Gemeenschappen opzetten in het Aquariustijdperk

ONDERWERPEN: Het verschil tussen geascendeerd en niet geascendeerd is niet zo groot als jullie denken

Geascendeerde Meester Lanello, 29 juni 2008.

De gemeenschap die wij allen visualiseren, waar wij allen van dromen, is een gemeenschap die van het ego bevrijd is, waar het ego zich niet kan verstoppen en daarom geen macht heeft. En daarom kan hij de gemeenschap niet naar beneden halen door de gebruikelijke strijd tussen de ego’s die we al zo vaak in het verleden hebben zien wegsnellen met de beker met het levenselixer voor iemand ervan kon drinken. Je kunt misschien een bepaalde droefheid in mijn stem horen en dat komt omdat ik mijn Wezen afstem op de droefheid die heel veel mensen in de materiële wereld voelen. Want zij weten dat er zoveel meer is en ze kunnen niet begrijpen waarom het zich niet kan manifesteren.

Hoe kan het dat je een hoogstaande spirituele lering ontvangt – zoals die van de Boeddha, die van de Christus – en er toch iets is dat de gemeenschap ervan weerhoudt haar hoogste potentieel te manifesteren, om de organisatie te zijn waarvan je weet dat die zou kunnen zijn, om die geest van eenzijn te manifesteren die de ware essentie is van gemeenschap? En wanneer ik het toneel overzie van de spirituele mensen die tegenwoordig op aarde zijn, zie ik dat daar heel veel groepen zijn, met heel veel goedwillende mensen, die dromen van, die verlangen naar, een gemeenschap die de machtsstrijd van het ego ontstijgt en verder gaat. Toch weten zij niet hoe ze die moeten manifesteren. Zij hebben geen leer, ze hebben geen middelen. Soms hebben zij de wil niet.

Toch gaat mijn hart uit naar al die mensen die wensen dat ze op de een of andere manier bereikt kunnen worden en getoond dat er een hogere manier is, dat er een manier is om verder dan hun ego te kijken – voor degenen die bereid zijn om recht door zee te gaan en hun ego recht in de ogen te kijken en te zien wat hij voorstelt. Zodoende wens ik dat jullie, die deze boodschap horen, de droefheid transcenderen, want ik ben, natuurlijk, niet bedroefd. Ik sta erboven, als een vreugdevol geascendeerd, God-vrij wezen. Toch wil ik graag dat jullie weten dat er heel veel mensen zijn die verlangen naar wat jullie hier de afgelopen paar dagen hebben ervaren en waarvan enkelen van jullie beginnen te beseffen dat je dit niet alleen op conferenties kunt ervaren, maar dat je dit altijd kunt ervaren door een gemeenschap te vormen die afstand transcendeert, die tijd en ruimte transcendeert.

Ik vraag jullie naar het heden, naar de toekomst, te kijken opdat jullie die buitengewone inspanning leveren om die laatste hobbel te nemen. Zodat je er niet één stap vanaf blijft, mijn geliefden, maar echt door het glazen plafond heen breekt en door de tijd en ruimte heen reikt naar jouw IK BEN Aanwezigheid en die matrix naar beneden haalt van de ware spirituele gemeenschap die erop wacht om naar beneden gehaald te worden. Wij, die één zijn als de geascendeerde meesters, willen graag één met jullie zijn. Dit is niet een wens die wordt gebaseerd op gebrek, zoals sommigen van jullie wensen om één met ons te zijn, omdat jullie denken dat het jullie wonderbaarlijk in iemand anders zal transformeren – zodat je het zware werk niet hoeft te doen van naar de balk in je eigen oog kijken.

En dit was inderdaad de ondergang van de studenten in verscheidene spirituele organisaties, omdat zij geloofden dat wij, de geascendeerde meesters, een mechanisch pad aan mensen presenteerden, zodat zij op een dag als bij toverslag in geascendeerde wezens zouden transformeren die grote roem zouden ontvangen – of bezoek krijgen van geascendeerde meesters die in fysieke vorm aan hen zouden verschijnen. Zodat zij het gevoel zouden krijgen dat zij heel speciaal waren vergeleken met al die andere pechvogels die, zelfs al zouden ze niet naar de hel gaan zoals de christenen geloofden, natuurlijk niet zo bevoorrecht waren als de studenten van de geascendeerde meesters.

Wij willen niet als zover boven jullie staand gezien worden dat jullie ons, óf niet kunnen bereiken, óf een of andere boodschapper nodig hebben om de deur te openen. We willen graag dat jullie allemaal de open deur zijn op jullie eigen manier opdat jullie ons rechtstreeks in jullie hart kunnen leren kennen.

Het verschil tussen geascendeerd en niet geascendeerd is niet zo groot als je denkt
En dus vertel ik jullie, als iemand die recent geascendeerd is, dat het verschil tussen een niet geascendeerd wezen dat een bepaalde mate van niet gehecht zijn en innerlijke vrede heeft bereikt, en het volledig geascendeerde wezen veel kleiner is dan je misschien denkt. Het doel van ons allen is niet om aanbeden te worden, niet bewonderd te worden, want wij willen graag dat jullie het gevoel van afstand overwinnen – zodat jullie één met ons kunnen worden in plaats van ons daarboven op een voetstuk te zetten, ons boven te laten, zoals Jezus al 2000 jaar aan het kruis hangt. En zelfs hij kan zichzelf niet in de geest van degenen die zich christen noemen van het kruis halen – maar die misleid zijn om de antichrist te aanbidden – omdat hij de vrije wil respecteert.

Dus wil ik graag gewoon mijn Aanwezigheid in jullie midden manifesteren. Want het doet mij veel genoegen om opnieuw in staat te zijn de kloof te overbruggen tussen het geascendeerde rijk en de niet geascendeerde studenten, partners, broeders en zusters daarvan. Want wanneer je ascendeert, geef je de geest op. En dus ben ik in de Rivier van Leven, die stroomt waar maar harten in de liefde die elk ego transcendeert, verenigd zijn. Want dat is de liefde die IK BEN. Voel dus die liefde, stem je af op mijn hart en voel mijn Aanwezigheid, want ik wil mijn vreugde graag op een zeer persoonlijke manier op jullie overbrengen.