Waarom weigeren heel veel christenen te geloven dat Jezus tegenwoordig tot de mensheid zou kunnen spreken?

ONDERWERPEN: een door mensen gemaakt beeld voor de echte Jezus plaatsen – de Pleitbezorger moet mensen helpen om Jezus in zichzelf te vinden in plaats van een religie in de buitenwereld – Jezus kennen betekent dat je moet veranderen – degenen die niet willen veranderen, verwerpen Jezus tegenwoordig, net als 2000 jaar geleden

Vraag van Kim: Jezus, ik krijg regelmatig boze e-mails van christenen die mij beschuldigen van godslastering door mij voor te doen als jou of die andere redenen hebben om te weigeren om oprecht na te denken over of jij tegenwoordig – via deze website of op andere manieren – tot ons zou kunnen spreken. Ze lijken niet bereid om in overweging te nemen of je tegenwoordig iets te zeggen hebt, dat niet al in de Bijbel staat. Wat is hier de reden voor, omdat je zou denken dat ieder die zich christen noemt, er open voor staat om te horen wat jij te zeggen hebt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Hier is maar één reden voor: Deze mensen hebben een door mensen gemaakt beeld aangenomen – een gesneden beeld – van Christus en ze weigeren dat te vergelijken met wie IK echt BEN.

Kim: Is dit alles wat je erover te zeggen hebt?

Jezus: Zoals ik uitleg in Weiger niet langer mijn geschenk voor jou aan te nemen, heb ik de mensen 2000 jaar geleden een geschenk gegeven:

16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14)

25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14)

De bedoeling van dit geschenk is dat mensen mij – de Levende Christus – in hun eigen hart leren kennen, zodat ze niet een kerk of doctrine buiten zichzelf hoeven te doorzoeken. Maar de Levende Christus in je hart kennen, maakt het onmogelijk om de balk in je eigen oog te negeren en daardoor betekent mij kennen ook dat je veranderen moet.

Degenen die niet bereid zijn te veranderen, moeten zich aan een door mensen gemaakt beeld vastklampen dat ik een ver verwijderd wezen ben, die in de hemel zit zonder ooit rechtstreeks tegen menselijke wezens te spreken. Wanneer mensen de afstand tussen hen en mij zien, kunnen ze een door mensen gemaakt beeld in die ruimte tussen ons plaatsen. En dan kunnen zij een beeld creëren dat zij goede christenen zijn en dat ze gered kunnen worden zonder de balk – hun ego – uit hun eigen oog te verwijderen. Dit is wat ik de brede weg noemde die naar vernietiging leidt.

Ik zou hier een lange verhandeling over kunnen geven – zoals ik al op andere plaatsen op deze website heb gedaan – maar de vergelijking is eenvoudig:

  • Voor degenen die bereid zijn te veranderen, is wat ik hier gezegd heb genoeg om een kettingreactie te ontketenen die hen bevrijd om mij in hun hart te kennen.
  • Voor degenen die NIET bereid zijn te veranderen, maakt de hoeveelheid woorden die ik zou kunnen gebruiken, geen enkel verschil. In feite hoe meer ik zeg, hoe meer ze er tegenin gaan.

Zoals ik zei: “Degenen die oren hebben om te horen, kunnen maar beter horen!”