Is Jezus verouderd?

ONDERWERPEN: Jezus begrijpt waarom veel mensen hem afwijzen – Jezus heeft spirituele zoekers veel te bieden – spirituele cycli – je kunt niet naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk als je de lessen van Vissen nog niet hebt geleerd – Aquarius is het tijdperk van vrijheid, maar moet met Christusonderscheid worden opgebouwd – twee manieren die de verkeerde leraren gebruiken om vrijheid te vervormen – de ware leringen van Jezus gaan over het pad naar Christusschap dat wij allemaal bewandelen – de noodzaak dat spirituele zoekers de aarde helpen door Christusschap te krijgen – miljoenen mensen moeten de innerlijke leringen van Jezus omarmen – persoonlijk Christusschap, niet de persoon Jezus, is de sleutel tot het betreden van het spirituele rijk – Jezus bekleedt het ambt van planetaire Christus – wij moeten allemaal langs dat ambt om te ascenderen – veel spirituele mensen zouden kunnen groeien door hun beperkte beeld van Jezus te transcenderen – de noodzaak om vrede met Jezus te sluiten

Vraag van Kim: Jezus, ik heb veel mensen ontmoet die open staan voor het spirituele pad, toch denken ze dat Jezus Christus verouderd is. Enkelen hebben de tekortkomingen van het orthodoxe christendom doorzien en denken dat jij geen echte spirituele boodschap hebt. Anderen staan open voor de voortgang van spirituele tijdperken en zien jou als de belangrijkste spirituele leider van het vorige Vissentijdperk. Maar omdat we nu naar het Aquariustijdperk gaan, denken ze dat jij niet meer meer nodig bent. Wat zou jij tegen die mensen willen zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik begrijp volledig waarom heel veel mensen mij verwerpen. Ik begrijp volledig waarom heel veel mensen alle religies hebben opgegeven, vanwege hun teleurstelling over het orthodoxe christendom. Ik begrijp volledig waarom heel veel spirituele zoekers en new age mensen het christendom hebben opgegeven en alles verwerpen wat met christendom te maken heeft. Deze mensen gooien echter hun eigen Christuskinderen met het vuile badwater van de menselijke machtsstrijd weg. Hoe ik ook door het orthodoxe christendom ben afgeschilderd, het feit blijft dat ik een universele spirituele leraar ben en ik heb de spirituele zoekers van tegenwoordig veel te bieden.

Het is belangrijk dat alle spirituele zoekers beseffen dat er in het religieuze leven bepaalde cycli, de spirituele evolutie, van deze planeet zijn. Elke cyclus, of tijdperk, duurt ongeveer 2000 jaar en in die tijd wordt de mensheid geacht te groeien naar een nieuw niveau van spiritueel gewaarzijn. Als individu kun je er veel voordeel van hebben als je de huidige cyclus begrijpt en de kansen op spirituele groei die dat biedt. Dit geldt vooral in deze tijd, omdat we een nieuwe cyclus ingaan, het Aquariustijdperk, dat unieke kansen op groei biedt.

Zoals jij al aangeeft, accepteren vele spiritueel georiënteerde mensen de voortgang van spirituele cycli en beseffen dat ik de spirituele hiërarch van het Vissentijdperk was. Ze beseffen ook dat ik niet de spirituele hiërarch voor de volgende 2000 jarige cyclus van Aquarius ben. Laat mij jullie geruststellen door te zeggen dat ik nog niet klaar ben met planeet aarde, zoals tot uitdrukking wordt gebracht in de volgende quote: “Ik ben met jullie alle dagen, zelfs tot aan de voltooiing van deze wereld.”(Matteüs 28:20). Ik heb deze planeet nog steeds veel te bieden en mensen zullen dit duidelijk zien, wanneer ze de voortgang van spirituele cycli begrijpen.

Veel spirituele zoekers lijken het feit over het hoofd gezien te hebben dat één spirituele cyclus voortgaat op de vorige cyclus. Het Vissentijdperk moest een solide fundering leggen voor het Aquariustijdperk. Daarom moet het jou als je oprecht spirituele zoeker bent, wel duidelijk zijn dat de sleutel tot het bewustzijn van Aquarius, dat jij het bewustzijn van Vissen volledig begrijpt en het je eigen maakt. Als je probeert het bewustzijn van het vorige tijdperk over te slaan, is het alsof je een huis zonder fundering bouwt.

Veel mensen beseffen dat het Aquariustijdperk het tijdperk van vrijheid is, maar wat is de sleutel tot vrijheid? De echte vrijheid die mensen geacht worden te krijgen in het nieuwe tijdperk is spirituele vrijheid en onafhankelijkheid. De mensen moeten spiritueel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, zodat ze niet langer een dogmatische religie in de buitenwereld nodig hebben, maar de volgende profetie kunnen vervullen: “Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.” (Micha 4:4)

Wat is de sleutel tot spirituele vrijheid? Ik mag hopen dat ik het duidelijk gemaakt heb, dat je de gescheidenheid van het dualistische denken moet ontstijgen en het Christusbewustzijn bereiken. Enkel door bevrijding van de dualistische extremen kun je waarachtig spirituele vrijheid bereiken. Daarom moet je verder dan de relatieve tegengestelden kijken die aan de menselijke geest ontspringen. Eén zo’n extremiteit is de overtuiging die vele christenen hebben dat je verlost kunt worden als je alleen al lid van een christelijke kerk bent. De tegenovergestelde extremiteit is de overtuiging die veel new age mensen hebben dat je elke georganiseerde religie moet verwerpen en vrij zijn in je handelen om te doen wat goed voelt. Beide extremen zijn gebaseerd op een beperkt begrip van vrijheid.

De slangen van deze wereld hebben twee belangrijke manieren om het concept vrijheid te verdraaien. De ene is de vrijheid proberen af te pakken door excessieve controle en dit zie je uitvergroot in dogmatische religies en politieke tirannie. De andere manier is door alle beperkingen los te laten en te zeggen dat mensen kunnen doen wat ze willen, zoals je bij sommige delen van de new age-beweging ziet en in enkele politieke filosofieën. Het probleem met beide benaderingen is dat ze de noodzaak van Christusonderscheid ontkennen. De ene extremiteit zegt dat mensen niet zelf hoeven te denken, omdat de kerk of de staat dat wel voor hen doet. De andere zegt dat mensen niet zelf hoeven te denken, omdat alles goed is.

De sleutel tot vrijheid is beseffen dat jij, omdat het universum terug zal spiegelen wat je uitzendt, vrij kunt zijn om in harmonie met Gods wetten te leven. Al het andere zal je slechts pijn doen en je creatieve vrijheid inperken. De echte spirituele vrijheid die de mensheid geacht wordt te bereiken in het Aquariustijdperk, kan alleen met het Christusbewustzijn bereikt worden. En de manier om het Christusbewustzijn te manifesteren is door mijn ware leringen over het innerlijke pad naar Christusschap te ontdekken en je eigen te maken.

Ik besef dat dit innerlijke pad volkomen vervormd en verdoezeld is door het orthodoxe christendom. Toch is dat de reden dat ik nieuwe leringen naar voren breng om de spirituele zoekers van tegenwoordig over het echte pad te vertellen. De reden is dat jij, tot je dat pad volgt en enig persoonlijk Christusschap bereikt, gewoon niet naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk door kunt gaan.

Dus vele spirituele zoekers willen oprecht een nieuw tijdperk van spiritualiteit brengen. Als deze mensen echt willen helpen om die Gouden Eeuw tot stand te brengen, moeten ze beseffen dat de nieuwe eeuw pas kan komen als zij zelf de lessen geleerd hebben die ze moesten leren in het Vissentijdperk. Heel veel mensen staan open voor nieuwe spirituele leringen, maar verwerpen mij als gedateerd. Waarom niet naar nieuwe leringen zoeken over mijn ware boodschap, zodat je volledig de lessen kunt leren van het Vissentijdperk en een solide fundering opbouwen om het bewustzijn van Aquarius in te gaan?

De voortgang van het ene tijdperk naar het volgende gebeurt niet automatisch wanneer je een bepaalde datum bereikt. Het is meer dan iets anders een transformatie van bewustzijn. Daarom zal de aarde pas volledig op het Aquariustijdperk overgaan, wanneer een kritieke massa mensen het Christusbewustzijn gemanifesteerd heeft, dat ze moesten krijgen in het Vissentijdperk. Het probleem op dit moment is dat dit doel nog niet bereikt is en dat de planeet aarde zich daarom op dit moment in een hachelijke situatie bevindt. De aarde schommelt tussen twee bewustzijnsstaten en dat zou in principe kunnen leiden tot onrust in de natuur en de maatschappij, zoals Moeder Maria uitlegt in ‘Healing Mother Earth’. Wie zou ons willen helpen deze impasse te doorbreken?

Degenen die daartoe bereid zijn, moeten eens serieus naar mijn leringen kijken. Omdat ik de belangrijkste leraar was die gezonden is om mensen over het pad naar Christusschap te onderwijzen, ben ik in geen geval in deze eeuw verouderd. In feite zouden de meeste van de meer volwassen spirituele zoekers een immense bijdrage kunnen leveren aan de groei van de mensheid door zich de leringen eigen te maken die ik op mijn website geef. Als je tegenwoordig naar de planeet kijkt, zou het niet moeilijk moeten zijn in te zien dat de christenen in de belangrijkste stromingen waarschijnlijk de leringen die ik op de website geef, niet accepteren. Dus ik hoop het meest op de mensen die het spirituele pad al in een of andere vorm ontdekt hebben om de planeet snel tot het Aquarius bewustzijn te verheffen. Ik moet deze mensen laten beseffen dat persoonlijk Christusschap op dit moment nodig is en dat niets anders voldoet.

De Gouden Eeuw komt pas als een kritieke massa mensen individueel Christusschap manifesteert. Zoals ik elders al noem, zijn er op dit moment 10.000 mensen op planeet aarde die een hoge graad van Christusschap op innerlijk niveau hebben. Helaas herkent de grote meerderheid niet bewust dat zij al zover zijn en daarom durven ze dat niet te erkennen en tot uitdrukking te brengen. Er zijn ook miljoenen mensen die een hoge mate van Christusschap hebben. Deze mensen zouden snel geweldige vooruitgang kunnen boeken als zij bewust hun potentieel zouden erkennen en bereid zijn om zich bezig te houden met het pad om hun Christusschap te vergroten.

Die mensen zie je in alle kringen. Vele van hen vind je in het traditionele christendom. Vele bij in andere religies. Vele van hen horen tot geen enkele religie in het bijzonder of onderschrijven het wetenschappelijk materialisme. En een substantiële hoeveelheid zie je bij de new age-beweging. Ik wil dat deze mensen snel bewust beseffen wie zij zijn en waarom zij hier zijn. Ik probeer voortdurend deze mensen te bereiken. Ik geloof echter wel dat de meest ontvankelijke mensen degenen moeten zijn die het spirituele pad al ontdekt hebben.

Kim: Vele christenen gebruiken deze quote om te betwisten dat jij de enige weg naar de hemel bent: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven: geen mens komt tot de Vader”, dan door mij (Johannes 14:6). Wat is je reactie hierop?

Jezus: Mijn antwoord hierop is dat de orthodoxe interpretatie van deze verklaring niet correct is. Het lidmaatschap van een christelijke kerk brengt jou niet automatisch in de hemel. Daarom is het een correctere interpretatie als je zegt dat ik, omdat ik één met de universele Christusgeest was geworden, namens die geest sprak. Met andere woorden, niemand komt tot de Vader zonder de Christusgeest aan te nemen. Niettemin heeft deze quote een diepere betekenis.

Wanneer een spiritueel tijdperk ten einde loopt, verdwijnt de spirituele hiërarch niet zomaar. In plaats daarvan wordt hij of zij gepromoveerd naar een hogere positie en ik heb inderdaad het spirituele ambt gekregen van Verlosser of Planetaire Christus voor alle mensen. De consequentie is dat als een levensstroom permanent naar het spirituele rijk ascendeert, de levensstroom langs mijn spirituele ambt en mijn Heilige Hart moet.

Vanwege mijn positie kan ik niet toestaan dat zielen het spirituele rijk ingaan zonder dat ze Christusbewustzijn hebben. Als ik dat doe, zou ik mijn taak bij God in opspraak brengen. Nogmaals, dit betekent niet dat een levensstroom lid moet zijn van een christelijke kerk. Maar het betekent wel dat de levensstroom ervoor moet kiezen om mij en mijn ambt te benaderen.

Daarom kan een levensstroom niet zomaar de hemel binnengaan tot hij mij benadert en kan dit niet doen tot hij vrede met mij en alles wat ik vertegenwoordig, sluit. Dat is nog een reden waarom de leringen in de boeken en op de website zo cruciaal zijn. Er zijn momenteel miljoenen levensstromen die hun groei tegenhouden, omdat ze een verkeerd beeld van mij hebben geaccepteerd. Deze levensstromen zouden hun vooruitgang enorm kunnen accelereren als zij dit beeld los zouden laten, zodat ze mij als universele spirituele leraar, als hun oudere broer, kunnen accepteren die hier is om hen te helpen het pad te bewandelen en het Christusbewustzijn te bereiken. Ik hoop oprecht dat ik deze levensstromen kan bereiken met mijn innerlijke leringen. Ik ben bereid om vrede te sluiten met iedere levensstroom op aarde. Ik hoop dat iedere spirituele zoeker vrede met mij wil sluiten.