De kracht zit in jou om elke imperfectie te helen

ONDERWERPEN: hoe je de kracht in jou ontsluit – de illusie van gescheidenheid overwinnen – mensen blokkeren de kracht van God door hen heen en dit veroorzaakt ziekten – sleutel is je bewustzijn veranderen – probeer je psychische problemen op te lossen voor je de fysieke symptomen heelt

Vraag: Lieve Meester Jezus, als God in ieder van ons woont, hebben we dan niet de kracht om onszelf en elkaar te genezen net als jij? Bijvoorbeeld, als iemand kanker heeft, zijn ze dan niet in staat, door de kracht van hun geloof, om zichzelf te genezen, of in ieder geval God de mogelijkheid te geven om de kanker te genezen? Wat ik wil vragen is, of ieder die op deze planeet rondrent met de juiste hulpmiddelen genezen zou kunnen worden van elke ziekte die er bestaat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In principe heb je gelijk, maar de vraag is hoe men het God mogelijk maakt om de ziekte te genezen. Een van de belangrijkste – en het vaakst over het hoofd geziene – verklaringen is: “Het koninkrijk van God is binnenin jou” (Lucas 17:21). Dus jij hebt de kracht in jou om elke onvolmaaktheid te genezen.

Om die kracht echter te ontsluiten, moet je op het punt in bewustzijn komen waarop je beseft dat jij, wat betekent het zelf in de buitenwereld, niet kan genezen. God binnenin jou is de genezer. Dit wordt uitgedrukt in een andere uitspraak van mij: “Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk” (Joh.5:17). Om op dat punt te komen, moet je een hoge graad van Christusbewustzijn manifesteren, zodat jij het gevoel van gescheidenheid van God kunt overwinnen. Dit gevoel van gescheidenheid van God blokkeert de stroom van Gods kracht door jou heen.

Hier begint het probleem. Zoals ik op deze website probeer uit te leggen, werden de pijn en het lijden op deze planeet niet door God geschapen. Die werden in het leven geroepen door mensen en zij creëerden het, omdat zij zich – in gedachten – van God afgescheiden hadden. De kracht van God kan gemakkelijk alle onvolmaaktheden, zoals ziekten, wegvagen, maar God zal dit pas doen als mensen hun lessen geleerd hebben en de bewustzijnsstaat hebben achtergelaten die ervoor gezorgd heeft dat zij dit probleem in het leven riepen.

Laten we jouw voorbeeld nemen van iemand die kanker heeft. De kanker is het resultaat van het feit dat de persoon afgedaald is naar het bewustzijn van gescheidenheid. En omdat iemand in die bewustzijnsstaat is, kan de kracht van God niet door hem heen stromen. Die zit, bij wijze van spreken, helemaal opgesloten in die persoon. Dit brengt hem in een catch-22. Juist het bewustzijn dat de kanker heeft gevormd, voorkomt dat God in die persoon de kanker geneest. De oplossing is vanzelfsprekend het bewustzijn veranderen dat het probleem heeft gecreëerd.

Mijn punt is dat in veel gevallen een ziekte de fysieke manifestatie is van een onopgeloste blokkade in de psyche van iemand. Daarom is genezing niet een kwestie van een wonderbaarlijke manier vinden om de kracht van God die ziekte te laten verwijderen. De enige oplossing is de psychische blokkades blootleggen die tot de manifestatie van de kanker hebben geleid. Slechts wanneer iemand de wonden en onvolmaakte overtuigingen oplost, kan de kracht van God ontsloten worden en de ziekte genezen. Een ziekte kan ook de manifestatie zijn van iemands karma of wereldkarma, en ik spreek elders meer over de oorzaak van ziekte.

Toen ik mijn genezingen verrichtte, handelde ik als de externe bemiddelaar die de kracht van God kon ontsluiten om iemand te genezen. Toch zal het je wel zijn opgevallen dat ik niet iedereen genezen heb. De beslissende factor was het geloof van de mensen. Als iemand geloof had, betekende dit dat iemand een bepaald niveau van Christusbewustzijn verworven had en daarom kon accepteren dat de kracht van God de ziekte kon genezen – hoewel het niveau van Christusbewustzijn niet hoog genoeg was om zichzelf te genezen. Als iemand nog steeds gevangen zat in gescheidenheid, was hij of zij niet in staat om in de kracht van God te geloven en dan kon ik de ziekte niet genezen.

Het was echter mogelijk, zelfs toen ik genezingen verrichtte of kwade geesten uitdreef dat de persoon een terugval kreeg. De reden hiervoor was dat mijn genezing bedoeld was om gratie te verlenen zodat hij/zij de kans kreeg om zijn/haar bewustzijn te veranderen zonder belast te zijn met de ziekte. Als iemand niet in staat of bereid was om het bewustzijn te veranderen of een nieuwe houding ten opzichte van het leven aan te nemen, kon iemand snel de ziekte opnieuw in het leven roepen, zoals ik elders beschrijf.

Dus je hebt gelijk dat iedereen, als hij de juiste middelen had en die zou toepassen, genezen zou kunnen worden. Maar deze hulpmiddelen moeten middelen bevatten om psychische problemen op te lossen en het Christusschap te manifesteren. Mijn punt is dat genezing niet een kwestie is van de steen der wijzen of de Heilige Graal vinden die als door magie elke ziekte wegneemt zonder dat jij jouw leven hoeft te veranderen. Ware genezing is het proces dat de transformatie van het bewustzijn inhoudt. Ik beveel de mensen aan om Moeder Maria’s rozenkransen te gebruiken om hun geloof op te bouwen en de blokkades in hun psyche op te ruimen die voorkomen dat een ziekte geneest. Vanzelfsprekend staan er andere middelen tot je beschikking, zoals ik elders beschrijf.