De Reiki helingsmethode

ONDERWERPEN: Reiki werd door de geascendeerde meesters geïnspireerd – de energie die opgeroepen wordt, is de Heilige Geest – belangenspreiding in de Reikibeweging – je kunt de Geest niet dwingen – helende energie die door het bewustzijn van de beoefenaar wordt beïnvloed – Chi is geen paranormale energie – moet deel uitmaken van spirituele erfelijke lijn – alle helers moeten spirituele bescherming oproepen – de intentie van de beoefenaar – niet gehecht zijn aan de resultaten – jouw taak is een zuiver kanaal voor de energie van Reiki te zijn – de therapeut kan iemands karma of energie overnemen – Reiki verder ontwikkelen

Vraag1: Ik beoefen Reiki. Ik lees op dit moment een boek erover die wat vragen in mij opriepen en ik hoop dat jij ze kunt beantwoorden. Over Dr. Usui, die de Reiki-energie opnieuw ontdekt heeft, is hij nu een geascendeerde meester? Zijn Reiki, jouw genezende energie en de energie van Boeddha, hetzelfde? Dank je dat je de tijd neemt om deze e-mail te lezen en mijn vragen te beantwoorden.

Vraag 2: Lieve Jezus, kun je me ook iets vertellen over Reiki en is het een transformerend hulpmiddel? Ik heb Reiki en ik heb gezien dat er ongelooflijke dingen mee kunnen gebeuren. Kun je me wat inzicht geven in hoe Reik werkt en hoe wij het optimaal kunnen gebruiken? Is Reiki een hulpmiddel dat door de geascendeerde meesters gegeven is?

Vraag 3: Ik wend me tot jou met een verzoek. Deze brief is onderdeel van het lange spirituele werk dat al verscheidene jaren aan de gang is. Ik wil graag beschrijven waar ik de laatste tijd last van heb. Ik zal het kort houden – omdat het onmogelijk is om door de woorden in de brief de diepte van mijn innerlijke ervaringen tijdens al deze jaren te beschrijven. De vraag gaat over het Natuurlijke Helingsysteem – Reiki.
De auteur van het systeem is Mikao Usui, Japans van nationaliteit (zijn geboortedag is 15 augustus 1864). Toen hij een jongetje was, werd hij naar een boeddhistisch klooster gestuurd en dat heeft de fundering gelegd voor zijn helingspraktijk. Omdat hij de oude geschriften in de bibliotheken van Kioto had gelezen, raakt Usui er steeds meer van overtuigd dat er een methode was om zich met de energie uit het universum te herenigen. Na vele jaren zoeken begon hij te mediteren in de tempels van Kurama niet ver van het ‘Krachtveld”.
Van de autoriteiten weet men dat de Heilige Berg Karuma niet ver van de vroegere hoofdstad van Japan – Kioto – ligt. De berg is meer dan 1700 voet hoog. Het tempelcomplex werd in 770 gesticht als bewaker van de Noordelijke Kant van de hoofdstad. Het ligt halverwege de top van de berg.
De berg Kurama wordt overdekt met oude ceders, die omgeven worden door antieke Tempelgebouwen, er zijn veel Heilige Bronnen en de hele energie van die plek is zeer krachtig. Mikao Usui moest de ‘shiu gio’ test ondergaan, die een krachtig zuiveringsritueel is van drie weken en tegelijkertijd veel spirituele oefeningen doen. Tijdens de laatste meditatie werd de bedoeling om sattori te bereiken, gehaald en Mikao Usui kwam in contact met de Krachtige Energie die hij Reiki genoemd heeft. Hij ontdekte dat het allerhoogste doel van het leven ‘Anshin Ritsumei’ was – de staat van absolute gemoedsrust en zich bewust te zijn van zijn levensmissie dat hij van God gekregen had. Dit gebeurde ongeveer in 1914.
Het belangrijkste postulaat van de filosofie van de Kurama Tempel is Sontan, vertaald met de Bron van de hele Schepping, de absolute Waarheid en ontstijgt de verschillen tussen alle religies.
Deze energie doordringt het hele Universum en natuurlijk de hele mensheid. Sontan wordt voorgesteld als de aarde, in drie verschillende manifestaties: Liefde, Licht en Kracht. Ze wordt uit deze drie-eenheid gevormd, maar elk component kan zichzelf helemaal onderhouden.
Liefde correspondeert met de Maan. Haar sponsor is Sendji Kanzeon Bosatsu die één van de manifestaties van de Boeddha (Avalokiteshvara in India) is. Licht correspondeert met de Zon. Haar sponsor wordt Bishamonten of Tamonten (Vaishravana in India) genoemd. Kracht wordt gesymboliseerd door de aarde en wordt vertegenwoordigd door Gohomaosan, de Godheid die oorspronkelijk bij de Kurama Tempel hoorde en volgens de legende zes en een half miljoen jaar geleden van Venus afdaalde. De Drie-eenheid (Liefde, Licht en Kracht) vormen Sontan. De naam Sontan is bekend als mantra van het mastersymbool van Reiki. Reiki geeft mensen toestemming om de meest moeilijk te genezen ziekten te helen door de handen rechtstreeks op het lichaam van een patiënt te leggen die de Reiki-energie overbrengt op hem om te helen (de energie van Reiki geneest, maar de genezer niet), en het kan ook op afstand gebeuren. Om op afstand te genezen worden symbolen gebruikt. Er zijn vier en elk heeft een eigen naam of mantra. Het symbool richt de energie en brengt dat op afstand over en de patiënt wordt genezen.
Ik heb het inzicht in Reiki in mijn innerlijk, maar ik wil graag de Lering in de buitenwereld en ik wil Jezus vragen om de echte Lering over Reiki te geven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De geascendeerde meesters hebben Dr. Usui tot de oorspronkelijke Reikihelingmethode geïnspireerd en hem gesponsord om het aan anderen te onderwijzen. Dit werd gedaan door verscheidene geascendeerde meesters die met de oosterse studenten hebben gewerkt om hen te onderwijzen in Chi, wat helemaal teruggaat op de Gele Keizer, die tegenwoordig een geascendeerde meester is. Dr. Usui was natuurlijk een volwassen levensstroom en hij heeft het proces voltooid om in aanmerking te komen voor zijn ascensie.

De spirituele leringen die de fundering vormen voor de Reikimethode lijken heel erg op de leringen over spirituele energie die ik op deze website geef. Ze lijken op elkaar, omdat ze uit dezelfde bron komen, namelijk de universele broederschap die ik hier de geascendeerde meesters noem, maar die onder vele andere namen door de geschiedenis heen bekend staan.

De helende energie die door de Reikimethode opgewekt wordt – wanneer het juist gebeurt – is dezelfde energie als die de christenen de Heilige Geest noemen en dezelfde energie die het boeddhisme kent.

Zoals de meeste Reikibeoefenaren weten, is Reiki in toenemende mate gewijzigd en daarom zijn een paar takken afgedwaald van de oorspronkelijke leringen die aan Dr. Usui doorgegeven zijn. In feite moet ik zeggen dat geen één van de oorspronkelijke studenten van Dr. Usui hetzelfde niveau van Christusschap had dat hij had bereikt. Daarom werd de methode enigszins gedegradeerd na het overgaan van Dr. Usui, zelfs door degenen die beweren zijn methode te gebruiken.

Het is gewoon een feit dat Dr. Usui een enigszins ongestructureerde training gaf, omdat er een limiet zit aan hoeveel Chi – of de Heilige Geest – je in een gestructureerd systeem kunt dwingen. Dr. Usui begreep dat een systeem slechts een kelk kan vormen die de energie van de Heilige Geest ophaalt zonder die te vernietigen. Toch kan een systeem heel erg gemakkelijk de stroom van de geest gaan beperken en wanneer dat gebeurt, wordt het systeem eerder een hindernis dan een kelk.

Ik heb een paar leringen over heling met de Heilige Geest gegeven die ook van toepassing zijn op het beoefenen van Reiki. Enkele van de leiders die Dr. Usui opvolgden, begrepen niet helemaal dat structuur de geest kan beperken, dus vanaf Dr. Hayashi begon de beweging gestructureerder te worden, wat ervoor heeft gezorgd dat een paar takken te ver afdwaalden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bepaalde twijfelachtige overtuigingen in de beweging slopen. Dit zijn een paar:

  • Er bestaat een overtuiging dat iedereen Reiki kan leren en dat je door een groep mensen door een gestructureerde trainingscursus heen te leiden, in staat bent de Reiki-energie te kanaliseren.
  • Er bestaat ook een overtuiging dat iedereen die getraind is om Reiki te kanaliseren dit doet zonder enige betrokkenheid van het ego van iemand.
  • Er bestaat een overtuiging dat, omdat de Reiki-energie wijsheid bevat, die slechts geneest wat genezen moet worden, onafhankelijk van de overtuiging of het bewustzijn van de beoefenaar.
  • Er bestaat een overtuiging dat de beoefenaar nooit karma of energie van de patiënt opneemt.

Deze overtuigingen zijn niet onvoorwaardelijk correct. Het is gewoon een feit dat, omdat Reikihelingsmethode gebruik maakt van een beoefenaar, de helende energie gekanaliseerd wordt door het bewustzijn van de beoefenaar. Als dat niet zo was, dan had je geen beoefenaar nodig. Daarom is het een simpel feit dat de energie beïnvloed kan worden door het bewustzijn van de beoefenaar. Met andere woorden, de kwaliteit van de Reikisessie staat in directe verhouding tot de zuiverheid van het bewustzijn van de beoefenaar. Geneesheer heel uzelf!

Het is een gevaarlijke illusie om iets anders te geloven. Dit lijkt op het feit dat sommige new age-mensen geloven dat iedereen boodschappen kan leren channelen van niet-materiële wezens. De bewering is juist, omdat iedereen kan leren om de wijzer van het bewustzijn te verschuiven en op een rijk af te stemmen dat boven het materiële ligt. Maar de vraag is op welk wezen jij je afstemt en hetzelfde geldt voor een Reikisessie. Als je een echte heler bent, moet je Christusonderscheid bezitten en dat gebruiken.

Er zijn niet alleen verschillende vormen van Chi, maar er is ook veel lagere energie die we paranormale energie zouden kunnen noemen. Zoals in mijn leringen gezegd wordt over de genezingen van de Heilige Geest, kan deze energie in feite iets wat op helingen lijkt, produceren.

Je ziet dat Dr. Usui de Reikimethode ontving nadat hij vele jaren het spirituele pad had gevolgd. Met andere woorden, tot hij een bepaald niveau van spiritueel verworvenheden had bereikt, een bepaald niveau van Christusschap, kon hij het niet het instrument zijn om Reiki naar het materiële universum te brengen. Iemand kan ook niet een zuiver kanaal voor de Reiki-energie zijn als hij niet een bepaald niveau van Christusschap heeft. Iets anders geloven is niet alleen de waarde van de persoonlijke inspanningen van Dr. Usui ontkennen, maar ook van de hele erfelijke lijn van de Meester-discipel relatie die de geascendeerde meesters millennia lang hebben gesponsord.

Dr. Usui was onderdeel van die erfelijke lijn geworden en om een echte Reikibeoefenaar te worden, moet jij ook deel worden van die erfelijke lijn. Met andere woorden, je kunt niet een volledig ervaren beoefenaar worden door een standaardcursus te volgen. Sommigen zullen al een bepaald niveau van Christusschap hebben voor zij een cursus doen en ze kunnen onmiddellijk als zuivere kanalen dienen. Anderen zijn niet zuiver en hebben misschien een lang proces nodig om een redelijke mate van zuiverheid te bereiken. Deze website bevat vele middelen die mensen kunnen helpen door dat proces heen te gaan.

In feite zouden alle Reikibeoefenaren er goed aan doen om het pad naar persoonlijk Christusschap te volgen en Reiki te zien als een levenslang genezingsproces dat nooit helemaal af is. Je weet niet alles wat er te weten valt over Chi, als je nog steeds geïncarneerd bent. Iets anders geloven leidt tot hoogmoed en dit kan de beoefening van Reiki beïnvloeden op een negatieve – en heel subtiele – manier.

Ik zou sterk aanbevelen om alle beoefenaren van een vorm van heling, vooral één die direct fysiek contact inhoudt, een serieuze poging doen om de Rozenkrans van Aartsengel Michaël te gebruiken ter bescherming en de rozenkransen van Moeder Maria om hun energieveld te zuiveren. Deze rozenkransen roepen bepaalde Chi-energie op. Voor de minder gevorderde Reikibeoefenaar kan bescherming en transmutatie van energie een belangrijk verschil uitmaken in de kwaliteit en zuiverheid van de Reikisessies. Met andere woorden, door deze middelen te gebruiken, kun je nog steeds Reiki uitoefenen terwijl je naar het Christusschap toegroeit.

Een andere belangrijke overweging voor alle vormen van heling is dat de bedoeling van de beoefenaar – op onderbewuste niveaus – de sessie kan beïnvloeden. Het is vooral belangrijk om op je hoede te zijn voor de intentie om een kwaal te genezen. Dit is bijzonder belangrijk wanneer een beoefenaar zich oplaadt voor een sessie en daarom de subtiele druk kan voelen om de patiënt waar voor zijn geld te geven – een neiging die heel gewoon is in het westen.

In werkelijkheid worden niet alle kwalen door de Heilige Geest geheeld, zoals met mijn genezingen werd aangetoond. Toch is het gemakkelijk als een beoefenaar niet helemaal onthecht is, om paranormale energie te gebruiken door een heling te leveren die niet van de Heilige Geest komt. Ik heb hier gedetailleerder over gesproken in de andere verhandeling en het is zeer relevant voor de beoefening van Reiki.

Het sleutelinzicht is dat niet het werk van de Reikibeoefenaar de heling van een bepaald symptoom of zelfs een gevoel van welzijn produceert. De taak van de beoefenaar is om het zuiverst mogelijke kanaal te zijn voor de Reiki-energie. De beoefenaar laat gewoon de energie stromen en is totaal niet gehecht aan enig merkbare resultaten of de afwezigheid van resultaten. Voor een beoefenaar dit soort zuiverheid kan bereiken, moet hij of zij totaal de neiging – die zo gemeengoed is in het westen – overwinnen om succes af te meten aan zichtbare resultaten. Verricht de juiste handeling en wees niet gehecht aan de vruchten van die handeling.

Als de beoefenaar bovendien geen zuivere intenties heeft, is het altijd mogelijk dat de beoefenaar energie of karma van de patiënt overneemt. Dit gebeurt vaak voor of na de feitelijke channeling van Reiki-energie. Als dit niet mogelijk was, zou de Reikihelingtechniek de vrije wil van de beoefenaar schenden. Zoals op deze website wordt uitgelegd, zal geen enkele techniek die uit het Licht komt, de vrije wil van mensen schenden.

Nog een aanwijzing dat het bewustzijn van de beoefenaar de energiestroom kan beperken, laat me je duidelijk maken dat ik, omdat Kim weinig afweet van Reiki, geen gedetailleerdere leringen door hem kan geven. Toch zijn er veel Reikibeoefenaren die al diepgaande inzichten hebben in wat ik hier gezegd heb en op het juiste spoor zitten om Reiki zelfs nog verder te ontwikkelen. Bij een onderneming zoals deze, is het altijd nodig om evenwicht te vinden tussen trouw blijven aan de eerste principes en het toch mogelijk maken dat de methode evolueert. Christusschap is de sleutel om dat evenwicht te vinden.

Momenteel is het gebied van Reiki een mengsel. Toch heeft het veel waarde en er zijn veel oprechte mensen die het op een hoger niveau zouden kunnen brengen. En ik kan je ervan verzekeren dat de geascendeerde meesters bereid zijn om te werken met degenen die zich op de lijn van de Meester-discipel relatie plaatsen, zoals Dr. Usui gedaan heeft. Ik geloof ook dat de middelen en leringen op deze website van waarde zouden kunnen zijn voor deze mensen. Zoek eerst het koninkrijk van God – het Christusbewustzijn – en al het andere wordt je gegeven.