Moeten wij van de duistere krachten houden en hen ons licht geven?

ONDERWERPEN: Veel spirituele mensen voelen zich niet op hun gemak bij het onderwerp duistere krachten – je hebt geleerd je tegen bacteriën te beschermen zonder er bang voor te zijn – gemakkelijk tegen duistere krachten te beschermen – een simpel programma – liefde met onderscheidingsvermogen – vecht de illusies van duistere krachten aan – er niet aan gehecht zijn om anderen te bekeren – om in vrede en vreugde te leven, moet jij je bewust zijn van duistere krachten en voorzorgsmaatregelen treffen – spirituele mensen kunnen duistere krachten niet ontwijken – de sleutel tot groei is je bewustzijn vergroten – als je het gevaar eenmaal ziet, weet je ook hoe je dat kunt ontwijken – onwetendheid is geen gelukzaligheid – de ware gelukzaligheid is gewaarzijn

Vraag: Lieve broeder Jezus, na het lezen van enkele van de verhandelingen over en besprekingen van de duistere krachten en hoe ze ons voortdurend en onvermoeibaar aanvallen en onze liefde en lichtenergie proberen te stelen, moet ik toegeven dat ik wat angst en paranoia in me voelde opkomen. Ik weet dat het niet jouw intentie is en dat je wilt dat wij onze angsten helemaal overwinnen. Ik weet dat angst één van onze grootste vijanden is? Maar je verbeelding en woorden klinken zo dringend en verontrustend dat ik niet kan geloven dat ik de enige ben die deze reactie heeft. Zouden we bang moeten zijn voor de duistere krachten of niet? Als we bang voor ze zijn, hebben ze dan niet gewonnen?

Moeten we in feite niet van hen houden? Zouden we hen onze liefde en licht niet moeten aanbieden, zodat ze op een of andere manier bij zinnen komen en terugkeren naar het pad van licht? Zouden we niet onvoorwaardelijk al Gods kinderen moeten liefhebben, zelfs als die kinderen ontkennen dat ze Zijn kinderen zijn en tegen hem en ons ingaan? Wanneer wij ons licht in de duisternis laten schijnen, wordt die duisternis dan niet uitgedoofd?
Jezus, ik wil mijn leven in vreugde en vrede leiden, terwijl ik aan het werk ben om mijn ware identiteit en Christusschap terug te krijgen, niet constant op mijn hoede zijn tegen de aanvallende duistere krachten. Vanzelfsprekend ben ik verward hierover. Misschien mis ik hier iets heel basaals. De duistere krachten zijn onze vijanden. Heb je vijanden lief, maar doe alles wat je kunt om hen jouw licht te weigeren? Help me alsjeblieft om dit te begrijpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan jouw reactie helemaal begrijpen en ik kan je ervan verzekeren dat jij niet de enige bent die een gevoel krijgt van angst en paranoia wanneer je voor het eerst wat over duistere krachten te horen krijgt en beseft dat die krachten bestaan – in tegenstelling tot wat de wetenschap of de religie jou heeft geleerd. Ik heb geprobeerd om de duistere krachten op een geleidelijke manier te introduceren op mijn website, maar als spirituele leraar, sta ik enigszins voor een dilemma. Als ik te zachtaardig ben, zullen de mensen gewoon negeren of ontkennen wat ik zeg en dan zullen ze zich er niet van bewust worden. En de rol van een spirituele leraar is om de mensen te wekken, zelfs als het tijdelijk voor wat ongemak zorgt. Spaar je de roe van waarheid en bederf je het kind?

Je zou misschien kunnen nadenken over het feit dat jij je als volwassene niet al te druk maakt over talrijke bacteriën in je omgeving. Maar toch worden heel veel kinderen heel erg bang wanneer ze horen dat deze onzichtbare entiteiten bestaan die in hun lichaam kunnen komen en hen doden. In feite ontwikkelen veel kinderen een bepaalde paranoia over het bestaan van bacteriën tot hun geest zich aanpast aan dit feit en ze gewoon redelijke voorzorgsmaatregelen nemen.

Mijn punt is dat als jij je voor het eerst bewust wordt van het gevaar, dat wat ongemak veroorzaakt. Maar wanneer je hoort hoe jij je tegen dat gevaar kunt hoeden, begin je gewoon de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen en je angst verdwijnt dan. Per slot van rekening hoef je niet bang te zijn, wanneer je weet hoe jij je moet beschermen.

Het zit ongeveer hetzelfde met duistere krachten. Ik ben me er volledig van bewust dat miljoenen mensen, onder wie new age-mensen, spirituele mensen, niet willen nadenken over het bestaan van duistere krachten. Maar net zoals het geval is met bacteriën, waar je niets van af weet, kunnen die je wel schaden. Dus het zou onverantwoordelijk van mij als spirituele leraar zijn om mensen in onwetendheid te houden om hen op hun gemak te laten voelen. En het is gewoon een feit dat het relatief gemakkelijk is om je tegen de duistere krachten te beschermen.

Zoals ik op diverse andere plaatsen uitleg, zijn de duistere krachten afgesneden van de hogere vibraties van het spirituele licht. Daarom kunnen ze alleen de lagere energie uit het materiële universum gebruiken. Dus wanneer je hoogfrequente energie als schild om je energieveld oproept, ben je tegen de duistere krachten beschermd. Je hebt misschien nog wel een paar gaten in die muur van bescherming, die door bepaalde verkeerde overtuigingen werden gecreëerd die je bent gaan geloven. Maar naarmate je door het proces heen gaat van contact maken met je Christuszelf, ontvang je het inzicht dat jou in staat stelt om die gaten te dichten.

Dus wanneer je echt begrijpt hoe jij je kunt beschermen, en wanneer je gebruik maakt van effectieve methoden om bescherming op te roepen, zoals de rozenkrans van Aartsengel Michaël, zul je ervaren dat je inderdaad beschermd wordt en dan hoef je de duistere krachten niet te vrezen. Ik kan ook een simpel programma aanbevelen om je tegen duistere krachten te beschermen:

  • Gebruik de decreten aan Aartsengel Michaël om een schild van beschermende energie op te bouwen
  • Gebruik de decreten aan Astrea om je van alle banden met de duistere krachten te bevrijden
  • Gebruik de decreten aan de violette vlam om alle negatieve energie in jouw energieveld te transformeren.

Je hebt het helemaal juist, dat de duistere krachten als jij in de vibratie van angst gaat, in ieder geval tijdelijk de overwinning hebben behaald. Ze kunnen die angst gebruiken om je gedachten te manipuleren en je spirituele licht te stelen.

Je hebt het bij het juiste eind dat je duistere krachten moet liefhebben en daarom heb ik gezegd dat de mensen hun vijanden moeten liefhebben. Wat echter niet juist in de Bijbel staat, is het feit dat je jouw liefde en licht niet zonder onderscheidingsvermogen aan duistere krachten of mensen moet geven die door zulke krachten worden bezeten. Je moet nooit je parels voor de zwijnen gooien.

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. (Matteüs 7:6)

Zoals ik in het antwoord op andere vragen in deze sectie heb uitgelegd, en zoals Moeder Maria in haar verhandeling uitlegt, hebben de duistere krachten bepaalde maalstromen van negatieve energie gemaakt die net zwarte gaten zijn. Als individu kun je nooit zo’n zwart gat opvullen. Dus je hebt het onderscheidingsvermogen nodig dat je helpt te zien wanneer het gepast is je licht in te houden.

Duistere krachten komen niet bij zinnen, hoeveel liefde en licht je hen ook geeft. Ik heb gezien dat mensen anderen hebben geprobeerd te bekeren op die manier, maar ik moet zeggen dat het niet lukt bij duistere krachten. Het kan wel bij veel mensen die niet door duistere krachten worden bezeten, maar niet bij de duistere krachten zelf. Ze zullen gewoon al je liefde en licht nemen en het gebruiken om hun agenda te ondersteunen om jou en anderen in hun macht te krijgen. Toen ik bij de krachten in de hel predikte, heb ik ze geen liefde en licht gegeven – ik heb hun illusies aangevochten.

Zoals ik elders uitleg, is onvoorwaardelijke liefde niet wat de meeste mensen als liefde bezien. Onvoorwaardelijke liefde kan heel streng en direct zijn bij het aanvechten van de illusies van de mensen in een poging hen te helpen hun beperkingen te overwinnen. Zo moet je duistere krachten en je eigen vijanden liefhebben. Ik zie veel mensen die emotioneel gehecht raken aan het bekeren van anderen en deze gehechtheid maakt je gevoelig voor duistere krachten die dat zullen exploiteren om jouw licht te stelen. Onvoorwaardelijke liefde is niet gehecht, niet bezitterig en daarom maakt het je niet gevoelig voor de prins van deze wereld, omdat hij niets bij jou vindt.

De duisternis wordt niet uitgedoofd als jij die maar blijft voeden met je positieve energie. Er zijn bepaalde momenten waarop je moet vermijden om je energie aan duistere krachten of mensen te geven. In plaats daarvan moet je die krachten en mensen aanvechten, zoals je mij 2000 jaar geleden zag doen. Je hebt gezien dat ik niet bepaald vriendelijk was tegen de Schriftgeleerden, de farizeeërs en de wetgeleerden. Je hebt gezien dat ik niet vriendelijk was tegen de duistere geesten die mensen bezaten. Ik daagde de religieuze gezagsdragers uit en ik heb de duistere geesten uitgeworpen met de kracht van de Heilige Geest.

Ik begrijp volledig dat jij je leven in vrede en vreugde wilt leiden. Maar omdat planeet aarde op dit moment zo door duistere krachten wordt beïnvloed, is er maar één manier om in vrede en vreugde te leven. En dat is je bewust zijn van de gevaren die je omringen, zodat je de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kunt treffen om je te beschermen tegen de krachten die op een agressieve manier proberen je vrede en vreugde te vernietigen.

Ik begrijp volledig dat veel spirituele mensen een herinnering in hun innerlijk hebben opgeslagen over de omstandigheden in de hemel, waar geen duistere krachten zijn en je dan ook niet op je hoede hoeft te zijn. Dit geeft veel spirituele mensen het gevoel dat ze zich niet druk hoeven te maken over duistere krachten en zodoende weigeren ze om de realiteit onder ogen te zien en zichzelf te beschermen.

Ik waarschuw spirituele zoekers heel krachtig om niet deze innerlijke herinnering op planeet aarde over te brengen. Dit leidt heel snel tot wishful thinking wat maar een paar stappen af is van regelrechte ontkenning. En ik kan je ervan verzekeren dat veel spirituele mensen hun spirituele groei hebben vertraagd of afgebroken door de ontkenning van het bestaan van duistere krachten.

Krijg, bij alles wat je krijgt, inzicht. Zoals de wetenschap duidelijk heeft aangetoond, als je eenmaal een gevaar onderkent, begrijp je ook hoe jij je ertegen kunt beschermen en dus kun je jouw angsten overwinnen. Kennis is macht en je hoeft het onderwerp duistere krachten alleen maar op dezelfde manier als het onderwerp bacteriën te behandelen. Weet dat het bestaat, neem de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en leef je leven dan in een ontwaakte staat van vrede en vreugde. Onwetendheid is natuurlijk geen gelukzaligheid. Ware gelukzaligheid komt alleen door gewaarzijn en de allergrootste gelukzaligheid komt enkel door het allerhoogste gewaarzijn dat de onvoorwaardelijke liefde van God de kracht heeft om alle tekortkomingen te verteren.