Wat gebeurt er met huisdieren nadat die sterven?

ONDERWERPEN: Dieren hebben een groepsziel – gaan niet naar dezelfde plaats als mensen na de dood – elementale wezens – jouw aandacht kan de groei van dieren vergroten – elementaal kan jou persoonlijkheid imiteren – met dode dieren communiceren – het vermogen om los te laten is cruciaal voor spirituele groei

Vraag: Lieve Jezus, Hebben alle dieren, ook huisdieren, een ziel? Als dat zo is, zijn de zielen van dieren dan hetzelfde als onze ziel? Wat gebeurt er met een dier, zoals een huisdier, als die naar de overzijde gaat? Is de overgang van een dier anders dan die van de ziel van een mens? Gaat de ziel van een dier naar dezelfde plaats als onze ziel? En tot slot: krijgen we de kans om onze geliefde huisdieren aan de andere kant te zien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een dier heeft geen individuele ziel. Het bewustzijn dat leven schenkt aan het fysieke lichaam van een dier is de manifestatie van een groepsziel. Zoals elders wordt uitgelegd, is een menselijke levensstroom het verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid, maar gebruikt een voertuig voor de ziel om met het fysieke lichaam te integreren. De groepsziel van een diersoort wordt gemaakt van de energie in het materiële rijk. Toch kan deze groep wel evolueren en dat is de reden dat een diersoort zich aan een veranderende omgeving kan aanpassen of waarom honden tegenwoordig een kunstje kunnen leren, iets wat ze generaties geleden niet konden.

Wanneer het lichaam van een dier sterft, versmelt het bewustzijn dat het lichaam animeerde weer met de groepsziel. Daarom gaat het bewustzijn – het zou onjuist zijn om ziel te zeggen – van een huisdier niet naar dezelfde plaats als de ziel van de baas van dat dier.

Ik ken vele eigenaren van huisdieren die bezwaar maken tegen deze lering, omdat ze het gevoel hebben dat hun dier een bepaalde individualiteit en persoonlijkheid bezit. Hoewel deze observatie juist is, betekent het nog niet dat huisdieren een individuele ziel hebben.

De wereld van de vorm wordt geschapen uit spirituele energie die in trilling verlaagd is, in een bepaalde vorm gegoten en vervolgens in die vorm gehouden wordt. Zoals ik op de website uitleg, wordt alles gemaakt uit Gods substantie, wat bewustzijn is. Zoals Moeder Maria uitlegt, kan Gods substantie, het Materlicht, enkel vorm aannemen wanneer een bewuste geest erop inwerkt. Daarom zijn er op vele niveaus bewuste wezens bij het proces om de wereld van vorm te scheppen, betrokken. Enkele van die wezens zijn wat verscheidene esoterische leringen noemen de ‘elementale bouwers van vorm’ of gewoon ‘elementalen’. Die hebben de mensen door de eeuwen heen als natuurgeesten, zoals gnomen, feeën en sylfen gezien.

Deze elementale wezens hebben geen individuele ziel zoals mensen. Door de mens echter te dienen, kunnen ze geleidelijk opklimmen tot het punt waarop zij een menselijk lichaam kunnen bewonen, van daar evolueren en uiteindelijk ascenderen naar het spirituele rijk. Veel van de mensen die dicht bij de natuur staan, zijn belichaamde elementalen. Om het punt te bereiken waarop ze een menselijk lichaam kunnen bewonen, moeten de elementale wezens de mens dienen.

Alles op de wereld wordt ondersteund door een stroom spirituele energie die deze wereld instroomt. Een beetje stroomt door het bewustzijn van de mens en met je aandacht wordt die gericht. Dus waar jij je aandacht ook op richt, dat vergroot je met spirituele energie. Wanneer jij je aandacht op een huisdier richt, vergroot de spirituele energie die naar dat dier stroomt het bewustzijn van het dier. Dit kan het mogelijk maken, dat een elementaal wezen het lichaam van het dier kan bewonen.

Omdat het elementale wezen een hoger niveau van bewustzijn heeft dan het dier zelf, kan het dier dat door een elementaal bewoond wordt een bepaalde individualiteit en persoonlijkheid krijgen. Het is echter belangrijk om te herkennen dat elementalen op lagere bewustzijnsniveaus gewoon imitators zijn. Dus wat je terug gespiegeld krijgt van een dier, is in feite je eigen individualiteit en persoonlijkheid, die gereflecteerd wordt door de elementaal, maar dat betekent nog niet dat het huisdier een individuele ziel heeft. Daarom zie je vaak een opvallende gelijkenis tussen een hond en zijn baas.

Iemand voelt zich aangetrokken tot een bepaalde soort hond, omdat dat ras de karaktertrekken van zijn of haar persoonlijkheid spiegelt (het ras ontstond eigenlijk als uitdrukkingsvorm van een bepaald type persoonlijkheid). De eigenaar projecteert zijn of haar persoonlijkheid op de hond, waardoor de gelijkenis vergroot wordt.

Omdat dieren geen levensstroom hebben, gaan ze niet naar dezelfde plaats als menselijke levensstromen. Het is mogelijk om een dier na de dood te ontmoeten. Dat dier zal echter een manifestatie zijn die door je spirituele leraren gecreëerd werd om de overgang uit je lichaam en jouw laatste leven te vergemakkelijken.

Ik weet dat sommige paranormale mensen, vooral in latere jaren, beweren dat ze met dode huisdieren kunnen praten. In enkele gevallen is het mogelijk om met het elementale wezen dat een bepaald dier bewoonde, te communiceren. Zo’n elementaal kan in feite een menselijke levensstroom volgen en verschillende huisdieren bewonen die iemand heeft gehad, in enkele gevallen bij diverse incarnaties van de ziel. Maar in de meeste gevallen wordt die communicatie eigenlijk gecreëerd door lagere geesten in het astrale rijk die de energie van de mensen proberen te stelen om ervoor te zorgen dat die hen aandacht geven. Ze zullen daarom de illusie creëren dat mensen met hun dier communiceren om de aandacht en de energie van mensen te krijgen.

Zoals ik de op hele website uitleg, is het Christusbewustzijn de sleutel tot verlossing. Om die bewustzijnsstaat te krijgen, moet je het beperkte identiteitsgevoel achter je laten dat aan de dualistische geest ontspringt. Dus je zou kunnen zeggen dat een van de belangrijkste vaardigheden die je moet ontwikkelen op je spirituele pad, de bekwaamheid is om iets volledig en voorgoed achter je te laten. Je moet bereid zijn om het verleden helemaal op te geven en alles waar je aan gehecht bent in de materiële wereld en je sterfelijke identiteitsgevoel. Dit betekent ook het loslaten van een dier dat gestorven is. Dit houdt zelfs het loslaten van mensen in die gestorven zijn of van wie je op een andere manier gescheiden van bent.

De dualistische bewustzijnsstaat is erg gehecht aan de dingen op de wereld, inclusief de dingen uit het verleden die verloren gegaan zijn, maar die de dualistische geest weigert als verloren te accepteren. Dat zorgt ervoor dat je niet verder komt met je spirituele groei en gehechtheden aan het verleden kunnen je letterlijk uit de hemel houden. In feite maken juist die gehechtheden het nodig dat je weer incarneert op aarde. Je zult blijven reïncarneren tot je volledig en voorgoed al je gehechtheden aan deze planeet hebt opgegeven.

Daarom is het noodzakelijk dat een spirituele zoeker bewust de vaardigheid en de bereidheid ontwikkelt om achter te laten wat er veranderd is en niet teruggehaald kan worden. Het type mensen dat het meest succesvol op het spirituele pad is, zijn degenen die het best kunnen loslaten. Degene die zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, en degene die bereid is om zijn sterfelijke leven om mijnentwil te verliezen, zal het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn vinden.