2003

Het Jaar van de Bevende Aarde
Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 december 2003

ONDERWERPEN: Wat zorgt voor het beven van de aarde? – de Wonderrozenkrans – het oordeel over de verkeerde leraren – het oordeel is een kans – de aardbeving in Iran – wat is een wonder? – de waarheid over de onbevlekte ontvangenis – een zegen

 

Bescherm de Christus in al het Leven
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

ONDERWERPEN: Het verdraaien van de ware leringen van Christus – De onontkoombare noodzaak om de echte leringen van Christus in ere te herstellen – Vriendelijkheid is niet blind – Gods oordeel over de valse predikers – Het oordeel van de Goddelijke Moeder – Waarom de standbeelden tranen van bloed huilen – De tafels van de geldwisselaars omkeren – Is je ziel in levensgevaar? – Er is niet veel tijd meer – Het potentieel van veranderingen op aarde en natuurrampen – Kom uit de tombe van het orthodoxe christendom – Sta op en voldoe aan je bestemming. DOE HET NU! – Besteed elke dag een paar minuten aan Moeder Maria

 

Verlaat het Pad van de Buitenwereld en volg de innerlijke Weg
Geascendeerde meester Jezus, 19 augustus 2003

ONDERWERPEN: Laat jullie afgoden achter je – Het is tijd voor de oogst – Durf te zijn wie je bent – De geest oprekken – Val me niet lastig, Jezus – Voortgaande openbaringen zullen niet stoppen – Een streep in het zand – Gods oordeel over de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten

 

De Beslissing je Godvlam in Actie te ZIJN
Geascendeerde Meester Jezus, 13 juli 2003

ONDERWERPEN: Een hogere vorm van dienstbaarheid – Het besluit om te ZIJN – God wenst zichzelf in actie te zien

Het oorspronkelijke Commentaar op het Boek van Jezus ‘The Mystical Teachings of Jesus’ door Kim Michaels
Dictaat van geascendeerde meester Jezus, 20 november 2002