Het kwaad van de wereld verwijderen zonder het te bestrijden

ONDERWERPEN: duistere krachten proberen een strijd tussen relatief tegengestelden te creëren – spirituele mensen kunnen in deze strijd worden meegesleept – doelen die de middelen heiligen leidt tot fanatisme – slaaf van je aandacht – mensen kunnen de meesters het gezag geven om het kwaad te verwijderen – niet gehecht zijn brengt het oordeel – het kwaad ontstaat uit onwetendheid – onwetendheid is gescheidenheid van God – geen enkele slechte daad werd ooit gepleegd – Christus oordeelt niet op basis van een relatieve maatstaf

Vraag: Geliefde Jezus de Christus, ik houd absoluut van alles wat ik tot nu toe gelezen heb in Kims boek, maar heb wel vragen over het kwaad. In ‘The Christ is Born in You’ staat op pagina 214 dat mensen het kwaad niet van de aarde kunnen verwijderen. Ik begrijp de vergelijking wel met de duisternis uit een kamer verwijderen en dat je het alleen doet door er licht in te brengen (het klinkt logisch). Zeggen een aantal soortgelijke spirituele bewegingen ook niet hetzelfde tegen individuele personen met betrekking tot het kwaad? Of is het dat wij (mensen) de duisternis niet van de aarde kunnen verwijderen, maar dat onze decreten en ons verhoogde bewustzijn licht produceert en kansen voor de geascendeerde meesters om het kwaad van het astrale niveau te verwijderen, die het ook uit het fysieke octaaf zullen weghalen en een leegte achterlaten die we met licht moeten opvullen?
Ook: Jij hebt gezegd dat er nog nooit een slechte daad werd gepleegd op deze planeet. Ik was aan het nadenken over de Val van Lucifer en de andere engelen die een menselijke vorm aannamen; is het niet hun intentie om te voorkomen dat de Zonen en Dochters van God hun Christusschap realiseren en één met hun IK BEN Aanwezigheid worden? Dan lijkt het of de samenzwering en het complot tegen, niet alleen de jeugd, maar alle kinderen van God een bewuste keus is om de vrije wil te gebruiken om willens en wetens iets slechts te doen (datgene wat niet in overeenstemming is met Gods wetten) en niet beslist daden die uit onwetendheid worden gepleegd. Het lijkt alsof de Gevallen Engelen precies wisten, en nog steeds precies weten, wat ze aan het doen zijn en dat is niet de onwetendheid van het dualistische denken waar ze door handelen. Vanzelfsprekend is mijn redenering ergens onjuist, omdat Jij hebt gezegd dat er nog nooit een slechte daad op aarde is gepleegd, dus wat ontbreekt er aan mijn inzicht in dit bepaalde onderwerp? Dank je voor Je tijd en om me dit te verhelderen, Ik waardeer het heel erg.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Eén van de belangrijkste boodschappen op deze website is dat menselijke wezens zijn afgedaald naar een bewustzijnsstaat waarin ze naar alles door het filter van relatieve tegenstellingen kijken. Eén van die paren tegenstellingen die mensen een vervormd beeld van de werkelijkheid geven, is de tegenstelling goed en kwaad.

Zoals op veel plaatsen op deze website wordt uitgelegd, zijn er duistere krachten die proberen de mensheid te bedriegen. Eén van de allereerste wapens van deze duistere krachten is twee tegenovergestelde krachten creëren, één die het relatief goede vertegenwoordigt en één die het relatief kwade vertegenwoordigt. De duistere krachten proberen daarna mensen over te halen om één van deze twee tegenstellingen te steunen.

Daarom geven mensen hun leven en hun energie om voor iets te vechten die in de allereerste plaats nooit Gods zaak was. Vanaf het allereerste begin ontstond iets uit de relatieve tegenstellingen tussen goed en kwaad en daarom had dat niets te maken met het absoluut goede dat de geascendeerde meesters nastreven.

Het probleem dat je door de tijd heen ziet, is dat veel goed bedoelende en spirituele mensen zich hebben laten meeslepen in dit conflict tussen goed en kwaad. Veel van deze mensen willen graag Gods werk doen en ze beseffen dat er een kracht op aarde is die tegen Gods wil ingaat. Ze beginnen dan te denken dat het hun grote en Heilige roeping is om het kwaad te bestrijden en dat ze door dat te doen iets voor God doen op aarde. Het probleem is dat deze mensen gemakkelijk om de tuin worden geleid door het basale paradigma van de slechte krachten aan te nemen, namelijk dat het doel de middelen heiligt.

Deze mensen worden vaak fanatiek en ontwikkelen boosheid en haat ten opzichte van het kwaad. Door dat te doen, geven ze Gods energie een verkeerde kwaliteit. Zoals ik op deze hele website uitleg, kunnen de duistere krachten het alleen maar overleven, omdat die mensen in de val laten lopen door hen Gods energie een verkeerde kwaliteit te laten geven en die energie te stelen. Dus zelfs wanneer mensen denken dat ze voor het goede strijden, ondersteunen ze in feite de zaak van het kwaad door energie een verkeerde kwaliteit te geven.

Ik hoopte dat mensen deze misvatting zouden zien door de parabel van duisternis uit de ruimte verwijderen, de mensen die misvatting dan konden doorzien. Het is gewoon een feit dat mensen de slaaf zijn van hun aandacht. Waar jij je aandacht op richt, krijgt de energie die door jouw bewustzijn stroomt. Ik zeg hiermee niet dat je het kwaad moet negeren. Ik zeg dat als jij je aandacht op het kwaad richt en vooral als je boos of angstig wordt, jij de energie van God een verkeerde kwaliteit geeft en zo juist de krachten die je denkt te bestrijden, versterkt. Dit houdt verband met mijn uitspraak om wijs als slangen te zijn, maar onschuldig als duiven.

Deze uitspraak geeft aan dat mensen het kwaad niet kunnen bestrijden zonder bij het kwaad betrokken te worden. Daarom kunnen mensen het kwaad niet van de aarde verwijderen. Ze kunnen echter wel de geascendeerde meesters het gezag geven om het kwaad te verwijderen. De sleutel om dit te doen, is door niet gehecht te zijn aan het kwaad en dit is de echte betekenis van de andere wang toekeren. Als iemand je benadeelt en je reageert daar op met negatieve emoties of je zoekt wraak, raak je karmisch bij die persoon betrokken. Door die keuze te maken, maak je het ons onmogelijk om in die situatie in te grijpen. Wanneer jij je er niet aan hecht en de andere wang toekeert, laat je ons het oordeel over de ander brengen. Dit zal op den duur de duisternis van de aarde verwijderen, terwijl het menselijke denken op geen één manier de duisternis verwijdert – slechts die duisternis versterkt.

Eén van de beste manieren om onschuldig als een duif te worden, is door te beseffen dat waar mensen heel snel het label slecht op plakken, natuurlijk uit onwetendheid voortkomt. Opnieuw, er bestaat een heel subtiel verschil tussen. Aan de ene kant heb je helemaal gelijk dat er veel duistere krachten zijn en veel menselijke wezens die willens en wetens tegen die wetten en de wil van God ingaan. Ze weten dat ze de wetten van God overtreden en dat ze de wet van vrije wil overtreden door menselijke wezens te manipuleren.

Vanuit een bepaald standpunt is het correct om deze daden als slecht te bestempelen. Ik gebruik die terminologie in feite op verscheidene plaatsen op deze website. Het gebruik van het woord kwaad is niet onjuist, het weerspiegelt gewoon een bepaald niveau van inzicht, een bepaald bewustzijnsniveau. Het weerspiegelt ook dat woorden inherent relatief zijn en daarom meer dan één betekenis kunnen hebben.

Er bestaat een hoger inzicht in deze kwestie. Toen Lucifer tegen Gods wetten rebelleerde, beschouwde hij zichzelf vanzelfsprekend als tegenstander van God. Met andere woorden, hij had een gevoel van afstand tussen hem en God geschapen. Dat is dus de allerbeste definitie van onwetendheid. Onwetendheid is de bewustzijnsstaat waarin jij niet beseft dat je door God en uit Gods substantie, wezen en bewustzijn geschapen bent.

Onwetendheid veroorzaakt een gevoel van gescheidenheid van God en dit gevoel van gescheidenheid is altijd een illusie. Zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Niets werd ooit geschapen dat anders was dan God en daarom kan geen enkel deel van God apart van God staan. Het gevoel van gescheidenheid is de allergrootste vorm van onwetendheid.

Wanneer je dit begrijpt, zie je dat uiteindelijk zelfs de rebellie van Lucifer uit onwetendheid ontstond. Onwetendheid is niet kwaad in de ultieme betekenis. Daarom zou je misschien kunnen zeggen dat er, hoewel ik toegeef dat het een provocatieve uitspraak is voor veel mensen, nog nooit een slechte daad is gepleegd.

Wanneer je beseft dat je één bent met God en dat alle anderen één zijn met God, zie je dat wat je ook doet, jij het jezelf aandoet. Als je beseft dat een daad jou kwaad zal berokkenen, dan pleeg je die daad gewoonweg niet. Dus als je echt de waarheid beseft dat alles God is, jij nooit één van de daden pleegt die menselijke wezens slecht noemen. Geen enkel wezen zal zichzelf willens en wetens kwaad doen. Dus jezelf of een ander deel van jezelf benadelen, kan slechts uit onwetendheid gebeuren. Met andere woorden, het is gewoon niet mogelijk om met volledige kennis van de waarheid van God een slechte daad te plegen.

Ik besef dat mijn uitspraken in ‘The Christ is Born in You’ veel mensen zullen provoceren. Ik heb die uitspraken met de specifieke bedoeling gedaan om de bevooroordeelde meningen die mensen over het kwaad hebben op te porren. Je zou misschien kunnen zeggen dat ik meer details in het boek had moeten zetten, maar één van de technieken die we gebruiken om een boek te schrijven over een bepaald onderwerp, is er een paar opmerkingen in te zetten en dat dat zal meehelpen om de meer opmerkzame studenten een idee op te laten pikken dat hen verder dan het belangrijkste onderwerp brengt. Mijn opmerking dat er nog nooit een slechte daad op aarde is gepleegd, was zo’n opmerking en het feit dat je die hebt opgepikt, toont aan dat je een oplettende student bent die aan een hoger inzicht toe is.

Zoals ik net al zei, zijn veel mensen om de tuin geleid door te strijden voor een zaak waarvan ze denken dat het voor God is, maar die in werkelijkheid de zaak is van de tegenstanders van God. Menselijke wezens kunnen heel erg snel mensen oordelen op basis van een of andere maatstaf in de buitenwereld. In veel gevallen ontstaat die maatstaf in de buitenwereld uit de relativiteit van het dualistische denken en daardoor kan het ver afzitten, of juist het tegenovergestelde zijn, van de ware maatstaf van het Christusbewustzijn. Enkel het universele Christusbewustzijn velt rechtvaardige oordelen. Dat oordeelt niet op basis van verschijnselen in de buitenwereld, zoals de mensen die in de relativiteit van het dualistische gevangenzitten.

De Christus beoordeelt mensen niet en bestempelt ze dan als slecht of het kwaad. Het Christusbewustzijn beseft dat alle mensen wezens zonen en dochters van God zijn, dus zodoende hebben ze allemaal het potentieel om hun ware identiteit terug te krijgen. Een Christuswezen beoordeelt een menselijk wezen nooit. Men beoordeelt daden en ideeën en maakt onderscheid of ze van God zijn of dat die het tegenovergestelde van God zijn. Dit is een rechtvaardig oordeel in tegenstelling tot de waardeoordelen die menselijke wezens hebben.

Om echt voor de zaak van het licht te werken, moet je boven de relatieve oordelen gaan staan die uit het dualistische denken voortkomen. Je doet dit door wijs als slangen en onschuldig als duiven te worden. Een waardevol hulpmiddel om boven de relatieve bewustzijnsstaat uit te komen, is juist de lering dat alle daden die mensen als slecht bestempelen, uit onwetendheid ontstaan. In feite ontstaan ook veel daden die mensen als goed bestempelen uit onwetendheid.

Opnieuw, de sleutel tot waarachtige spirituele vooruitgang is door het dualistische denken te ontstijgen en de waarheid van het Christusbewustzijn te zien. Die waarheid past eenvoudig niet in een van de mentale kaders die mensen hebben gevormd. In veel gevallen past de Christuswaarheid noch in het mentale kader dat als slecht wordt bestempel, noch in het mentale kader dat als goed wordt bestempeld. Dus de enige manier om de Christuswaarheid te kennen, is door buiten het kader om te denken!

Noot: Je kunt de geascendeerde meesters het gezag geven om het kwaad te verwijderen door de decreten en invocaties te gebruiken die in de Transcendence Toolbox staan.