Gelofte van zwijgen

ONDERWERPEN: geen maatstaf in de buitenwereld voor meesters – het spirituele evenwicht bewaren – door hun bewustzijn te verhogen, trekken de meesters het bewustzijn mee op – meesters doen ongewone dingen

Vraag: Waarom komen er zoveel goeroes en avatars op aarde en leggen de zwijggelofte af, zoals meher baba, of mata amritanandamayi, die belooft over de wereld te trekken en zoveel mensen te knuffelen als ze maar kan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In mijn verhandeling over de niveaus van spirituele evolutie leg ik uit dat een aantal levensstromen op deze planeet een hogere graad van spiritueel meesterschap heeft bereikt. Ik leg ook uit dat het moeilijk is om een norm in de buitenwereld te stellen voor hoe zulke meesters zouden moeten handelen. Dergelijke levensstromen voldoen aan de behoefte van dat moment en ze kunnen soms dingen doen die extreem lijken vergeleken met normaal gedrag.

De reden dat zoveel spirituele meesters de zwijggelofte afleggen, is dat ze de rol op zich hebben genomen om het spirituele evenwicht voor de mensheid en de aarde te bewaren. Spreken is een activiteit die zich op de buitenwereld richt en dat zorgt ervoor dat je energie naar buiten stroomt. Daarom is het heel heilzaam voor je om je van spreken te onthouden, wanneer je de hoogst mogelijke mate van innerlijke concentratie wil bereiken. Het zijn inderdaad gevorderde levensstromen die nooit tegen iemand spreken. Je zou misschien denken dat dit maar weinig bijdraagt om het bewustzijn van de mensheid te verhogen, maar het tegenovergestelde is waar.

Je herinnert je misschien wel mijn uitspraak: “Als ik van de aarde wordt verheven, zal ik alle (mensen) naar me toe trekken” (Johannes 12:32). Het is een principe van het leven dat alle mensen met elkaar verbonden zijn op diepere bewustzijnsniveaus. Daarom zullen sommige mensen die fysiek geïncarneerd zijn, wanneer ze hun bewustzijn verhogen naar een heel hoog niveau van bewustzijn, het bewustzijn van de rest van de mensheid verheffen. Tot de rest van de mensheid in staat is om een bepaald niveau van Christusbewustzijn te handhaven, is het echter nodig dat deze geavanceerde levensstromen constant hun bewustzijnsniveau handhaven. Als ze die staat van concentratie zouden verliezen, zou de magnetische aantrekkingskracht minder worden en daarom zouden die mensen ogenblikkelijk naar een lagere bewustzijnsstaat afglijden. Daarom spreken dergelijke levensstromen niet met andere mensen en gaan ze niet met mensen om.

Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat alle geavanceerde levensstromen deze aanpak hebben. Een aantal van hen bewaart het evenwicht op veel andere manieren en enkelen van hen dienen natuurlijk als leraren die spirituele leringen geven wanneer ze de kans ervoor krijgen.

Eén van de functies van de geavanceerde levensstromen is andere mensen tonen dat het mogelijk is om de beperkingen te boven te komen die de meeste mensen accepteren. Met andere woorden, bepaalde geavanceerde levensstromen kiezen ervoor om hun leven op zodanige manier te leiden dat ze demonstreren dat er een andere manier is om te leven dan wat de meeste mensen accepteren. Rondlopen en anderen knuffelen is ook een manier om dat te doen, net als mensen je aan het kruis laten nagelen en dan de dood overwinnen.