2003

Het Jaar van de Bevende Aarde
Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 december 2003

ONDERWERPEN: Wat zorgt voor het beven van de aarde? – de Wonderrozenkrans – het oordeel over de verkeerde leraren – het oordeel is een kans – de aardbeving in Iran – wat is een wonder? – de waarheid over de onbevlekte ontvangenis – een zegen

 

Bescherm de Christus in al het Leven
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

ONDERWERPEN: Het verdraaien van de ware leringen van Christus – De onontkoombare noodzaak om de echte leringen van Christus in ere te herstellen – Vriendelijkheid is niet blind – Gods oordeel over de valse predikers – Het oordeel van de Goddelijke Moeder – Waarom de standbeelden tranen van bloed huilen – De tafels van de geldwisselaars omkeren – Is je ziel in levensgevaar? – Er is niet veel tijd meer – Het potentieel van veranderingen op aarde en natuurrampen – Kom uit de tombe van het orthodoxe christendom – Sta op en voldoe aan je bestemming. DOE HET NU! – Besteed elke dag een paar minuten aan Moeder Maria

 

Verlaat het Pad van de Buitenwereld en volg de innerlijke Weg
Geascendeerde meester Jezus, 19 augustus 2003

ONDERWERPEN: Laat jullie afgoden achter je – Het is tijd voor de oogst – Durf te zijn wie je bent – De geest oprekken – Val me niet lastig, Jezus – Voortgaande openbaringen zullen niet stoppen – Een streep in het zand – Gods oordeel over de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten

 

De Beslissing je Godvlam in Actie te ZIJN
Geascendeerde Meester Jezus, 13 juli 2003

ONDERWERPEN: Een hogere vorm van dienstbaarheid – Het besluit om te ZIJN – God wenst zichzelf in actie te zien