Hoeveel mensen worden er gered?

ONDERWERPEN: niemand wordt gered – reïncarnatie is een factor – Jezus dient om alle mensen te redden – het totale aantal mensen dat gered wordt versus degenen die in deze cyclus moeten ascenderen

Vraag: Ik zou je willen vragen, gebaseerd op je eigen inzicht en kennis, wat het geschatte percentage is van mensen die gered zullen worden? Ik vraag niet om precieze getallen, alleen maar jouw schatting, we proberen niet iets aan de Bijbel toe te voegen. Het is maar een schatting. Laten we aannemen dat 100 % het totale percentage mensen is dat geleefd heeft, geef enkel je beste schatting. Ik hoop dat je me antwoord geeft naar je eigen idee en inschatting.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik zou eerst willen zeggen dat volgens het concept verlossing dat de meeste christelijke kerken aanhangen, niemand wordt gered.

Het zou niet accuraat zijn om zo’n schatting te baseren op het totale aantal mensen dat ooit op deze planeet geleefd heeft. De reden daarvoor is dat reïncarnatie een realiteit is, zoals ik elders gedetailleerd uitleg. Daarom is het aantal mensen dat een fysiek lichaam heeft gehad veel groter dan het aantal, dat feitelijk op aarde geïncarneerd is.

Ik maak me in geen geval geen zorgen over het redden van fysieke lichamen. Tussen haakjes, dit zou je moeten aantonen dat de christenen die geloven in de wederopstanding van ieder fysiek lichaam dat ooit geleefd heeft, niet op één lijn zitten met de waarheid van God. Mijn zorg is voor de verlossing van levensstromen. Daarom kan ik je een schatting geven van hoeveel levensstromen, niet hoeveel mensen gered zullen worden.

Ik ben door God benoemd om als Verlosser voor de hele mensheid te dienen, of ze christen of niet christen zijn, is voor mij van geen enkel belang. Ik ben benoemd tot de taak om iedere levensstroom te redden die ooit op planeet aarde geïncarneerd is. Als onderdeel van mijn opdracht, moet ik de hoogste en heiligste visie voor iedere levensstroom hebben. Ik moet het volmaakte concept voor iedere levensstroom behouden, zoals mijn geliefde moeder het volmaakte concept voor mij heeft behouden. Daarom moet ik de visie hebben dat iedere levensstroom het Christusschap manifesteert, wat de sleutel tot verlossing is.

Toch moet ik ook een praktische realist zijn en het is een feit dat de levensstroom maar bepaalde tijd krijgt om aan zijn verlossing te werken. Als die tegen God in opstand komt, wordt de levensstroom op den duur uitgewist in het ritueel van de tweede dood, zoals ik elders uitleg. Ik heb dan ook een aantal levensstromen naar de tweede dood zien gaan en dit is iets wat steeds maar weer gebeurt.

Nu de schatting. Je moet wel begrijpen dat het onmogelijk is om een nauwkeurige schatting te geven, omdat de verlossing van een levensstroom afhangt van keuzes die de levensstroom maakt. Zoals ik op de hele website uitleg, is alles op deze planeet onderworpen aan de vrije wil van menselijke wezens. Dus om een levensstroom te redden, moet die levensstroom beslissen of hij bereid is te doen wat nodig is voor verlossing en dat houdt in het Christusbewustzijn manifesteren. Omdat mensen onvoorspelbaar zijn, is het bijna onmogelijk om te voorspellen hoeveel ervan zullen ontwaken en die keuze maken. Ik zou je echter twee schattingen willen geven.

De eerste schatting is een schatting van hoeveel levensstromen er uiteindelijk ascenderen, wat inhoudt afgezien van degenen die in deze specifieke spirituele cyclus ascenderen. De schatting wordt gebaseerd op mijn hoogste visie, namelijk dat miljoenen mensen wakker zullen worden en de innerlijke waarheid erkennen van de echte leringen die ik 2000 jaar geleden gegeven heb. De waarheid is dat ieder mens het potentieel heeft om het Christusbewustzijn te manifesteren. Daarom was ik een voorbeeld om te volgen in plaats van een afgodsbeeld om te aanbidden. Dus op de hele lange termijn om deze sfeer te verheffen, schat ik dat meer dan 80% van de levensstromen die momenteel planeet aarde bevolken, gered zullen worden. In het allerbeste geval kan die schatting oplopen naar 90%.

Nu de tweede schatting. Deze schatting wordt gebaseerd op het feit dat er in iedere spirituele cyclus maar een bepaald aantal levensstromen mogen ascenderen. Dus er zijn een bepaald aantal levensstromen die in het Vissentijdperk moesten ascenderen. Degenen die dat niet hebben gedaan, kunnen dat nog in dit leven doen, maar zij hebben niet eeuwig de tijd om ervoor in aanmerking te komen.

Als er in de komende twee decennia niet een ontwaken op grote schaal plaats vindt, als mensen niet de waarheid beseffen van mijn innerlijke leringen en hun Christusschap nastreven, dat schat ik dat minder dan 20% van de levensstromen die momenteel de aarde bevolken, gered wordt. Dit betekent niet dat degenen die niet ascenderen allemaal naar de tweede dood gaan. Maar het houdt wel in dat zij óf weer moeten incarneren, óf dat zij naar andere planeten gaan, zelfs een ander niveau van het materiële universum voor zij kunnen ascenderen.

Nodeloos te zeggen dat wanneer een levensstroom ascendeert, hij een opwaartse aantrekkingskaracht voor alle mensen op aarde vormt, en dit is de factor die bepaalt wanneer de Gouden Eeuw gemanifesteerd wordt en hoe Gouden die wordt. Dus er zijn miljoenen levensstromen die als onderdeel van hun goddelijke plan hebben om Christusschap te manifesteren en/of te ascenderen om de Gouden Eeuw van Saint Germain mee te helpen manifesteren. En voor die levensstromen is het uiterst belangrijk dat zij zich snel bewust worden van de waarheid van mijn innerlijke leringen en een vastberaden poging doen om hun Christusschap zo snel mogelijk te manifesteren.