Jouw Christuszelf is een pleitbezorger die in een visioen kan verschijnen

ONDERWERPEN: Je krijgt altijd troost – sommige mensen wijzen troost af – sommigen willen zich machteloos om te veranderen blijven voelen – engelen en meesters geven troost – jouw Christusschap is de Pleitbezorger

Vraag: Worden wij, in tijden van rouw, getroost door het spirituele rijk in visioenen? Verschijn jij op verschillende manieren of komt er hulp van specifieke wezens die daarvoor zijn aangesteld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Elk menselijk wezen is een uniek individu, niet iedereen staat dus open voor een visioen uit het spirituele rijk. In feite willen sommige mensen niet echt getroost worden tijdens een crisis, omdat ze zich slachtoffer willen blijven voelen of medelijden met zichzelf hebben. Dan verwerpen ze de troost die ze altijd aangeboden krijgen uit het spirituele rijk. Niemand wordt echter ooit zonder troost achtergelaten, maar zoals met elke ander geschenk van Boven, is troost onderworpen aan de vrije wil van het individu.

Om troost te ontvangen, moet je een open geest hebben en ernaar luisteren. Sommige mensen doen dit niet, omdat ze in een gemoedstoestand willen blijven, waarin zij zich machteloos voelen om hun omstandigheden te veranderen. Troost van boven verschilt van menselijk medelijden. De geascendeerde meesters wijden zich aan het helpen van mensen om hun beperkingen te transcenderen. Dus wanneer wij iemand troosten, proberen we die persoon de kracht te geven om de situatie ten goede te keren. Als mensen niet willen veranderen, moeten wij hen met rust laten.

Er zijn natuurlijk veel mensen die wel troost ontvangen door spirituele visioenen of door andere vormen van gemeenschap met het spirituele rijk. Er is trouwens een groep engelen die de Heilige Pleitbezorgers heten, speciaal aangesteld om mensen te troosten in tijden van rouw en bij een crisis. Als een specifieke levensstroom echter een sterke spirituele band heeft met een meester, zoals ik, kan die meester inderdaad verschijnen en die levensstroom troosten. Ik ben persoonlijk vaak verschenen aan levensstromen die tot mij baden of mij riepen in tijden van verdriet.

Jouw Christuszelf is ook een Pleitbezorger die in een visioen kan verschijnen; hij neemt vaak de verschijning aan van Christus, omdat het een individualisatie is van het universele Christusbewustzijn. In feite sprak ik over jouw Christuszelf toen ik mijn discipelen beloofde een Pleitbezorger te sturen (bijvoorbeeld in Johannes 14:16). Vele christenen interpreteren deze Pleitbezorger als de Heilige Geest. En hoewel het de energie is van de Heilige Geest is die troost brengt, moet die energie stromen door de open deur van het Christuszelf, dat een individueel wezen is om jou te helpen met je groei.