De rol van Saint Germain en Jezus

ONDERWERPEN: Saint Germain is de hiërarch van het Aquariustijdperk – Jezus en Vissen – Heilige Jozef – dispensatie om de violette vlam uit te geven

Vraag: Beschouw jij Saint Germain als de heraut van de New Age, als dat zo is, wat is jouw missie in dit Plan, want als ALLE geascendeerde meesters EEN zijn, moet jij natuurlijk ook deel uitmaken van dit universele Plan om de aarde en al haar bewoners op te knappen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Saint Germain is de spirituele hiërarch van het Aquariustijdperk, zoals ik de hiërarch was van het Vissentijdperk. Dit betekent niet dat Saint Germain mij heeft vervangen of op een andere plaats heeft gezet. Het betekent dat ik naar een hoger niveau van dienstbaarheid ben verschoven. Ik heb nu de baan Wereldleraar voor planeet aarde en Verlosser van de mensheid.

Er bestaat geen concurrentie of rivaliteit in de hemel. Saint Germain was geïncarneerd als mijn vader Jozef en ik respecteer hem en heb van hem lief als mijn ware broeder in de geest. Het is inderdaad waardevol en belangrijk dat degenen die openstaan voor de energie van het Aquariustijdperk de Aanwezigheid, de leringen en vibratie van mijn geliefde Saint Germain leren kennen. Hij heeft sinds de jaren (19)30 uitgebreid leringen gegeven en het is waardevol voor alle spirituele zoekers om deze leringen te bestuderen.

Wat betreft mijn missie, kijk je bij de besprekingen die ik elders geef.

Noot: Dit zegt Jezus over Saint Germain in ‘The Christ is Born in You’:

Ik heb je al eerder verteld dat mijn vader, de geliefde Heilige Jozef, tegenwoordig een geascendeerd wezen is, een geascendeerde meester. Zijn naam is Saint Germain, en hij is benoemd tot spirituele hiërarch voor het Aquariustijdperk. Ik kan je ervan verzekeren dat ik het allergrootste respect en bewondering heb voor mijn Broeder van Licht, Saint Germain. Ik ben heel erg dankbaar dat hij de volgende 2000 jaar tot spiritueel leider is benoemd.

Toen Saint Germain tot mijn opvolger werd benoemd, besefte hij duidelijk hoe hachelijk de situatie van de mensheid was vanwege het karma dat zou terugkeren, zoals ik jullie beschreven heb. Daarom heeft Saint Germain de noodzaak ingezien om een spirituele techniek uit te geven die efficiënter was dan alles wat ooit eerder op deze planeet is uitgebracht. Dit was niet zonder complicaties, omdat de mensen maar al te graag elke spirituele techniek die zij krijgen, verkeerd gebruiken. Omdat mensen bereid waren atoomenergie verkeerd te gebruiken, zijn ze ook bereid spirituele energie verkeerd te gebruiken.

Daarom moest Saint Germain een kosmische dispensatie aanvragen en na veel beraadslagingen door de spirituele hiërarchie hierboven, werd die dispensatie verleend. Saint Germain kreeg toestemming om een spirituele techniek openbaar te maken die duizenden jaren alleen bij een kleine groep geavanceerde zielen bekend was. In het verleden stond deze techniek onder veel namen bekend. Saint Germain heeft ervoor gekozen om de uitgave van die spirituele techniek de naam ‘Violette Vlam’ te geven. De naam verwijst naar het feit dat deze techniek gericht is op het oproepen van een vorm van spiritueel licht dat vibreert op frequenties die net boven het materiële universum liggen (violet licht heeft de hoogste frequentie van zichtbaar licht).

Voor informatie over hoe je de Violette Vlam oproept, klik je hier.