Wat is de kern van jouw (lagere) wezen precies?

door Kim Michaels

Denk eens na over deze uitspraak:

In werkelijkheid ben je wie jij denkt dat je bent.
Hier en nu, ben jij wie jij denkt dat je bent.
Op dit moment zit er een gat tussen wie jij echt bent en wie jij denkt dat je bent.
Het allerhoogste doel van het spirituele pad is dat gat te dichten.

De implicatie hiervan is: nu op dit moment, bekijk je alles – ook jezelf – door een waarnemingsfilter, het zelfgevoel. Maar dit zelf is niet wie jij werkelijk bent. Het is gewoon de persona in de buitenwereld, die door jouw ware zelf wordt gebruikt om de wereld vanuit een bepaald perspectief te ervaren.

Laten we eens een voorbeeld bekijken. Wanneer wij op de wereld rondkijken, kunnen wij veel plaatsen zien waar twee groepen mensen een strijd tegen elkaar voeren die niet ophoudt. We kijken niet naar de conflicten van tegenwoordig, dus denk eens aan de middeleeuwse kruistochten. Wij zien dan twee groepen religieuze mensen die geloofden dat hun religie de enig ware was. Zij geloofden allebei dat zij door God waren aangesteld om hun religie als de superieure op aarde te vestigen en dat God had gezegd dat ze daarbij ook degenen mochten doden die een andere religie hadden. Dan krijg je dus twee groepen mensen die elkaar doden in naam van één en dezelfde God.

Dan hebben we maar twee opties:

  • God is een vreemde God en die wil dat mensen elkaar doden in zijn naam.
  • Er ontbreekt iets aan ons beeld van God en onze relatie tot God.

Met andere woorden, wanneer twee groepen mensen geloven dat hun religie de enig juiste is, is het logisch dat je denkt dat beide geen gelijk kunnen hebben. Maar wat als wij niet de gebruikelijke logica gebruiken om te vragen: “Wat als zij beide geen gelijk hebben?”

Een waarnemingsfilter krijgen
Want betekent dit dan bijvoorbeeld dat als jij je als een christen beschouwt, jij je daarmee vereenzelvigt? Het betekent dat je een waarnemingsfilter krijgt. Dat waarnemingsfilter wordt op zo’n manier gedefinieerd dat er bepaalde vragen zijn die jij gewoon niet stelt wanneer je het leven door dat filter bekijkt. Je gelooft dat die vragen verboden zijn of dat je die niet hoeft te stellen. Er zijn bepaalde dingen die overduidelijk zijn, die je gewoon als vanzelfsprekend beschouwt, en dus denk je dat je daar niet over hoeft na te denken.

Dus als je door het christelijke waarnemingsfilter naar het leven kijkt, geloof dat jij in de hemel komt door een goed christen te zijn en je van alle andere mensen ook christenen moet maken. Het gevolg is dat je niet een heel simpele vraag stelt: “Zijn er ook christenen in de hemel?”

Maar Jezus heeft zelf een heel interessante uitspraak gedaan: Geen enkel mens is naar de hemel geascendeerd, die niet uit de hemel komt.” Dat heeft een diepgaande implicatie: Wij zijn uit het spirituele rijk gekomen in een bepaalde staat. Zolang wij hier op aarde zijn, hebben wij een zelf in de buitenwereld aangenomen, een waarnemingsfilter. Maar de ENIGE manier om weer naar het spirituele rijk terug te gaan is door ALLE waarnemingsfilters die je op aarde hebt, te transcenderen.

Dus zijn er christenen of moslims in de hemel? Nee, in de hemel zijn alleen maar individualisaties van God. De reden is dat de ENIGE manier om in de hemel te komen, is door ALLE etiketten of omstandigheden die op aarde worden gedefinieerd te transcenderen. Het is GEEN kwestie van een goed christen worden of een goed spiritueel persoon. Je moet beseffen wie jij echt bent als spiritueel wezen dat boven alle etiketten die je op aarde hebt, staat.

Hoe jij wordt ingeperkt door jouw waarnemingsfilter
Laten we eens wat minder theoretiseren en naar de huidige situatie terugkeren. Je kunt jezelf als een beperkt wezen zien, omdat je ervan overtuigd bent dat er bepaalde omstandigheden in de buitenwereld zijn die jou inperken. Met andere woorden, je denkt dat die materiële omstandigheden jou beheersen.

Maar is het mogelijk dat de manier waarop je de wereld op dit moment ervaart het product is van het feit dat de oorspronkelijke ‘jij’ ervoor gekozen heeft om een bepaald zelfgevoel aan te nemen? Dit zelf werkt als een waarnemingsfilter en zolang jij door dat filter kijkt, lijkt het of bepaalde omstandigheden in de buitenwereld absoluut de macht over jou hebben?

Met andere woorden, op een bepaald moment in het verleden (misschien wel in een vorig leven heel lang geleden) heeft de oorspronkelijk ‘jij’ ervoor gekozen om een beperkt zelfgevoel aan te nemen. Dit beperkte zelf werd juist ontwikkeld door te zeggen dat bepaalde materiële omstandigheden absoluut waar zijn en dus macht over jou hebben.

Dit kan theoretisch klinken, dus laten wij eens een historisch feit bekijken. Ongeveer 500 jaar geleden waren de meeste mensen in Europa er vast en absoluut van overtuigd dat de aarde plat was. Vraag je eens af: “Was de aarde 500 jaar geleden echt plat, of was die toen ook rond, net als tegenwoordig?”

De aarde is natuurlijk niet van vorm veranderd, dus de manier waarop wij menselijke wezens naar de aarde kijken, is veranderd. Een specifiek waarneming liet mensen geloven – als onwrikbaar feit – dat de aarde plat was. En dat waarnemingsfilter heeft hen op vele manieren ingeperkt, omdat men dacht dat het gevaarlijk was om de oceaan over te varen om naar nieuw land op zoek te gaan.

En zolang je naar het leven door het waarnemingsfilter kijkt dat jouw huidige zelfgevoel definieert, kun je op geen enkele manier het geloof dat materiële omstandigheden echt bestaan en macht over jou bezitten, onderzoeken. De ENIGE manier waarop je deze omstandigheden misschien zou kunnen overwinnen, is juist het waarnemingsfilter onderzoeken dat die omstandigheden echt laat lijken. Maar jij kunt dit NOOIT doen zolang je door dat waarnemingsfilter dat het echt laat lijken, naar het leven kijkt. Dit is het menselijke enigma, de existentiële catch-22.

Jij bent NIET jouw huidige zelf
Kun je hier uitkomen? Natuurlijk wel, door te beseffen dat jij NIET jouw huidige zelfgevoel bent. In werkelijkheid ben je een wezen dat uit het spirituele rijk komt, en daardoor kun je niet permanent door iets op aarde worden beïnvloed. Dit wezen heeft gewoon een beperkt zelf aangenomen en zolang jij jezelf door het filter van dat zelf ziet, denk jij dat je dat bent. Maar hoe je waarnemingsfilter op dit moment ook is, jij blijft hetzelfde wezen dat ooit afdaalde.

De volgende stap is om eens na te denken over hoe de zuivere ‘jij’ jouw huidige zelf heeft aangenomen. Door zichzelf in dat zelf te projecteren, vergelijkbaar met een acteur die een bepaald kostuum aantrekt en zich grimeert om een rol in een theater te spelen. Jouw huidige zelf is gewoon een rol die je hebt uitgekozen om in het theater van het leven te spelen. Maar als je genoeg van die rol krijgt, kun je dat kostuum uittrekken.

Hoe transcendeer je dat huidige zelf? Door het besef dat de zuivere ‘jij’ zichzelf in dat zelf heeft geprojecteerd, wat inhoudt dat hij ook de mogelijkheid heeft om zich terug te trekken uit het zelf dat hij heeft aangenomen. De manier om dat te doen, is door het besef dat de ware jij de mogelijkheid heeft om een staat van zuiver bewustzijn te krijgen, wat betekent dat je GEEN waarnemingsfilter hebt. Je kijkt gewoon naar omstandigheden in het materiële rijk zonder er een etiket op te plakken of te beoordelen. Etiketten en oordelen zijn een product van jouw waarnemingsfilter.

De geascendeerde meesters hebben het ‘jij’ dat oorspronkelijk afdaalde, de Bewuste Jij genoemd. Maar het is belangrijk dat jij je niet aan een naam ophangt, omdat je hetzelfde concept in andere mystieke leringen vindt, maar onder andere namen. De grondlegger van het Tibetaanse boeddhisme, PadmaSambahava, noemde het ‘zuiver gewaarzijn’ of naakt ‘gewaarzijn’. Het zenboeddhisme noemde het de ‘beginnersgeest’ en Jezus sprak erover dat wij al kinderen moesten worden om het koninkrijk der hemelen in te gaan.

Wat belangrijk is om te weten, is dat de Bewuste Jij niet voorgoed is veranderd door het zelf dat jij momenteel hebt – er moet dan meer worden veranderd dan je ogen, als je een gele bril op zou zetten. De Bewuste Jij is dus heel goed in staat om een staat van zuiver gewaarzijn aan te nemen, waarin je geen van de waarnemingsfilters hebt die je op aarde tegenkomt. Je ziet alles zoals het echt is.

De Boeddha noemde dit zuiver gewaarzijn en Jezus had het over: “Wanneer je oog op één ding is gericht, zit je lichaam vol licht.” Denk eens over dat laatste na. Wanneer je visie op ‘één ding gericht’ is, wat inhoudt dat het niet door waarnemingsfilters wordt ingedeeld, jij dan ziet dat alles in het materiële universum uit licht bestaat. Hoe helpt dit om jou je beperkingen te laten transcenderen?

De waarnemingsfilters ontmantelen
Zoals in 36 ideeën wordt uitgelegd, wordt alles in het materiële universum van spiritueel licht gemaakt dat gewoon een tijdelijke verschijningsvorm heeft aangenomen. Wanneer je ervaart dat jij een spiritueel wezen bent, weet je dat de tijdelijke verschijningsvormen op de materiële wereld geen macht over jouw Geest kunnen hebben. En dus begin je systematisch het waarnemingsfilter dat je laat geloven dat jij een beperkt wezen zonder macht over de materiële omstandigheden bent, te ontmantelen. En vanaf dat moment kun je aan de belofte van Jezus gaan beantwoorden dat wij de werken kunnen doen die hij heeft gedaan, en zelfs nog grotere.

Wat is een waarnemingsfilter? Nu dat wordt gevormd door twee hoofdelementen, namelijk bepaalde overtuigingen (vaak onderbewuste overtuigingen) en de energie die wij door die overtuigingen een bepaalde kwaliteit hebben gegeven door vele levens heen. Met andere woorden, zoals in 36 ideeën wordt uitgelegd, bestaat het zelf in de buitenwereld uit die overtuigingen en de laagfrequente energie.

Deze combinatie van overtuigingen die wij nooit onderzoeken – vaak omdat wij ze niet eens zien – en laagfrequente energie, vormt een filter dat bepaalde dingen blokkeert en andere doorlaat. Maar daar ligt vaak een waardeoordeel aan ten grondslag dat sommige dingen goed of waar zijn en dat andere slecht of onwaar zijn. Juist die indeling, gebaseerd op een waardeoordeel, laat ons eindeloos rondjes draaien in een draaimolen door te proberen iets te vermijden of te vernietigen wat wij als slecht beschouwen en bezitten of beheersen wat wij als goed beschouwen.

De Bewuste Jij in zijn pure vorm ziet alle verschijningsvormen in de materiële wereld alleen maar als: verschijningsvormen. Dus die hebben geen macht over jou als zuivere Geest. Deze zuivere waarneming terugkrijgen is de enige manier om te vermijden dat materiële omstandigheden jou in hun greep krijgen.

Waarom jij een beperkt zelf hebt aangenomen
Dus waarom heb je dan in de allereerste plaats een beperkt zelf aangenomen? De belangrijkste reden is dat de bedoeling van het leven tweeledig is. Het ene aspect is dat jij jouw gewaarzijn uitbreidt en het andere is dat je meehelpt om de vibratie op de planeet waarop jij geïncarneerd bent, te verhogen.

Op aarde incarneren is een manier om onze groei te vergemakkelijken, terwijl we tegelijkertijd meehelpen om de aarde te verheffen. Maar om op aarde te incarneren kan de Bewuste Jij niet in de pure vorm afdalen. Die moet zich in een zelf projecteren dat uit de vibraties wordt gemaakt die de materiële planeet vormen. Door een beperkt zelf aan te nemen en die dan langzaam te transcenderen, groei jij persoonlijk. Maar je levert ook een bijdrage aan het verheffen van de aarde als geheel door dit proces.

Je moet toegeven dat de aarde momenteel echter in een veel lagere staat is dan de staat waarin ze door de Elohim werd geschapen. Bijna elke religieuze en spirituele lering bevat het concept dat er in het verleden een veel hogere staat bestond, en wij menselijke wezens zijn afgedaald of naar beneden gevallen.

De geascendeerde meesters onderrichten dat deze ‘zondeval’ plaats had, omdat een aantal mensen ervoor koos om een zelf aan te nemen op basis van de illusie van gescheidenheid. Dit maakt het mogelijk dat je als gescheiden wezen kunt handelen zonder na te denken over de consequenties die dat voor anderen, voor het geheel of voor jou op lange termijn heeft. Momenteel handelen de meeste mensen op aarde vanuit zo’n gescheiden zelf en daarom zijn er zoveel conflicten.

Dus het is mogelijk dat jij in het verleden besloten hebt dat jij de wereld door een beperkt zelf wilde ervaren of dat je dingen wilde doen die je alleen kunt als je een gescheiden wezen bent. Maar als jij openstaat voor de spirituele kant van het leven, bestaat er nog een mogelijkheid. Je hebt misschien een beperkt zelf genomen om aan anderen te demonstreren dat wij meer zijn dan menselijke wezens en dat wij ons niet door materiële omstandigheden hoeven te laten beperken. In plaats daarvan kunnen wij elk zelfgevoel ontstijgen en meehelpen om een nieuwe wereld te scheppen die boven onze huidige beperkingen ligt.

Als je het gevoel hebt dat dat laatste op jou van toepassing is, bieden de Transcendence Tools jou een manier om je huidige waarnemingsfilter te ontstijgen en de staat van zuiver gewaarzijn te krijgen die jouw hoogste potentieel is. Dan kun jij jouw reden om hier te zijn uitvoeren, namelijk de open deur zijn voor een hoger deel van jouw wezen. Naar dat deel kijken we hierna.

Laten we echter één ding duidelijk krijgen. Wat is de grootste uitdaging op het spirituele pad? Dat is alle vooringenomen meningen en overtuigingen loslaten – onze waarnemingsfilters loslaten. Dus veel van ons gaan door een fase heen waarin wij denken dat wij een ware spirituele lering hebben gevonden en dat we dan niet meer bepaalde overtuigingen hoeven te transcenderen, omdat die natuurlijk waardevol zijn wanneer wij naar de hemel gaan. Maar de waarheid is dat elke lering die in woorden tot uitdrukking wordt gebracht minder is dan de spirituele waarheid. Dus de ware beproeving is alles los te laten – vooral datgene waar wij van denken dat wij dat niet hoeven te onderzoeken.

Niet door aan iets vast te houden – je ideeën stevig vastgrijpen, zoals de boeddhisten zeggen – kom je in de geascendeerde staat. Slechts door ieder ‘ding’ los te laten en de staat van puur, naakt gewaarzijn te bereiken waarin je geen menselijke waardeoordelen, oordelen over de verschijningsvormen, hebt. Pas als je niet meer naar de aardse schijn oordeelt, hebben de huidige verschijnselen op aarde geen macht over jou.

De volgende: Jouw spirituele zelf