‘Tekenen van God’ betekent dat jouw Christuszelf jou probeert te bereiken

ONDERWERPEN: interpreteer een teken niet – zoek naar de verborgen boodschap – gebruik maken van waarzeggerij om beslissingen te nemen – veel mensen slagen er niet in hun Christuszelf te horen – tekens in de buitenwereld betekenen dat je Christuszelf jouw aandacht probeert te trekken – interpreteer een teken niet met de dagelijkse denkgeest; gebruik je intuïtie om verder te kijken – waarom waarzeggerij je beperkt

Vraag: Jezus, bestaat er zoiets als tekenen van God? Als we letten op wat men krachtdieren noemt in ons leven, herhaald opvallen van bepaalde getallen of zoals in mijn geval veertjes, is dit dan een bevestiging van het juiste pad? Het lijkt of het mij rust geeft wanneer er een veertje op een ongewone plek opduikt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja, er zijn inderdaad tekenen van God en die kunnen veel verschillende vormen aannemen. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het teken zelf niet de boodschap is. Daarom krijg je geen boodschap door het teken zelf te interpreteren en dit heeft veel mensen door de eeuwen heen in verwarring gebracht.

Je ziet dat sommige mensen bijna geobsedeerd op zoek gaan naar een uiterlijk teken en geen belangrijke beslissingen willen nemen zonder eerst een teken te hebben gekregen. Je ziet dat dit in sommige culturen heel extreem is door te proberen om de wil van de goden te duiden door de ingewanden van geofferde dieren te lezen. Zelfs veel moderne spirituele zoekers kunnen te ver gaan bij het interpreteren van astrologie, tarotkaarten of uiterlijke tekenen met de analytische geest.

Mijn punt is dat het belangrijk is om te begrijpen dat het concept van tekenen van God een ingebouwde tegenstrijdigheid heeft en als je dit niet begrijpt, is het gemakkelijk om een teken verkeerd te interpreteren of zelfs tekenen te creëren met jouw eigen geest. Ik heb de neiging van de menselijke geest om naar patronen te zoeken elders uitgelegd.

Zoals ik op de website uitleg, heb je een Christuszelf die als je spirituele leraar handelt. De meeste mensen kunnen hun Christuszelf niet rechtstreeks horen – hoewel je deze vaardigheid kunt ontwikkelen – dus horen zij hun Christuszelf in de vorm van intuïtieve inzichten. Helaas zijn de meeste mensen in de westerse wereld niet opgevoed met het idee van het bestaan van het Christuszelf of de waarde van intuïtie. Het gevolg is dat het Christuszelf het moeilijk vindt om met de bewuste geest van iemand te communiceren.

Veel mensen ontvangen in hun leven nauwelijks een boodschap van hun Christuszelf en dit zorgt er meestal voor dat ze belangrijke kansen om te groeien missen. Maar als een levensstroom zich bewust begint te worden van de spirituele kant van het leven, wordt de levensstroom gevoeliger. Als een levensstroom zijn intuïtie nog niet heeft aangescherpt tot op het punt dat hij helder contact heeft met zijn Christuszelf, kan het Christuszelf inderdaad proberen om met de bewuste geest van de persoon te communiceren via tekens in de buitenwereld. Maar houd in gedachten dat het Christuszelf altijd bereid is jou een duidelijk intuïtief inzicht te geven dat niet afhangt van een teken in de buitenwereld of een teken in de buitenwereld nodig heeft.

Mijn punt is, dat als iemand een heldere intuïtieve verbinding heeft, het teken in de buitenwereld onnodig is. De bewuste geest van iemand kan de leiding van het Christuszelf zonder een teken in de buitenwereld ontvangen. Wanneer je een teken in de buitenwereld ontvangt, is het daarom zeer waarschijnlijk dat jouw intuïtie nog niet ontwikkeld is tot op het moment waarop jij je Christuszelf rechtstreeks kunt horen. Je Christuszelf gebruikt daarom een teken in de buitenwereld om jouw aandacht te trekken.

Zie je het belangrijke verschil? Je Christuszelf probeert je eigenlijk niet een boodschap te sturen door het teken in de buitenwereld. Hij probeert je aandacht te trekken en je ervan bewust te maken dat jij je intuïtie moet gebruiken om je op je Christuszelf af te stemmen. Je Christuszelf gebruikt het teken niet om te zeggen: “Doe dit!” Hij gebruikt dat teken om te zeggen: “Word wakker en luister naar mij in je hart, en daar zal ik je vertellen, wat je nu moet weten!” In veel gevallen zijn de aanwijzingen die je nodig hebt veel te complex om ze door een teken in de buitenwereld meegedeeld te krijgen.

Het verschil is essentieel, omdat je dan kunt zien dat het vruchteloos is om te proberen een teken met de dagelijkse, analytische denkgeest of met je emoties te interpreteren. Je zult nooit in staat zijn om de boodschap achter het teken te ontvangen met de dagelijkse denkgeest. En dit is het kernprobleem. Een teken is nodig, omdat iemand te veel wordt ingenomen door de analytische geest of overstelpt door negatieve gevoelens. Daarom kan het Christuszelf niet rechtstreeks de bewuste geest van iemand bereiken. Als laatste redmiddel probeert het Christuszelf iemand een teken in de buitenwereld te geven dat de bewuste geest opmerkt. Toch is het heel gemakkelijk om de overactieve analytische geest of de onevenwichtige emoties van iemand het over te laten nemen en te proberen de boodschap achter het teken te interpreteren. Dit heeft ertoe geleid dat talloze mensen een teken verkeerd hebben geïnterpreteerd en dat gebruiken om te rechtvaardigen wat hun intellect of emoties willen horen.

Dus, als je gevoelig bent voor tekens, wees je dan van deze neiging bewust en probeer boven jouw dagelijkse denkgeest te staan. En gebruik op den duur de hulpmiddelen die ik op deze website geef om te leren je op je Christuszelf af te stemmen.

Onthoud dat deze lering op alle vormen van waarzeggerij van toepassing is. Je Christuszelf is altijd bereid om jou te zeggen wat je nodig hebt als jij je maar afstemt. Daarom is het echt niet nodig om een vorm van waarzeggerij te gebruiken om de wil van God te ontdekken, of wat mensen ook maar aan de weet proberen te komen.

Als overgangsfase kan het waardevol zijn om enkele vormen van waarzeggerij te gebruiken om je intuïtieve inzichten op gang te brengen. Maar je moet je er altijd van bewust zijn dat geen enkele vorm van waarzeggerij jou de juiste resultaten door de dagelijkse denkgeest kan geven. In plaats van te proberen je vaardigheid te verbeteren om een vorm van waarzeggerij te gebruiken, zou het veel betere resultaten opleveren om dezelfde inspanningen te gebruiken om helder contact met je Christuszelf te krijgen. Laat een woord aan de wijzen voldoende zijn.