Veel mensen dragen de zaden van schizofrenie in zich

ONDERWERPEN: veel mensen hebben symptomen, maar slechts bij een paar worden ze ernstig – problemen met grenzen – psychische aspecten van schizofrenie – psychologische aspecten – waarom je een lichaam betrekt dat zaden van schizofrenie heeft – de ware oorzaak van schizofrenie zit in de levensstroom – wanneer aan ernstig trauma blootgesteld, kan het voertuig van de ziel fragmenteren – leidt tot problemen met grenzen – de meeste mensen hebben dit probleem maar kunnen nog ‘normaal’ functioneren – moeten het viervoudige voertuig helen – zoek professionele hulp

Vraag: Geliefde Jezus, Terwijl ik met een goede vriend sprak over zijn zoon bij wie de diagnose schizofrenie werd gesteld, vroeg ik me af of schizofrenie een ziekte van de ziel, de geest of het lichaam is, en of dat kan worden genezen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Schizofrenie is een complex onderwerp, omdat de medische wetenschap niet een erg heldere definitie van deze ziekte heeft. Vele, verschillende symptomen worden beschouwd als onderdelen van schizofrenie. Als je kijkt naar de grote variëteit van de symptomen, zie je dat de meeste mensen een of meer symptomen in een mildere vorm manifesteren.

Het belang van deze observatie is dat de mensen die als schizofreen worden bestempeld, niet in een andere categorie vallen dan andere mensen. De waarheid in dezen is dat de overgrote meerderheid van menselijke wezens de zaden van schizofrenie in zich dragen. Er zijn gewoon een paar mensen bij wie de symptomen zo ernstig worden dat ze niet normaal kunnen functioneren en de diagnose schizofrenie krijgen. Er zijn veel mensen die het klaarspelen met enkele of alle symptomen te leven zonder ooit de diagnose of behandeling te krijgen.

Als je een ruimer standpunt inneemt en een stap achteruit doet, weg van de details, met andere woorden, als je naar het bos kijkt in plaats van de bomen, zie je dat de grootste gemene deler van de grote hoeveelheid symptomen het probleem met grenzen is. Mensen die deze symptomen hebben, hebben moeite om grenzen te bepalen tussen wat echt en onecht is, tussen wat een deel van hen zelf en wat geen deel van hen is. Deze mensen hebben moeite met vaststellen wie ze zijn en daarom worden hun gedachten, gevoelens en handelingen vaak beïnvloed door impulsen van buitenaf.

Met ziekten zijn er altijd drie componenten van de ziekte. Zoals ik overal op deze website zeg, is het materiële universum een weerspiegeling van het bewustzijn van materiële en niet materiële wezens. Dus wanneer je naar de symptomen kijkt, kun je zien dat er zeer beslist een fysieke component van de ziekte is. Vele factoren in het lichaam beïnvloeden schizofrenie, zoals hersenactiviteit, hormonen of virussen. De belangrijkste fysieke component van deze ziekte is een verstoring in de elektromagnetische functies van het brein. De wetenschap begint nu pas de ware functies van het brein als elektromagnetisch instrument te begrijpen. Ik voorspel dat men het in de komende decennia veel beter gaat begrijpen en de wetenschappers zullen zeker manieren ontwikkelen om elektromagnetische storingen in het brein te behandelen.

Mijn punt is echter dat deze fysieke componenten niet de oorzaak zijn van de ziekte, ze vergroten enkel de symptomen. Daarom zouden mensen die die fysieke problemen hebben, inderdaad de psychische symptomen meer uitgesproken tot uitdrukking brengen dan de gemiddelde mens en dat is de reden dat zij als schizofreen worden gediagnosticeerd. In dergelijke gevallen kan het gerechtvaardigd zijn om fysieke middelen te gebruiken, zoals medicijnen, om de symptomen te minimaliseren. De behandeling van symptomen mag echter nooit verward worden met een geneesmiddel.

Achter de fysieke component zit wat je zou kunnen noemen de psychologische component. Dit is wat de meeste psychologen als de oorzaak zien van alle psychische problemen en dat is de reden dat dergelijke problemen afstammen van erfelijke en omgevingsfactoren. De waarheid is dat er inderdaad een geest is die gehecht is aan een specifiek fysiek lichaam. Die geest wordt heel erg beïnvloed door de genetische samenstelling van zijn ouders en de omgevingsfactoren waaraan hij wordt blootgesteld tijdens zijn of haar opvoeding.

Echter nogmaals, deze dagelijkse denkgeest is niet de oorzaak van de symptomen, die vergroot de symptomen alleen maar. Overal op de website, heb ik het over het bestaan van een levensstroom die men gewoonlijk ziel noemt. De levensstroom is een blijvend aspect van je wezen. Dat overleeft de dood van het fysieke lichaam en als het fysieke lichaam sterft, sterft ook de lichaamsgeest.

De enige manier voor de levensstroom om zich uit te drukken in het materiële rijk is door het filter van de dagelijkse denkgeest en de persoonlijkheid en het fysieke lichaam. Dus het lichaam en de dagelijkse denkgeest vergroten omstandigheden die je al in de levensstroom zelf ziet. Je zou zelfs kunnen stellen dat de dagelijkse denkgeest en het lichaam de weerspiegeling zijn van de omstandigheden die je bij de levensstroom ziet. De levensstroom wordt aangetrokken tot dat specifieke lichaam juist omdat de omstandigheden van de dagelijkse denkgeest en het lichaam de levensstroom kunnen helpen om bepaalde problemen op te lossen. Met ander woorden, als een ziel incarneert met een specifiek doel om een geestesziekte, zoals schizofrenie, te overwinnen, zal hij een lichaam en geest uitzoeken die de symptomen van deze ziekte zullen uitvergroten en zo de ziel helpen daarmee om te gaan.

Dus wat ik hier eigenlijk zeg, is dat de eigenlijke oorzaak van schizofrenie in de levensstroom zit. Het goede nieuws is dat elke omstandigheid in de levensstroom behandelbaar en te genezen is. Het slechte nieuws is dat eraan gewerkt moet worden en dat er bepaalde omstandigheden zijn die het de levensstroom erg moeilijk maken om het uit te voeren. En een zo’n omstandigheid is schizofrenie. Om dit te begrijpen, zal ik je meer inzicht in de levensstroom geven.

Zoals ik heb uitgelegd in een ander antwoord is de Bewuste Jij een verlengstuk van jouw spirituele zelf. Om te incarneren in een rijk dat zo dicht is als het materiële universum, moet de Bewuste Jij een voertuig hebben dat met het fysieke lichaam kan integreren. Dit wordt gewoonlijk de ziel genoemd, maar ik geef er de voorkeur aan om dit het viervoudige voertuig te noemen om weer te geven dat er vier niveaus zijn, die corresponderen met de vier niveaus van het materiële rijk. Maar het is belangrijk dat het viervoudige voertuig als totale eenheid wordt geschapen, met een kristallijnen structuur. Wat betekent dat je een duidelijk omschreven identiteitsgevoel hebt met duidelijk omschreven grenzen.

Voor de Val van de Mens, had planeet aarde geen van de negatieve omstandigheden die we tegenwoordig op de wereld zien. Daarom konden levensstromen afdalen naar het materiële rijk en een fysiek lichaam aannemen zonder blootgesteld te worden aan een van de traumatische ervaringen die tegenwoordig normaal zijn op de wereld. Dit betekende dat de levensstroom eigenlijk geen risico liep dat de originele matrix en blauwdruk zou fragmenteren of vernietigd werd.

Na de Val van de Mens begonnen zich een aantal onvolmaakte omstandigheden op deze planeet voor te doen. Dit betekende dat veel levensstromen toen blootgesteld werden aan traumatische ervaringen die nooit onderdeel waren van Gods oorspronkelijke plan. De waarheid in dezen is dat de levensstroom een instrument is om het materiële rijk te ervaren en mee te helpen bij het scheppen van deze wereld. De levensstroom heeft daarom de wens om de positieve aspecten van het materiële rijk te ervaren, maar geen wens om de onvolmaakte omstandigheden die tegenwoordig op deze planeet voorkomen te ervaren. Dus als de levensstroom in een fysiek lichaam verblijft en blootgesteld wordt aan een traumatische ervaring, kan de levensstroom besluiten om die situatie niet te ervaren. Omdat de levensstroom echter gevangen zit in het lichaam, kan hij niet aan de situatie ontsnappen. Wat er gebeurt in enkele dergelijke situaties is dat de levensstroom fragmenteert, hij splitst zich in twee of meer kleinere delen. Ik leg dit gedetailleerder uit in een ander antwoord.

Je hebt misschien wel eens gehoord dat de natuur een leegte verafschuwt. Als een deel van de levensstroom zich afgesplitst heeft, is er een vacuüm in de kristallijnen structuur van de levensstroom en iets gaat dat vacuüm opvullen. Vanwege de onvolmaakte omstandigheden op deze planeet, is het hoogst waarschijnlijk dat die wordt binnengevallen door niet materiële wezens. Dit kunnen kwaadaardige entiteiten zijn, zoals demonen. Het kunnen niet belichaamde levensstromen zijn, van wie het lichaam is gestorven, maar de levensstromen zijn niet naar het spirituele rijk gegaan. Het kunnen ook delen zijn van andere levensstromen.

Als de kristallijnen structuur van een levensstroom binnengevallen wordt door dergelijke van buiten komende invloeden, vindt de Bewuste Jij het moeilijk om de grens te trekken tussen zichzelf, de originele blauwdruk van het viervoudige voertuig, en de buitenwereld. De Bewuste Jij kan niet meer onderscheid maken tussen wat van hem is of wat een invloed van buitenaf is; wat echt en onecht is.

Ik kan je vertellen dat er door het gewelddadige verleden van planeet aarde maar weinig levensstromen compleet en heel zijn. De overgrote meerderheid van de mensen heeft wel een soort scheur of breuk in hun levensstroom, en daarom zijn ze binnengevallen door invloeden van buitenaf. Voor de meeste mensen heeft deze invasie niet een kritieke massa bereikt die ervoor zorgt dat ze niet meer functioneren op het niveau dat tegenwoordig normaal wordt genoemd, maar dat in werkelijkheid ver beneden het ware potentieel van de levensstroom ligt.

Bij sommige levensstromen is de breuk zo ernstig, dat ze niet genoeg psychische substantie meer hebben om een duidelijk identiteitsgevoel te hebben. Daarom begint hun identiteitsgevoel af te breken en ervaren ze moeilijkheden bij het trekken van de juiste grenzen rondom hun identiteit. Dit kan tot schizofrenie leiden, gespleten persoonlijkheden en nog een aantal andere psychologische symptomen. In feite kan elk psychologisch symptoom herleid worden tot de fragmentatie van de levensstroom.

De enige manier om dergelijke symptomen effectief te genezen, is door de levensstroom te helpen heelheid terug te krijgen. Er zijn veel middelen om dit te doen en ik beschrijf er een paar in het antwoord op een andere vraag over verslaving. Zoals ik in dat antwoord uitgelegd heb, wordt het in ernstige gevallen, zoals schizofrenie, sterk aanbevolen om de hulp van een ervaren professional in te roepen. Ik noem verscheidene genezingsmethoden, die schizofrene patiënten ook kunnen helpen. Er is echter veel kennis over dit onderwerp naar voren gebracht door professionals op het gebied van psychologie en psychiatrie. Ik moedig daarom iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp aan om deze leringen te bestuderen. Een van deze boeken is Remarkable Healings, van Shakuntala Modi.

Ik ben me ervan bewust dat veel schizofrene patiënten niet in staat zijn om enkele van deze spirituele middelen die ik voorstel te gebruiken. Dit geldt vooral voor kinderen. Toch kunnen de ouders van een schizofreen kind de spirituele hulpmiddelen ten gunste van het kind aanwenden. Het is in feite zeer waarschijnlijk dat de levensstroom van de ouders heeft aangeboden om dat kind geboren te laten worden, omdat ze grote liefde voor de levensstroom voelen en graag willen dat de levensstroom die situatie overwint en heel wordt.