Reiki, vervolgvraag

ONDERWERPEN: geen mechanische manier om ziekten te genezen – elke methode kan verkeerd gebruikt worden – altijd nodig om onderscheidingsvermogen te hebben – symptomen verwijderen is geen heling – heling vereist een verandering van bewustzijn – het karma van andere mensen overnemen – ziekte is onevenwichtigheid in de energie – hoe je symptomen verwijdert – heler zijn is een levenslang pad – geen enkele helingsmethode is automatisch veilig

Vraag: Lieve Jezus, je hebt in het antwoord over de vraag over Reiki gezegd: “In werkelijkheid worden niet alle kwalen door de Heilige Geest geheeld, zoals met mijn genezingen werd aangetoond. Toch is het gemakkelijk als een beoefenaar niet helemaal onthecht is, om paranormale energie te gebruiken door een heling te leveren die niet van de Heilige Geest komt.”

Ik heb begrepen dat bij helingen het Christuszelf in de heler het Christuszelf oproept in degene die geheeld wil worden en dat dit de heling produceert. Omdat God geen onvolmaakt werk verricht, vindt heling dan op ALLE niveaus plaats, zelfs in vorige levens waar de zaden van die ziekte genezen worden. In feite wordt zelfs de heler, terwijl de heler het licht van God doorgeeft, genezen, omdat het licht van God ALLE negativiteit transmuteert.
Bijvoorbeeld, als iemand een ziekte heeft die veroorzaakt werd door alcoholisme, wordt de ziekte genezen en ook het trauma dat de behoefte van iemand heeft veroorzaakt om voor verlichting van de pijn van dat trauma door het gebruik van alcohol of drugs, zodat ze geen behoefte meer hebben om te drinken. Dat is in ieder geval mijn ervaring als Reikibeoefenaar, en ook de ervaring van andere Reikibeoefenaren.
Hier kan misschien meer dan één Reikisessie voor nodig zijn en dus moeten we zichtbare resultaten meten om te zien of er meer sessies nodig zijn. Soms is de heling ogenblikkelijk en andere keren werkt de geest om de vibraties langzamer te verhogen om degene die de heling nodig heeft niet te overweldigen.
Ik weet niets af van ‘paranormale helingen’. Ik dacht dat lagere wezens in een lagere vibratie niet in staat zijn om iemands vibraties te verhogen boven de vibratie van de ziekte. Ik dacht dat alleen Gods geest dat kon. Help me dit alsjeblieft te begrijpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me je wat ideeën geven om over na te denken.

Gedachte 1
Laten we beginnen met één van de belangrijkste verklaringen in het Oude Testament:

Er is een weg die de mens goed toe lijkt, maar aan het eind daarvan wacht de dood. (Spreuken 14:12)

Al sinds de zondeval bestaat er een droom, een droom die aan stuwkracht heeft opgebouwd in het massabewustzijn, om een mechanische, automatische en gegarandeerde methode te vinden om verlossing te vinden. De meest wijd verbreide definitie van verlossing is dat het iets is waarvan mensen geloven dat het hen veilig, heel, gezond, onsterfelijk, of welke wens ze ook maar hebben, maakt, maar denken dat ze dat niet vanuit zichzelf kunnen. De essentie van deze droom is dat je gered kunt worden door een uiterlijk, mechanisch middel zonder dat je zelf hoeft te veranderen. Dit is de manier die de mens goed toe lijkt, wat inhoudt de dualistische, menselijke geest.

Met betrekking tot het helen van ziekte, bestaat de droom uit een mechanische manier vinden om ziekte te genezen en het is de motivatie van de moderne geneeskunde, die veel mensen in levensgevaar brengt die aan bepaalde aspecten worden blootgesteld. Een voorbeeld daarvan is de recente aandacht voor bepaalde producten die door grote medicijnfabrikanten ontwikkeld zijn. Mijn punt is dat het als een spiritueel/holistisch genezer, uiterst belangrijk is om op je hoede te zijn voor de subtiele verzoekingen van deze droom van mechanische heling.

De grondlegger van de Reikimethode was zich heel erg bewust van dit probleem, toch hadden enkele van zijn opvolgers dit inzicht niet. Dus bestaat er een subtiel geloof dat je door licht van boven op te roepen door een enigszins mechanische methode, niets verkeerd kunt doen. Dat is gewoon niet zo.

Alles op deze wereld wordt onderworpen aan vrije wil, dus er bestaat geen manier om te garanderen dat een deugdelijke methode niet verkeerd gebruikt kan worden. Het beste voorbeeld is dat de op liefde gebaseerde lering die ik 2000 jaar geleden heb uitgebracht, veranderd werd in een op angst gebaseerde religie die mensen in naam van Christus heeft gedood.
Dus er bestaat geen garantie voor de mensen en daarom is het altijd nodig om onderscheidingsvermogen te gebruiken wanneer je een helingmethode of spirituele lering toepast. Als iemand dat onderscheidingsvermogen niet gebruikt en vooral als iemand gelooft dat hij of zij niets verkeerd kan doen, is het mogelijk om fouten te maken, zelfs onbedoelde fouten.

Gedachte 2
Onderscheidingsvermogen ontwikkelen houdt in dat jij je meer bewust wordt van het feit dat niet alle ziekten moeten worden geheeld. Ik leg dit gedetailleerder elders uit. Als iemand gelooft dat alle ziekten geheeld moeten worden, is het waarschijnlijk dat iemand de helingstechniek verkeerd gebruikt, of het nu Reiki is of iets anders.

Gedachte 3
Het is ook nodig te beseffen dat een ziekte veel meer is dan een fysiek symptoom, dus kan echte heling niet simpel inhouden dat het fysieke symptoom verwijderd wordt. De meeste ziekten zijn producten van verkeerde overtuigingen of karma (dat wordt geproduceerd door verkeerde overtuigingen), dus tot de verkeerde overtuiging bewust vervangen wordt, wordt de ziekte niet echt geheeld.

Het is heel goed mogelijk om de fysieke symptomen – in ieder geval een poosje – te verwijderen zonder de verkeerde overtuiging die erachter zit te verwijderen. In feite richt de moderne geneeskunst zich hierop met materiële middelen. Dit is een verkeerde genezing, omdat het niet de spirituele groei op lange termijn van iemand bevordert. In feite stelt dit iemand in staat om door te leven zonder de onvolmaakte overtuigingen die achter de ziekte schuil gaan, af te handelen. Toch is het mogelijk om niet-materiële energie op te roepen die een symptoom verwijdert zonder de verkeerde overtuiging te verteren.

In enkele gevallen is dit geoorloofd, omdat iemand de kans verdiend om vrij van de symptomen te zijn om zijn of haar leven te veranderen. En het is niet beslist de verantwoording van de heler of iemand van die kans gebruik maakt. Toch zijn er een paar gevallen waarin een ziekte niet genezen moet worden tot de onderliggende overtuiging aangepakt wordt door iemand. Als jij je hier niet van bewust bent, kun je onopzettelijk een fout maken.

Gedachte 4
Veel ziekte wordt veroorzaakt door karma en karma lijkt op een schuld aan het leven. Stel je voor dat je creditcard aantoont dat je $ 2000 schuldig bent. Maar dit zijn gewoon getallen in een computer en iemand die toegang tot het systeem heeft kan die schuld gemakkelijk op de rekening van iemand anders overboeken. Op dezelfde manier is het mogelijk om karma tussen mensen uit te wisselen, wat in feite inhoudt dat een genezer karma van een patiënt op zich kan nemen. Dit kan vooral gebeuren wanneer de heler er niet in slaagt om er niet gehecht aan te zijn of iemand genezen wordt.

Je zou kunnen denken dat door dat te doen, de heler dezelfde symptomen krijgt als de patiënt, maar dat hoeft niet beslist. Stel dat je geld aan je creditcard schuldig bent en je hebt geen betalingen gedaan. De schuldeisers staan bij je deur en in je wanhoop vraag je een vriend om hulp. Hij gaat ermee akkoord om jouw schuld op zijn rekening te zetten, maar hij doet gewoon de maandelijkse betalingen en dus laten de schuldeisers hem met rust.

Met andere woorden, een genezer met meer spirituele verworvenheid kan het karma van de patiënt op zich nemen zonder onmiddellijk de symptomen te ervaren. De heler kan dat karma misschien transmuteren zonder ooit de symptomen te krijgen, maar niettemin is het Gods wil dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen karma. “Want ieder mens moet zijn eigen last dragen”(Galaten 6:5). Als je het karma van iemand anders op je neemt, kun je verhinderen dat iemand zijn of haar les leert in het leven en zodoende karma maken.

Gedachte 5
Alles is energie, dus karma is gewoon energie van een verkeerde kwaliteit die in het materiële frequentiespectrum vibreert. Een ziekte is een onevenwichtigheid in energie en de materiële symptomen kunnen op diverse manieren verwijderd worden:

  • Roep spiritueel licht op om voorgoed het karma/de energie met een verkeerde kwaliteit te verwijderen. Iemand kan nieuwe energie opwekken van verkeerde kwaliteit, maar de oorspronkelijke energie wordt getransformeerd.
  • Roep licht op van een hogere frequentie dan het materiële licht, maar niet zo hoog als spiritueel licht.  Zoals ik elders uitleg, bestaan er vier niveaus in het materiële rijk, namelijk het fysieke, emotionele, mentale en etherische rijk. Het is mogelijk om licht op te roepen uit het emotionele en mentale rijk om een fysiek symptoom te verwijderen – dit heet paranormale energie en paranormale ‘genezing’. Maar de verkeerd gebruikte energie – de onevenwichtigheid in de energie – wordt niet getransformeerd; die wordt gewoon uit het fysieke octaaf naar het emotionele en mentale octaaf verschoven. Van daar zal het onvermijdelijk terugkeren en iemand achtervolgen, misschien wel naar een toekomstig leven. In feite is het mogelijk dat mensen opzettelijk een ziekte onderdrukken door de energie te dwingen naar het emotionele of mentale rijk te gaan.
  • Een spirituele meester (geïncarneerd of geascendeerd) belooft een portie van het karma van iemand te dragen. Dit wordt altijd gedaan vanuit het Christusbewustzijn en is daarom geoorloofd.
  • Een mens neemt – welbewust of onwetend – het karma van iemand op zich. Dit wordt vaak gedaan vanuit het dualiteitsbewustzijn, en dat is dus niet geoorloofd.

Dus mijn punt is dat je niet gewoon kunt aannemen dat het helen van fysieke symptomen altijd geoorloofd is. Je zegt:

Ik heb begrepen dat bij helingen het Christuszelf in de heler het Christuszelf oproept in degene die geheeld wil worden en dat dit de heling produceert.

Dit is enkel waar wanneer de heler contact heeft met zijn of haar Christuszelf EN niet gehecht is aan de uitkomst van de heling. Geen enkele helingstechniek kan garanderen dat iemand die de techniek leert dit contact heeft of er niet aan gehecht is.

Dus om een ware heler te zijn, moet je op een levenslang pad zijn om je eenzijn met je Christuszelf uit te breiden. Als beginner is het verstandig om de aanwezigheid en visie van je Christuszelf op te roepen en specifiek te vragen of de heling in overeenstemming met Gods wil en de volmaakte visie van Christus. Het is ook heel belangrijk dat een beginnende genezer zich bewust is van de noodzaak om onthecht te zijn. Dit is een principe dat alle spirituele meesters begrijpen. Je verricht de juiste handeling, maar je blijft niet gehecht aan de vruchten van je handelingen.

Als iemand niet geheeld wordt door een Reikisessie, is het verstandig om met die persoon de noodzaak te bespreken om de onvolmaakte overtuiging bloot te leggen die de ziekte in de eerste plaats heeft veroorzaakt en hem aanraden om psychologische/spirituele heling te zoeken. Je noemt alcohol, maar dat is een kwaal die ontstaat door onvolmaakte overtuigingen. En het oproepen van spiritueel licht op zich kan zulke overtuigingen niet verwijderen. Daarom roepen de rozenkransen van Moeder Maria niet alleen licht op, maar bevatten ook affirmaties die de mensen helpen om onvolmaakte overtuigingen op te lossen.

Mijn punt is dat zelfs het licht van God niet tegen de vrije wil van iemand ingaat. Daarom zou het werkelijke doel van heling moeten zijn om de onvolmaakte overtuigingen op te lossen die de verborgen oorzaak zijn achter fysieke symptomen. Wanneer jij op dit doel afgaat – wanneer je eerst het koninkrijk van God zoekt – zal de heling van fysieke symptomen volgen.

Wees je er alsjeblieft van bewust dat ik niet probeer mensen af te houden om als heler te dienen. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat er op planeet aarde geen gratis ritjes zijn. Je hebt altijd de verantwoording om onderscheid te maken en je kunt niet zomaar aannemen dat elke helingmethode automatisch veilig is. Noch kun je aannemen dat jij door een korte cursus automatisch een echte heler wordt. En tot slot moet je niet aannemen dat Gods werk doen aan een aardse maatstaf kan worden afgemeten.