De Broederschap van Licht en de broederschap van duisternis

ONDERWERPEN: de Broederschap van geascendeerde meesters probeert al het leven te verheffen – duistere broederschap probeert de mensen als slaaf in te lijven – de zwarte broederschap lijkt duister – de valse hiërarchie lijkt goedwillend – bedriegers van geascendeerde meesters – zoeken naar eenheid achter de verschijnselen – sleutel tot groei is het gevoel van gescheidenheid van God overwinnen – pad naar Christusschap is de enige manier om aan de duistere broederschap en kromme leugens te ontsnappen – duistere krachten slim in het bedriegen – een van de manieren om het verschil te weten is de vibratie en dat is Christusonderscheid

Vraag: Is er een Broederschap van Licht en een Duistere Broederschap?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er is inderdaad een Broederschap van Licht en er is ook een broederschap van duisternis.

Naar de Broederschap van Licht wordt traditioneel verwezen als Heiligen met Witte Gewaden, de Grote Witte Broederschap, de Witte Loge, De Geascendeerde Meesters, de Opgevaren Schare, de Hemelse Schare en andere namen. In de 19e eeuw hebben wij een speciale dispensatie ontvangen om directer met de mensheid te werken en onze aanwezigheid bekend te maken bij iedereen die bereid was naar ons te luisteren.

We hebben door veel organisaties en individuele personen spirituele leringen gegeven. De duistere broederschap heeft geprobeerd onze pogingen te torpederen door leringen naar buiten te brengen die erop gericht zijn mensen te bedriegen. Daarom zijn niet alle leringen die beweren dat ze de geascendeerde meesters vertegenwoordigen, echt door ons gegeven. Laat mij uitleggen hoe dat werkt.

Ik heb hier elders gedetailleerde leringen over gegeven, maar dit is de korte versie. In het taoïsme heb je het Tai Chi symbool. Dit symbool beschrijft twee elkaar aanvullende krachten en door hun harmonieuze uitwisseling ontstaat het hele universum. Dit is een correcte lering en een prachtige illustratie van goddelijke principes.

Let erop dat waar het hier om gaat, is dat de twee krachten die in de Tai Chi worden afgeschilderd, elkaar niet wederzijds uitsluiten. Hoewel ze verschillende eigenschappen hebben, zijn deze eigenschappen geen tegenstellingen. Daarom creëren de twee krachten, of polariteiten, wanneer ze verenigd worden door hun interactie een nieuw aspect van de werkelijkheid. Deze nieuwe creatie komt overeen met de wetten van God en is daarom duurzaam. Die zal zichzelf niet vernietigen. Let er ook op dat die twee polariteiten geen relatief waardeoordeel hebben en spreken over iets goeds ten opzichte van iets slechts, is dus nutteloos.

De gevallen wezens hebben zich buiten deze creatieve polariteit geplaatst. Zij zijn tegen de creatieve stroom van God in opstand gekomen. En zij kunnen dat alleen maar door het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn, aan te nemen. In die bewustzijnsstaat kun je geen eigenschap zonder tegenovergestelde zien. Dus de duistere broederschap kunnen in feit niet het absolute of onvoorwaardelijk goede van God zien. Alles wat zij zien, is het relatief goede en het relatief kwade. Maar beide tegenstellingen worden door het dualiteitsbewustzijn geschapen.

Als je het relatieve goed en het relatieve kwaad bij elkaar zet, vernietigen zij elkaar, wat inhoudt dat zij niet iets nieuws en duurzaams kunnen creëren. Het relatief goede en relatief kwade binden altijd de strijd met elkaar aan. De duistere broederschap wil dat jij gelooft dat je aan die strijd moet deelnemen en dat je het relatief goede moet helpen om het relatief kwade te overwinnen. Dit is allemaal een rookgordijn, omdat het als het relatief goede het relatief kwade wegvaagt, zichzelf tegelijkertijd zou elimineren. Maar het relatief goede kan nooit het relatief tegenovergestelde van zichzelf elimineren en dus kan die strijd oneindig doorgaan.

Wat je met het Christusonderscheid ontdekt, is dat de duistere broederschap twee polariteiten in zichzelf heeft gevormd – zoals zij wel MOETEN doen in de dualiteit. Dus de ene polariteit is wat de meeste mensen als de duistere broederschap beschouwen, wat inhoudt wezens die duidelijk duister en rebellen zijn. Dit zijn wezens die mensen met de overtuigingen verleiden dat het kwade gewoon het tegenovergestelde van God is en dat als het kwade wint, dat een groter goed dient. Zij proberen mensen met macht te verleiden, bijvoorbeeld bruut geweld, zwarte magie, hekserij of satanische rituelen. Zij proberen het relatief kwade op de wereld te laten overwinnen.

Maar de andere polariteit is wat wij gewoonlijk de verkeerde hiërarchie noemen en dat zijn wezens die helemaal niet duister overkomen. In tegendeel, zij lijken heel welwillend, zelfs spiritueel. In feite beweren sommige wezens dat zij geascendeerde meesters zijn, wat hen tot bedriegers maakt. Een substantieel deel van de zogenaamde channelings van geascendeerde meesters die je op het internet ziet, komen van die wezens. Een van de manieren om dit te zien, is door te beseffen dat die wezens zichzelf als tegenstanders beschouwen van de duistere wezens, en zij proberen je in die strijd te betrekken met een heel subtiele logica, die wij de kromme logica noemen. Zij proberen het relatief goede de wereld te laten veroveren door het kwaad te vernietigen.

Een ander belangrijk verschil tussen de Broederschap van Licht en de broederschap van duisternis is dat de Broederschap van Licht probeert te verenigen, terwijl de broederschap van duisternis altijd probeert te verdelen. De meest basale spirituele waarheid is het simpele feit dat alles in het hele universum wordt geschapen uit Gods substantie, Gods energie. Hoe iets er ook uiterlijk uitziet, alles wordt uit Gods wezen geschapen. Daarom is er, hoe iets er misschien ook uitziet, een fundamentele eenheid die alle verschillen transcendeert.

De essentiële sleutel tot spirituele groei is dat een menselijk wezen de illusie moet overwinnen dat er iets bestaat wat van God gescheiden is, waaronder hij of zij zelf. Het enige echte probleem voor menselijke wezens is het gevoel dat hij gescheiden van God is. De sleutel tot spirituele groei, de sleutel tot verlichting, is deze illusie van Maya te overwinnen.

De duistere broederschap zal er echt alles aan doen om maar te voorkomen dat menselijke wezens die illusie overwinnen. De duistere krachten hebben de keus gemaakt om zich van God af te scheiden. Een aantal van hen geloven in feite dat zij op één of andere manier een wereld hebben geschapen die zich buiten God bevindt of het tegenovergestelde van God is.

In werkelijkheid bestaat er slechts God. God is alles wat er is en Gods substantie is overal. Als God alomtegenwoordig is, hoe kan er dan een plaats zijn waar God niet is? In werkelijkheid is God echt overal, maar omdat bepaalde wezens vrije wil hebben gekregen, hebben zij het vermogen om de illusie te creëren dat zij van God gescheiden zijn. Die illusie bestaat echter alleen maar in hun eigen geest en kan daar alleen maar blijven, zolang zij er kracht aan geven door ervoor te kiezen de leugen in stand te houden.

De belangrijkste boodschap op deze website is iedereen aan te moedigen om het pad naar persoonlijk Christusschap te bewandelen. Terwijl je over dat pad gaat, leer je geleidelijk aan om verder te kijken dan de illusie dat jij, of iets op deze wereld, van God gescheiden bent. Je krijgt het vermogen de eenheid achter de diversiteit te zien. Je begint ook een intuïtief gevoel te krijgen, innerlijk onderscheidingsvermogen, dat je door de illusies en leugens heen laat zien die door de broederschap van duisternis in stand worden gehouden.

Vergis je niet, deze krachten zijn er al heel lang en ze hebben een bepaalde slimheid ontwikkeld. Ze zijn heel erg goed in het ontwikkelen van ideeën en geloofssystemen die veel uitspraken bevatten die waar zijn, maar die een paar uitspraken hebben die de illusie van gescheidenheid in stand houden. In een aantal gevallen kun je het verschil tussen licht en duister alleen maar aan hun vibratie herkennen. Naarmate je het pad naar persoonlijk Christusschap bewandelt, krijg je het vermogen om de vibraties te lezen en het verschil tussen licht en duisternis te herkennen.

Als je deze intuïtieve vaardigheid nog niet hebt, staan er op deze website veel middelen die je helpen dit proces te versnellen. Het helpt echter ook om altijd in je achterhoofd te houden dat de broederschap van duisternis probeert te verdelen, terwijl de Broederschap van Licht altijd probeert te verenigen.

Noot van Kim: Als je hier gedetailleerdere en uitgebreidere leringen over wilt, zou ik je het boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ aanraden, dat door Heer Maitreya werd gedicteerd. Dat bevat de meest gedetailleerde beschrijving van de zondeval ooit.