Keuzes vormen geen alternatieve werelden

ONDERWERPEN: geen parallelle universums – verlies van individualiteit – jouw keuzes sluiten een aantal mogelijkheden uit en scheppen andere – jouw keuzes beperken jouw toekomstige opties – een deel van jou bestaat in het spirituele rijk

Vraag: Lieve Jezus, Ik was gewoon nieuwsgierig of er andere realiteiten bestaan. Bijvoorbeeld, ik werk nu als ambtenaar bij Gevonden Voorwerpen, maar zou ik, in een andere realiteit, de president kunnen zijn? Bestaan die of niet? Als er wel andere realiteiten bestaan, welke ik van mij is dan de echte? Heb ik in elke andere realiteit een levensstroom of zou dat dan een andere levensstroom zijn, die als uitbreiding van mij bestaat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het hangt ervan af wat jij verstaat onder andere realiteiten. Als jij denkt dat die bestaan zoals in sommige science fiction films of boeken, dan is het antwoord dat die niet bestaan. Zelfs de theorie die sommige kwantumfysici aanvoeren, is niet juist. Met andere woorden, het is niet juist dat wanneer je in een situatie bent met tien opties, die situatie tien andere werkelijkheden met jou erin zal creëren – of een of andere vorm van jou – die in elk daarvan bestaat.

Stel je eens voor hoeveel mensen er op aarde zijn, hoeveel keuzes zij elke dag maken en hoeveel alternatieve werkelijkheden er dan op één enkele dag gecreëerd zouden worden. Alles in het materiële universum is eindig. Een levensstroom wordt geschapen met een eindig bewustzijn en aandacht. Als er andere werkelijkheden bestonden, zou elke realiteit een deel van jouw bewustzijn en aandacht moeten bevatten wat inhoudt dat jouw levensstroom snel zo veel substantie zou verliezen dat je elk gevoel van identiteit en individualiteit zou verliezen.

Zoals de kwantumfysici uitleggen, bestaat er een subatomair deeltje in het rijk van waarschijnlijkheid, voor een wetenschapper een observatie doet. Er zou een groot aantal waarschijnlijkheden kunnen zijn, maar wanneer de wetenschapper een observatie doet, wordt één van de waarschijnlijkheden geactualiseerd in de vorm van wat de wetenschapper waarneemt als subatomair deeltje. Op dat moment verdwijnen alle andere waarschijnlijkheden gewoon (de kwantumgolfvorm stort in), omdat de wereld een andere stap gaat maken. Het rijk van waarschijnlijkheid bestaat nog steeds, maar het bevat niet langer precies dezelfde waarschijnlijkheden die er bestonden voor de observatie werd gedaan. In plaats daarvan bevat het nieuwe die worden gebaseerd op de veranderingen die door de observatie werden gecreëerd.

Het is ongeveer hetzelfde als wanneer jij keuzes maakt in dagelijkse situaties. In een bepaalde situatie, heb je tien opties tot je beschikking. Maar als jij een keus maakt, wordt één van die keuzes de gemanifesteerde werkelijkheid en al die andere zijn dan niet meer beschikbaar. Je hebt nu een nieuwe situatie gecreëerd met nieuwe opties.

Je kunt dit begrijpen, wanneer je nadenkt over het belang van vrije wil. Je bent hier om te leren en je leert door keuzes te maken en de gevolgen van die keuzes te dragen. Een van de consequenties is dat als jij keuzes maakt die niet in harmonie zijn met de wetten van God, jij je toekomstige opties beperkt. Als al je keuzes gewoon andere werkelijkheden schiepen, zou een keuze toekomstige opties niet elimineren en hoe zou je levensstroom daar dan van kunnen leren?

Het is gewoon een feit dat er maar één van jou bestaat, wat inhoudt dat er maar één zelfbewust wezen is dat het specifieke identiteitsgevoel heeft dat jij nu op dit moment hebt. Er is veel meer van jou dan wat jij met je huidige bewuste gewaarzijn ervaart, maar dat meer bestaat niet in de soort alternatieve werkelijkheid zoals het afgeschilderd wordt in science fiction films.

Het bestaat echter wel in een ander rijk, zoals ik elders uitleg. De Bewuste Jij is een verlengstuk van je IK BEN Aanwezigheid en jouw IK BEN Aanwezigheid verblijft in het spirituele rijk. Jouw IK BEN Aanwezigheid is ook jou, hoewel jij je op dit moment waarschijnlijk als anders dan of gescheiden van je IK BEN Aanwezigheid beziet. Desondanks bestaat een groter deel van jou wel in het spirituele rijk op hetzelfde moment dat de Bewuste Jij jouw fysieke lichaam bewoont.

Het is mogelijk dat jouw IK BEN Aanwezigheid een aantal Bewuste Jij’s tegelijkertijd op aarde laat incarneren. Andere Bewuste Jij’s zouden op andere locaties in het materiële universum geïncarneerd kunnen zijn. Dus vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen dat er andere delen van de grotere jij zijn die in alternatieve realiteiten bestaan. Toch zijn die delen aparte levensstromen en ze hebben een apart identiteitsgevoel. Dus zij worden niet rechtstreeks beïnvloed door de keuzes die jij op deze wereld maakt.

De basale waarheid is, dat er maar één jij is, wat betekent dat er maar één wezen is dat jouw specifieke identiteitsgevoel heeft. Je kunt dat identiteitsgevoel vergroten en verenigen met een groter deel van je wezen en dit zal een grote verandering teweegbrengen in hoe jij jezelf ziet. Maar in het hier en nu, ben je werkelijk wie je denkt te zijn – jij bent zoals jij jezelf beziet.