Wat winnen duistere krachten erbij door de mensen als slaaf in te lijven door samen te werken met de machtselite?

ONDERWERPEN: duistere krachten kunnen geen energie meer rechtstreeks van God ontvangen – zij moeten energie van menselijke wezens stelen – menselijke wezens zijn vee voor de duistere krachten – duistere krachten werken door de machtselite van mensen die macht willen – de machtselite heeft Jezus gedood – veel mensen ondersteunen machtselites omdat zij voor de gek worden gehouden door te denken dat zij voor een goede zaak aan het werk zijn

Vraag: Je zegt: “Je moet kiezen wie je wilt dienen. De echte, levende Jezus of de afgod, het gouden kalf, dat door menselijke wezens werd gecreëerd in een poging om te voorkomen dat je het koninkrijk van onze Vader ingaat.”

Ik begrijp deze uitspraak niet. Wat heb je eraan als je mensen verhindert het koninkrijk van onze Vader in te gaan? Hoewel ik niet geloof in christelijke doctrines, maar zeg nu eens eerlijk, werd de afgoderij niet gecreëerd met positieve bedoelingen? Of zelfs als het negatieve bedoelingen waren, zou het dan niet meer in de lijn liggen van macht en de hiërarchie van verdienste? Of zuiver vanuit een naïef (lager bewustzijn) geloofssysteem?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je mijn antwoorden leest op diverse vragen in de sectie over Goed en Kwaad, zie je dat er inderdaad een hiërarchie is van duistere krachten die op een lager niveau dan het materiële universum bestaan. Deze wezens hebben zich van God afgesneden en kunnen daarom niet meer rechtstreeks licht ontvangen uit het spirituele rijk.

Niets kan het overleven zonder de energie van God te ontvangen. Wanneer jij je afsnijdt van de stroom van Gods licht, word je een gesloten systeem. Zoals uitgelegd in wat fysici de tweede wet van de thermodynamica noemen, valt een gesloten systeem op den duur door chaos uit elkaar. Met andere woorden, een gesloten systeem zal zichzelf vernietigen. Op een bepaald niveau zijn duistere krachten zich hiervan bewust en zij weten dat zij om te overleven energie van mensen moeten stelen. Ze doen dit door mensen te manipuleren om het licht van God een verkeerde kwaliteit te geven, zodat dit een lagere vibratie krijgt. Dat stelt de duistere krachten in staat om de energie te absorberen zonder dat zij hun bewustzijnsstaat hoeven te verhogen.

Dus deze krachten hebben er groot belang bij om mensen te verhinderen naar het spirituele rijk te ascenderen, omdat een levensstroom als die eenmaal naar dat rijk geascendeerd is, buiten het bereik van de duistere krachten is. De wezens kunnen de hemel niet bereiken en ze kunnen niemand in de hemel manipuleren. Je zou misschien kunnen zeggen dat deze duistere krachten mensen slechts als vee beschouwen dat ze houden om te slachten wanneer ze energie nodig hebben. Dit is een heel accurate beschrijving van het niveau van respect, of liever het gebrek eraan, dat deze krachten voor menselijke wezens hebben. Ze beschouwen menselijke wezens als lammeren voor de slacht.

Je moet begrijpen dat deze duistere krachten heel goed in staat zijn om menselijke wezens te manipuleren en daarom kunnen ze door mensen heen werken. Door de tijd heen hebben deze duistere krachten met een kleine elite van menselijke wezens gewerkt en deze elite heeft vaak in zowel kerk als staat posities van macht bereikt. Zoals elders uitgelegd wordt, heeft deze elite de christelijke religie beïnvloed op subtiele en niet al te subtiele manieren, en hun invloed voorkomt dat mensen de waarheid van mijn innerlijke leringen kunnen bevatten. Dit houdt hen buiten het koninkrijk der hemelen.

Ik ben mij ervan bewust dat veel mensen onmiddellijk het idee van zo’n machtselite afwijzen, omdat zij denken dat het klinkt als één van de schandelijke complottheorieën die op het Internet en elders rondzweven. Maar ik moet zeggen dat er wel zulke elites bestaan en je ziet dat ik mij voortdurend tegen de machtselite heb gekeerd in mijn leven. In feite beraamden juist de vertegenwoordigers van deze machtselite mijn kruisiging. Ik noemde ze een generatie van slangen en zonen van de duivel, en ik kan je ervan verzekeren dat ik niet overdreven heb. Ik heb het beestje gewoon bij de naam genoemd.

Vanzelfsprekend zeg ik op geen enkele manier dat alle mensen die bijgedragen hebben aan het maken van de christelijke doctrines en de afgoderij van Jezus Christus, onderdeel waren van deze elite. Je hebt helemaal gelijk dat veel van de mensen die meehielpen om deze doctrines en afgoderij te ontwikkelen dit zonder negatieve bedoelingen hebben gedaan. Velen van hen waren gewoon naïef en geloven echt dat ze aan een goede zaak meehielpen. De meeste mensen die tegenwoordig de doctrines hebben, de kerk handhaven en de afgoderij van Jezus Christus handhaven, zijn net zo naïef en hebben goede bedoelingen. Ze geloven echt dat ze voor de zaak van Christus werken.

Helaas zijn deze mensen voor de gek gehouden door de wolven in schaapskleren die de schapen laten afdwalen. Een belangrijk deel van mijn missie was om deze verkeerde spirituele hiërarchie en hun manipulatie van de religies op de wereld, waaronder de joodse religie en nu het christendom, te ontmaskeren.

Destijds waren de meeste mensen niet in staat het bestaan van de wolven in schaapskleren te begrijpen of te erkennen. Tegenwoordig hebben de mensen een bepaalde mate van Christusschap verworven en daarom zijn ze in staat de realiteit van die duistere krachten in te zien zonder door angst of boosheid overmand te worden, of op een staat van ontkenning over te gaan. Daarom breng ik de leringen op deze website naar voren en daarom hebben zowel ik als andere leden van de geascendeerde meesters in de vorige eeuw soortgelijke leringen gebracht in andere organisaties.

Zoals ik 2000 jaar geleden talloze malen heb gezegd, laat degenen die oren hebben naar mijn woorden luisteren.