Satan – een wezen of een bewustzijnsstaat?

ONDERWERPEN: het kwaad is het gevolg van een individuele keus – Satan was een luitenant van Lucifer – Gods plan had geen duistere krachten nodig – geschapen door keuzes en onderhouden op aarde door keuzes – vermijd medelijden met de duivel duistere krachten oogsten wat ze hebben gezaaid – projecteer geen menselijke eigenschappen op duistere wezens – heb geen negatieve gevoelens – kan ook naar een bewustzijnsstaat refereren

Vraag: Is Satan echt de slechterik die men zegt, of is hij (zoals ik geneigd ben te geloven) een Aartsengel met als taak ons in verzoeking te brengen en we in dat geval hopelijk voor God en andere dingen die voor ons ‘hoogste goed of egoïsme en zo’ zullen kiezen? Dat lijkt mij dienstbaarheid toe en hij moet alle klappen opvangen!

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het kwaad werd nooit door God geschapen. God heeft het kwaad nooit gezag gegeven. Het kwaad is niet beslist nodig om Gods bedoelingen te ontvouwen. Het kwaad is niet de tegenovergestelde pool van God of van het Godgoed.

Het kwaad is het resultaat van een keus. De oorspronkelijke keus werd door Lucifer gemaakt, die weigerde in te stemmen met Gods besluit om te scheppen, of liever, de schepping uit te breiden. Satan was één van de luitenants van Lucifer en hij heeft ervoor gekozen om Lucifer te volgen toen de laatste uit Gods cirkel stapte.

Toen God oorspronkelijk het materiële universum schiep, zag God helemaal geen rol voor duistere krachten voor zich. God heeft menselijke wezens echter de vrije wil gegeven en God heeft respect voor zijn eigen wetten. Toen menselijke wezens hun vrije wil gebruikten om naar een lagere bewustzijnsstaat af te dalen, hebben ze zichzelf vatbaar gemaakt voor de verzoekingen en manipulaties van duistere krachten. Dit wilde God niet laten gebeuren. Omdat God echter de mensen vrije wil had gegeven, liet God dit gebeuren.

God zal menselijke wezens toestaan dat zij de duistere krachten op planeet aarde laten opereren. De enige manier om de invloed van duistere krachten tegen te houden is door de relativiteit van het dualistische denken te ontstijgen, omdat duistere krachten menselijke wezens met deze bewustzijnsstaat kunnen beïnvloeden.

Het is correct dat in de huidige bewustzijnsstaat van de mensen de duistere krachten wel de functie hebben om mensen tot keuzes te dwingen. Kies vandaag wie ge wilt dienen. Dit was echter niet Gods oorspronkelijk plan of ontwerp.

Wanneer je naar de huidige omstandigheden op aarde kijkt, hebben de duistere krachten een bepaalde functie. Niettemin bewijzen ze geen dienst in de ogen van God. God heeft hen nooit een taak gegeven; menselijke wezens hebben ze die taak gegeven.

Het is uiterst belangrijk dat een menselijk wezen vermijdt enige vorm van medelijden, of misplaatste emoties ten opzichte van duistere krachten, te voelen. Deze duistere krachten zullen onmiddellijk en genadeloos zulke kansen gebruiken om toegang te krijgen tot jouw bewustzijn. Je moet begrijpen dat zulke krachten geen scrupules hebben om jou te manipuleren of jouw vrije wil te schenden.

Er is geen reden om medelijden te voelen met duistere krachten. In werkelijkheid ontvangen de duistere krachten alleen maar de klappen die zij zelf hebben gecreëerd. Net zoals het geval is met menselijke wezens, hebben de duistere krachten hun eigen ‘werkelijkheid’ geschapen. Ze dragen alleen maar de consequenties van hun daden. Ze hebben ook vrije wil en kunnen ervoor kiezen om op elk moment aan het spirituele pad te beginnen dat hen bij God terugbrengt. Als ze oprecht die keus maken, dan zullen wij, de geascendeerde meesters, hen alle mogelijke assistentie geven om hen te helpen naar huis terug te keren. Wij moeten echter altijd ons hoofd buigen voor de vrije wil van zowel menselijke als andere wezens.

Ik heb elders verklaard dat mensen vaak de fout maken om menselijke eigenschappen op God te projecteren. Op dezelfde manier projecteren mensen ook vaak menselijke eigenschappen op duistere krachten en denken dat duistere krachten helemaal niet slecht zijn. Dit is een heel ernstige vergissing die enkel je spirituele groei kan verminderen en in potentie je spirituele groei vernietigen.

Aan de andere kant moet je geen negatieve gevoelens ten opzichte van zulke krachten vasthouden, omdat dat hen ook toegang tot jouw bewustzijn geeft. De enige manier om met zulke krachten om te gaan, is te leren van mijn verzoeking door de duivel. Je berispt alleen maar hun verzoekingen zonder er mee bezig te zijn door positieve of negatieve emoties.

Wanneer je Christusschap bereikt en niet gehecht bent aan de dingen op deze wereld, zal de Prins van deze wereld niets bij jou vinden. Hij zal zich nergens aan kunnen hechten, waardoor hij je levensstroom kan beïnvloeden.

Een magnifiek voorbeeld van dit proces werd door mijn Broeder van Licht, Gautama Boeddha, geleverd toen hij door de demonen van Mara werd verleid. Hij bleef niet gehecht aan één van hun verschijningen. Alle spirituele zoekers moeten diezelfde initiatie ontvangen voor ze permanent bevrijd worden van het materiële universum. Je kunt net zo goed nu meteen beginnen door alle illusies die je over de duistere krachten hebt, los te laten.

Tot slot wil ik nog opmerken dat het woord ‘Satan’ of ‘Duivel’ ook in algemenere zin kan worden gebruikt om een bewustzijnsstaat te beschrijven die probeert om de Christus specifiek zover te krijgen dat hij zich aan de omstandigheden op deze wereld aanpast. Met andere woorden, hoewel Satan de naam is van een specifiek gevallen wezen, zijn er een paar mystieke leringen die dat gebruiken om een bewustzijnsstaat te beschrijven. Ik heb het af en toe ook gedaan, zoals toen ik tegen Petrus zei: “Ga achter mij Satan!” ik bedoelde daarmee niet dat Petrus de geïncarneerde Satan was, maar op dat moment was hij de open deur voor Satan, die probeerde mij aan zijn verwachtingen te laten voldoen van hoe de Zoon van God zich moest gedragen.