De dood wordt niet door God geschapen

ONDERWERPEN: de dood vormt geen onderdeel van Gods ontwerp – de dood is een consequentie van de vrije wil en het verzamelen van lagere energie – veel mensen denken dat de dood onvermijdelijk is – Jezus kwam aantonen dat je de dood kunt vermijden met het Christusbewustzijn – het karma van de mensen wordt hun leraar – de dood is een leraar – niets is permanent dat van God gescheiden is – waarom er slechte dingen gebeuren met goede mensen – open je hart voor de onvoorwaardelijke liefde van God – word de open deur voor Gods liefde

Vraag: Geliefde Jezus, ik begrijp de bedoeling van de dood in dit rijk niet. Ik begrijp niet dat mijn ziel er echt voor zou kiezen om naar een rijk toe te komen waarin dood en lijden bestaat. Vooral een rijk waarin het de dood en het lijden betreft van iemand waar ik van houd. Waarom zou God een hond van me afnemen die alles voor mij betekende? Ik begrijp niet dat hij dit kon laten gebeuren… Hem van mij afnemen, betekent alleen maar dat ik steeds blijf wensen dat ik hem weer terugkrijg… voor hem kan zorgen en van hem blijven houden. Is mijn liefde niet net zo belangrijk als die van jou? Als ik om een wonder van God zou smeken, wat zou dan de juiste manier zijn en met het meeste effect om te vragen? Vraag ik, of ik terug in de tijd mag gaan naar de tijd dat die hond nog leefde? Of dat zijn as op wonderbare wijze weer tot leven komt? Waarom zou God niet iemand pakken die de wereld kwaad doet in plaats van een onschuldige ziel die zo veel liefde geeft? Waarom laat God een slechte moordenaar leven en niet een onschuldige ziel die alles voor iemand betekende?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde vriend(in), ik voel je pijn en verdriet. Als je een poging zou doen om verder te kijken dan je uiterlijke verdriet en de uiterlijke gedachten en vragen en je op je hart concentreert, zal ik je mijn ware troostende vlam schenken, die je verdriet verteert. Dit moet echter een persoonlijke ervaring zijn die ik niet via deze website aan jou kan geven. Je moet er daarom voor kiezen om je af te stemmen op mijn hart door de gegeven oefening te doen.

Laat mij nu proberen jouw vragen te beantwoorden. De dood werd eigenlijk niet door God geschapen en het was geen onderdeel van het oorspronkelijke plan voor planeet aarde. Zoals ik op de hele website uitleg, gaf God mensen vrije wil. De mensen kozen ervoor om hun vrije wil verkeerd te gebruiken en ze daalden af naar een lagere bewustzijnsstaat, waarin ze het contact met hun spirituele bron verloren hebben. Ze zijn het contact met God kwijt geraakt.

Na het verlies van dit contact gaven de zielen de energie van God een dusdanig verkeerde kwaliteit dat ze ieder aspect van het leven op deze planeet veranderden. Het is een wet van God dat je niet kun ascenderen naar het spirituele rijk tot je alle verkeerd gekwalificeerde energie in evenwicht hebt gebracht die je in het materiële universum hebt opgewekt. Het is ook een wet van God dat als je Gods energie een verkeerde kwaliteit geeft, de stroom van energie van je spirituele zelf in verhouding tot het verkeerde gebruik van Gods licht verminderd wordt. Uiteindelijk kun je een kritieke massa bereiken, zodat het leven in het fysieke lichaam niet meer onderhouden kan worden. Dit heeft tot de situatie geleid dat het lichaam van de mensen echt stierf in plaats van gewoon in vibratie verhoogd te worden, terwijl de ziel opstijgt naar het spirituele rijk. Omdat zielen hun verkeerd gekwalificeerde energie, hun karma, voor de dood van het fysieke lichaam, niet in balans hadden gebracht, werd reïncarnatie noodzakelijk.

Omdat mensen vele levens lang Gods energie verkeerd hebben gebruikt, hebben we nu een heel complexe situatie op planeet aarde, een situatie die ver afstaat van Gods oorspronkelijke ontwerp en intentie. De dood is nu een schijnbaar onontkoombaar deel van het leven op deze planeet geworden. Een groot deel van mijn missie bestond eruit om de mensen te laten zien dat de dood niet een onderdeel van het leven hoeft te zijn. De dood hoeft niet onvermijdelijk te zijn, omdat de levensstroom de dood kan overwinnen door het pad van individueel Christusschap te volgen en dan naar het spirituele rijk te ascenderen.

Ik hoop dat je kunt begrijpen dat de situaties die je tegenwoordig op deze planeet ziet, niet door God geschapen zijn en dat die niet zijn wat God voor de mensen wil. Dus is het in feite niet waar dat God de hond van jou afpakte. Jouw hond werd van jou afgenomen vanwege een gecompliceerde karmische situatie. Als je echter verder dan die pijnlijke ervaringen kijkt, besef je dat wat er werkelijk gebeurd is op planeet aarde, is dat de mensen het contact met hun spirituele leraren hebben verloren. Daarom zijn hun eigen daden, die als verkeerd gekwalificeerde energieën terugkeren in de vorm van karma, de leraar geworden.

Je zou kunnen stellen dat de dood de functie om de leraar te zijn, heeft overgenomen. De dood leert de mensen dat niets in het materiële universum permanent is – wanneer jij de verbinding met God hebt verbroken. Daarom krijgen de mensen de kans om de dood te gebruiken als opstapje om de vastbeslotenheid op te bouwen om verder dan het vergankelijke materierijk te reiken en het eeuwige leven van de levensstroom te verwerven in het spirituele rijk. De dood heeft ook de functie om de mensen te leren om niet emotioneel gehecht te raken aan wat ook maar in dit vergankelijke rijk, omdat alles in dit rijk van jou kan worden afgenomen. Zelfs hun eigen fysieke leven zal uiteindelijk afgenomen worden, tenzij ze hun bewustzijn verhogen.

De complexe karmische situaties die gecreëerd zijn op planeet aarde verklaren ook waarom schijnbaar goede en onschuldige mensen zware catastrofes ervaren, terwijl andere schijnbaar slechte of kwaadaardige mensen langer en zelfs in weelde mogen leven. Nogmaals, dit gebeurt niet omdat God het zo bedacht heeft of dat het Gods intentie is. Het is het uitvergroten van de keuzes van de mensen in vorige levens en hun huidige leven. Ik weet dat deze inzichten er niet veel aan bijdragen om jou te troosten en jou van je pijn te genezen. Desondanks zouden ze je inzicht kunnen geven dat je zal helpen om de pijn op den duur los te laten.

Je vraagt wat de juiste manier is om tot God te bidden om een wonder vanwege de dood van je hond. Het beste wonder waar je om kunt bidden, is begrijpen en aanvaarden dat God jou onvoorwaardelijk liefheeft en dat hij bereid is om je die liefde op elk moment te geven. De reden dat jij zo’n verdriet voelt om het verlies van je hond, is dat jouw hond je onvoorwaardelijke liefde gaf en je hond heeft je hart geopend, zodat jij onvoorwaardelijke liefde voor de hond kunt voelen. Het is die liefde, niet zo zeer de hond zelf, die je echt mist.

Alle onvoorwaardelijke liefde komt natuurlijk van God. Wat je bij je hond voelde, was Gods onvoorwaardelijke liefde die door de hond naar jou toestroomde. Wat jij voor de hond voelde, was Gods onvoorwaardelijke liefde die door jou heen naar jouw hond toe stroomde.

Als je om een wonder zou bidden om je hart te openen, zou je beseffen, dat het echte wonder van het leven is dat Gods onvoorwaardelijke liefde door jou heen stroomt. Je zou dan beseffen dat de stroom liefde van niets op de wereld afhangt, inclusief je hond. Heel veel mensen verlangen ernaar om de volmaakte echtgenoot te vinden en ze denken dat als ze de juiste maar vonden, zij onvoorwaardelijke liefde zouden voelen. De sleutel om onvoorwaardelijke liefde te voelen is echter de deur van je hart te openen, waardoor Gods onvoorwaardelijke liefde door jou heen kan stromen.

Een belangrijk deel van mijn missie op aarde was de mensen te tonen dat je onvoorwaardelijke liefde voor iedereen kunt voelen. Dus raad ik je aan om God te vragen jouw hart te openen, zodat jij Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen kunt voelen en leert om die onvoorwaardelijke liefde voor iedereen te uiten.

De echte kans die je krijgt wanneer je de dood van een dierbare ervaart, is je gevoelens transcenderen voor die persoon in het bijzonder en ze uit te breiden tot al het leven. Er bestaan echt mensen die door hun verdriet heengaan en leren om hun hart te openen, zodat de liefde van God door hen naar al het leven kan stromen. Helaas zijn er ook veel mensen die verdriet ervaren en God de schuld geven van hun verlies.

Dit is de basale keus die de mensen op deze wereld hebben. Neem je een positieve houding aan en open jij je hart voor liefde of neem je een negatieve houding aan en sluit jij je hart? Wanneer jij je hart sluit, vind je altijd wel iets op deze onvolmaakte wereld dat je kunt gebruiken om je voor Gods liefde af te sluiten. Als jij je hart opent, vind je altijd wel iets waar je van kunt houden en je Gods liefde door jou heen voelt stromen.