Waarom de meeste liefdesrelaties worden verbroken

ONDERWERPEN: Bij beide mensen is het mannelijke en vrouwelijke uit evenwicht – zou wel moetens en zou niet moetens – je niet compleet voelen – willen dat je partner jou compleet maakt – zoek naar het complete binnenin jou – je trekt een partner aan die jouw eigen onevenwichtigheid zichtbaarder maakt – waarom relaties snel eindigen – wapenstilstand – ga op zoek naar de onevenwichtigheid in jou

Vraag: We zien dat de meeste liefdesrelaties mislukken. Waarom zijn er zo ongelooflijk veel mislukkingen en op welke principes kunnen relaties in het nieuwe tijdperk gebaseerd worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Dit is een heel ruim en uitgebreid onderwerp en we zullen geleidelijk meer leringen speciaal voor relaties uitbrengen. Maar wat er op dit moment van gezegd kan worden, is dat het mislukken van alle menselijke relaties te wijten is aan de onevenwichtigheid tussen de mannelijke en vrouwelijke elementen van elk van de mensen die betrokken is bij die relaties.

En daardoor zie je vaak dat mensen – in hun blindheid – een reactie van hun ego geven doordat ze andere mensen de schuld te gaan geven. En dit houdt weer nauw verband met de zou moetens en de zou niet moetens. Omdat wanneer er onevenwichtigheid tussen het mannelijke en vrouwelijke in jouw eigen wezen bestaat, dan heb je ook een verkeerd beeld van wat er in jouw relatie en in jouw eigen leven wel of niet zou moeten gebeuren.

Je creëert een mentaal kader en de eerste mens die je in dat mentale kader zet, ben jijzelf. Vanwege die onevenwichtigheid krijg je dan het gevoel dat jij niet compleet bent, op een of andere manier ontoereikend. En dan, wanneer je aan een relatie begint, ga je die relaties in met het bewustzijn dat er een tekort is, of dat er iets ontbreekt, of dat je iets moet halen uit je relaties. Je zoekt andere mensen om jou compleet te maken en te compenseren voor wat jij in jou als tekort waarneemt, er is onvoldoende van in jou. En daardoor bouw je het gevoel op wat andere mensen wel of niet zouden moeten doen om jouw ego het gevoel te geven dat hij compleet is en zich daardoor veilig voelt.

Maar wanneer je de leringen over het ego bestudeert, zie je duidelijk dat dit een onmogelijke zoektocht is. Want je ego zal zich nooit compleet en veilig voelen – enkel jouw Bewuste Zelf kan zich compleet en veilig voelen. Want jij kunt je slechts compleet en veilig voelen wanneer je stopt met naar iets op de materiële wereld te zoeken, waaronder andere mensen om jou compleet te maken. Omdat jij in plaats daarvan, jouw aandacht een nieuwe richting geeft door te begrijpen dat jouw compleet zijn van je eigen Hogere Wezen komt dat al compleet is door de manier waarop God dat wezen geschapen heeft, als verlengstuk van zichzelf, mijn geliefden.

En kun je dan inzien dat jij, wanneer jij het gebied van het vervormde veld van het ego instapt, denkt dat je niet compleet bent, denkt dat andere mensen jou compleet moeten maken en daarom dit zouden moeten doen, of dat niet zouden moeten doen, zodat jij je compleet en de baas voelt. Maar wat jij niet kunt zien in jouw blindheid is dat de mensen die jij aantrekt ook in hun ego gevangenzitten. Want als jij je volledig richt op je Hogere Wezen, zou je dat soort relaties niet aantrekken.

Dus wanneer jij verblind wordt door jouw ego, trek je in feite mensen aan die ook verblind zijn door hun ego, en die zullen, óf de onevenwichtigheid in jou vergroten – zodat die zichtbaarder wordt – óf ze zullen naar het andere uiterste van het uiterste waarin jij bent gaan. Daardoor maak jij, opnieuw, je eigen onevenwichtigheid zichtbaarder.

Een relatie die gebaseerd wordt op een tekort vanaf het allereerste begin, is gedoemd een rotsachtige weg te zijn. En wat je dan natuurlijk ziet, is dat veel relaties al na korte tijd eindigen, omdat beide kanten de ander de schuld geven en het gevoel hebben dat de ander niet voldeed aan wat hij/zij had moeten zijn. En daarom is het gerechtvaardigd om een relatie te verbreken en de splinter in het oog van de ander de schuld te geven in plaats van naar de balk in je eigen oog te kijken.

Sommige relaties krijgen wel een bepaalde balans, waardoor de mensen eigenlijk leren om niet op bepaalde drukknoppen van het ego te drukken en daarom in een wat we een wapenstilstand zouden kunnen noemen, belanden, waarin naar het lijkt – en wat in zekere zin ook zo is – relatieve vrede bestaat die het mogelijk maakt dat mensen die relatie aanhouden. Toch is het een relatie die geen spirituele groei oplevert, of in ieder geval maar heel langzaam. Zodat mensen na een heel leven in zo’n relatie slechts een klein beetje zijn gegroeid vergeleken met het potentieel aan groei dat ze in dat leven hadden – als ze bereidwilliger waren geweest om naar de balk in hun eigen oog te kijken.

Jullie, als de spirituele mensen, zouden moeten beseffen dat wanneer je conflicten in je relaties tegenkomt, je naar de balk in je eigen oog moet kijken. Je moet naar de staat van onevenwichtigheid tussen het mannelijke en vrouwelijke in jezelf te kijken.

Je moet de leringen gebruiken die we hebben gegeven, de middelen die wij hebben gegeven in verscheidene rozenkransen en andere invocaties om het mannelijke en vrouwelijke aspect in jouw eigen wezen in evenwicht te brengen, mijn geliefde. Zodat je een evenwichtige relatie met je partner kunt krijgen, of het nu een gewone relatie is tussen man en vrouw, of zelfs de relatie met ouders, nakomelingen, collega’s of andere mensen met wie je in bredere zin relaties hebt.

Noot: Je kunt ook de invocatie om  jezelf lief te hebben, gebruiken om je gevoel van niet compleet zijn, te helen.