WORD JE BEWUST van wie jij bent

ONDERWERPEN: Word je bewust van het potentieel in je leven om meer te worden – De grenzen van vrije wil – De verslaving aan het materialisme – Een economie die wordt gebaseerd op exploitatie houdt geen stand – Het aftellen naar 2012 – 2009: Het jaar van beslissingen – De aard van het leven begrijpen – Visualiseer dat vrede oorlogen vervangt – De enige manier voor een betere samenleving – De aard van God begrijpen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2008

Hoe wil jij naar het jaar 2008 kijken? Zo wens ik, de Boeddha, ernaar te kijken: Ik kijk ernaar als een uiterst productief jaar die de mensheid met grote sprongen vooruit heeft gebracht naar eene doorbraak in bewustzijn die het gevolg is van lang en geduldig werk door de geascendeerde meesters, door één te zijn met degenen op aarde die zich op onze aanwezigheid hebben afgestemd. Het is geduldwerk geweest, want wij respecteren de Wet van Vrije Wil natuurlijk totaal. Dus wij proberen niets af te dwingen; we proberen te wekken.

Word je bewust van het potentieel in je leven om meer te worden
IK BEN ONTWAAKT! En mijn aanwezigheid heeft maar één bedoeling en dat is om iedereen op aarde te wekken. Zodoende gebruik ik deze kans om door een fysieke spreekbuis te spreken en ik spreek tegen het massabewustzijn: ONTWAAK! ONTWAAK! ONTWAAK! WORD JE BEWUST van het feit wie jij bent, want je bent meer dan je nu bent.

WORD JE BEWUST van het feit dat er iets meer is dan al die gedachtesystemen, die regeringssystemen, zakensystemen, die aan de buitenkant mooi kunnen lijken, maar binnenin gevuld zijn met doodsbeenderen, de beenderen van degenen die dood zijn in spirituele zin, omdat ze zich van de Rivier van Leven die eenzijn is, hebben afgescheiden. Gooi die ketenen af die je laten denken dat je deze dode mannen en vrouwen nodig hebt om jou te leiden. Gooi ze af, zeg ik en erken dat het koninkrijk van God binnenin jou is en wanneer je bereid bent medeschepper te zijn, zal God – jouw hogere Wezen – je leidt om het koninkrijk van God op aarde mede te scheppen, waar geen gebrek, geen armoede, geen ongelijkheid, geen oorlog bestaat.

WORD JE BEWUST van het feit dat overvloed echt bestaat, dat armoede een illusie is die maar één bedoeling heeft – en dat is rijkdom in de handen van een paar mensen te concentreren door het van de grote massa af te pakken, of het hen zelfs vrijwillig op te laten geven, zoals momenteel in het Westen wordt geprobeerd. WORD JE BEWUST van het feit dat het leven je zal geven wat jij vergroot met jouw bewustzijn uitbeeldt. Want het Ma-terlicht zal gewoon de beelden vergroot uitbeelden die jij erop projecteert, wat voor beelden dat ook maar zijn. En zo word jij zichzelf vervullende profetieën die de patronen van ups en downs herhalen die zij, de aartsbedriegers die over van alles liegen, de zakencyclus hebben genoemd, en proberen dat als iets onvermijdelijks af te schilderen. Nu, dat is niet zo, want de Gods waarheid is dat het leven het potentieel heeft om een eeuwig ascenderende, eeuwig transcenderende, spiraal te zijn die nooit teruggaat, nooit minder, maar voortdurend méér wordt in die kosmische dans van zelftranscendentie en steeds grotere schoonheid, perfectie, edelheid, meesterschap.

De grenzen van vrije wil
IK BEN ONTWAAKT, omdat ik weet dat IK méér BEN! Ik weet dat JIJ méér bent, maar jij bent je nog niet bewust van die waarheid – en kiest ervoor minder te zijn. Maar de cycli gaan verder. Want toen de Schepper de verlengstukken van zichzelf vrije wil gaf, wist de Schepper heel goed dat ze die vrije wil zouden kunnen gebruiken om zich van de Rivier van Leven af te scheiden en daardoor gevangen zouden komen te zitten in een minder identiteitsgevoel.

Wat juist de reden is dat de Schepper het vierde lid aan de uitdrukkingsvormen van God toevoegde, namelijk de Heilige Geest, als uitdrukkingsvorm van de Rivier van Leven voor een specifieke eenheid zoals deze planeet, omdat degenen die erop hebben geleefd – degenen die zijn geascendeerd of naar een hoger bewustzijn gestegen – stuwkracht aan die stroom van de Heilige Geest hebben toegevoegd. En dit creëert een opwaartse spiraal die verder gaat ongeacht het feit dat heel veel mensen ervoor gekozen hebben om minder te zijn, en daarmee aan te tonen dat er een uitweg is uit die mindere identiteit, er is een alternatief. Het is mogelijk om ervoor te kiezen dat je méér wordt.

De Wet van Vrije Wil zegt niet gewoon dat je eeuwig kunt doen wat je wilt. Want waarom zou een Schepper die in de oneindige schoonheid van het eenzijn leeft en die ervaart, willen dat een verlengstuk van zichzelf eeuwig buiten dat eenzijn gevangen zit in de illusie van gescheidenheid? En dus kan hij er niet eeuwig voor kiezen om minder te zijn. Je moet dus nooit een wereld kunnen creëren waarin er geen demonstratie is van het potentieel om méér te worden. Hoewel er totaal respect is voor de vrije wil, bestaat er desondanks een wet is die zegt dat je nooit je vrije wil kunt verliezen in de illusie dat het niet mogelijk is om méér te worden. Want hoe kun je, per slot van rekening, vrije wil hebben als je denkt dat je alleen maar minder kunt worden? Dan heb je geen optie om te kiezen méér te worden, wel?

De wet zegt dat er mensen zijn die het recht hebben op aarde te demonstreren dat je méér kunt worden. Zij hebben het recht om die stuwkracht van de stroom van die de Heilige Geest te vormen, hun collectieve uitdrukkingsvorm van het MEER, die dan waait waarheen hij wil, omdat hij niet tot een systeem of doctrine kan worden beperkt, door geen enkele kracht op aarde kan worden tegengehouden. Die waait waarheen hij wil en blaast de kaartenhuizen omver die zij hebben gebouwd, blaast de torens van Babel omver, blaast de versterkingen omver waarin zij denken dat zij de mensen kunnen vasthouden, maar die op den duur slechts hun eigen geest gevangenhouden. De Heilige Geest zal waaien en alle obstakels omver blazen om liefde tot uitdrukking te brengen en al die uitdrukkingsvormen van antiliefde omver blazen, want dit is de Wet van Vrije Wil.

De gedachtevorm van de ruisende wind
En daarom zal ik je een gedachtevorm geven en en die is de machtig ruisende wind van de Heilige Geest die vanaf de muren en versterkingen waait, die die gevangenissen over de hele wereld omver blaast, ze allemaal omver blaast, zoals je gezien hebt hoe de Heilige Geest de torens van Babel omver blaast die door de financiële industrie zijn gebouwd, die dachten dat ze onkwetsbaar waren, dat zij nooit konden worden vernietigd. Ze dachten dat zij te groot waren om te mislukken, daarom willen zij dat de regering denkt dat ze te groot zijn om te mislukken, zodat zij met het geld van de mensen worden vrijgekocht – hoewel dat geld vanuit het niets wordt gecreëerd, maar niettemin moet worden terugbetaald met het bloed, zweet en tranen van de mensen.

Je hebt gezien hoe die machtige instituties die het meer dan een eeuw hebben overleefd, in een paar weken kunnen afbrokkelen door de kracht van die Heilige Geest, die zegt dat de mensen niet meer in de val mogen blijven zitten van deze kunstmatig gecreëerde economie die niets met de echte economie te maken heeft die al het leven verheft en de rijkdom laat groeien en die waarachtig onder de mensen distribueert, zodat iedereen het overvloedige leven krijgt. Dit is de gedachtevorm: dat al die gevangenismuren die door de verkeerde leraren werden gecreëerd, zullen worden omgeblazen en vernietigd tot in alle hoeken van de aardbol, tot de hele greep op deze planeet die de verkeerde leraren denken te hebben, zodanig afbrokkelt dat zelfs zij beginnen te beseffen dat zij de planeet hebben verloren aan het Licht.

Mediteer op deze gedachtevorm. Wees bereid de open deur te zijn en te zien hoe de wind van de Heilige Geest die, vanaf het niveau van de Boeddha, door jullie heen kan stromen, door jullie wezen, jullie geest, jullie energieveld, door jullie invocaties, door jullie visualisaties, door jullie woorden kan stromen terwijl je tegen mensen spreekt en ze uitdaagt te erkennen dat er meer in het leven zit dan zij momenteel ervaren.

De verslaving aan het materialisme
In 2008 is het collectieve bewustzijn in feite opgeschud, wat de mensen de kans geeft om een stap achteruit te doen en opnieuw na te denken over hun materialistische levensstijl – waar zovelen in het westen aan verslaafd zijn geraakt. Zij denken dat de betekenis van het leven is dingen of getallen op je financiële balansrekening vergaren, zodat jij je veilig kunt voelen door een of ander geldbedrag aan rijkdom te hebben.

Hoewel je heel goed weet dat die niets meer is dan nullen en enen zijn op de harde schijf van een computer op de server van jouw bank en financiële institutie, waar ze letterlijk in een oogwenk vanaf geveegd kunnen worden. Zoals je hebt gezien dat er grote sommen geld in een oogwenk vernietigd werden alsof ze nooit hebben bestaan; want die hebben nooit bestaan in de echte economie maar slechts in die virtuele, denkbeeldige, economie die de mensen die niet bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen door al het leven te verheffen, in de laatste paar eeuwen en daarvoor hebben gecreëerd.

Deze onechte economie moet weg voor de mensen vrij kunnen zijn en dat houdt in dat een paar mensen hun verlies moeten incasseren, omdat ze ervoor hebben gekozen zich te binden aan die onechte economie en degenen die aan de top van het schema van de piramide staan. Een schema dat helemaal niets te maken heeft met de spirituele initiaties van de echte piramide, maar simpelweg een creatie is van degenen die proberen een splitsing in de mensheid te creëren tussen degenen die hebben en degenen die niet-hebben. En zij zijn bereid om de gelederen van de hebbers te vergroten, zodat veel mensen in het westen worden meegesleept in de denkwijze dat het heel legitiem was om daadwerkelijk rijkdom te vergaren en voor hun pensioen te sparen.

Wat wordt gebaseerd op de exploitatie van andere mensen, de mensen die niet-hebben, kan nooit een legitieme manier zijn om rijkdom te vergaren of je pensioen veilig te stellen. Want je pensioen hoort niet te komen uit aandelen of obligaties of van de regering. Je pensioen hoort van God te komen, van het spirituele rijk, door het feit dat je een constructief leven hebt geleid, waarin jij je taleneten hebt vermenigvuldigd die jij hebt gekregen om al het leven te verheffen. En daardoor zal de wet, zeker, manieren vinden om voor jouw pensioen te zorgen op zo’n manier dat je het niet van anderen afpakt, maar daadwerkelijk onderdeel vormt van het verheffen van al het leven in plaats van degenen te exploiteren van wie jij denkt dat het werkbijen zijn die voor jouw leven en luxe zorgen, wanneer alle mensen in werkelijkheid moeten proberen al het leven te verheffen.

Een economie die wordt gebaseerd op exploitatie houdt geen stand
Wanneer je een economie hebt die wordt gebaseerd op de exploitatie van anderen – zelfs op de tolerantie dat twee-derde van de mensheid in armoede leeft – nu, dan moet er wel een tijd komen waarin die illusie moet worden opgedoekt. Zelfs in het belang van de mensen om hen te bevrijden voor zij meer karma maken dan zij zich ooit hadden kunnen voorstellen, omdat zij werden opgevoed in een maatschappij die deze meest basale wet ontkent, hoewel hun fysici al eeuwenlang weet hebben van de wet van actie en reactie.

Juist omdat dit opschudden van de overtuiging over de onfeilbaarheid van het materialisme en deze financiële instrumenten, zie ik, Gautama Boeddha, 2008 als een heel productief jaar dat het potentieel heeft om de mensheid zover te krijgen dat zij hun oude paradigma’s willen onderzoeken, die nu net de meester-sleutel zijn om naar een hoger niveau te stijgen – die paradigma’s uit te breiden en echt vrij te worden.

De vraag is: kiest de mensheid ervoor die oude paradigma’s te onderzoeken en erboven uit te stijgen? En dat hangt van jullie af. Want jullie zijn de meest spirituele mensen op aarde. Zul je acht slaan op de woorden van mijn geliefde broeder MORE dat wat er in de wereld ook gebeurt, hoe de meerderheid van de bevolking ook lijkt te reageren door over te gaan op negativiteit en angst, JIJ een andere keuze kunt maken?

Jij kunt, zoals mijn geliefde broeder de Boeddha Jezus in Duitsland heeft gezegd: jij kunt ervoor kiezen in een ander parallel universum te leven door juist het feit erkennen dat jij bij de top tien procent hoort die nu juist het feit erkent dat ondanks de mijmeringen van de geleerden, er maar één fysieke werkelijkheid op aarde bestaat. En hoewel er veel uitkomsten mogelijk zijn, bepaalt de top tien procent dan – als ze vastberaden, onvoorwaardelijk, kiezen en het feit accepteren dat zij het potentieel hebben méér te worden – welke van de mogelijke uitkomsten bewaarheid wordt en welke van de parallelle universa die zich nog niet gemanifesteerd hebben het wordt die zich fysiek manifesteert en daarom de toekomst van de planeet bepaalt.

Welk parallel universum wil jij dat er manifest wordt op aarde in 2009 en daarna? Dat is de keuze. Dat is de vraag, zoals ze zeggen. Dus kies om te zijn. Kies om méér te worden. En kies ervoor in die bewustzijnsstaat te zijn, hoe het er in de fysieke werkelijkheid ook uitziet. Want hoe het eruit ziet, staat niet vast.

Het aftellen naar 2012
We zijn een cyclus ingegaan, het aftellen naar de potentiële doorbraak die kan, en als jij ervoor kiest, ZAL plaatsvinden in 2012 en daarna. 2009 vertegenwoordigt het Vaderaspect, de Vadercyclus. 2010 vertegenwoordigt het Zoonaspect, de Christus. 2011 vertegenwoordigt de Moeder. En 2012 vertegenwoordigt de Heilige Geest. Daardoor is het potentieel in 2009 waar de mensen zich tot kunnen wenden – niet God zoals zij die zijn gaan zien als het gescheiden wezen in de lucht – maar ze kunnen zich wenden tot de God binnenin hen en erkennen dat zij medeschepper zijn met God en dat ze hun eigen werkelijkheid creëren met hun eigen bewustzijn. Dus kunnen zij beslissen dat ze bereid zijn een hogere werkelijkheid mede te scheppen. Dit is het potentieel voor 2009.

2010 geeft hen daarna de kans om die beslissing verder op te bouwen om een hogere werkelijkheid mede te scheppen door de wijsheid en de waarheid van de Christusgeest te gebruiken om op de Eniggeboren Zoon van God af te stemmen, de levende Christus binnenin hen. En daardoor kunnen zij het echte van het onechte scheiden, de waarheid van Christus scheiden van de onechtheid van het dualiteitsbewustzijn van de verkeerde leraren en hun vele ideologieën en filosofieën en meningen over de wereld die zij onder de mensheid probeerden te verspreiden. Ze kunnen ervoor kiezen om juist de leugen van het ultieme systeem te onderzoeken die op een of andere manier alles perfect in orde zal maken, zelfs als het nog nooit perfect in orde op deze planeet is geweest. Want al veel te lang zitten mensen vast in het bewustzijn om naar het volmaakte systeem te zoeken in plaats van perfectie te zoeken door mede te scheppen en voortdurende zelftranscendentie.

Door dit in te zien – in staat te zijn om onderscheid te maken tussen wat echt en onecht is – kunnen zij 2011 en de cyclus van de Moeder ingaan en dit op ieder aspect van het leven op aarde gaan toepassen. Nieuwe oplossingen vinden, de oneindige creativiteit van de Moeder gebruiken om nieuwe manieren te bedenken om een betere maatschappij, betere technologie, betere uitvindingen, te manifesteren. En dit kan dan de doorbraak in 2011 worden die aan stuwkracht wint in 2012 tot die in de machtige voortsnellende wind van de Heilige Geest verandert die zich door niets ter wereld laat tegenhouden, waar niets weerstand aan kan bieden en daardoor zullen veranderingen zich manifesteren. En de veranderingen zullen zo monumentaal zijn dat iedereen zich bewust wordt van het potentieel van een hogere werkelijkheid, een betere toekomst. Wat op alle niveaus gebeurt: van de economie tot de technologie, tot de energie, tot de spiritualiteit, tot de psychologie – tot zelfs aan een verschuiving in het zelfbeeld dat het hoogste potentieel is, toe.

2009: het jaar van beslissingen
Het jaar 2009 is het jaar van beslissingen, het jaar om te kiezen tussen de illusies en de hogere waarheid. Kies verstandig gedurende dit jaar! Mediteer op wil! Mediteer op wilskracht en hoe je die gebruikt om ervoor te kiezen méér te worden in plaats van minder. Want je zult dit komende jaar voor veel uitdagingen komen te staan, veel verleidingen om toe te geven aan de vibratie van angst vanwege een of andere gebeurtenis of manifestatie. Je zou kunnen denken dat het ergste voorbij is in de economie; maar dat is niet zo, want er zijn nog steeds mensen die hun systeem in leven proberen te houden. En er meer onrust zal zijn totdat een kritieke massa uit die illusie stapt.

Er is ook het potentieel tot het uitbreken van oorlogen in verscheidene gebieden op de aardbol, natuurlijk vooral in het Midden-Oosten, in moslimlanden. Want Moeder Maria heeft er vorig jaar al over gesproken, de moslims moeten snel hogerop komen en hun standpunten innemen en erover spreken. En hoewel dit natuurlijk al in bepaalde mate is gebeurd, heeft dit zeker nog niet op het hoogst mogelijke potentieel plaatsgevonden. En daardoor is het nog steeds mogelijk dat er geweld uitbreekt, oorlogen, zoals je trouwens al zag broeien in diverse landen, vooral in Pakistan – dat waarachtig het potentieel heeft om het kernpunt van vele conflicten te worden.

Visualiseer dat de spirituele goeroes en leraren die al duizenden jaren in India incarneren, genoeg stuwkracht hebben gecreëerd om het Indiase volk en de Indiase regering aan de verleiding te onttrekken zich met conflicten bezig te houden of een oorlog te beginnen met hun moslimbuurland. Visualiseer dat die heilige mannen die de aarde in dat land bewandelen genoeg van de les van Christus, het potentieel om de andere wang toe te keren, in zich, in het Indiase collectieve bewustzijn, hebben opgenomen zodat de natie inderdaad bereid is de andere wang toe te keren in plaats van degenen aan de andere kant van de grens het excuus te geven om het conflict dat al sinds de geboorte van Pakistan bestaat, te laten escaleren. Wat niet een door God verordende gebeurtenis was in welke vorm ook, maar typisch een uitdrukking van de verdeel-en-heersstrategie van de gevallen wezens die, juist op het moment dat de Indiase natie, haar vrijheid behaalde op de onderdrukking van het Britse Rijk, nog een bedreiging vormde voor haar vrijheid en bestaan. Dus visualiseer wat er in de buitenwereld ook gebeurt, dat de vrede een feit wordt.

Visualiseer – niet dat er vrede zal zijn tussen Israël en de Palestijnen, maar visualiseer dat de verkeerde leraren, de blinde leiders van Israël, geoordeeld en dit komende jaar van de planeet afgehaald zullen worden. Zelfs als dit het noodzakelijk maakt dat het conflict zodanig oploopt dat de wereld en zelfs de meer behoudende mensen in Israël zelf, kunnen inzien dat dit gewoon niet door kan blijven gaan en dat Israël en het volk van Israël met het geweld moeten stoppen. Zoals zij 2000 jaar geleden de kans kregen dat te doen, toen Christus zelf incarneerde en op hun grond rondliep. En zij blijven die les nog steeds afwijzen.

Ik zeg niet dat Israël en het Joodse volk zich plotseling tot het christendom moeten bekeren, want het christendom dat je tegenwoordig ziet, staat ver af van de echte leringen van Christus. Maar ze zouden zich er zeker van bewust en ervan overtuigd kunnen worden dat je, tenzij je de andere wang toekeert, jouw eigen vijand creëert. Dit is de les die het Joodse volk 2000 jaar geleden in potentie had kunnen leren door de aanwezigheid van Christus in hun midden. En dit is het moment om dat te leren – of anders zal hun natie over een paar jaar niet meer bestaan, in ieder geval niet meer in de vorm van dit moment.

De aard van het leven begrijpen
Kansen nemen vele vormen aan. Het kan een poosje lijken alsof je met alles weg kunt komen. Maar er komt een moment waarop je zo vast komt te zitten in je arrogantie omdat jij denkt dat je met alles kunt wegkomen, dat de enige manier om je los te schudden uit die mentale gevangenis, is dat je oogst wat je hebt gezaaid. Zodat die jouw arrogantie afbrokkelt en jij in moet zien dat jij geen onbeperkte macht hebt zolang jij vastzit in het bewustzijn van gescheidenheid. Want je creëert wel de reactie op jouw eigen actie. En wanneer de cycli ten einde lopen, kun jij niets meer doen om tegen te houden wat naar je terugkeert, tenzij je echt bereid bent om het bewustzijn te transcenderen dat die karmische oogst heeft gecreëerd.

Heeft de Christus niet onderwezen dat wat je aan anderen doet, het universum naar jou laat terugkomen? En dat de enige manier om een negatieve spiraal te doorbreken door de andere wang toe te keren is in plaats van het patroon voort te zetten om andere mensen als je vijanden te zien, in plaats van het eenzijn te zien dat de onderliggende waarheid van al het leven is. Want wat is het leven, mijn geliefden? Je kunt met het dualiteitsbewustzijn naar een menselijk wezen kijken in een fysiek lichaam. Je denkt misschien wel dat dat menselijk wezen een op zichzelf staand leven leidt. Maar waarom zeggen ze dan dat als de adem uit het lichaam teruggetrokken wordt, de ziel wordt teruggetrokken, dat het leven zich eruit terugtrekt? Er bestaat een levenskracht die alle wezens het leven geeft waarvan men zegt dat ze leven hebben. Dat leven is ondeelbaar; het is één kracht. Je kunt het niet vangen, een portie van het geheel afhalen en in leven blijven.

Je kunt een poosje energie van anderen stelen; je kunt in staat zijn om de energie uit een bepaald rijk, een bepaalde sfeer, te gebruiken om de illusie van leven te ondersteunen. Maar je hebt geen leven in jou wanneer dat leven niet uit het eenzijn voortkomt, het ene leven dat de bron is van alle levende wezens, de vaardigheid om gewaar te zijn, te kiezen, te handelen door de levenskracht die erdoor heen stroomt. Het leven is zo’n kostbaar geschenk dat het zelfs de Boeddha soms verbaast dat mensen op aarde kunnen afdalen naar een bewustzijnsniveau dat ze er met zoveel minachting naar kijken en denken dat het een last is die aan hen opgedrongen is en zich niet kunnen herinneren dat het het allergrootste cadeau is en dat de lasten worden gecreëerd door hun afscheiding van het leven in plaats van het eenzijn dat het leven is. En zij vergeten ook dat ze het potentieel hebben om zich weer met het leven te verbinden, het eenzijn van het leven, waardoor ze zich nooit alleen, nooit de grootste slaaf van omstandigheden in het materiële rijk, voelen. Want ze zullen weten dat deze omstandigheden niet echt zijn, maar luchtspiegelingen die op het Ma-terlicht worden geprojecteerd door degenen die zijn vergeten dat ze één met het leven zelf zijn.

Visualiseer dat vrede oorlogen vervangt
Ik, Gautama, feliciteer jullie die deel uitmaken van een spirituele beweging die op een constructieve manier het bewustzijn van de mensheid verheft. Ik feliciteer jullie, omdat jullie de punt van de speer zijn die de doorbraak in 2008 in feite heeft aangedreven. Ik feliciteer jullie ook omdat jullie het spirituele evenwicht hebben bewaard, zodat jullie niet een grote oorlog hebben zien uitbreken dit jaar.

Ik spoor jullie aan om de visie te handhaven dat de niet te stuiten wind van de Heilige Geest, die ik in mijn gedachtevorm gaf, daadwerkelijk alle plannen wegblaast om de huidige financiële crisis tot een oorlog te laten leiden, zoals je zag in de Depressie in de (19)30-er jaren en in andere gevallen waarin financiële onrust tot oorlogen heeft geleid als manier om naties te dwingen geld uit te geven en daardoor de economie bij wijze van spreken weer op het juiste spoor te krijgen, hoewel het het verkeerde spoor is van de kunstmatige ups en downs van de machtselite. Visualiseer dat de Heilige Geest sterk genoeg is om hun plannen, hun matrixen, hun neerwaartse spiralen, hun onzuivere beelden, weg te blazen die zij op het collectieve bewustzijn projecteren door hun kunstgrepen die net machines zijn, net computers die dezelfde boodschap steeds maar weer afspelen, net als de kapotte plaat die probeert het onderbewuste van de mensen te hypnotiseren en te programmeren om te accepteren dat het op een of andere manier een waarheid is waaraan je niet kunt ontkomen.

Visualiseer dat de mensen zullen ontwaken voor de waarheid, de echte waarheid, dat zij altijd kunnen kiezen hogerop te komen, te kiezen niet het bewustzijn te krijgen dat oorlog onvermijdelijk maakt. Want zij kunnen ervoor kiezen daar geen weerstand aan te bieden of de andere wang toe te keren naar alle klappen die zij krijgen. Ze kunnen kiezen voor een hogere reactie die gebaseerd is op liefde, gebaseerd op vrede, gebaseerd op creativiteit, nieuwe oplossingen vinden in plaats van de eeuwenoude, versleten oplossing om je broeder te doden die niet jouw broeder, maar jouw vijand lijkt.

Visualiseer dat de mensen ontwaken en de waanzin inzien van doorgaan met steeds maar weer hetzelfde doen, maar andere resultaten verwachten. Visualiseer dat zij achterom kijken en zien hoe de mensen duizenden jaren hebben geprobeerd anderen te doden om vrede te krijgen. Maar als het na duizenden jaren nog niet werkt, het misschien komt omdat de verkeerde aanpak nooit tot vreugde in welke vorm ook, laat staan de allerhoogste vrede, leidt.

Dat moet je visualiseren, want het is inderdaad het soort ontwaken waarvan ik denk dat jullie dat allemaal graag zien en waarvan ik jullie van kan verzekeren dat de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet graag wil zien, zelfs al hebben zij niet het bewuste gewaarzijn om het zelfs als gedachte, als wens, als verlangen, te formuleren. Maar als het eenmaal gebeurt, zeggen ze allemaal: “O, waarom hebben we dit niet eerder gezien? Waarom zijn wij met die illusie meegegaan door te denken dat doden ooit tot vrede, tot een vorm van stabiliteit of een vorm van een betere maatschappij, zou kunnen leiden?”

De enige manier voor een betere samenleving
Want er is maar één manier voor een betere maatschappij, en dat is met de levenskracht zelf. Je kunt geen betere samenleving creëren door je van die levenskracht af te scheiden. En mijn geliefden, welk teken van gescheidenheid kan duidelijker zijn dan het leven aan een ander mens te willen ontnemen onder het mom dat wij bij een of andere kwestie of illusie kwaad moeten doen opdat er iets goeds uit voortkomt?

Dit is echt de totale gescheidenheid van het leven dat nooit kan leiden tot een beter leven voor jou en degenen die volgens jou familie van jou zijn als jij er niet in slaagt in te zien dat alle mensen familie van jou zijn. Want iedereen heeft de vrije wil gekregen en daardoor het recht om in zijn huidige bewustzijnsstaat te zijn. Maar je hebt ook het recht om niet met die bewustzijnsstaat mee te gaan, maar in plaats daarvan te ontwaken en je bij de Boeddha en de Christuswezens te voegen die al lang geleden boven de zee van Samsara, de zee van het lijden, zijn uitgestegen.

Waar ben jij liever?
Ga eens nadenken over de vele mensen overal ter wereld die op diverse manieren dit nieuwjaar vieren, soms door zich op zo’n manier aan alcohol over te geven dat zij de geboorte van het nieuwe jaar niet eens meemaken – zelfs als ze het rudimentaire bewustzijnsniveau ten toon spreiden dat hen in staat stelt om alleen vast te stellen of hun glas leeg of vol is. En vraag je dan eens af: “Is er een plek waar ik liever de geboorte van het nieuwe jaar zou vieren dan hier met mijn oudere broeder Gautama en mijn broeders en zusters in de geest?”

Want ik, Gautama, heb geen plek waar ik liever nieuwjaar zou vieren dan hier bij jullie. Dit is de vreugde van mijn hart om degenen te zien die willen Zijn, door één te zijn in die geest van het leven. Ik vertrouw er dan ook op dat jullie niet eisen, verwachten, of dromen over een of andere automatische vorm van sponsoring waarbij je door slechts door de deur te gaan en te betalen voor het lidmaatschap, automatisch op een of andere manier een geschenk of sponsoring van ons ontvangt. Want we zijn niet hier om het werk voor jullie te doen. Want enkel als JIJ het werk doet, word je méér doordat je daarvoor kiest. Want dat is de enige manier waarop je méér kunt worden – door jouw keuzes, omdat je opnieuw glimpen opvangt van de absolute schoonheid van de vrije wil en het verheffen van al het leven door keuzes uit vrije wil, waardoor zelfbewuste wezens zich bewust worden van een hoger zelfbewustzijn, een hoger gewaarzijn van het zelf, een hoger zelfgevoel.

De aard van God begrijpen
Want wat is God? Wat is de Schepper anders dan een van zichzelf gewaarzijn dat verder gaat dan wat de meeste menselijke wezens kunnen doorgronden – wat de reden is dat zij gesneden beelden moeten maken, hetzij een afgodsbeeld in steen uitgehouwen of een mentaal beeld van de God uit het Oude Testament die op een grote witte troon zit en mensen beoordeelt, hen naar de hel stuurt als die zijn wil niet doen die net een dwangbuis is die hun creativiteit ontkent.

Wie zou één willen worden met zo’n God? Niemand die goed bij zijn hoofd is, wat de reden is dat zo veel mensen in de strik zitten van degenen die tegen God hebben gerebelleerd, niet de Levende God, maar hun eigen gemaakte beeld van de externe, tirannieke God. Je kunt in feite niet tegen de Levende God in opstand komen. Want wanneer je de Levende God kent, weet je dat jij een verlengstuk van die God bent. En dan weet je dat je tegen jezelf rebelleert.

En dit is nogal moeilijk voor bijna ieder van zichzelf bewust wezen dat, hoe lang ook, tegen zichzelf rebelleert en zich ervan bewust is. Vandaar de behoefte om de illusie te creëren – door een beeld op de levende God te projecteren, een dood beeld, dat iemand dan buiten zich kan zien. En zo kan men dan tegen die God rebelleren – iemand denkt dan dat iemand zijn wil aan jou probeert op te dringen. Wees bereid over die illusie te spreken wanneer je mensen ontmoet die zich heel erg negatief over religie uitlaten, juist omdat ze verstrikt zitten in die illusie en zijn gaan geloven dat de enige manier om vrij te zijn en hun vrije wil te gebruiken is door tegen de levende God te rebelleren. Spreek met ze, niet als tegenstander, niet door middel van conflicten, maar zeg ze gewoon dat jij tot een hoger besef bent gekomen en geef hen dan jouw beste, innigste uitdrukking van jouw beeld, jouw mening, jouw gevoel van eenzijn met de levende God.

Wees je ervan bewust dat er veel meer gebeurt met betrekking tot zo’n verhandeling dan de woorden die je hoort. En daardoor moeten wij soms een bepaalde tijd lang spreken, zelfs als het lijkt of de boodschap, de woorden, niet zo heel belangrijk zijn. Maar er is een kritieke massa die moet worden bereikt, op een energieniveau, voor wij klaar zijn met waar wij voor gekomen zijn om dit te doen door een bepaalde uitgave. En zodoende heeft deze uitgave aan haar missie voldaan en daardoor verzegel ik jullie opnieuw in mijn grote dankbaarheid voor jullie aanwezigheid hier.

En ik zeg met Master MORE, overweeg de mogelijkheid om deze gebeurtenis, deze bijeenkomst, een echt keerpunt in jullie leven te laten zijn. Ga daarom in de vrede van de Boeddha en begroet dit nieuwe jaar – dat waarachtig een prachtige kans kan zijn voor jullie persoonlijk en de mensheid. Ik feliciteer jullie dat jullie de drempel zijn overgegaan naar deze nieuwe cyclus die aftelt naar 2012 en de mogelijkheden van een doorbraak waar men nog nooit in de bekende geschiedenis en zelfs daarvoor van heeft gehoord. Wees verzegeld in de vrede van de Ontwaakte.