Beperk nooit Gods vermogen om door jou heen te werken

ONDERWERPEN: Wat jij kunt doen wanneer je getuige bent van misbruik of geweld – hoe jij oproepen moet doen – de matrix van die situatie doorbreken – kan niet door de dagelijkse denkgeest; vraag om leiding van Christuszelf – beperk niet wat God door jou heen kan doen

Vraag: Als mensen het kwaad niet kunnen weghalen, hoe moet je dan in de volgende situatie handelen: Ik ben er getuige van dat iemand of een groep personen een ander heel hard slaat. Ik wil die andere man beschermen, maar ik zie dat de krachten niet in evenwicht zijn en dat mijn bescherming niet voldoende is. Hoe kan ik juister handelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Begin met erkennen dat jij nooit in een situatie bent waarin je niets kunt doen. Je zit nooit in een situatie waarin je geen opties hebt. Er is altijd iets wat je kunt doen om de situatie in evenwicht te brengen en de weg vrij te maken voor een betere oplossing dan wat er zal gebeuren als je niets doet.

In een situatie zoals je beschrijft, neem je de volgende stappen:

  • Doe wat mogelijk is om hulp van buitenaf te halen. Dit kan het roepen van andere mensen die in de buurt zijn, zijn of de politie bellen of andere geschikte autoriteiten.
  • adat je fysieke hulp hebt ingeroepen, concentreer jij je op je hart en doe je een heel intense oproep om spirituele hulp. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “In naam van Jezus Christus beveel ik de engelen van Aartsengel Michaël ogenblikkelijk de leiding te nemen over deze situatie en alle kwade krachten die hier aan het werk zijn, vast te binden. Ik accepteer dat het op dit moment gebeurt met de volledige kracht van de vlam van God in mij.” Je kunt ook een oproep doen aan de beschermengelen van iedereen die betrokken is bij de situatie om ze in te lichten over de consequenties van hun daden en wat een overwinningsuitkomst voor God is.
  • Concentreer je op je hart, stem je af op je Christuszelf en vraag om aanwijzingen voor een reactie die de overwinning van God weerspiegelt in deze situatie.
  • erwijl je geconcentreerd bent, visualiseer je dat de hele situatie, inclusief jijzelf, omgeven wordt door de onvoorwaardelijke en oneindige liefde van God. Voel dat je de open deur bent om deze liefde door de situatie heen te laten stromen.

Je moet herkennen dat je op geen enkele manier het juiste kunt doen door de situatie te analyseren met je uiterlijke bewustzijn. Er zijn gewoon te veel variabelen voor de dagelijkse denkgeest om het juist te evalueren en de juiste beslissingen te nemen. Daarom heb je het intuïtieve inzicht nodig van jouw Christuszelf. Dat inzicht wordt gebaseerd op het perspectief dat je Christuszelf heeft, die alle aspecten van de situatie ziet, de meeste daarvan blijven voor de dagelijkse denkgeest verborgen.

Vanzelfsprekend zijn er zoveel verschillende situaties en zoveel verschillende variabelen mogelijk dat ik je niet een algemeen advies kan geven over wat je fysiek zou kunnen doen. Je zou er misschien over kunnen nadenken dat wat je moet doen, is hoe je de status-quo van die situatie op een of andere manier zou kunnen veranderen.

Als een negatieve situatie eenmaal is begonnen, zal die doorgaan tot iets de betovering of de matrix van imperfecte energie die de situatie omgeeft, verbreekt. In een aantal gevallen is het voldoende als jouw aanwezigheid wordt opgemerkt, zodat de daders zich ervan bewust zijn dat men hen ziet. Of je zou ze kunnen zeggen dat je de politie hebt gebeld. In sommige gevallen is het misschien wel noodzakelijk en gepast om je er met fysieke kracht in te mengen om de persoon te beschermen en als je Christuszelf dat aangeeft, moet je die opvolgen. Als jij op je Christuszelf geconcentreerd kunt blijven, en vooral als je kunt vermijden dat je bang wordt, slaag je daarin.

Het belangrijke punt is hier dat jij een staat van bewustzijn aanneemt waarin jij volledig beseft dat jij zelf, in de betekenis van je menselijke ego en dagelijkse denkgeest, niets kunt doen om de situatie te verbeteren. Maar God in jou is echter daartoe in staat en als jij je bewustzijn op één lijn brengt met God in jou, wat je Christuszelf inhoudt, is alles mogelijk.

Wanneer je een situatie ingaat met de vaste overtuiging dat je Vader, in de betekenis van je IK BEN Aanwezigheid tot nu toe werkt en jij ook aan het werk bent, jij verbaasd staat over hoeveel effect je kunt hebben om de betovering van negatieve energie te doorbreken en daardoor een negatieve situatie bij toverslag veranderen. De sleutel om de omstandigheden op deze planeet te verbeteren is dat mensen zich bewust worden van hun ware identiteit als spiritueel wezen en God door hen heen laten werken. Dit moet op individuele basis gebeuren.

Houd in gedachten dat het belangrijkste doel van een spirituele zoeker is om nooit Gods vermogen om door je heen te werken in te perken. Doe daarom wat nodig is om in de bewustzijnsstaat te komen die je mij zag demonstreren en waarin je het instrument van God kunt zijn dat in alle situaties werkt. Dit is je roeping, dit is je grootste liefde. Volg gewoon die liefde en laat die alle angst uitbannen.