De wederkomst – weer fysiek?

ONDERWERPEN: Jezus incarneert niet weer – kan een lichaam manifesteren – verschijnt op andere manieren aan mensen – de echter wederkomst is dat veel mensen het Christusschap behalen – veel christenen zullen zeggen dat de verschijning van Jezus van de duivel afkomt – alleen mensen met enig Christusschap kunnen de Levende Christus herkennen

Vraag: Wat betreft de wederkomst, kom je nog terug in het fysieke of is de wederkomst wanneer ik en anderen het Christusbewustzijn bereiken, daarom Christussen worden en doen wat jij gedaan hebt en meer?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb al wat leringen hierover gegeven in het antwoord op een andere vraag, maar ik zal er nog wat meer over zeggen.

Als je met de uitdrukking ‘terug in het fysieke’ bedoelt of ik zal afdalen naar een gewoon fysiek lichaam, geboren worden uit een vrouw en opgroeien naar volwassenheid, dan is het antwoord duidelijk nee. Ik zal niet weer incarneren.

Ik zal echter, zoals ik de laatste 2000 jaar regelmatig doe, op diverse manieren aan mensen blijven verschijnen. In sommige gevallen kom ik wel in een lichaam dat mensen een normaal fysiek lichaam toe lijkt. Je zult wel weten dat toen ik aan Thomas verscheen en hem de wonden van mijn lichaam liet voelen, dat lichaam, tenminste voor iemand met de bewustzijnsstaat van Thomas, niet te onderscheiden was van een normaal fysiek lichaam.

Je hebt gelijk dat het belangrijkste element van de wederkomst is dat veel mensen persoonlijk Christusschap zullen krijgen. Mijn belangrijkste boodschap op deze website is dat ik kwam alle mensen tot voorbeeld te zijn, een voorbeeld dat ze kunnen opvolgen. Om als leraar te slagen, moeten mensen het aandurven in mijn voetsporen te treden.

Een ander belangrijke overweging is dat pas iemand een bepaald niveau van persoonlijk Christusschap heeft, hij of zij mij zou herkennen, zelfs als ik wel fysiek zou verschijnen. Je zult wel weten dat vele orthodoxe christenen de passage “En dan als iemand tegen je zegt: zie, hier is Christus; zie hij is daar; geloof hem niet” hebben geïnterpreteerd als: iedere verschijning van Jezus is een valse verschijning. Daarom zouden die mensen niet in staat zijn me te herkennen of mijn Aanwezigheid accepteren zelfs als ik wel aan hen verscheen. Velen zouden zo’n verschijning als het werk van de duivel beschouwen.

Zoals ik 2000 jaar geleden vaak gezegd heb, laat degenen die oren hebben horen, laat degenen die ogen hebben zien. Er is iemand nodig die een bepaalde mate van Christusschap bezit om de Levende Christus te herkennen. Toen ik het Petrus vroeg: “Wie zeg jij dat ik ben?” antwoordde hij: “Gij zijt de Christus” en ik zei dat vlees en bloed, waarmee ik de lagere bewustzijnsstaat bedoelde, het dualistische denken, hem dat niet onthuld had.

Als je niet een bepaalde mate van Christusschap bereikt hebt, ben je niet staat de Levende Christus te herkennen zelfs al staat hij fysiek voor je neus. Op dezelfde manier zou je niet in staat zijn de Levende Christus te herkennen als hij door één van je broeders of zusters heen sprak. Daarom zijn degenen gezegend die de Levende Christus herkennen die in de woorden op deze website verborgen zit.