De machtselite en hun handlangers

ONDERWERPEN: gevallen wezens hebben geen spiritueel licht – degenen die vielen strijden met elkaar – onheilig verbond tussen verkeerde leraren en gewelddadige wezens – degenen die blindelings orders uitvoeren – de machtselite die geen lichaam heeft – sommige mensen bijna onmogelijk te veranderen – geen wil of hun ego heeft geen wil

Vraag: We hebben nu verscheidene malen de top tien procent genoemd, de middelste tachtig en de laagste tien procent en het idee intrigeerde me dat er wezens op deze planeet zijn die veel wijsheid bezitten – ze vielen uit een hoger rijk, ze bezitten veel wijsheid, ze bezitten veel licht – maar ik zou hen onder de laagste tien procent scharen. Dus kun je wat zeggen wie de laagste tien procent vormen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

“Als het licht dat in jou is, duisternis is, hoe groot is dan die duisternis.” Dus om je bewering even te corrigeren dat degenen die uit de hogere rijken zijn gevallen veel licht hebben, zij hebben in feite geen spiritueel licht. Ze hebben vervormd licht – het licht dat door de zondeval vervormd is en daarom een lagere vibratie heeft gekregen, dat dan volmaakt correspondeert met de vibraties in het materiële rijk. Wat de reden is dat ze macht lijken te hebben en indruk kunnen maken op andere mensen en zelfs andere mensen laten geloven dat ze licht bezitten, omdat mensen denken dat die macht moet betekenen dat ze spiritueel licht bezitten.

En dus zijn de mensen die in de laagste tien procent zitten, daadwerkelijk in vele gevallen, degenen die in hogere octaven, een eerdere sfeer, vielen, degenen die recalcitrant zijn en denken dat zij beter dan God weten hoe iets gedaan moet worden en hoe iets werkt. Wat precies de reden is dat zij die machtselite vormen die zich probeert te vestigen als degenen die de macht hebben op deze planeet.

En het enige wat hen er eigenlijk van weerhoudt om de totale macht te krijgen, is dat degenen die in hogere rijken vielen niet uit dezelfde troepen engelen kwamen of uit dezelfde evoluties. En dus vielen ze door diverse Godeigenschappen te vervormen en nu gebruiken ze die vervormde Godeigenschappen om macht en controle te krijgen. Wat de reden is dat ze onvermijdelijk met elkaar in botsing komen en daarom machtselitegroepen vormen die met elkaar rivaliseren en deze rivaliteit weerhoudt hen ervan zich te verenigen en dan de planeet over te nemen.

Er zijn natuurlijk ook leden van de laagste tien procent die niet uit de hogere rijken vielen, maar die hier op aarde gevallen zijn of die gewoonweg gestrikt werden door de verkeerde leraren – de blinde leiders zogezegd – degenen die uit hogere rijken vielen.

Want zie je, er is een onheilig verbond tussen degenen die de meer ‘intellectuele’ levensstromen zijn – die wel vielen, die hun wijsheid bezaten, die wel wijsheid bezaten, wisten hoe het materiële universum werkt – maar zij worden de leiders. Maar die zijn natuurlijk niet bereid eropuit te gaan en de feitelijke geweldsdaden te plegen om de mensen te onderdrukken. Ze zijn niet bereid hun handen vuil te maken, bij wijze van spreken. En dus hebben ze anderen nodig die zonder nadenken hun orders uitvoeren.

En er zijn inderdaad diverse mensen uit diverse evoluties, vaak degenen die uit de lagere rijken zijn geëvolueerd, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, die nog niet genoeg spirituele visie hebben om de waarde van het leven in te zien. En daarom worden zij de handlangers, bij wijze van spreken, van die leiders. En zij gaan eropuit en voeren hun orders zonder onderscheid te maken uit, want zij hebben hun vrije wil opgegeven – hun individualiteit is in de eerste plaats niet sterk genoeg – en daarom hebben ze hun wil overgegeven aan degenen van wie ze besloten hebben dat die boven hen staan en daarom degenen zijn die deze gruweldaden begaan, zoals kinderen de gaskamers inschuiven of de guillotine bedienen.

Het zijn natuurlijk ook de laagste tien procent die niet orders opvolgen, maar die door hun verkeerd gebruik van macht in vele vorige incarnaties – vaak door in feite de handlangers te zijn voor de machtselite – hun bewustzijn hebben verlaagd naar een zodanig niveau dat ze niet door geïncarneerde mensen overgenomen zijn, maar hun geest wordt overgenomen door demonen en duistere geesten in het emotionele rijk. En dus worden ze dan de handlangers, niet voor de geïncarneerde machtselite, maar voor wat we misschien de machtselite zonder lichaam in het astrale rijk, in het emotionele rijk, zouden kunnen noemen. En zij voeren gewoon die gruweldaden uit om, zoals ik eerder zei, het bloed van de onschuldigen te vergieten. Wat dan ertoe bijdraagt dat de structuur van de machtselite gehandhaafd blijft.

En dit zijn inderdaad wat we misschien de laagste mensen in de laagste tien procent kunnen noemen, in de zin dat ze de minste wil hebben en daarom het minste potentieel om te veranderen. Want je moet toegeven dat degenen die de intellectueelste zielen zijn, die in het hogere rijk vielen, wel een hogere gevoel van individualiteit en wil bezitten. En dit kan eigenlijk, in zeldzame gevallen, het podium vormen voor hun ontwaken, waardoor ze zich omkeren en in feite oprecht aan het spirituele pad beginnen.

Er is geen enkel wezen dat te ver heen is om zich om te keren, maar er zijn natuurlijk wel wezens die zo weinig wil bezitten dat het heel onwaarschijnlijk is dat zij zich kunnen omkeren – tenminste op korte termijn. Vaak zijn dit eigenlijk de laagste levensstromen – degenen met de minste wil – die eigenlijk door iemand anders meegetrokken moeten worden die ze eindelijk kunnen volgen en zich er bij aansluiten, zodat ze in bewustzijn verhoogd kunnen worden en geleidelijk meer wil ontwikkelen.

Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen dat er twee manieren zijn om te bepalen wie de laagste wezens op de planeet zijn. Je kunt zeggen degenen die de minste wil hebben. Of je kunt zeggen degenen die, in feite, de meeste wil wel hebben, maar zich niet op één lijn hebben gebracht met de wil van hun Hogere Wezen en die dus door hun ego en het dualiteitsbewustzijn laten uitvoeren – en dus macht misbruiken in plaats van het instrument te worden voor het uitgeven van Godkracht.