Duistere wezens die de taak hebben om de groei van ieder menselijk wezen te vernietigen

ONDERWERPEN: mensen willen die waarheid niet horen – een bedreiging waartegen geen bescherming mogelijk is, wordt ontkend – maar er is altijd een bescherming – spiritueel licht oproepen kan je tegen duistere geesten beschermen – leer om kwade geesten en hun verzoekingen te ontmaskeren – de bedrieger van je levensstroom – oproep om de bedrieger en het ego te binden – de naam van je bedrieger uit de verkeerde hiërarchie

Vraag: Meester Jezus: Omdat er engelen aan ons toegewezen zijn, zijn er dan ook engelen/geesten die aan ons worden toegewezen door Lucifer of de duivel om problemen voor ons te veroorzaken tijdens ons leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt het helemaal bij het rechte eind dat de duistere krachten lagere geesten aan ieder menselijk wezen toewijzen. Dit is een waarheid die niet algemeen geaccepteerd is en de reden hiervoor is een psychologisch mechanisme.

Wetenschappers hebben geobserveerd dat vogels zich soms anders gedragen dan je verwacht. Hoewel dieren gewoonlijk reageren met de vecht-of-vluchtreactie, zou een vogel die met een ernstige bedreiging wordt geconfronteerd, waarvan hij gelooft dat hij zich er niet tegen verdedigen kan, misschien kunnen doen alsof hij slaapt in plaats van een poging doen om te ontsnappen. Dit mechanisme is ook in de menselijke psyche aanwezig.

Het is gewoon een feit dat als een menselijk wezen wordt geconfronteerd met een bedreiging waarvan hij gelooft dat hij zich er niet tegen kan verdedigen, het bestaan van die bedreiging gaat ontkennen. Omdat menselijke wezens kwade geesten niet kunnen herkennen met de fysieke zintuigen, is het heel goed mogelijk dat ze het bestaan van zulke geesten ontkennen. Dit doen veel religieuze mensen natuurlijk al duizenden jaren en veel mensen tegenwoordig gebruiken de theorieën van de wetenschap om het bestaan van zulke geesten te ontkennen. Je ziet zelfs sommige moderne christelijke theologen die het bestaan van kwade geesten ontkennen, hoewel de Bijbel duidelijk aantoont dat ik bij talloze gelegenheden zulke geesten uitwierp.

De enig effectieve manier om deze psychologische ontkenning te overwinnen, is door je bewust te worden van het feit dat menselijke wezens zich wel tegen kwade geesten kunnen beschermen. Die bescherming is het licht van God oproepen in de vorm van spirituele bescherming. Wij geven elders ‘tools’ voor spirituele bescherming.

Wanneer je beseft dat alles energie is, besef je dat kwade geesten ook van energie worden gemaakt. Bovendien worden ze uit energie gemaakt van een lage vibratie. Dus de logische bescherming tegen zulke geesten is hoogfrequente energie uit het spirituele rijk op te roepen. Je kunt die energie gebruiken om een muur van licht om je heen te creëren die kwade geesten niet kunnen doordringen. Je kunt ook je persoonlijke krachtveld met hoogfrequente energie opvullen, zodat er geen ruimte is om kwade geesten binnen te laten.

Vanzelfsprekend is alles onderworpen aan jouw vrije wil en je moet leren om de verzoekingen van de duivel te doorzien, zodat je niet onbewust kwade geesten uitnodigt in je bewustzijn en wezen. Dit werd door mij getoond na mijn verblijf in de woestijn, toen ik de duivel berispte en weerstand bood tegen zijn verzoekingen.

De duistere krachten op aarde die op aarde aan het werk zijn, stellen inderdaad kwade geesten aan voor ieder menselijk wezen. Iedereen heeft een specifieke kwade geest, die men de bedrieger van je levensstroom zou kunnen noemen. Het is verstandig oproepen voor bescherming aan Aartsengel Michaël te doen tegen die bedrieger van je levensstroom uit de verkeerde hiërarchie en hem vragen deze te binden en te verteren. Om dit effectiever te doen, moet je ook oproepen doen om je menselijke ego te binden, die de toegang vormt die de bedrieger gebruikt om toegang tot je bewustzijn te krijgen. Je moet ernaar streven een bewustzijnsstaat te krijgen waarin de prins van deze wereld niet bij je kan komen en niets bij jou vindt waarmee hij je kan verleiden of manipuleren.

Je bent je er misschien van bewust dat sommige Satanisten en zwarte magiërs de Bijbel achterstevoren lezen of namen achterstevoren uitspreken als onderdeel van hun rituelen. Dit bevat een sleutel voor de naam van jouw persoonlijke bedrieger. Je herinnert je misschien nog wel dat toen ik de duivels uit een man verwijderde, ik eerst de geesten naar hun naam vroeg (Marcus 5:9). De reden was dat jij, wanneer je de naam van de geest hebt, meer macht over die geest bezit en dan zullen jouw oproepen om die geest te binden effectiever zijn. Dus de bedrieger die aan jouw levensstroom wordt toegewezen, zal jouw naam achterstevoren gespeld gebruiken.

Daarom is het een effectieve manier om oproepen aan Aartsengel Michaël te doen om de bedrieger uit de verkeerde hiërarchie die je naam achterstevoren gebruikt, te binden. Een voorbeeld om zo’n oproep te doen, is:

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik rechtstreeks tot het hart van Aartsengel Michaël en zijn legioenen engelen aan om alle lagere geesten te binden die mijn levensstroom van buitenaf aanvallen en mijn ego dat mij van binnenuit aanvalt. Ik roep Aartsengel Michaël speciaal op om de valse bedrieger te binden en te verteren die … heet (zeg je naam achterstevoren) die aan mij is toegewezen door de verkeerde hiërarchie. Ik roep op dat dit nu op dit moment gebeurt met de volledige kracht van God en ik aanvaard dat het nu en voor eeuwig klaar is. Amen.

Je kunt ook zulke oproepen doen terwijl je de oproepen doet voor spirituele bescherming of de invocaties en rozenkransen. De rozenkrans van Aartsengel Michaël is heel effectief voor dat doel.

Vervolgvraag: Kun je de term ‘bedrieger van je levensstroom’ alsjeblieft wat gedetailleerder uitleggen?

Zoals ik hierboven heb uitgelegd, zullen de duistere krachten op deze planeet een bepaald spiritueel wezen aan jouw individuele levensstroom toewijzen. Dat wezen heeft de specifieke taak om jouw spirituele groei te torpederen en zo mogelijk te vernietigen.

Je levensstroom werd geschapen met een specifieke combinatie van goddelijke eigenschappen. De bedrieger van je levensstroom is een wezen dat de vervormingen van de goddelijke eigenschappen van je levensstroom personifieert. Daarom personifieert de bedrieger je levensstroom door de vervorming van je Godeigenschappen aan te nemen en probeert je te manipuleren om die vervormde eigenschappen te personifiëren of zelfs als onderdeel van je individualiteit en persoonlijkheid te accepteren.

Voor een levendig en grotendeels juist, hoewel niet volledige, beschrijving van hoe een bedrieger werkt, lees je het boek The Screwtape Letters van C.S. Lewis.

Vervolgvraag: Hoe zit het met vrouwen en hun huwelijksnaam en hun meisjesnaam, vraag ik me af. Moeten die worden gespeld met zowel hun getrouwde naam als meisjesnaam, of is één van de twee genoeg? Of, hoe is dat voor vrouwen die gescheiden zijn, maar nog steeds hun huwelijksnaam gebruiken? Ook, als die naam niet juist wordt uitgesproken – zoals misschien moeilijk is bij sommige namen – werkt het dan nog steeds?

Het is heel belangrijk dat je jouw huidige naam gebruikt, omdat het de naam is die door de bedrieger het meest wordt gebruikt die aan je levensstroom is toegewezen. Ik raad je echter aan om een oproep te doen om ook iedere bedrieger te binden die één van jouw andere namen gebruikt die je in dit leven gebruikt.

Het is mogelijk dat mensen die je nog herinneren onder een oude naam, vooral degenen die een negatieve herinnering aan jou hebben, onbewust energie kunnen geven aan een bedrieger uit de verkeerde hiërarchie die die naam gebruikt. Het zou dan ook zorgvuldig zijn om een oproep te doen om de bedrieger uit de verkeerde hiërarchie die die naam achterstevoren gespeld gebruikt, te binden. Het is ook goed om oproepen te gebruiken aan Aartsengel Michaël en de Violette Vlam om alle annalen die zijn gemaakt toen je die naam gebruikte, te binden en te verteren.

Hecht niet al te veel waarde aan de uitspraak van de naam. Als de naam moeilijk uit te spreken is, schrijf hem dan op en kijk naar de geschreven naam terwijl je hem zo goed mogelijk uitspreekt.