God heeft jouw lijden niet veroorzaakt

ONDERWERPEN: Jezus kwam uit mededogen voor degenen die lijden – Jezus heeft ook lijden ervaren in vele levens – jouw wens om lijden te transcenderen – lijden is een innerlijke ervaring – alleen met jouw geest te overwinnen – God heeft het lijden niet in het leven geroepen; God heeft menselijke wezens vrije wil gegeven – wat jij hebt gecreëerd, kun je ont-creëren – wil jij blijven lijden, of wil je iets anders – ware overgave is niet escapisme – er is altijd een manier om je situatie te verbeteren – pijn komt door gehechtheid – reïncarnatie begrijpen is de enige manier om boosheid op God kwijt te raken – het gevaar als je een zondebok benoemt – de duivel heeft geen respect voor vrije wil; God wel – Jezus helpt je in de mate waarin jij je overgeeft

Vraag: GOD (het opperwezen in dit universum) en ik GOD is een macht in het universum waarboven geen andere macht bestaat. Dus wordt hij ‘het opperwezen in het universum genoemd”. Hij is aanwezig waar we ook ter wereld heengaan, dus wordt hij alomtegenwoordig genoemd. Hieronder benoem ik de relatie die God en ik hebben. Het is praktisch onmogelijk om met God te spreken, maar wij als menselijke wezens communiceren met God door onze emotionele gehechtheden aan bepaalde religieuze overtuigingen en door onze buitengewone toewijding aan de namen van God. Mijn communicatie met God is er op elk moment in mijn leven, alle 27 jaar.

Hij heeft mijn leven op zo’n manier geconditioneerd dat al mijn interne factoren (lichaam, geest, psyche, immuunsysteem, zenuwstelsel, waarneming, vermogen om iets te internaliseren, vermogen om iets te onthouden, etc.) Externe factoren (de sociale omgeving, mijn communicatie met anderen, mijn blootstaan aan de samenleving door mijn denken en omgaan met anderen, etc.) God het opperwezen in het universum heeft alle interne en externe factoren zo geconditioneerd dat ik op elk moment in mijn leven kan lijden vanaf mijn geboorte. Ik kan met grote zekerheid verklaren dat God, het opperwezen in dit universum, dit allemaal doet, omdat het Zijn bedoeling in Zijn leven is, dat ik elk moment moet lijden.

Hij heeft dit misschien al ver voor mijn geboorte gepland. Hij is in al Zijn pogingen geslaagd door zo inhumaan te doen tot dit moment. Ik ben er zeker van dat hij ermee doorgaat zolang ik leef. Dan zal Hij een zucht van verlichting slaken.
In alle religieuze teksten, of het nu de Gita, Bijbel, Koran, Zenda Vesta, etc. is, staat het duidelijk en wordt het benadrukt dat ‘wij maar middelen zijn om iets te doen’. Degene die doet en leidt is de God. Het opperwezen in dit universum.
In alle 27 jaren is er geen enkel moment in mijn leven geweest dat God mij bespaard heeft dat me pijn werd toegebracht. Ik moet echt in God geloven, die alomtegenwoordig is. In elk van de religieuze teksten staat dat Hij alomtegenwoordig is en alles weet wat er ook maar op de Wereld gebeurt, er is niets op de wereld om hem aan te vechten. Misschien ben ik wel de enige ter wereld in de geschiedenis van de menselijke beschaving die dit beseft in de uiterst (negatieve) zin van het woord. Ik ben het volledig eens met dit concept God, omdat er geen enkel moment in mijn leven, de hele 27 jaar, is dat God binnenin en buiten mij aan het werk is mij zoveel pijn, depressie, lijden en verraad als maar mogelijk is, mij toe te brengen.
Geen enkel moment heeft hij iets anders gedaan dan me allerlei soorten pijn, verraad, depressie, walging, eenzaamheid, neerslachtigheid, lijden te bezorgen die mij dwingt om me geïrriteerd, geschokt te voelen. Als Hij dat kan, dan doet Hij het zeker. Gods doel is dat zolang ik leef ik nog een slechter leven moet hebben dan een vies varken. Om dit doel te bereiken, kan God alles doen. Hij kan dus alles met mij doen wat hij maar wil en waar ik maar ben. Het is Zijn bedoeling dat ik niet een normaal leven kan leiden, maar eerder een walgelijk en verraden leven. Hij is deze 27 jaar al gelukkig omdat hij elk moment waar ik ook ben, tranen van pijn in mijn ogen kon zien, waar ik maar was. Dit is de God! Mensen aanbidden hem, omdat ze iets van God krijgen (uit hun leven halen) maar in mijn geval vraagt Hij altijd allerlei offers en bezorgt me tegelijkertijd allerlei soorten pijn, zo erg als het maar kan opdat ik niets anders voel dan neerslachtigheid en walging.
Het leven heeft me deze afgelopen 27 jaar helemaal niets gebracht, behalve neerslachtigheid, walging, lijden en verraad. Mijn tranen voeden voortdurend de hongerige maag van het opperwezen van het universum, de laatste 27 jaar zonder een seconde pauze. God heeft glimlachend toegekeken hoe hulpeloos ik de laatste 27 jaar ben geweest.
God heeft volmaakt de rol van vijand gespeeld in de afgelopen 27 jaar zonder een ogenblik te rusten. Ik zou niet kunnen bedenken wanneer ik een normaal leven heb gehad al die 27 jaar, het enige wat ik heb gedaan, is alle soorten van lijden tolereren die God mij heeft bezorgd. Ik heb alleen negatieve dingen in het leven gekregen zonder te weten wat positief in het leven is. De Pathetische spelletjes die God heeft gespeeld, doorboren mijn hart. Geen enkel moment is hij vergeten dat er niet een ogenblik moest zijn dat ik geen pijn zou moeten worden bezorgd. Ik kan me hem echt als ploert voorstellen, geen twijfel mogelijk.
Er is geen enkel moment in mijn leven waar ik mij van kan herinneren dat het als een goed moment heeft gevoeld. Het doel van God (Het opperwezen in dit universum Hierboven staat geen andere macht meer) is altijd dat ik moet lijden. Om aan zijn behoefte te voldoen, kan Hij alles doen wat onmenselijk, barbaars, gemeen is of stomme activiteiten zijn.
(De vraag die zeker opkomt, is hoe ik kan zeggen dat Hij dit doet.
Dit kan ik met zekerheid zeggen omdat ik geloof dat Hij degene is die de absolute macht heeft over alle situaties en de omgeving waar de menselijke wereld in leeft.)
Hij heeft altijd elk moment in mijn leven gedicteerd zoals: Dit zijn de TIEN geboden die ik gedwongen wordt op te volgen sinds mijn geboorte.
1. “Jij moet lijden”
2. “Jij mag nooit op enig moment glimlachen of lachen.”
3. “Jij mag je geen enkel moment op je gemak voelen.”
4. “Jij mag op geen enkel moment van het leven houden.”
5. “jij mag niet toevallig een keer van het leven genieten.”
6. “Jij moet jouw eigen leven elk moment haten.”
7. “Jij moet altijd denken dat het leven een ziekte is die niet valt op te sporen of te genezen.”
8. “Jij moet denken dat je op elk moment in het leven kan sterven.”
9. “Jij moet je op elk moment in je leven neerslachtig voelen.”
10. “Jij moet altijd het gevoel krijgen dat jouw leven slechter is dan dat van een vies varken.”

Dit is een korte theoretische beschrijving van de relatie van God en ik de laatste 27 jaar. Ik noem niet de praktische dingen, gebeurtenissen, details, etc. omdat die niet de moeite waard zijn te beschrijven (allemaal slechte en smerige dingen van het leven). Het komt ook omdat ik na 27 jaar lijden geen enkele vorm van medelijden wil wekken bij iemand, tenminste niet op dit moment.
Het is alleen maar verspilling van Gods tijd en mijn tijd, God verspilde onnodig de zuurstof in de natuur, het voedsel en bronnen die nodig waren om 27 jaar te overleven. Mijn leven was en is verspild zoals wel duidelijk moet zijn. In het hele proces kon God zijn voldoening halen uit het zien van mijn tranen op elk moment in het leven. Gegroet God! Hij heeft gewonnen en heeft al zijn doelen gehaald! Deze keer wint Hij weer. Dus dit bewijst dat GOD het opperwezen in het universum is en er is geen enkele macht in het universum die hem kan uitdagen.
Wat ik ook in mijn jeugd geprobeerd heb te doen, waarvan ik het idee had dat het goed voor me was, is nooit geslaagd. Wat ook mijn niveau van proberen en oprechtheid was, het is mij niet gelukt. Het lukt me tot dusver ook niet en uit ervaring kan ik vol vertrouwen zeggen dat zolang ik nog leef, al mijn nobele dingen niet zullen lukken. Dit is echt een zielige en barbaarse daad van God tegen een onschuldig mens. Ik geef niemand de schuld van mijn mislukkingen in het leven, als het maar één of twee keren was voorgekomen, zou ik mensen en bepaalde systemen de schuld hebben gegeven, maar het is een heel leven van 27 jaar mislukkingen, en alleen maar mislukkingen. Dus dit is goddelijk, geen enkel mens heeft zoveel mislukkingen gehad tot dusver in de geschiedenis van de menselijke beschaving. Het is praktisch niet mogelijk dat iemand zoveel mislukkingen kan hebben en nog steeds een verraden leven leidt.
GOD (het opperwezen in het universum) en ik: Een laatste brief aan God.
Herinner jij je nog God hoe het was in de tijd toen ik me volledig aan je overleverde ondanks dat je mij voortdurend pestte en maar door bleef gaan met het opleggen van elk lijden waar zelfs een varken bang van zou worden om dat te verdragen. In die tijd toen ik me aan je overgaf door tegen je te zeggen dat jij me moest doden, ik wil niet meer leven, het heeft geen zin verder te leven. Ik hoopte dat je mij zou doden, maar in plaats daarvan nam je drastische maatregelen door een belangrijk familielid te doden, daarna ben ik vergeten wat het was om familie te hebben. Dus God, je kunt het niet tolereren dat ik jou aanbid. Je wilt me alleen maar zoveel mogelijk lijden toebrengen (het maximale). Mijn hele leven heb je allerlei offers gevraagd zonder iets bij te dragen behalve lijden en nog eens lijden. Zelfs iemand met een liefdevol hart die me wil helpen, wordt jouw vijand. God, zeg me alsjeblieft wat er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik jouw vijand ben geworden vanaf mijn Geboorte. Ik ben geboren met het maximum aan abnormale dingen dat tot dusver niet mogelijk was, daarna gingen de dagen die jij mij op aarde hebt gegeven voorbij met allerlei mentaal en fysiek lijden, om maar niet te spreken van de psychologische trauma’s elke keer. Daarna heb je me allemaal ziekten bezorgd die de medische wetenschap niet kon opsporen. Mijn vader ging failliet om mijn kosten te betalen, ons gezin kreeg hun maag elke dag maar half gevuld om mij gelukkig te zien. Maar het had geen zin, toen begon je mijn familieleden met alle geweld één voor één te doden. Nog ben je niet tevreden en ga je door met je barbaarse dingen. Daarom vroeg ik je duizend maal mij te doden, maar je dwingt me te leven. Ik heb deze vorm van leven nooit gewild, dit leven waar zelfs varkens bang voor zijn, zo veel moeilijkheden, pijn, lijden en alle negativiteit in het leven. Ik stel voor dat je mij nu op dit moment doodt, zodat je een relaxed leven kan leiden. Omdat op het moment dat ik iets probeer te doen om me op mijn gemak te voelen, wordt dat een enorme tegenslag voor jou, dus dan faal je met je barbaarse maatregelen. Dus betekent mijn leven heel veel ellende voor jou.
Maar waarom laat je mij met zoveel moeilijkheden leven.
Ik heb om deze redenen nooit als een zakenman gedacht, ik heb me altijd gewijd aan menselijke dingen, filantropische dingen. Toch heb je na 27 jaar nog steeds geen genade. Ik heb zelfs niet eens de eerste behoeften op de wereld om me te onderhouden maar Jij dwingt me te leven door me allerlei vormen van lijden te bezorgen. Ik wil niet leven en jij God weet het al 27 jaar.
Waarom dood je me niet om de ongewone strijd te laten stoppen. De wereld gaat niet ten onder als ik gedood wordt, bovendien zou niemand het erg vinden als je mij zou doden.
Kan er onmiddellijk iemand voor mijn dood bidden.
Dames en Heren: Dit is het leven dat ik al 27 leid. Mijn hele leven heb ik mijn belang op aarde niet kunnen creëren en om die reden zal er na mijn dood niemand zijn die zich mij herinnert. Kunt u voor mijn onmiddellijke dood bidden. Bedankt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde vriend, juist vanwege mensen zoals jij, heb ik ervoor gekozen te incarneren op deze door oorlogen verscheurde planeet en door de beproeving heen te gaan van de kruisiging en de dood. Ik ben hier gekomen uit mededogen voor mensen die gevangen zitten in een bepaalde bewustzijnsstaat, waardoor ze het leven als een nooit eindigende ketting van lijden en pijn ervaren. Mijn hart ging uit naar die levensstromen, schreeuwde het uit om de kans om een fysiek lichaam aan te nemen op deze planeet om levensstromen zoals jij te helpen zich te bevrijden van alle pijn en lijden.

Om andere mensen helemaal te kunnen helpen, moest ik een bepaalde hoeveelheid ervaring opdoen van wat zij ervaren. Ik moest weten wat zij meemaakten en ik kon dat alleen maar doen door de situatie vanuit een fysiek lichaam te ervaren. In tegenstelling tot wat vele christenen geloven, was de incarnatie die ze als die van mij herkennen, 2000 jaar geleden, niet mijn eerste leven op aarde. En in tegenstelling tot het geloof dat veel mensen hebben die erkennen dat ik eerdere levens heb gehad, had ik niet alleen positieve incarnaties. Ik moest pijn en lijden ervaren, en ik kan je ervan verzekeren dat er maar een paar dingen zijn in de menselijke ervaring die ik niet persoonlijk heb meegemaakt. Juist omdat ik alles had ervaren, werd ik gekozen om de levensstroom te zijn die als de verlosser, die bekend staat als Jezus Christus, te incarneren.

Dus ik hoop dat je mijn diepe mededogen voor jouw levensstroom kunt voelen en voor het lijden dat je in dit leven ervaart. Ik hoop ook dat je me je dagelijkse bewustzijn kunt erkennen dat ik, hoewel ik met je lijden meevoel, een spirituele leraar ben en als zodanig is het mijn rol en mijn voorrecht je te helpen uit dat lijden te komen in plaats van je het gevoel te geven dat er geen uitweg is. Ik hoop ook dat je met je dagelijkse bewustzijn erkent dat de reden waarom jij je aangezet voelde om mij jouw verhaal te sturen, is omdat je levensstroom waarachtig het verlangen heeft aan het lijden te ontsnappen. Als je levensstroom dit verlangen niet had, zou je mij nooit jouw verhaal gezonden hebben.

Dus de vraag wordt nu wat jij en ik kunnen doen om jou te helpen uit dat lijden en die pijn te komen die je hebt ervaren. Daarom moet ik je zeggen dat, hoewel het misschien hard bij je aankomt, de eerste stap om in beweging te komen, de erkenning is dat niet je uiterlijke omstandigheden, of zelfs je innerlijke omstandigheden van je ziekte, voor je lijden en pijn zorgen. Je lijden en je pijn zijn innerlijke ervaringen en ze vinden plaats in het rijk van je denken en emoties. Daarom is dat de enige plek waar je verlichting kunt vinden.

Als je serieus de leringen op deze website bestudeert, vooral in de sectie leringen, krijg je misschien meer inzicht in het belang van vrije wil en de naakte waarheid dat God toen hij mensen vrije wil gaf, hen de vaardigheid gaf om hun gescheiden ‘realiteit’ te scheppen.

Jij zegt dat God het opperwezen van het universum is en dat hij ieder aspect van jouw situatie heeft geschapen. Je zegt dat God degene is die jou op ieder moment lijden en pijn in jouw leven heeft bezorgd. Ik moet je brutaalweg zeggen dat dit een illusie is. God heeft jou situatie niet gecreëerd en God heeft jou geen pijn en lijden toegebracht. Je situatie in de buitenwereld is een product van een heel complex proces dat door jou en veel andere menselijke wezens werd gecreëerd, in feite de mensheid als geheel. Over een heel erg lange periode hebben menselijke wezens een situatie op planeet aarde gecreëerd die zo ver afstaat van Gods oorspronkelijke intentie en ontwerp dat het bijna elke beschrijving tart. Juist die valse realiteit zorgt ervoor dat mensen het leven gevuld met pijn en lijden ervaren.

Ik erken volledig dat waar jij doorheen bent gegaan in jouw leven een ketting van ervaringen is die geen enkel mens als aangenaam zou beschouwen. Ik begrijp volledig dat de meeste levensstromen, waaronder ikzelf, lijden en pijn onder dergelijke omstandigheden zouden ervaren. Niettemin blijft de vraag of je wilt blijven lijden of dat je bereid bent om iets te doen om je leven weer in evenwicht te brengen.

Als je inderdaad bereid bent om iets te doen om je leven te veranderen, dan moet ik je zeggen dat het proces moet beginnen met een verandering in bewustzijn, van gedachten veranderen. Je moet bereid zijn de manier waarop je het leven bekijkt, te veranderen, de manier waarop je jezelf beziet en de manier waarop je God beziet. Je moet bereid zijn op te houden jezelf als slachtoffer van omstandigheden te beschouwen waar jij geen macht over hebt en toegeven dat hoe moeilijk je situatie in de buitenwereld ook is, en ik besef heel goed dat die van jou heel erg moeilijk is, er altijd iets is wat je wel kunt doen om je situatie te verbeteren.

Je beschrijft hoe jij je helemaal aan God overleverde en hem vroeg je leven te nemen. Als spirituele leraar is het mijn plicht je te zeggen dat dit geen echte overgave aan God was. Door de hele geschiedenis heen hebben miljoenen mensen zelfmoord gepleegd in een poging aan de pijn en het lijden te ontsnappen uit moeilijke situaties. Wat jij overgave aan God noemt, was opnieuw een poging om uit een moeilijke situatie te ontsnappen door de dood. Ik prijs het zeer dat je geen zelfmoord hebt gepleegd, niettemin moet ik zeggen dat God vragen je het leven te benemen ook een poging is om eraan te ontsnappen.

Als je mijn leven bestudeert, zie je dat er veel situaties waren waarin ik mijzelf volledig aan God en de wil van God heb overgeleverd. De echte betekenis van overgave is dat je bereid bent jezelf te veranderen, wat inhoudt dat je bereid bent je overtuigingen, je houding en de manier waarop je het leven bekijkt, te veranderen om je op één lijn te brengen met de realiteit van God.

Wat er met veel mensen gebeurt, is dat ze zichzelf in een crisissituatie brengen. Maar omdat ze niet bereid zijn de verantwoording voor hun leven te dragen en toe te geven dat ze zelf invloed hadden op het creëren van die situatie, zien ze geen uitweg en daarom willen ze een eind aan hun leven maken. In werkelijkheid, en ik weet dat dit hard klinkt voor mensen in moeilijke situaties, is er altijd een uitweg. Je fysieke leven beëindigen laat het lijden van je levensstroom niet verdwijnen.

Het enige wat een einde aan het lijden van je levensstroom maakt, is dat jij zelf verandert, dat jij de manier waarop jij het leven beziet, de manier waarop jij het leven benadert, verandert. Om aan dit lijden een eind te maken, moet je bereid zijn zelf te veranderen en dit is de echte betekenis van overgave.

De uiterlijke omstandigheden veroorzaken niet dat mensen pijn ervaren. Wat al het lijden veroorzaakt, is dat mensen een houding hebben ontwikkeld, een geloofssysteem, een wereldbeeld dat hen aan iets gehecht laat voelen. Deze gehechtheid veroorzaakt het lijden. Zolang die gehechtheid blijft bestaan, gaat het lijden door. Daarom is de enige manier om de negatieve spiraal te doorbreken, die gehechtheid opgeven.

Ik erken dat jouw leven extreem moeilijk is, veel moeilijker dan dat van de meeste mensen. Toch moet ik je zeggen dat veel andere mensen levens hebben ervaren die net zo moeilijk waren als dat van jou. Ik moet je ook zeggen dat veel van deze mensen zich net zo boos voelden als jij en zich net zo afgewezen door God voelden als jij. Ik moet je ook zeggen dat de meeste mensen weigerden de verantwoordelijkheid te dragen voor de situatie. Ze weigerden zelfs maar te overwegen dat de situatie misschien voor een groot deel door hen zelf in het leven werd geroepen.

Ik weet dat je zult zeggen hoe dat kan, omdat jij al vanaf je geboorte daarmee belast bent, Het antwoord is dat jij je huidige situatie niet in dit leven hebt geschapen. Dat is door vele levens heen geschapen en daarom is het zo uiterst belangrijk dat echt spirituele mensen begrijpen en erkennen dat reïncarnatie bestaat. Als je reïncarnatie niet erkent, heb je geen enkele manier om je boosheid op God op te lossen. Als je reïncarnatie niet erkent, blijf jij je een hulpeloos slachtoffer voelen van omstandigheden waar jij niets aan kunt doen. Je zult een macht buiten jou de schuld blijven geven en ik kan je ervan verzekeren dat miljoenen mensen God de schuld geven van al hun lijden en pijn. Dit verlamt je.

Wanneer mensen niet bereid zijn te veranderen, zoeken ze een zondebok. God is de allerbeste zondebok en wanneer je God de schuld geeft van je lijden, denk je dat jij niets kunt doen om de situatie te veranderen. Deze overtuiging is een misvatting en ik kan je ook zeggen waar die vandaan komt. Die komt van de duivel zelf. Het doel van de duivel is zich als God op aarde te installeren. De duivel zelf wil erkenning als een superieure macht en hij probeert die positie te krijgen door menselijke wezens in zijn macht te hebben. Daarom ga ik mee met je gevoel dat er een superieure macht is die je pijn en lijden bezorgt, zolang we het er maar over eens zijn dat het niet de ware God is die het lijden toebrengt. Het is in plaats daarvan een valse god, de god van deze wereld, de prins van deze wereld. Hij heeft je veel lijden toegebracht, maar hij kon dat alleen maar, omdat je hem jouw leven hebt laten overnemen en hem er macht over hebt gegeven.

Ik moet je ervan verzekeren dat de ware God respect voor jouw vrije wil heeft, terwijl de duivel helemaal geen respect voor je vrije wil heeft. Ik moet je ervan verzekeren dat de ware God jou nooit laat lijden, maar omdat hij jou vrije wil heeft gegeven, laat hij wel toe dat jij het jezelf bezorgt. Hij zal ook toelaten dat jij je overlevert aan de machten op deze wereld. En die zullen je lijden bezorgen. Maar het lijden dat zij je bezorgen, is een product van het feit dat jij ervoor hebt gekozen je aan hen over te leveren, jouw wil aan hen over te leveren, door de gehechtheid die je aan dingen op deze wereld hebt.

Nu heb ik een simpele vraag voor jou: Wil je blijven lijden zoals je tot nu toe hebt gedaan, of ben je bereid jezelf te veranderen om uit het lijden en de pijn te komen?

Als je bereid bent jezelf te veranderen, dan kan ik je ervan verzekeren dat ik je zal helpen, maar je moet begrijpen dat ik niet de de Wet van Vrije Wil van mijn Vader zal schenden. Tot dusver heb je, door je gehechtheden, jezelf in die staat van lijden gehouden. Door het feit dat je deze brief hebt geschreven, heb je de bereidheid getoond om van koers te veranderen en je door mij te laten helpen.

Mijn geliefde vriend, als je mij in je hart toelaat, zal ik je daadwerkelijk helpen je leven te veranderen. Ik zal je daadwerkelijk helpen je bewustzijn te veranderen tot je begint te begrijpen dat de ware God een God van liefde is. In werkelijkheid, heeft de ware God van dit universum een onvoorwaardelijke, een oneindige, liefde voor jouw levensstroom. Hij wil alleen maar dat jij de onvoorwaardelijke liefde die hij voor jou heeft, ontvangt en accepteert die hij voor jou heeft als de mooiste en unieke levensstroom die hij uit zichzelf heeft gecreëerd.

Ik begrijp dat het onmogelijk voor jou is om Gods onvoorwaardelijke liefde in je huidige bewustzijnsstaat te ontvangen. Ik begrijp dat je door veel lijden bent heengegaan en dat je veel genezing nodig hebt voor je ooit de liefde van God kunt accepteren. Niettemin kan ik je ervan verzekeren dat hoe de moeilijkheden op dit moment er ook uitzien in je huidige situatie en je leven, het mogelijk is dat je die te boven komt. Het is echter alleen maar mogelijk als je bereid bent je gehechtheden aan je leven in de buitenwereld, je gehechtheden aan je innerlijke situatie, je gehechtheden aan je pijn en lijden, je gehechtheden aan je beeld van God als een boze God die je straft en laat lijden, op te geven. Als je bereid bent door dit helingsproces heen te gaan, dan ben ik maar al te bereid je bij elke stap op de weg te helpen.

Als je bereid bent door dit proces heen te gaan, span je dan in om de leringen op deze website te bestuderen. Pas de technieken toe die ik geef voor spirituele bescherming, om negatieve energie te transformeren en om je op jouw hart en je Christuszelf af te stemmen. Gebruik vooral de invocaties en de Spirituele Crisis Toolkit.

En als je echt bereid bent je leven te veranderen, dan raad ik je aan dat je het boek ‘Master Keys to Spiritual Christhood’ te lezen en absorberen.

Ik ben daadwerkelijk je oudere broeder, Jezus Christus, en ik houd van jou als één van mij. Als je mij je leven en hart laat binnenkomen, help ik jou om de weg naar huis te vinden.