij zich met dat zelf in de buitenwereld vereenzelvigt, kan de Bewuste Jij alleen maar beslissingen nemen die op het waarnemingsfilter worden gebaseerd die dit zelf heeft gevormd en waar hij alles doorheen ziet.

Dit betekent niet dat de Bewuste Jij alleen maar beslissingen neemt op zijn waarnemingsfilter, maar ook dat hij de uitkomst van die beslissingen evalueert op basis van dat waarnemingsfilter. Dus jij beoordeelt jezelf met hetzelfde waarnemingsfilter dat ervoor heeft gezorgd dat jij een bepaalde beslissing nam. Dit heeft Jezus ‘beoordelen naar uiterlijke verschijnselen’ genoemd.

In tegenstelling daarmee ziet jouw Aanwezigheid de wereld NIET door jouw waarnemingsfilter. Hij ziet door de kristallen helderheid van de geest van Christus en beoordeelt jou NIET zoals jij jezelf beoordeelt (of zoals andere mensen jou beoordelen). Daarom zei Jezus dat wij als wij niet als kinderen worden, het koninkrijk van God niet kunnen ingaan. Het koninkrijk van God is een metafoor voor een bewustzijnsstaat, waarin de Bewuste Jij zichzelf als verlengstuk beschouwt van jouw Aanwezigheid.

Dit houdt in dat jij je niet meer door het waarnemingsfilter van het zelf in de buitenwereld beoordeelt; jij beziet jezelf door jouw keuzes en hun consequenties zoals jouw Aanwezigheid die ziet. En dit is de ENIGE manier om het fnuikende schuldgevoel waar wij allemaal aan zijn blootgesteld te transcenderen en dat de neiging heeft om ons te verlammen.

De Bijbel verwijst hier naar het causale lichaam:

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.
20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.
21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Matteüs 6)

Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: “Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.” (Marcus 10:21)

Jouw causale lichaam kun je als een kosmische bank bezien waar je uit kunt putten voor je spirituele groei en om de bedoeling waarvoor je naar de aarde kwam, te vervullen. Als de Bewuste Jij eenmaal dat zelf in de buitenwereld en het waarnemingsfilter heeft afgeschud, kan jouw IK BEN Aanwezigheid zich vrijuit door jou heen tot uitdrukking brengen en dat houdt in dat wat je in je causale lichaam hebt zitten volledig door jou tot uitdrukking wordt gebracht.

De volgende: De stroom van energie tussen jouw spirituele zelf en lagere wezen