Waarom moeten alle mensen vrede sluiten met Jezus?

ONDERWERPEN: Het verkeerde beeld van Jezus loslaten – de dualiteit schept twee tegenstellingen – mensen die in de dualiteit zitten, worden steeds extremer – mensen die in vorige levens het christendom volgden, verwerpen Jezus nu – vind Jezus als ware spirituele leraar – de individualisatie van Christus – meester-discipel relatie – moet een deel van het Christusbewustzijn ontvangen van een leraar – jij hebt een leraar nodig – pas op voor de cultuur van rebellie – Jezus bekleedt het spirituele ambt van Verlosser – je kunt ascenderen door vrede met Jezus te sluiten

Vraag: Beste meester Jezus/Kim. Ik voel me aangetrokken tot de berichten die je iedere dag op de site zet, het geeft mij steun, maar er is iets wat ik niet helemaal begrijp. De weg naar verlossing is door de Christus te worden. Maar waarom zeg je dat JEZUS Christus de verlosser is? Voor mij was Jezus een man die het Christusbewustzijn bereikt heeft, zeker, maar hij moet niet verward worden met De Christus, een universeel levend wezen, toch?

Noot: In het bijzonder verwijs ik naar de volgende passage op deze bladzij:

“Ik ben Jezus Christus. Ik ben het wezen dat door God benoemd is om het ambt van Heer en Verlosser voor ieder mens op aarde te bekleden.”

Hoewel het bescheidener wordt door:

“Heel veel mensen denken dat ze door een simpele verklaring mij als hun Heer en Verlosser hebben geaccepteerd. Dit is niet zo.”

Mijn punt is alleen dat het natuurlijk niet een historisch mens is die redt, zeker, of zelfs een nog grotere levensstroom, maar alleen maar het Christus Lichaam. Jezus, Yeshua, Joshua ben Miriam… welke benaming je het liefste hebt, … behoort tot een historische archipel – belangrijk, maar waarom kunnen we deze historische figuur niet achter ons laten die nu verward wordt met millennia lang de afgoderij die door de kerk wordt aangeprezen? Kunnen wij het sandalen dragende, cliché met een rode baard en lang haar van de zondagschool niet achter ons laten en ons op de Christus concentreren? Ik bedoel, de echte overweldigende bron en de poort naar verlossing? Ik werd aangetrokken tot je site, dus ik kon ontsnappen aan de afgoderij die deze man omringt die 2000 jaar geleden geleefd heeft, maar die bewering van jou lijkt dat weer te versterken.
Ben ik helemaal in de war.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een uitstekende vraag, omdat het de nadruk legt op de bewustzijnsstaat, het dilemma, waarin vele oprecht spirituele zoekers zich bevinden. Het legt ook de nadruk op een van de belangrijkste redenen om deze website te maken.

Ik ben me er heel goed van bewust dat heel veel oprechte spirituele zoekers met een verkeerd beeld van mij zijn opgevoed, een beeld dat de laatste 2000 jaar versterkt is door de orthodoxe kerken. Ik ben mij er ook van bewust dat om de mensheid naar het volgende niveau van bewustzijn te laten ascenderen, een kritiek aantal mensen dit verkeerde beeld van Jezus Christus en het gehele bewustzijn van een Verlosser in de buitenwereld die uit de hamel afdaalt en al hun problemen met een vlaag magie wegvaagt, achter zich moeten laten.

Maar juist vanwege dit bewustzijn heb ik besloten deze website te sponsoren. Ik hoop dat ik veel oprechte spirituele zoekers kan inspireren om het verkeerde beeld van Jezus los te laten zonder dat zij op het andere uiterste overgaan door mij en alles waar ik voor sta af te wijzen.

Wanneer mensen vast zitten in de dualistische bewustzijnsstaat, hebben ze vaak de neiging om naar één van de polaire tegenstelling over te hellen, één van de extremen. Met andere woorden, de mening en het gedrag van mensen wordt geleidelijk aan steeds extremer tot ze onder de spanning breken en die niet meer kunnen handhaven. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal levensstromen op deze planeet de christelijke orthodoxe doctrines tot in het extreme doorvoert in een eerlijke poging om mij te volgen (voor velen is dit in vorig levens gebeurd). Deze levensstromen bereiken tenslotte op een punt waarop ze beseffen dat de mechanische of uiterlijke manier om de christelijke doctrines op te volgen hen gewoonweg niet naar een hogere bewustzijnsstaat kunnen leiden.

Op zichzelf is deze erkenning al behulpzaam voor de levensstroom, omdat de levensstroom dan de kans krijgt om van het ‘pad dat de mens goed toe lijkt, maar waarvan het einde de dood is’ af te gaan. Helaas hebben de mensen, zolang ze in de dualiteit vast zitten, de neiging om van het ene uiterste op het andere over te gaan. Het gevolg is dat als mensen eenmaal de misvatting van de orthodoxe christelijke cultuur beseffen, zij naar het andere uiterste overslaan door alles wat met het christendom en met mij te maken heeft, af te wijzen. Daardoor wijzen ze mij af als de echte spirituele leraar die ik ben.

Ik hoop oprecht dat ik met deze website miljoenen spirituele zoekers kan bereiken en hen helpen in te zien dat er een alternatief is voor van het ene uiterste naar het andere uiterste overgaan. Dat alternatief is door naar de middenweg van het Christusbewustzijn te reiken. Het Christusbewustzijn is niet een compromis tussen twee relatieve extremen. Wanneer je het Christusbewustzijn bereikt, transcendeer je de relatieve extremen en ook het bewustzijn dat ze juist gecreëerd heeft.

Wanneer je dit toepast op waar we het nu over hebben, zie je dat een spirituele zoeker door de middenweg te nemen, inderdaad het verkeerde beeld van Jezus dat door het orthodoxe christendom gecreëerd werd, los kan laten zonder alles waar ik voor sta helemaal af te wijzen. Je kunt dan het verkeerde beeld van Christus vervangen door de waarheid over Christus. Je kunt een deel van die waarheid op deze website beschreven zien, maar je kunt ook de totale waarheid door een directe innerlijke ervaring krijgen waardoor je Christuszelf en ik die realiteit aan jou zullen onthullen.

Het is helemaal juist dat je het ‘sandalen dragende, cliché met een rode baard en lang haar van de zondagschool’ achter je kunt laten en je op het universele Christusbewustzijn concentreren. Zoals ik overal op de website uitleg, is het Christusbewustzijn natuurlijk de sleutel tot verlossing. Het probleem is dat het universele Christusbewustzijn niet op planeet aarde tot uitdrukking kan worden gebracht, het universele Christusbewustzijn moet geïndividualiseerd worden. Ik was een spirituele leraar die de individualisatie van het Christusbewustzijn kwam demonstreren. Zoals ik overal op de website uitleg, was ik niet de enige die ooit het Christusschap bereikt heeft en daarom zijn er natuurlijk ook andere spirituele leraren die als voorbeeld voor het pad naar Christusschap kunnen dienen.

Niettemin is het belangrijke punt hier dat het spirituele pad dat al millennia lang door de geascendeerde meesters wordt aangeboden, het pad van de Meester-discipel relatie is, in het oosten de Goeroe-chela relatie genoemd. Het is gewoon een feit dat je als spirituele zoeker sneller vooruitgang boekt door een spirituele leraar te zoeken die als voorbeeld voor jou kan dienen. Dit kan iemand zijn die geïncarneerd is of een geascendeerd wezen.

De leraar wordt de open deur waardoor jij een portie of het universele Christusbewustzijn kunt ontvangen. En tot jij een kritieke hoeveelheid individueel Christusschap bereikt, kun je het Christusbewustzijn gewoon niet op een andere manier krijgen. Met andere woorden, je kunt niet direct contact maken met het Christusbewustzijn; je kunt het Christuslicht enkel in geïndividualiseerde vorm ontvangen. In de beginfases van je pad kan dit alleen door een leraar van buitenaf gebeuren en wanneer je een bepaald niveau van Christusschap bereikt, kan het door de interne leraar van je Christuszelf gebeuren.

Mijn bedoeling met deze website is mensen directer contact met mij als geascendeerd wezen aan te bieden, zodat ze snel van het historische beeld van Jezus kunnen afstappen en zich afstemmen op het echte spirituele wezen dat ik tegenwoordig ben. Daardoor kan ik een portie van mijn geïndividualiseerde Christusbewustzijn op hen overdragen, net als 2000 jaar geleden bij mijn discipelen. Degenen die hun voordeel doen met deze kans en de middelen gebruiken die ik op deze website geef om persoonlijk contact met hun Christuszelf en met mij te maken, kunnen natuurlijk een grote acceleratie in hun spirituele groei doormaken. Ze kunnen dan mijn innerlijke discipelen in dit tijdperk worden.

Als mensen niet in staat zijn zich van het verkeerde beeld van Jezus Christus te bevrijden, heb ik er geen probleem mee als ze een andere spirituele leraar zoeken – zolang het maar een echte leraar is en niet één van de vele verkeerde goeroes die hun waren op de markt uitstallen. Veel levensstromen op aarde hebben een sterk band van levensstroom met een andere geascendeerde meester, en ze zouden hun aandacht op die meester moeten richten.

Ik waarschuw echter tegen de weid verbreide overtuiging van new age zoekers dat je geen leraar nodig hebt. De Meester-discipel relatie gaat helemaal terug tot de Hof van Eden en zelfs nog daarvoor. Het is al vele duizenden jaren lang uitgeprobeerd en het heeft de tand des tijds doorstaan, omdat het werkt. Het is gewoon één van de meest effectieve middelen om waarachtig spirituele vooruitgang te boeken. Ik spreek hier elders meer over.

Het is belangrijk dat alle spirituele zoekers begrijpen dat de duistere krachten, de krachten van de antichrist, een heel uitgebreide cultuur op deze planeet hebben opgebouwd die mensen aanmoedigt om tegen hun spirituele leraren en het hele concept van een spirituele autoriteit te rebelleren. Ik waarschuw alle oprechte spirituele zoekers om te vermijden dat ze ten prooi vallen aan deze subtiele leugens die uit hoogmoed voortkomen en die specifiek bedacht zijn om een beroep te doen op de hoogmoed van de studenten door hen te laten denken dat zij het wel alleen kunnen zonder spirituele leraar.

Laat mij tot slot ook nog zeggen dat je het bij het juiste eind hebt door te zeggen dat ik niet de soort verlosser in de buitenwereld ben die het orthodoxe christendom heeft bedacht. Toch is het wel waar, zoals boven uitgelegd, dat ik benoemd ben om het spirituele ambt van Verlosser voor planeet aarde te bekleden. Let op het subtiele verschil tussen de bewering ‘Jezus Christus is de Verlosser’ en ‘Jezus Christus bekleedt het spirituele ambt van Verlosser’. Het ene houdt in dat ik je zal redden, terwijl het andere inhoudt dat ik het ambt bekleed van de belangrijkste spirituele leraar die aangewezen is om jou te leren hoe jij jezelf kunt redden door het Christusbewustzijn te internaliseren.

Het is een decreet van God dat ik het ambt als Verlosser bekleed en dat niemand het spirituele rijk kan betreden zonder door mijn Heilige Hart heen te gaan, zoals ik elders uitleg. De consequentie is dat een levensstroom vrede moet sluiten met mij als spirituele leraar om het spirituele rijk in te gaan. Voor de levensstromen die door het verkeerde beeld van Jezus Christus zijn beïnvloed, betekent dit dat zij dat beeld moeten transcenderen.

Veel levensstromen doen dit na de dood van hun fysieke lichaam, maar waarom pakken degenen die deze website hebben gevonden niet het voordeel om dit verkeerde beeld te transcenderen terwijl je nog geïncarneerd bent? Dan kun je de rest van dit leven sneller vooruitgang boeken. Je zult ook het gevoel krijgen dat het verkeerde beeld van Christus loslaten en de waarheid van Christus accepteren, een ongelooflijke acceleratie van je spirituele groei en je gemoedsrust is.