De ascensie als het verhogen van het bewustzijn van de mensen

ONDERWERPEN: onmogelijk dat alle mensen in de nabije toekomst ascenderen – de mensen zijn op veel verschillende bewustzijnsniveaus – één persoon die Christusschap krijgt kan alle anderen optrekken

Vraag: Wat zou jij zeggen van totale ascensie (van alle mensen) dit jaar of gedurende een aantal jaren? Hoe reëel is zo’n situatie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dat hangt ervan af hoe jij ascensie opvat. Traditioneel vatten esoterische leringen de ascensie op als een proces waarin de ziel permanent het materiële universum verlaat. De levensstroom heeft aan alle eisen voldaan, inclusief karma in evenwicht brengen en persoonlijk Christusschap bereiken, dus is het niet nodig om door het proces van reïncarnatie terug te keren.

Als we het hebben over de feitelijke ascensie, dan is het scenario dat jij beschrijft niet alleen onwaarschijnlijk, maar ook onmogelijk. Wanneer je tegenwoordig naar planeet aarde kijkt, kun je zien dat er mensen in vele verschillende bewustzijnsstaten zijn. Miljarden mensen op deze planeet zijn in een bewustzijnsstaat die het onmogelijk maakt om voor hun ascensie in de nabije toekomst in aanmerking te komen.

Je zou echter een ruimere definitie van ascensie kunnen gebruiken, zoals het verhogen van het bewustzijn van de mensen. Deze vorm van ascensie is een voortdurend proces dat al heel lang aan de gang is. Je herinnert je misschien dat de schriftlezingen mij citeren als ik zeg dat als ik verheven word, ik alle mensen mee verhef. Deze uitspraak reflecteert het idee dat als één persoon zijn of haar bewustzijn verhoogt en Christusschap bereikt, het een magnetische aantrekkingskracht op de geest van alle mensen op aarde vormt.

Door de eeuwen heen hebben veel mensen er oprecht naar gestreefd een hogere bewustzijnsstaat te verwerven en dit heeft echt geholpen om het bewustzijn van alle mensen op deze planeet te verhogen. Ik hoop dat dit proces de volgende paar decennia enorm versneld kan worden door de miljoenen mensen die een serieuze poging doen om hun persoonlijke Christusschap aan te nemen. Dan zou deze planeet veel veranderingen en vele zegeningen zien. Ik kan je er echter van verzekeren dat er nog heel lang in de toekomst mensen zullen incarneren.