Duistere geesten ontmaskeren en jezelf beschermen

ONDERWERPEN: Kun jij één met God worden? – als je God kent, hoef je de geest niet te testen – nodig geen duistere krachten in je wezen uit – roep bescherming op – geen enkele techniek werkt tegen jouw vrije wil in – onderzoek je onderbewuste overtuigingen – de wet van God staat toe dat jij door duistere geesten in verzoeking wordt gebracht – Christusonderscheid is de allerbeste bescherming – het Christusbewustzijn maakt je transparant voor duistere geesten; zij vinden niets bij jou

Vraag: Lieve Jezus, In een channeling heeft Aartsengel Michaël gezegd dat als we er niet zeker van zijn of een geest uit het licht komt of niet, we die kunnen testen door te zeggen: “Neem mijn hand en wees met mij in de Ene. Het kwaad zal jou niet een hand geven. Dat kan het niet.” Moeten wij dit doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik vraag jou te erkennen dat je als jij niet al intuïtief het gevoel had dat er iets niet klopte bij deze aanwijzing, de vraag niet had gesteld. Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van zulke intuïtieve gevoelens en die dan proberen te verhelderen met het hogere redeneringsvermogen van je geest – die eigenlijk je Christuszelf is.

Kijk in dit geval eens naar de aanwijzing: “Neem mijn hand en wees met mij in de Ene.” Als dit enige betekenis wil hebben als bescherming tegen de duisternis dan moet ‘de Ene’ God zijn. Als kanttekening, je zou erover kunnen nadenken waarom het woord ‘God’ niet werd gebruikt. Denk je dat Aartsengel Michaël er moeite mee heeft om het woord God te gebruiken?

In elk geval is het belangrijkste punt dat het helemaal klopt dat het kwaad niet en nooit één met God kan worden. Maar de echte vraag blijft toch: “Kun jij één met God worden?” Als dat zo is, dan heb je de Aanwezigheid van God ervaren en dat betekent dat je de vibratie van Gods Aanwezigheid en Gods waarheid kent. Dit geeft je een absolute norm om de geesten te testen, omdat je ogenblikkelijk weet of een geest op het niveau vibreert die te ver onder de vibratie van Gods Aanwezigheid ligt. Zodoende hoef je niet de geest te testen op een manier die afhangt van de reactie van de geest. Je weet het gewoon van binnen. Dus je zou misschien kunnen zeggen dat jij als je in staat bent om één met God te worden, deze aanwijzing niet nodig hebt, omdat je een betere manier hebt om de geesten te testen.

Denk nu eens aan wat er met iemand gebeurt die deze aanwijzing opvolgt, maar niet in staat is één met God te zijn. Als je niet het gevoel van eenzijn met God krijgt, waarom zou een duistere geest dan bang moeten zijn om één met jou te worden? Met andere woorden, je hebt de geest net gevraagd jouw wezen te betreden en dat is wel het laatste wat je wilt van een duistere geest. Dus je zou misschien kunnen zeggen dat deze aanwijzing nutteloos is voor de mensen die er hun voordeel mee kunnen doen en gevaarlijk voor de mensen die dat niet kunnen. Denk je dat de echte Aartsengel Michaël je zo’n advies zou geven?

Dus hoe test je de geesten? De eerste handeling om je te beschermen is door spirituele bescherming op te roepen, namelijk door de rozenkrans van Aartsengel Michaël of de decreten op te zeggen. In het begin verwijderen die misschien niet alle geesten die zich met je levensstroom bemoeien, maar door ijver en vastberadenheid, zul je op den duur de meeste van die geesten verwijderen en ook een lichtschild opbouwen dat de meeste andere geesten bij je vandaan houdt. Gebruik ook het decreet aan Astrea om je van de banden met duistere geesten te bevrijden.

Als je het gevoel hebt dat je een geest tegenkomt, kun je een heel simpele oproep doen: “Geliefde Jezus, Geliefde Heilige Geest, geliefde Christuszelf, test deze geest voor mij en toon mij of hij van God komt.” Je kunt ook zeggen: “In naam van Jezus Christus eis ik dat jij je licht toont of anders vertrekt.” Hoewel deze oproepen werken, hangt de effectiviteit af van jouw afstemming op je Christuszelf.

Er zijn veel beginnende studenten die willen vasthouden aan het idee dat het oproepen van spirituele bescherming en de bovenstaande oproepen doen, alles is wat je nodig hebt en dat zulke maatregelen je tegen alle duistere geesten beschermen. Dus als je sterk gehecht bent aan deze overtuiging, dan zal de volgende lering je niet op je gemak stellen. De waarheid is dat er geen enkele techniek of oproep is die je tegen alle duistere geesten beschermt. De eenvoudige reden is dat een spirituele techniek niet tegen je vrije wil in mag gaan.

Stel dat je de rozenkrans van Aartsengel Michaël bijvoorbeeld elke dag zou opzeggen en de oproep doet om alle duistere geesten te binden. Maar je behoudt de onderbewuste overtuiging die beslist antichrist van aard is. Deze overtuiging wordt gebaseerd op een kromme leugen die je hebt geloofd, misschien wel vele levens geleden. Zolang je niet bewust die leugen hebt blootgelegd, hebt gezien wat het is en hem hebt losgelaten door een betere keuze, verschaft de leugen de duistere geesten toegang tot je bewustzijn. Met andere woorden, je oproepen voor bescherming zullen de meeste duistere geesten buiten de deur houden. Maar die houden niet de geesten buiten die de leugen of leugens personifiëren die je nog steeds in je bewustzijn meedraagt.

Mijn punt is dat je moet beseffen dat Gods wet in feite toestaat dat bepaalde duistere geesten jou in verzoeking brengen om je spirituele volwassenheid, je onderscheidingsvermogen en je bereidheid om alle imperfecte overtuigingen op te geven, te testen. Je weet dat ik door de duivel na mijn verblijf in de woestijn in verzoeking werd gebracht – getest werd. Met andere woorden, als je bepaalde kromme overtuigingen hebt, mogen de geesten die die overtuigingen personifiëren, jou testen. De enige verdediging is dat jij je inzicht in de waarheid en je Christuszelf uitbreidt, zodat je bewust de verzoekingen van die geesten kunt doorzien en ze dan berispen, zoals ik de duivel heb berispt.

Ik geef deze lering niet om je bang te maken. Mijn punt is dat een levensstroom in de beginfases van het pad de overtuiging nodig heeft dat bepaalde mechanische maatregelen in de buitenwereld je automatisch tegen al het kwaad beschermen. Maar op een volwassener niveau moet de levensstroom erkennen dat de prins van deze wereld blijft komen zolang hij nog iets bij je vindt. En hij vindt nog iets bij je, zolang je nog in een van de kromme leugens gelooft. Zo’n overtuiging ontstond door een beslissing die je hebt genomen en jij bent de enige die die beslissing ongedaan kan maken. De vrije wil is de allerhoogste wet in dit universum. Niettemin kun je er veel voordeel van hebben, zelfs als je nog een paar kromme overtuigingen hebt, door spirituele bescherming op te roepen of oproepen te doen om de geesten te testen. Deze maatregelen zullen de meeste geesten bij je weg houden, vooral de lagere geesten.

Mijn punt is dat de levensstroom op een bepaald niveau van het pad, een muur van hoogfrequent licht moet opbouwen als bescherming tegen duistere geesten en lagere energie. De levensstroom is nog te kwetsbaar, dus die heeft een muur nodig om zich van de duisternis af te sluiten. We zouden misschien kunnen zeggen dat dit een op dwang gebaseerde bescherming is, zoals de middeleeuwse koningen deden, die een fort bouwden met dikke stenen muren. De zwakte is dat elke verkeerde overtuiging net een opening in de muur van het fort is. Je moet ook constant oproepen doen om de muren van licht te versterken en weer op te bouwen, omdat ze door de energie van de wereld worden afgebroken.

Naarmate je op het pad opklimt, kun je een hogere vorm van verdediging gaan opbouwen, namelijk die van transparantie. Wanneer de prins van deze wereld niets bij je vindt, hoef je geen fort meer, omdat alles wat er naar je toegezonden wordt door de duistere krachten, dwars door jou heen gaat zonder dat het enig effect op jou heeft. En wanneer de duistere geesten je testen en zien dat ze je niet kunnen laten reageren, zullen ze jou op den duur met rust laten – hoewel ze je in principe kunnen blijven testen zolang jij een fysiek lichaam hebt.

Dus de meest efficiënte vorm van spirituele bescherming is de duisternis transcenderen, wat inhoudt dat je niet voortdurend meer een muur in stand hoeft te houden om hem buiten te houden. Je hebt letterlijk zo’n hoge vibratie dat de duisternis je er niet op kan laten reageren. En wanneer hij je benadert, herken je ogenblikkelijk de vibratie ervan. Dit is een doel dat alle oprechte spirituele zoekers kunnen bereiken. Het kan even duren voor je dat doel bereikt, maar het is heel goed mogelijk.