Een constructievere aanpak van boosheid

ONDERWERPEN: Jezus had zijn discipelen ook therapie laten doen – maak contact met onderdrukte boosheid om het op te lossen – emoties moeten stromen – emoties zetten alles wat uit het mentale lichaam komt in beweging – oorzaak van boosheid in het mentale lichaam – boosheid door gedachten dat het leven op een bepaalde manier moet verlopen – iemand moet de schuld krijgen – boosheid stoppen voor het emotioneel wordt – negatieve emotionele spiraal – het onderdrukken van boosheid op die tot uitdrukking brengen niet gezond – combineer therapie met de middelen die de meesters geven – los je boosheid op in het mentale en identiteitslichaam – boosheid op jezelf

Vraag: Ik ga al enige tijd in therapie om enkele traumatische ervaringen die ik als kind ervaren heb te helen. Ik ga naar een erg goede gestalttherapeut, die net als ik, het eens is met de vele leringen op deze website. Ik heb de laatste tijd enkele gemengde boodschappen ontvangen van het universum. Veel van de moderne technieken die gebruikt worden om de psyche te helen, moedigen je aan om naar binnen te gaan en de boosheid te voelen die jarenlang onderdrukt is. Men heeft mij verteld dat het gezond is om af en toe boos te zijn, het hoort bij het mens zijn. Het is ook nodig dat je mensen die je pijn doen op een gezonde manier laat weten dat je boos bent om wat ze gedaan hebben. Mijn huidige staat van bewustzijn is voor 100% congruent hiermee. Hoe zit het echt met boosheid? Als het niet gezond is dat je boos bent, waarom zit deze emotie dan stevig verankerd in ons wezen? Met andere woorden, waarom zijn wij mensen boos, als het een ongezonde emotie is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat ik beginnen met je te prijzen, dat je in therapie bent. Zoals ik al eerder gezegd heb, als de moderne vormen van therapie 2000 jaar geleden beschikbaar waren geweest, had ik al mijn discipelen naar de een of andere vorm van therapie gestuurd. De blokkades en wonden in je psyche vertegenwoordigen een van de belangrijkste hindernissen voor je spirituele vooruitgang, dus als de middelen aanwezig zijn om die wonden te helen, waarom zou je ze dan niet gebruiken? Dit niet doen, zou hetzelfde zijn als penicilline weigeren om longontsteking te genezen.

Ik begrijp je verwarring over boosheid, dus zal ik je wat ideeën geven om over na te denken. In de eerste plaats is het juist dat veel moderne genezingsmethoden mensen aanmoedigen om in contact te komen met de woede die onderdrukt wordt. Het is echter belangrijk om te onthouden dat het doel hiervan duidelijk niet is dat je die op andere mensen botviert. Met andere woorden, het doel van deze vormen van therapie is niet om je razend te maken en de eerste de beste die je tegenkomt in elkaar te slaan. Het doel is om jou in contact te brengen met de onderdrukte gevoelens, zodat jij ze kunt herkennen en die dan op een constructieve manier oplossen. Er zit een overduidelijk verschil tussen iemand laten weten dat je boos bent om zijn of haar daden en je boosheid op die persoon botvieren.

Gevoelens, of emoties, kunnen worden beschreven als energie in beweging. Als je mijn verhandeling over de niveaus van het materiële universum bestudeert, zie je dat ik spreek over het emotionele lichaam. Het emotionele lichaam is bedoeld om de gedachten die door je mentale lichaam geformuleerd zijn, in beweging te zetten, zodat die zich in het materiële rijk kunnen openbaren. Dus het is de bedoeling dat emoties stromen en als je een poging doet om je emoties te onderdrukken, blokkeer je de natuurlijke energiestroom door je bewustzijn. Dit zal onvermijdelijk diverse psychische problemen veroorzaken en het is heel belangrijk en erg nuttig om helingstechnieken te gebruiken om deze blokkades op te ruimen, zodat de energie van deze emoties weer op een natuurlijke manier kan gaan stromen.

Het probleem met emoties is dat ze eenvoudig alles wat uit het mentale lichaam bij het emotionele lichaam binnenkomt, in beweging zetten. Met andere woorden het emotionele lichaam maakt geen onderscheid en maakt geen onderscheid tussen goed of slecht, juist of onjuist, constructief en zelfdestructief. De emoties handelen gewoon naar wat er uit het mentale lichaam het emotionele lichaam binnenkomt. Daarom is het nodig dat je, met je bewuste geest, enige controle hebt over je emoties.

Er zijn een paar situaties waarin je boosheid uiten tot negatieve gevolgen zou leiden en dat is de reden dat het onderdrukken van boosheid de minst kwade is. Het probleem begint als mensen voortdurend hun boosheid inhouden in plaats van te proberen de oorzaak van de boosheid in het mentale lichaam en zelfs in je etherische lichaam waar je identiteitsgevoel wordt verankerd, op te lossen.

Het is gewoon een feit is dat hoewel boosheid een emotie is, die niet in het emotionele lichaam ontstaat. Het heeft zijn oorsprong in de vorm van gedachten in het mentale lichaam, vooral gedachten die je laten denken dat het leven op een bepaalde manier moet verlopen en als je situatie in de buitenwereld niet aan jouw verwachtingen voldoet, er iets niet klopt. Deze gedachten kunnen je laten denken dat als de wereld jou niet behandelt zoals jij denkt dat jij behandeld zou moeten worden, jou onrecht wordt aangedaan en iemand moet daarvan de schuld krijgen. Dit veroorzaakt vervolgens de gedachte dat iemand anders de schuld daarvan is en dit ontketent de emotie boosheid die ervoor zorgt dat je wraak neemt of iemand anders probeert te straffen.

Het probleem is dat de meeste mensen niet begrijpen hoe hun emoties uit hun gedachten ontstaan. Ze hebben niet geleerd om hun mentale lichaam te bereiken en het proces te ontdekken waardoor gedachten ontstaan. Ze hebben niet een poging gedaan om hun basisovertuigingen en zienswijzen ten opzichte van het leven te onderzoeken en te zien hoe deze houding aanleiding geeft tot specifieke gedachten die dan weer bepaalde emoties ontketenen, zoals boosheid. Met andere woorden, de meeste mensen hebben geen idee van wat er omgaat op de onbewuste niveaus van hun geest en zowel het emotionele lichaam als het mentale lichaam zit onder het niveau van het bewuste gewaarzijn voor de meeste mensen. Dus wat gebeurt er met de meeste mensen als ze een situatie ervaren die niet met hun verwachtingen overeenkomt, de gedachten niet zien die de emoties teweegbrengen. Ze voelen enkel dat hun emotionele lichaam gek wordt en voelen boosheid.

Op dat moment is de boosheid al geproduceerd, het vuur grijpt al om zich heen en het enige wat je nog kunt doen, is proberen het te blussen. Je bewuste geest moet dan de keuze maken wat hij met die boosheid doet. Sommige mensen hebben niet genoeg zelfbeheersing om te voorkomen dat ze hun boosheid botvieren, dus ontladen ze die op diverse manieren. Dit veroorzaakt vaak een negatieve reactie van anderen die naar jou wordt terug gespiegeld. Dit kan leiden tot een negatieve spiraal die steeds meer boosheid genereert. Omdat de emotionele energie blijft opbouwen, wordt een maalstroom in je energieveld, je emotionele lichaam, gevormd. Deze maalstroom kan op den duur zo sterk worden dat het je poging om die te beheersen, overmant en dan verlies jij je zelfbeheersing. Dit is er de oorzaak van dat mensen chronische woede ontwikkelen die ze niet kunnen beheersen.

Andere mensen nemen, vaak ingegeven door religieuze zienswijzen of doctrines, de geloofsovertuiging aan dat het voelen of uitdrukken van boosheid altijd fout is. Daarom gebruiken zij al hun wilskracht in een poging die boosheid te onderdrukken. Sommigen slagen hier tijdelijk in, maar de maalstroom van energie vormt zich opnieuw in het onderbewuste en uiteindelijk kan die zo sterk worden dat die de bewuste wilskracht van de mensen overmant. Andere mensen hebben zo’n sterke zelfbeheersing dat die boosheid een leven lang onderdrukt kan blijven, maar als je dat doet, heeft het verscheidene uitwerkingen op de psyche en je lichaam. Veel ziekten zijn gewoon de fysieke gevolgen van onderdrukte emoties, waaronder boosheid. Mijn punt is dat de benadering van veel christenen, namelijk om hun boosheid te onderdrukken, niet de meest gezonde benadering is.

Er zijn twee dingen die je kunt doen om een constructievere aanpak van boosheid te ontwikkelen. De eerste is dat je meerdere moderne helingstechnieken gebruikt om de onderdrukte woede bloot te leggen en die gevoelens voorgoed op te lossen. Dit betekent dat jij je woede uit op een manier die niet een negatieve spiraal tussen jou en anderen creëert. Met andere woorden, het is niet gezond om je woede op andere mensen bot te vieren, hoewel het gezond is om ze in een veilige omgeving te uiten. Bepaalde moderne helingstechnieken, waaronder gestalttherapie, kunnen mensen helpen om contact met hun boosheid te maken en die te uiten op een manier die hen in staat stelt om de natuurlijke energiestroom door hun emotionele lichaam eigenlijk weer te herstellen.

Het probleem met dergelijke helingstechnieken is dat hoewel je boosheid uiten nuttig is om de juiste energiestroom weer te herstellen, de boosheid die je geuit hebt nog steeds een bepaalde hoeveelheid vervormde energie vertegenwoordigt. Zoals ik op de hele website uitleg, is er een constante energiestroom die van je spirituele zelf door de diverse niveaus van je geest heen stroomt. Als jij je met negatieve gedachten en gevoelens bezighoudt, verander jij energie en die energie zal in die vervormde staat blijven, totdat jij iets doet om die te zuiveren.

Juist de vervormde energie die zich in jouw energieveld verzamelt, creëert een negatieve maalstroom die als een blokkade voor de natuurlijke energiestroom werkt. Dus die blokkade door middel van therapie opruimen, is heilzaam, maar toch zal het uiten van je boosheid die negatieve energie niet transformeren. Daarom zou het bijzonder nuttig voor jou en voor de mensheid in zijn geheel, zelfs voor de planeet in haar geheel zijn, als alle moderne therapeuten zich bewust zouden worden van de noodzaak om die negatieve energie te transformeren. Dit is precies de reden, dat de geascendeerde meesters technieken hebben uitgebracht om negatieve energie te transformeren, waaronder de Violette Vlam en de rozenkransen die je op deze website vindt. Ik raad daarom zeer aan dat mensen therapie combineren met het gebruik van de technieken om negatieve energie te transformeren. Dit zou het proces van genezing immens versnellen en tot veel betere resultaten leiden.

Nu de tweede stap in het genezingsproces. Zoals ik al zei, vinden je emoties hun oorsprong in gedachten. Als je werkelijk je psyche wilt helen, is het niet voldoende om in contact te komen met je boosheid, die te uiten en de negatieve energie te transmuteren die door de boosheid werd veroorzaakt. Nadat jij je boosheid hebt doorgewerkt en de juiste energiestroom door je emotionele lichaam hebt hersteld, moet je naar het volgende niveau gaan, wat betekent dat je naar het mentale lichaam moet en de gedachten en zienswijzen die tot boosheid leiden, blootleggen. Je moet je dan realiseren dat deze gedachten ontstaan uit bepaalde beslissingen die je hebt genomen over hoe jij jezelf ziet, hoe jij God ziet en hoe jij jouw relatie tot God beziet. Wanneer jij deze gedachten blootlegt, kun je de beperkende besluiten die tot de boosheid leiden, vervangen door betere besluiten.

Waar ik het nu over heb, is een proces van de heerschappij nemen over elk deel van je wezen, waaronder jouw mentale lichaam en jouw identiteitsgevoel. Dit proces is eigenlijk het pad naar persoonlijk Christusschap en als je dat pad bewandelt, vervang je geleidelijk alle beperkende zienswijzen en geloofsovertuigingen door hogere overtuigingen. Aan het eind van dit proces zul je tenslotte volledig zeggenschap hebben over jezelf, zodat je op alles op deze wereld kunt reageren zonder door blokkades in jouw emotionele lichaam, beperkende besluiten in jouw mentale lichaam of zelfs een beperkt identiteitsgevoel in jouw etherische lichaam gedicteerd te worden. Je zult dan volgens het gezegde leven, dat de prins van deze wereld wanneer hij komt, niets bij jou vindt waardoor hij jou kan manipuleren of overheersen.

Wanneer jij deze innerlijke vrijheid krijgt, zul je nooit meer de menselijke boosheid voelen die de meeste mensen voelen. Deze vorm van boosheid wordt altijd gebaseerd op een gevoel van onrechtvaardigheid en schuldgevoel. Iemand heeft iets fout gedaan, ze verdienen het om de schuld te krijgen en jij zult het hen dat in onbedekte termen laten weten. Deze vorm van boosheid ontstaat altijd vanuit de wens om iemand te straffen, hetzij door fysieke actie of door hen slecht te laten voelen over wat ze jou aangedaan hebben. Dit kan inhouden dat jij jezelf straft en jezelf slecht laten voelen over de fouten die jij zogenaamd hebt gemaakt.

Tussen haakjes, boosheid die niet op een ander gericht is (bijvoorbeeld uit angst) zal uiteindelijk op jou gericht worden. Dat is de reden dat mensen, die als kind misbruikt werden, vaak verborgen boosheid ten opzichte van zichzelf voelen en zij moeten een poging doen om zichzelf te vergeven en de boosheid te transmuteren.

Je bevrijden van menselijke boosheid is te doen, maar wees je ook bewust van mijn bespreking over het verschil tussen menselijke boosheid en heilige toorn.

Laat mij tot slot zeggen dat boosheid niet in het spirituele deel van je wezen of de Bewuste Jij verankerd zit, het zit enkel in het dualistische denken verankerd. Dus is de sleutel om de menselijke boosheid te overwinnen: het ontstijgen van die bewustzijnsstaat om de oude mens van het dualistische denken af te leggen en de nieuwe mens van de Christusgeest aan te doen. Dit is het proces dat ik overal op de website uitleg.