Een vrouw als katholieke priester

ONDERWERPEN: oneerlijk om vrouwen buiten te sluiten van religieuze ambten – organisaties hebben evenwicht nodig tussen het mannelijke en vrouwelijke

Vraag: Zou de katholieke kerk vrouwen moeten toestaan priester te worden of een andere vorm van kerkleider?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik elders heb uitgelegd, was een onderdeel van mijn missie om vrouwen in hun rechtmatige rol te herstellen. Ik heb ook uitgelegd dat vrouwen de val van het menselijke ras niet hebben veroorzaakt en daarom is het oneerlijk en onnodig om ze van bepaalde religieuze activiteiten uit te sluiten.

Zoals ik heb uitgelegd in mijn bespreking van de spirituele oorzaak van homoseksualiteit, is het belangrijk dat elke levensstroom de mannelijke en vrouwelijke aspecten in evenwicht brengt. En levensstroom kan niet zonder dit evenwicht naar de hogere niveaus van het spirituele pad opklimmen.

Op het niveau van de buitenwereld is het net zo belangrijk dat een organisatie het juiste evenwicht bereikt tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de menselijke natuur. Dit kan het gemakkelijkst wanneer de organisatie het juiste evenwicht heeft tussen mannen en vrouwen onder haar leden en bij het leiderschap.

In feite is het uiterst moeilijk voor een organisatie om deze evenwichtige staat te krijgen als die exclusief door mannen of exclusief door vrouwen wordt geleid. Dus is het korte antwoord dat ik sterk aanbeveel om het beleid van de kerk te hervormen, waardoor vrouwen andere posities krijgen dan alleen als priester, maar ook als hooggeplaatst leider.

Als je naar de organisatie kijkt die Moeder Teresa heeft gevormd, kun je er dan nog twijfels over hebben of vrouwen in staat zijn om een spirituele organisatie te vormen en te leiden? Maar ik zeg dat zelfs de organisatie van Moeder Teresa profijt kan hebben van beter evenwicht tussen mannen en vrouwen, net als de hele katholieke kerk.