Vrouwen in de evangelieverkondiging van Jezus

ONDERWERPEN: geen conflicten tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God – vrouwen hebben de zondeval niet veroorzaakt – vrouwen zijn niet minder dan mannen – het doel van Jezus was om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen herstellen

Vraag: Hallo, ik heb een vraag voor jou. Wat was de rol van de vrouw bij je evangelieverkondiging? Waren er ook vrouwen bij het Laatste Avondmaal? En zo ja… Wie dan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals Moeder Maria in al haar verhandelingen uitlegt, heeft God twee aspecten, namelijk de mannelijke en vrouwelijke. In werkelijkheid bestaat er geen conflict tussen deze twee aspecten van God en het is zinloos om te zeggen dat de ene belangrijker is dan de andere. Het is ook zinloos om te zeggen dat mannen belangrijker zijn dan vrouwen. Mannen en vrouwen vergroten alleen verschillende aspecten van de aard van God en er zouden geen conflicten tussen hen moeten bestaan. In het spirituele rijk bestaan er geen conflicten tussen mannelijke en vrouwelijke geascendeerde meesters.

Het conflict tussen de seksen is natuurlijk het gevolg van het feit dat menselijke wezens tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. De waarheid over deze zondeval was dat iedere levensstroom zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten heeft, omdat elke levensstroom de totale God uitvergroot. Sommige levensstromen zijn een beetje mannelijker, maar ze hebben wel een vrouwelijke kant. De vrouwelijke kant van iedere levensstroom heeft ervoor gezorgd dat die levensstroom – mannelijk of vrouwelijk – viel.

De vrouwelijke kant van de levensstroom is meer op het materiële universum afgestemd en daarom raakte de vrouwelijke kant van de levensstroom gehecht aan wat de levensstroom geschapen had – waaronder zijn identiteitsgevoel – op de materiële wereld. Deze gehechtheid heeft ertoe geleid dat de levensstroom geleidelijk aan het contact met zijn IK BEN Aanwezigheid verloor. Na de zondeval weigerden veel van de voornamelijk mannelijke levensstromen de verantwoording te nemen voor hun eigen val. Omdat ze ten koste van alles aansprakelijkheid wilden vermijden, vielen ze ten prooi aan een kromme leugen en dit heeft geleid tot een hele cultuur die vrouwen de schuld geeft voor de zondeval en beweert dat vrouwen ondergeschikt moeten zijn aan mannen.

Het is niet waar dat vrouwen ondergeschikt moeten zijn aan mannen. Het is echter waar dat het vrouwelijke aspect van iedere levensstroom ondergeschikt moet zijn aan het mannelijke aspect, waaronder het Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid, van die levensstroom.

Eén van de doelen van mijn evangelieverkondiging was om het juiste inzicht te herstellen in wat ik zojuist heb uitgelegd. Het was mijn intentie om de door mannen gedomineerde cultuur die ik 2000 jaar geleden tegenkwam, tegen te gaan en een nieuwe spirituele beweging op te zetten die aan zowel mannen als vrouwen gelijke waarde en belangrijkheid zou geven. Ik heb dit al elders gedetailleerd uitgelegd. Ik heb ook uitgelegd dat mijn mannelijke discipelen niet in staat waren dit aspect van mijn missie te begrijpen en daarom heeft het christendom tot op de dag van vandaag de door mannen gedomineerde cultuur in stand gehouden die nooit van God stamde.

Mijn moeder, Maria Magdalena, Martha en diverse andere vrouwen die niet genoemd worden in de Bijbelboeken, waren bij dat laatste avondmaal aanwezig. Ze hebben ook van de beker gedronken en van het brood gegeten, omdat ze het natuurlijk
net zo veel waard waren als mijn mannelijke discipelen om mijn lichaam en bloed op te nemen. Opnieuw, vanwege de door mannen gedomineerde cultuur kwam het goed uit dit feit uit de Bijbelboeken weg te laten. Toch blijft het feit eeuwig bestaan dat vrouwen hetzelfde potentieel hebben om Christusschap te manifesteren als mannen.

Het is ook – hopelijk tijdelijk – een feit dat vrouwen tegenwoordig meer openstaan voor het pad naar persoonlijk Christusschap dan mannen. Vrouwen zijn over het algemeen meer bereid om zichzelf te veranderen dan mannen en daarom zie je heel veel vrouwen in spirituele bewegingen. Ik hoop dat we spoedig echt eenzijn tussen mannen en vrouwen kunnen bereiken op elke mogelijke manier.