Christusliefde is onvoorwaardelijk, maar maakt wel onderscheid

ONDERWERPEN: menselijke liefde wordt gebaseerd op een lagere bewustzijnsstaat – menselijke liefde is relatief – moet voldoen aan voorwaarden om liefde te verdienen – Gods liefde is onvoorwaardelijk – God ziet jouw imperfecties niet – mensen projecteren hun imperfecties op God en hun voorwaarden op Gods liefde – onvoorwaardelijke liefde betekent niet dat alles mag – Christusliefde is onvoorwaardelijk maar heeft wel onderscheidingsvermogen – het Christusbewustzijn is de bemiddelaar tussen de mens en God – Christusliefde daagt jou uit om beperkingen te overwinnen – voor het ego is Christusliefde erg verontrustend – het doel in het leven is niet je goed voelen, maar groeien

Vraag: Lieve Jezus, het woord ‘liefde’ wordt zonder onderscheid gebruikt door zoveel mensen (het maakt niet uit wat hun bepaalde religieuze/spirituele overtuigingen zijn) dat dit woord waarschijnlijk meer definities en betekenissen heeft doordat het voortdurend, meer dan welk woord ook, verandert!

In de Bijbel, de 10 geboden, “God liefhebben, jezelf liefhebben, Liefde is de Sleutel”; het is allemaal zo vaag! Het is zo gemakkelijk om te zeggen: “Houd van God, houd van jezelf, houd van je naaste”, hoe weten we of we ‘echt liefhebben’ op de manier waarop God Liefde definieert? En als Liefde de Sleutel is, dan willen we natuurlijk op de juiste manier ‘liefhebben’.

Wil je alsjeblieft Gods definitie van Liefde met ons delen en al het andere dat nuttig is om volledig de Liefde te zijn op de manier die God bij ons voor ogen had?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank je voor het stellen van een belangrijke vraag. Je hebt helemaal gelijk dat er veel definities zijn van liefde en dat er veel verwarring heerst over liefde.

Ik begin met de menselijke liefde. Zoals ik op deze website uitleg, is het echte probleem op planeet aarde dat menselijke wezens naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waardoor ze het contact met hun spirituele bron zijn kwijtgeraakt. Het kenmerk van deze bewustzijnsstaat is dat die de mensen laat denken dat alles relatief is. In die bewustzijnsstaat definiëren mensen een beeld van de werkelijkheid, een afgod, en dan proberen ze die werkelijkheid in hun overtuigingssysteem, of wereldbeeld, te passen. Ze proberen de wereld te vormen op de manier die zij willen. Natuurlijk geldt dit ook voor liefde.

Wanneer menselijke wezens liefde definiëren, definiëren ze die in relatieve termen. Veel mensen definiëren liefde bijvoorbeeld als het tegenovergestelde van haat. Haat is echter een geheel relatieve emotie, een geheel menselijke emotie. Dus als je zegt dat liefde het tegenovergestelde van de emotie haat is, is wat je dan als liefde definieert, ook een relatieve emotie. De consequentie is dat menselijke liefde altijd voorwaardelijk is. Menselijke wezens hebben de neiging liefde te definiëren op basis van zichzelf, op basis van hun eigen huidige bewustzijnsstaat. Dit betekent dat elke persoon liefde definieert op de volgende manier: liefde is alles wat mij goed laat voelen. Als je iets doet of zegt wat mij niet goed laat voelen, dan houd je niet van mij.

Deze definitie is natuurlijk totaal op hen zelf gericht. Of liever, op de lagere geest, het dualistische denken. Daarom komt deze definitie van liefde op geen enkele manier overeen met goddelijke liefde.

Zoals ik elders uitleg, is goddelijke liefde totaal en absoluut onvoorwaardelijk. Ik leg ook uit dat God niet een boze en oordelende God is. God is een God van onvoorwaardelijke liefde en hij voelt alleen maar liefde voor al zijn zonen en dochters. Wat je ook hebt gedaan, God heeft je lief met dezelfde onvoorwaardelijke, oneindige liefde die God had toen hij je levensstroom voor het eerst schiep. Niets wat jij ooit zou kunnen doen, zou Gods liefde voor jou kunnen verminderen. Niets wat jij ooit zou kunnen doen, zou jou niet de moeite waard maken om Gods onvoorwaardelijke liefde te ontvangen.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat Gods liefde juist onvoorwaardelijk is omdat zijn ogen geen ongerechtigheden kunnen zien. God is de allerhoogste creatieve kracht in dit universum. Waar God ook naar kijkt, wordt vergroot door de immense, creatieve krachten van God. Daarom kijkt God gewoon niet naar jouw ongerechtigheden. God heeft je vrije wil gegeven en het gevolg van vrije wil is dat je kunt kiezen of je een bewustzijnsstaat wil die minder is dan de perfectie die God voor jou voor ogen zag. God ziet enkel de perfectie die hij in het begin heeft geschapen. Wanneer je naar onvolmaaktheid afzakt, verdwijn je achter de horizon van wat God ziet. Wij, de geascendeerde meesters, zien jullie imperfecties wel en daarom kunnen wij jullie helpen om die te transcenderen.

Het probleem om Gods liefde proberen uit te leggen, is dat wanneer mensen vastzitten in een relatieve bewustzijnsstaat, zij de neiging hebben om in een van die twee uitersten te gaan zitten. Het ene uiterste is dat mensen menselijke eigenschappen op God projecteren en zich daarom inbeelden dat God naar menselijke maatstaven oordelen velt. Ze verbeelden zich dat God menselijke wezens beoordeelt op de manier waarop zij oordelen over anderen vellen. Ze stellen zich ook voor dat God boos wordt en degenen wil straffen die zijn wetten, of beter nog hun definitie van Gods wetten, overtreden.

Tegenwoordig begint een groeiend aantal mensen deze misvatting van een boos en oordelend beeld van God door te krijgen. Deze mensen laten hun angst los en krijgen een bewustzijnsstaat waarin ze God kunnen benaderen als een liefdevolle God. Ik verheug mij zeer over deze ontwikkeling, omdat het waarachtig een stap in de goede richting is. Helaas gaan veel van deze mensen over op het andere uiterste en denken dan dat, omdat Gods liefde onvoorwaardelijk is, alles mag. Deze mensen beginnen te geloven, en een aantal bedenken uitgebreid argumenten om deze overtuiging te ondersteunen, dat niets echt slecht is, niets is echt kwaad. Daarom denken ze dat menselijke wezens kunnen doen wat die maar willen en dat het geaccepteerd wordt in de ogen van God.

Ik moet zeggen dat beide uitersten die ik heb beschreven allebei even gevaarlijk voor de levensstroom zijn. Dat brengt ons vervolgens bij de noodzaak om over de verschillende soorten liefde te spreken. We hebben het over menselijke liefde gehad die altijd voorwaardelijk is. We hebben gesproken over Gods liefde die onvoorwaardelijk is, maar nooit ongerechtigheden ziet. We moeten het nu hebben over een derde soort liefde, die ik Christusliefde zou willen noemen.

Christusliefde is totaal onvoorwaardelijk, net als de liefde van God. Christusliefde kan echter wel ongerechtigheden zien. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, oordeelt de Vader niet, omdat hij het aan de Zoon overlaat om te oordelen. De Zoon van God, de ware, rechtmatige en enige Zoon van God, is het Christusbewustzijn. Ik personifieerde die gemoedstoestand, maar het Christusbewustzijn is veel meer dan welk individueel wezen ook, waaronder ik.

De functie van het Christusbewustzijn is om als bemiddelaar tussen de mens en God te dienen. Daarom kan het Christusbewustzijn, inclusief de persoon die het Christusbewustzijn heeft verworven, rechtvaardige oordelen vellen. Zo iemand weet wat de waarheid en werkelijkheid van God is en wat niet op één lijn ligt met die waarheid.

De functie van Christusliefde is dat die, hoewel ze onvoorwaardelijk van ieder mens houdt, geen blinde liefde is. Christusliefde ziet duidelijk wanneer iemand in een lagere bewustzijnsstaat gevangenzit, die niet op de waarheid wordt gebaseerd. De aard van Christusliefde is dat het die mensen niet in de steek laat. De onvoorwaardelijke liefde van Christus laat mensen gewoon niet in een lagere bewustzijnsstaat gevangenzitten. Die wil dat mensen hogerop komen, zodat ze het overvloedige leven van God kunnen ervaren.

Daarom is Christusliefde, in tegenstelling tot de populaire overtuiging van heel veel christenen, niet pacifistisch, niet zacht, niet aanhalerig, niet sentimenteel. Christusliefde zal je niet een goed gevoel geven op de menselijke manier. Christusliefde laat je niet achter zoals zij jou vindt. Christusliefde zal je dwingen hogerop te komen, je bewustzijn te veranderen, zodat je die op één lijn kunt brengen met de waarheid en werkelijkheid van God. Christusliefde zal je niet in een lagere bewustzijnsstaat laten blijven. Ze laat je niet los tot je jouw bewustzijn hebt veranderd en hogerop bent gekomen, zodat je het leven, zelfs het overvloedige leven, bereikt.

De meeste mensen zitten zo gevangen in die relatieve bewustzijnsstaat dat zij slechts de relatieve voorwaardelijke menselijke liefde kunnen ervaren. Wanneer iemand ijverig het spirituele pad bewandelt, is het mogelijk dat zo iemand zijn of haar bewustzijn verhoogt tot die persoon de zuivere, onvoorwaardelijke liefde van God ervaart. Ik moedig alle spirituele zoekers trouwens aan om naar die ervaring te streven, omdat niets je leven meer transformeert dan het ervaren van de onvoorwaardelijke liefde die God voor jouw levensstroom heeft.

Toch is het belangrijk te begrijpen dat de onvoorwaardelijke liefde van God niet op deze wereld tot uitdrukking kan worden gebracht zolang de wereld nog in een staat van imperfectie verkeert. Dus wat op deze wereld tot uitdrukking kan worden gebracht, is Christusliefde. Als iemand een oprechte spirituele zoeker is en de bereidheid heeft getoond om hogerop in bewustzijn te komen (het loslaten van de beperkte bewustzijnsstaat en een ander facet van de waarheid en werkelijkheid van God accepteert), dan kan Christusliefde daadwerkelijk wat de meeste mensen liefdevol noemen, zijn. Maar wanneer iemand niet op één lijn zit met de waarheid van God, dan zal de Christusliefde niet verschijnen op de menselijke manier. In plaats daarvan zal het een actieve liefde zijn die mensen niet in de steek laat.

Als mensen gevangenzitten in de lagere bewustzijnsstaat, zullen ze Christusliefde niet als iets aangenaams ervaren. Ze zullen die ervaren als iets wat hen hooglijk stoort, iets wat hen gewoon niet met rust laat, iets wat hen niet comfortabel in hun lagere bewustzijnsstaat laat zitten.

Dus de juiste manier om lief te hebben, is ernaar te streven de onvoorwaardelijke liefde van God te ervaren en dan die liefde op deze wereld tot uitdrukking brengen in de vorm van Christusliefde. Wanneer iemand vastzit in de lagere bewustzijnsstaat, kan die persoon Christusliefde gewoonweg niet ervaren of tot uitdrukking brengen. Zo iemand kan slechts de voorwaardelijke menselijke liefde tot uitdrukking brengen.

Er zijn vele oprechte zoekers die een glimp van die onvoorwaardelijke liefde van God beginnen op te vangen, maar ze hebben het verschil nog niet begrepen tussen de onvoorwaardelijke liefde van God en de Christusliefde. Daarom denken ze dat ze onvoorwaardelijk liefdevol moeten zijn ten opzichte van iedereen die ze ontmoeten, ongeacht wat zulke mensen doen of in welke bewustzijnsstaat ze vastzitten. Dit is gewoon een misvatting en zoals ik zei, gaat het over op het tegenovergestelde uiterste van de veroordelende voorwaardelijke liefde die de meeste mensen hebben ervaren.

Dus de sleutel is te streven naar contact met je Christuszelf dat je het Christusonderscheid geeft om rechtvaardige oordelen te vellen. Wanneer jij je Christuszelf dit onderscheid laat maken, weet je hoe je Christusliefde tot uitdrukking moet brengen om het maximale resultaat te bereiken in een bepaalde situatie.

Zie je, voor mensen die vastzitten in het menselijke bewustzijn, is het doel er in iedere situatie voor te zorgen dat ze zich zo goed mogelijk voelen. Voor het Christusbewustzijn is het doel om in iedere situatie de maximale spirituele groei te behalen in iedere persoon. Dit kan niet met zachte en sentimentele liefde, maar alleen met het Christusbewustzijn dat mensen niet in een beperkte gemoedsgesteldheid laat zitten.

Dus om echt mijn gebod om je naaste lief te hebben als jezelf te begrijpen, moet je de aard van Christusliefde begrijpen. Wanneer je met Christusliefde van jezelf houdt, streef je er constant naar om hogerop in bewustzijn te komen. Je accepteert dan gewoonweg niet dat je stilstaat in de lagere bewustzijnsstaat. Het gevolg is dat je diezelfde Christusliefde op je naaste toepast en je zult je naaste niet in de steek laten door hem in een lagere bewustzijnsstaat te laten blijven.

Echt liefhebben is je eraan wijden om altijd de maximale spirituele groei uit elke willekeurige situatie te halen. Echt jezelf en je naast liefhebben is er constant naar streven om iedereen dichter bij God te brengen, dichterbij de vereniging met hun bron. Deze eenheid kan enkel door het Christusbewustzijn worden bereikt.

Daarom is ware liefde datgene wat probeert iedereen dichter bij het Christusbewustzijn te brengen, zelfs als het in hun menselijke bewustzijn het gevoel geeft dat jij niet aan hun definitie van liefde beantwoordt. Maar je ziet dat veel mensen er niet van houden om te worden lastig gevallen en ze reageren niet vriendelijk als ze een portie Christusliefde ontvangen. Niettemin is dit de ware Christusliefde – door nooit iemand in het menselijke bewustzijn te laten achterblijven.