Wat is jouw ware zelf?

ONDERWERPEN: Wat is jouw ware zelf? – het oordeel over het ego oproepen – de Bewuste Jij is echt, zelfs als hij zich met iets onechts vereenzelvigt – niet alles van jouw wezen is een deel van jouw zelf – wat is jouw zelf?

Vraag: Ik zou wel eens willen weten of het correct is om het oordeel van Christus over onszelf af te roepen, wanneer we willen groeien en in de war zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik moedig je niet aan om het oordeel op te roepen over jezelf, want wat is jouw zelf? Mijn geliefden, jullie kunnen het oordeel van Christus over je ego en je menselijke creatie afroepen. Maar je wilt het oordeel van Christus gewoon niet over jezelf afroepen, want je zou misschien – in je geest – denken dat ‘jouw zelf’ alles van je wezen omvat. En het is niet nodig het oordeel van Christus over jouw bewuste zelf af te roepen, want de Bewuste Jij is een verlengstuk van Gods eigen wezen en heeft het oordeel niet nodig.

Het oordeel is een handeling die bedoeld is voor de lagere bewustzijnsstaat. En dus is het – hoewel het waar is dat de Bewuste Jij zelf de keus moet maken om het dualiteitsbewustzijn achter te laten – nog steeds niet nodig om daar het oordeel over af te roepen. Je kunt het oordeel afroepen over je ego, zodat de Bewuste Jij kan zien wat jouw ego is, omdat het oordeel het echte van het onechte scheidt.

Maar er is geen reden om het oordeel af te roepen over wat echt is – hoewel we zeggen dat de Bewuste Jij is wie denkt dat hij is – omdat de grotere waarheid is dat de Bewuste Jij altijd een verlengstuk van God is. En daarom is de Bewuste Jij zelf echt, hoewel hij zich kan vereenzelvigen met een onechte identiteit.

Ik besef dat er een heel subtiel onderscheid is dat enig nadenken vergt. Maar ik wil niet dat je een gemoedstoestand aanneemt die op wat voor manier ook de Bewuste Jij als onecht beschouwt, zelfs wanneer hij zich met jouw ego vereenzelvigt. En daarom wil ik dat je altijd de visie houdt dat de Bewuste Jij echt is en dat alleen het identiteitsgevoel in de buitenwereld, de persoonlijkheid in de buitenwereld, onecht is.

Ik wil graag dat je nadenkt over dit subtiele onderscheid, waardoor je beseft dat het identiteitsgevoel, hoewel de Bewuste Jij zich is gaan vereenzelvigen met jouw ego en een sterfelijke identiteit, de sterfelijke identiteit totaal onecht, maar de Bewuste Jij zelf zelf echt ís. En hoewel het gescheiden is geraakt en tot de dualiteit vervallen, heeft hij niet zijn essentiële bestaan in God verloren.

En je wilt natuurlijk niet het oordeel over God afroepen. En omdat de Bewuste Jij een individualisatie van God is, zou je daar ook geen oordeel over willen afroepen. En dus moet je nadenken over hoe jij jezelf ziet, wat jij als jóúw Zelf beziet. Want zeker, de wereld programmeert je te denken dat alles wat deel is van je wezen, deel is van jouw zelf. Maar dit is natuurlijk niet zo.

En dit is daadwerkelijk één van de illusies die je op het spirituele pad moet afschudden, omdat je gaat beseffen dat er misschien elementen in jouw wezen zitten die niet beslist een deel van jouw zelf vormen. Want in werkelijkheid maakt geen enkel deel van jouw lagere wezen deel uit van jouw bewuste zelf – het is gewoon een filter, een hulpmiddel, waardoor de Bewuste Jij zich zich tot uitdrukking brengt op deze wereld. Maar de Bewuste Jij is méér .