De rol van het Goddelijke Vrouwelijke in de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: God heeft zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten – je kunt niet ascenderen als je het vrouwelijke negeert – het materiële universum werd niet door de demiurgos geschapen

Vraag: Ik heb een tweeledige vraag voor Moeder Maria. Moeder Maria, wij hebben zonet genoten van jouw vurige verhandeling en ik zou graag willen weten wat jouw visie is of en wanneer het christendom in ere hersteld zal worden en wat is jouw visie op jouw rol? Omdat jij door de katholieke kerk tot afgod bent gemaakt, hoe zou je graag in het nieuwe christendom gezien willen worden? En wat is jouw visie op het Goddelijke Vrouwelijke in de Gouden Eeuw, als iemand die in staat is de balans te handhaven tussen het overvloedige leven en tevens een koesterend aanwezigheid op de wereld is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Mijn geliefde hart, mijn visie is natuurlijk dat het vrouwelijke aspect van God in ere hersteld wordt op de juiste plaats in het bewustzijn van de mensen, zodat ze zich realiseren dat God een mannelijk en een vrouwelijk aspect heeft, maar dat dit geen afbreuk doet aan het eenzijn van God.

Ik wil graag dat alle mensen beseffen dat juist het dualiteitsbewustzijn gescheidenheid heeft veroorzaakt van het eenzijn, die een scheiding tussen het mannelijke en vrouwelijk aspect van God heeft veroorzaakt en zelfs tussen de mannen en vrouwen op aarde. Wat tot een conflict tussen mannen en vrouwen heeft geleid en tot de onfortuinlijke staat waardoor de westerse wereld al duizenden jaren in de greep van een valse religie verkeert die het vrouwelijke aspect van God heeft genegeerd of zelfs vernederd, en van het mannelijke aspect van God een afgod heeft gemaakt.

Want zoals de Bijbel inderdaad zegt: “IK BEN Alpha en Omega”. Daardoor zul je begrijpen dat je alleen de totale God kunt krijgen, wanneer zowel de Alfa- als de Omegapolariteit hebt. En dus wil ik graag – in het nieuwe christendom – gezien te worden als degene die het ambt van Goddelijke Moeder voor de aarde bekleedt en door het Goddelijke Vrouwelijke voor alle mensen op de aarde, niet alleen de katholieken, te vertegenwoordigen.

Niettemin zullen wij bij het nieuwe christendom natuurlijk bepaalde elementen van de christelijke traditie willen behouden en daarom zal ik nog steeds bekend blijven als Moeder Maria, zoals Jezus nog steeds bekend zal blijven onder de naam Jezus en niet een of andere mooie new age-naam of met een andere spelling of wat dan ook.

De Goddelijke Vrouwelijke moet gezien worden als de onafscheidelijke metgezel van het Goddelijke Manlijke, als dat element dat het Goddelijke Manlijke juist compleet maakt. Want zonder het Goddelijke Vrouwelijke kan er waarachtig geen transcendentie zijn, kan er geen terugkeer naar de bron bestaan. Het is niet waar dat je het vrouwelijke kunt negeren en toch naar de hemel ascenderen.

Diegenen die naar de hemel geascendeerd zijn – of ze nu mannelijke of vrouwelijke geascendeerde meesters zijn – zijn geascendeerd, omdat zij de mannelijke en vrouwelijke aspecten van hun wezen in evenwicht hebben gebracht – die natuurlijk de vertegenwoordigers zijn van geest en materie. Je ascendeert niet door de materie te negeren, door de materie te degraderen, door de materie alleen als zondig of zelfs duivels te beschouwen.

Want mijn geliefden, het materiële universum werd niet geschapen door de demiurgos, door de duivel of een valse god. Het materiële universum werd door God geschapen om een mogelijkheid voor groei te geven aan een groot aantal levensstromen. En zij bereiken die groei door meesterschap over de materiële wereld te verwerven en dat meesterschap te demonstreren in overeenstemming met de hogere visie van de spirituele aspecten van hun wezen, zodat zij geest en materie samenbrengen, zodat zij hier beneden alles kunnen zijn wat zij boven al zijn.

Want enkel wanneer je dat eenzijn tussen geest en materie bereikt, kun je ascenderen naar het spirituele rijk. Want dan alleen heb je in feite God geëerd en wat God voor jou gedaan heeft door jou een uitdrukkingsvorm van zichzelf als platform voor jou groei in de vormwereld te geven.