Heer, Hiërarch of Meester

ONDERWERPEN: Jezus noemde zichzelf niet ‘heer’ – Jezus wil niet dat wij hem vrezen – Heer is een speciale titel – Heer van het Vissentijdperk – Heer van de Wereld – de spirituele hiërarchie gaat door – wij zijn onderdeel van die hiërarchie en het is de bedoeling dat wij spirituele ambten gaan bekleden – Jezus is niet de gelijke van God

Vraag: Omdat jij mijn broeder bent en niet een afgod zoals de orthodoxie ons onderwezen heeft, ben je nog steeds Heer of zijn Vader-Moeder God eigenlijk onze Heer? Of omdat Saint Germain de geascendeerde meester is voor dit nieuw Aquariustijdperk, is hij Heer? Ik ben weer eens in de war, omdat ik mij een kind voel die voor het eerst iets over God leert. Onderwijs me alsjeblieft!

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laten we eerst eens de betekenis van het woord ‘Heer’ verduidelijken. In werkelijkheid heb ik zelf het woord Heer voor mezelf nooit gebruikt. Dit werd er door mijn discipelen aan toegevoegd en het effect was helaas dat mensen mij als heerser of eigenaar gingen zien.

Als je bespreking van een andere vraag leest, zie je dat het effect van veel gewone vormen van aanbidding is dat het de op angst gebaseerde benadering van religie versterkt. Het is zo gemakkelijk voor mensen om mij als de eigenaar of heerser over mensen te zien en het gevoel te hebben dat ze mij trouw moeten zweren of mij zelfs moeten vrezen. Dit gebruik van het woord Heer is in de middeleeuwen heel erg versterkt toen het gebruikt werd voor feodale heersers die letterlijk eigenaar van de mensen waren en daarom absolute macht over hen bezaten.

Zoals je aan mijn leringen op deze website ziet, wil ik niemand bezitten of absolute macht over hem hebben. Ik heb absoluut respect voor de vrije wil van mensen en ik beschouw hen als mijn broeders en zusters. Ik wil mensen niet trouw aan mij laten zweren of mij blindelings gehoorzamen. Ik wil dat mensen hun ogen openen en contact maken met hun Christuszelf, zodat ze zelf verlichte beslissingen kunnen maken. Met andere woorden, ik heb niet de wens om als opperheer te dienen en mensen te zeggen wat zij moeten geloven en hoe zij hun leven moeten leiden.

Mijn punt is hier dat als je het woord Heer op dezelfde manier gebruikt als vele christenen de laatste 2000 jaar, dan is het zeker een ongepast gebruik van het woord. Het juiste woordgebruik is de term Heer als spirituele titel te bezien. Zoals ik overal op de website uitleg, is er inderdaad een hiërarchie van spirituele wezens die dienen om de mensen op aarde naar een hogere bewustzijnsstaat te verheffen. Er zijn niveaus en rangen in deze hiërarchie, toch moet dit niet zo gezien worden als een rang zoals die op aarde voorkomt.

Het is heel eenvoudig om te zien dat elke keer dat iemand uiterlijke macht uitoefent, dat komt omdat er angst achter die macht zit. Als je niet bang bent, is er geen reden om macht in in de buitenwereld uit te oefenen. Met andere woorden, ik heb geen wens om macht over mensen uit te oefenen, omdat ik niet bang ben.

In de spirituele hiërarchie zijn veel verschillende ambten en enkele daarvan kunnen als Heer, Hiërarch of Meester worden bestempeld. Wanneer dit als spirituele titel wordt opgevat en niet als aardse titel gebaseerd op macht in de buitenwereld, is het juist om de titel te gebruiken. Dus als je dit inzicht in het woord Heer hebt, dan is het aanvaardbaar om mij Heer te noemen. Ik bekleed het ambt van Verlosser en dit kan ook Heer genoemd worden, er zijn diverse spirituele ambten die de titel Heer dragen.

Zoals ik bijvoorbeeld heb uitgelegd in een andere verhandeling, is er een voortgang in spirituele tijdperken. Voor elk tijdperk is er een specifiek geascendeerd wezen dat de hiërarch wordt, of Heer, van dat tijdperk. Ik was en ben dat nog steeds, omdat de tijd beweeglijker is dan door mensen wordt waargenomen, de Heer van het Vissentijdperk. Saint Germain is de hiërarch van het Aquariustijdperk. Hoewel het astronomische tijdperk Vissen ten einde is, vertegenwoordigt een tijdperk een bewustzijnsstaat en deze bewustzijnsstaat is absoluut nog niet verouderd of verjaard. Daarom ben ik nog steeds Heer van een bepaalde bewustzijnsstaat en is het nog steeds gepast om me Heer te noemen. Het is echter ook gepast om Saint Germain Heer te noemen, aangezien hij de Heer voor het huidige tijdperk is en de bewustzijnsstaat die door dat tijdperk wordt gerepresenteerd.

Er is ook een spiritueel ambt dat ‘Heer der Wereld’ heet. Dat ambt wordt momenteel bekleed door het geascendeerde wezen dat als Gautama Boeddha geïncarneerd was. Omdat de cycli verder gaan, zal ik dat ambt in de toekomst ook gaan bekleden. Er is een voortdurend proces, waardoor de keten van hiërarchie verder gaat. En specifiek spiritueel wezen zal een ambt bekleden tot een ander wezen naar het bewustzijnsniveau opstijgt waarop hij of zij dat ambt kan bekleden. De vorige houder gaat dan naar een hoger niveau en op die manier schuift de hele keten van hiërarchie verder op.

Het is belangrijk te beseffen dat er geen ondoordringbare barrières zijn in de spirituele hiërarchie. De spirituele hiërarchie omvat ook menselijke wezens. Alle menselijke wezens hebben het potentieel om een plek in de spirituele hiërarchie in te nemen dat de bedoeling al vanaf het begin was. Enkel omdat je tijdelijk naar een lager bewustzijnsstaat bent afgedaald, kun je dat ambt op dit moment niet bekleden.

Maar naarmate je het spirituele pad beklimt, zul jij jouw rechtmatige plaats in de hiërarchie innemen en dan je spirituele ambt bekleden. Er zijn trouwens momenteel een paar mensen geïncarneerd die de spirituele talenten hebben en een spiritueel ambt bekleden. Als je naar mijn verhandeling verwijst over het niveau van spirituele talenten, zie je dat als mensen naar het niveau van mysticus stijgen, die bewust vereniging met God zoeken, het heel gepast is dat ze beginnen na te denken over wat hun spirituele ambt zou kunnen zijn. Dit zal hen dan de gelegenheid geven om zich op dat ambt voor te bereiden en dat ambt misschien al bekleden terwijl ze nog in een fysiek lichaam zitten.

Laat mij tot slot zeggen dat de term Heer gezien moet worden als één ambt in de spirituele hiërarchie, maar niet als het allerhoogste ambt. Het allerhoogste ambt in de hiërarchische keten is de Schepper. De term Heer verwijst traditioneel naar een ambt dat lager in rang is en niet de allerhoogste heerser. Enkele mensen gebruiken de term Here God echter om te verwijzen naar de allerhoogste God en de term Here Christus of Heer Michaël om naar een lager ambt te verwijzen. Mijn punt is dat het belangrijk is om niet een afgod te maken van een spiritueel wezen dat het ambt van Heer bekleedt.

Zoals mijn geliefde moeder zo mooi uitlegt in haar verhandeling, ben ik niet gelijk aan God en ik ben God niet in de allerhoogste zin. Daarom heb ik gezegd: “Waarom noemt gij mij goed, er is niemand goed behalve God.” Met andere woorden, hoewel het gepast is je respect te tonen voor iemand die een spiritueel ambt bekleedt, moet je nooit gaan denken dat dit wezen net zo belangrijk is als God. Geen enkel geascendeerd wezen zou ooit beweren dat hij de gelijke van God is, hoewel alle geascendeerde wezens hun oneindige waarde en verdiensten kennen, die vergelijking of concurrentie ontstijgt.